Albedo

1 Notis

Albedo är ett mått på hur mycket ljus en yta reflekterar. En gräsmatta med nyfallen snö reflekterar mer ljus än lera och sommargräs. Cyklister i mörka kläder och utan lampor och reflexer har låg albedo och har således högre risk att bli påkörda och hamna i ett rum med hög albedo - ett sjukhusrum.

Svar 2 Effekter av issmältning. Utställningen Exploratorium i USA.

Man mäter reflexionsförmågan på en skala mellan 0 och 1. Vid 0,00 albedo reflekteras inget ljus. Begreppet albedo används med olika betydelser inom astronomi, meterologi och kärnfysik. Ordet albedo kommer av latinska albe´do 'vithet'; till albus 'vit'.

Nyfallen snö kan ha en albedo på 0.9 medan gammal snö kan ha en albedo ner mot 0,4. En kolbit som är bland det svartaste vi känner till kan ett albedo på 0,04.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.02.03

Uppdaterades: 2024.05.02


2 Story

Reflexion av solljus på is och hav
Foto: Exploratorium

Figuren visar att 90% av solljuset mot is reflekteras mot 6% i havet och att 10 respektive 94 procent absorberas som värme. Den är hämtad från Exploratorium i San Francisco som är ett public learning laboratory exploring the world through science, art, and human perception. Sajten har en omfattande dokumentation och forskning om vår miljö. Mycket pedagogiskt.

När istäckena vid polerna och på andra platser minskar i utbredning kommer mer solljus att absorberas av hav och jord vilket bidrar till jordens uppvärmning. Förlusten av ismassor räknas i miljoner ton (gigaton) per år. Till exempel har istäcket i Antarktis förlorat mer än 1.000 gigaton is sedan 2002, enligt mätningar från NASAs GRACE satelliter. Referensꜜ

Det är viktigt för både allmänhet och beslutsfattare att öka sin kunskap om albedoeffektens inflytande på jordens ekosystem och våra livsvillkor.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.02.03
Uppdaterades: 2023.05.09

Natur och klimat

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®