Akronym

Svar 1  Story TEMA: Språkfrågor

En akronym är vanligen en summa av ett antal initialer eller första bokstäver i en organisations fulla namn. Klassiska exempel är FBI (Federal Bureau of Investigation), CIA (Central Intelligence Agency), Nato (North Atlantic Treaty Organization), LO (Landsorganisationen) och Saf (Svenska arbetsgivareföreningen).

Engelska Wikipediaꜜ har en omfattande genomgång av ordet akronym och dess många tillämpningar i bland annat ordböcker, uppslagsverk, näringsliv med mera.

Svar 2↓ Från akronym till varumärke.   Svar 3↓ ORD i BiBB som är akronymer.

Inom nästan varje område finns ett stort antal akronymer som de som arbetar där nog förväntas känna till och kunna uttolka. En person som arbetar med digital marknadsföringꜜ och inte känner till vad som avses med akronymen SEO bör nog hastigt förkovra sig. Samma gäller för en läkare som inte vet vad EEG betyder eller en präst som svävar på akronymen INRI.

Många känner till många akronymer och vet vad de står för utan att känna till de ingående orden. FASS för läkemedelsinformation är ett bra exempel på detta.

Det finns en sajt där man kan leta efter över en miljon akronymerꜜ från hela världen.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.05.13   
Uppdaterad senast: 13 oktober 2023.Föreslå ett nytt ORD i uppslagsverket BiBB®.
250+ exempel.


Svar 2  Notis

Från akronym till varumärke

Det finns akronymer som efter många år upphör att vara akronymer. Ett bra exempel på detta är IBM som under många decennier uttolkades som 'International Business Machines'. Idag är bokstäverna inte längre en akronym: IBM är IBM. Bolaget SKF är ett liknade exempel. SKF är SKF även om bokstäverna en gång var en akronym för Svenska Kullagerfabriken. Sak samma med banken SEB som förr betydde Stockholms Enskilda Bank.

Referenser

Hemsidor för IBM och SKF.

Skribent

Redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.05.13   Uppdaterad senast: 13 maj 2023


Svar3  Notis

ORD i BiBB som är akronymer

DOAJ - Directory of Open Access Journals
Hybrit - Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology
NPOV - Neutral Point of View
OSINT - Open-source intelligence
SAOB - Svenska Akademiens Ordbok
W3C - World Wide Web Consortium
Referenser

Svenska Wikipedia och respektive ORD i BiBB

Skribent

Redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.05.13   Uppdaterad senast: 14 maj 2023You know a lot, we may add a little®