Om sajten

BiBB Academy drivs av Johan Schlasberg (JS) som dessutom är strategirådgivare och bland annat driver IDstories.se som sedan 1997 är en mobil tjänst med stories om kultur och näringsliv. Min avhandling i företagsekonomi, som finns som en sajt, heter Forskningskommunikation, webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk.

BiBB Academy testar löpande nya idéer. Några flyger, en del kräver lite tid för att flyga medan andra vinkas ner för landning.

Om BiBB Academy

BiBB Academy är en plattform med många potentiella intressenter och är ett bidrag till ökad respekt för kunskap och gemensamt vetande. BiBB Academy är idag en del av den globalt enormt expansiva EdTech-industrin. Covid-19 har flyttat framtiden mycket närmare nutiden.

BiBB Academy har en Tvåstegsmodell där målet är att BiBB på sikt kommer att ägas av stiftelse där universitet och högskolor är stora intressenter eller av annan icke-vinstdrivande organisation. Innan detta mål uppnås kommer BiBB Academy bland annat att publicera en del sponsrade Stories och artiklar, och driva kurser och internutbildningar. Sajten BiBB.se är designad och kodad av JS.

Ett för alla fritt modernt artikelsignerat uppslagsverk

Sedan några år finns ett fritt modernt uppslagsverk i Norge - Store Norske Leksikon (SNL). Något motsvarande - och kanske också bättre - borde verkligen finnas i Sverige.

Idén om ett nytt fritt uppslagsverk började redan 2007 då Region Skåne engagerade Johan Schlasberg för ett föredrag för en grupp bibliotekschefer om framtidens bibliotek. Bland annat framförde JS ett förslag att folkbiblioteken i Sverige skulle köpa uppslagsverket NE och göra det fritt för alla. Ett frö hade såtts.

JS eller BiBB Academy har ingen relation med bolaget NE Nationalencyklopedin AB eller andra bolag i Tönnesson-gruppen . (Analys av JS)

Kontakt

Johan Schlasberg: Mobil 070 576 20 15
E-post: johan.schlasberg@idstories.se
Hamngatan 4, 211 22 Malmö

Publicerades: 2011   Uppdaterad senast: 27 mars 2022