Ord

Utveckling pågår för en helt annan design av uppslagsverket!

Om vilket ämne skulle du vilja läsa en artikel i BiBB? Hör gärna av dig, vi kan söka kontakt med lämpliga experter på universitet och andra ställen. Kan du (din organisation) tänka dig (sig) att bli sponsor till en eller flera artiklar?

 
   
   
   

Läsanvisning för uppslagverket BiBB

I BiBB:s uppslagsverk finns både signerade lite längre artiklar - över 1.500 tecken - och kortare ibland osignerade notiser. Samma uppslagsord kan ha mer än en artikel. Alla artiklar har information om författaren och externa referenslänkar. En artikel kan finnas på svenska och/eller engelska, samt innehålla video med mera.

Varje har artikel har, om möjligt, direktlänkar till både svenska och engelska Wikipedia. Och till Store Norske Leksikon. Det senare för att öka kännedomen om SNL i Sverige. Efter referensen står 0, 1, 2 eller 3. Detta anger om det finns en artikel och hur lång den är. Det är inte en kvalitetsbedömning.

En artikel kan, vilket anges, vara sponsrad av ett företag, en organisation eller person.
Läs mer om grunderna för ett uppslagsverket BiBB.

Ord på väg

Det kan ta ganska lång tid från det att en artikel påbörjas till dess att den är godkänd av handledaren om författaren är doktorand och BiBB:s redaktion.

 
Alternativkostnad  
   
   

Publicerades: mars 2018.    Uppdaterad 13 oktober 202133 kommentarer. Din är välkommen.