Open Access articles

open access

Miljontals Open Access artiklar (fri) i vetenskapliga tidskrifter finns på sajter där flertalet artiklar är bakom en betalvägg (locked). Författarna eller deras forskningsfinansiärer av dessa vetenskapliga artiklar har betalat de kommersiella förlagen allt mellan några tusen SEK till närmare en miljon SEK för att en artikel också ska vara läsbar för alla (open access). En investering i nåbarhet.
Vi avser inte att här referera artiklar som finns i dedikerade OA-tidskrifter.

BiBB Academy testar ett koncept där några fria OA-artiklar - nu 3 - finns på BiBB.se. Dessa är i första hand kopplade till ORD som finns i uppslagsverket BiBB. Först anges i vilket ORD - med länk till relevant svar - referensen finns. Därefter artikelns titel, författare och årtal. Hela referensen med länk till artikeln finns i ORDET.

ARTIKLAR

Publicerades: 2023   Uppdaterad senast: 19 april 2022