BiBB®  är ett för alla fritt uppslagsverk
med signerade artiklar och andra resurser


Uppslagsord

Det fria och världsberömda uppslagverket Stanford Encyclopedia of Philosophya startade med två uppslagsord. BiBB har idag  0  ord under produktion.

Vad vill du veta mer om?

Om vilket ämne skulle du vilja läsa en artikel i BiBB?

Hör av dig. BiBB kontaktar lämpliga institutioner på universitet och högskolor och ser om vi kan finna en eller flera författare.

Tidslinje för utvecklingen av uppslagsverket BiBB

BiBB har nu (medio 2018) börjat kontakta lärare och doktorander på universitet och högskolor - och några företag - för att presentera BiBB och uppslagsverket. Ett av målen är att generera artiklar till BiBB. I ett högskole-perspektiv kan BiBB ses som en del i den lagstadgade Tredje uppgiften.

Några riktlinjer för publicering i BiBB

I BiBB:s uppslagsverk finns både signerade lite längre artiklar - över 1.500 tecken - och kortare ibland osignerade notiser. Samma uppslagsord kan ha mer än en artikel. Alla artiklar har information om författaren - till exempel via IDme.se - och externa referenslänkar. En text kan finnas på svenska och / eller engelska. En artikel kan vara sponsrad av ett företag, en organisation eller person - vilket anges tydligt. Läs mer om riktlinjer för uppslagsverket i BiBB.

Texter i BiBB kan vara artiklar och notiser i uppslagsverket eller stories om forskningsrelaterade projekt. Se 14 exempel från Lunds universitet.

Uppslagsord

Här kommer senare att finnas en Sökfunktion och en annan presentationsform och design.

 
       
       
       

Ord på väg

Det kan ta ganska lång tid från att en artikel påbörjas till dess att den är godkänd av handledaren om författaren är doktorand och BiBB:s redaktion.
Här noteras några uppslagsord som är under produktion.

 
Maurice Raynaud Vita kalla fingrar      
       
       

Publicerades: mars 2018.   Uppdaterad 2020Feedback, se 39 kommentarer. Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/