3 sidor
vid utskrift

Om denna sajt och Johan Schlasberg

BiBB är en fri tjänst med ett innehållsrikt Kunskapstorg och ett projekt för ett modernt innovativt artikelsignerat uppslagsverk.

Projektets drivkrafter

1  Ett fritt modernt uppslagsverk

Ett Kunskapstorg och ett fritt modernt och lite annorlunda uppslagsverk baserat på signerade artiklar - är ett bidrag till ökad respekt för kunskap och gemensamt vetande. BiBB är ett samverkansprojekt med många vinnare.

Sedan några år finns ett fritt modernt uppslagsverk i Norge - Store Norske Leksikon (SNL) - så 'ska' det bli även i Sverige. Läs om SNL.

Att göra mer kunskap lätt tillgänglig för alla är min värdegrund och kompass för att arbeta med BiBB.

Design och navigering

Jag har designat och kodat sajten så att den är mobilvänlig (responsiv). Alla sidor har ett datum längst ner. Man når sajtens startsida via loggan på vårt varumärkesskyddade namn BiBB®.

 Visa mer vertical arrows Om design och programmering av sajten BiBB.se

Sajten består av två delar, en mer allmän och en mer akademisk. Språket är delvis anpassat efter respektive tänkt läsekrets. Vanligen är texter som läses via webben mer direkta och försöker direkt förmedla sin "poäng". En akademisk text är mer linjär och bygger upp en argumentation. Hanteringen av referenser är olika och det är viktigare i en akademisk text att presentera arbetet i en teoretisk och historisk kontext - eller sammanhang som man kallar det till vardags.

För att optimera läsbarheten på flera plattformar kontrolleras koden på alla sidor med en valideringstjänst som drivs av standardiseringsorganisationen World Wide Web (W3).

Jag har handkodad sajten med Adobes sajtverktyg Dreamweaver och Photoshop. All design styrs av en så kallad CSS enW-fil, en för respektive del. Utskriften styrs av en särskild printfil. För effektivisering ingår ett flertal SSI-filer (Server Side Include), vilket betyder att en del filer med text eller siffror får ett "sajt-globalt" genomslag. I framtiden kommer troligen en sajt som denna att kunna göras via ett Content Management System (CMS). Jag kallar det för ett Thesis Management System - om digitala avhandlingar. Även om sajten är mobilvänlig - testas via ett verktyg på Google Development - är den för närvarande inte kodad "mobile first". Sedan mitten av 2017 accepterar alla stora webbläsare en säkert kommande 'standard' för layout av sajter med CSS Layout grids. Den modellen är (ännu) inte implementerad här.

2  Min avhandling i företagsekonomi

Min doktorsavhandlingJS har titeln "Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell' och min ambition är att få universitetet att acceptera en enbart webb-baserad avhandling - en 'webbavhandling'.JS

Projektet BiBB kommer att ta några år att genomföra, avhandlingen blev "klar" i augusti 2018, men är ännu inte framlagd. Det finns en referens- och litteraturlista i forskningsdelen.JS

Studier och analyserJS är en överblick av avhandlingens 13 delstudier.

"Don't be boring"

lär Jeff Bezos ha sagt till redaktionsledningen på Washington Post, tidningen som han - grundaren av megaföretaget Amazon - privat köpte 2013 för 250 MUSD. WaPo har i den andan utvecklats från en Washington-centrerad tidning till en viktig nationell och internationell tidning och maktgranskare av högsta klass.

Jeff Bezos uppmaning är inspirerandeJS även om flertalet forskare inte är vana vid en sådan tanke, men vill man producera relevant forskning och nå och samtala med en bred publik - och forskare - och dessutom påverka, är den ett bra ressällskap. Så hur kan man göra? BiBB är mitt försök.

Min modell är två separata delar som stödjer varandra. Detta är ett experiment och en IMHO hittills oprövad form i den akademiska världen. En del som vänder sig till en bredare publik och en andra delJS som är mer traditionellt akademisk. Sätten att skriva är olika.

Man kan lätt växla mellan de två delarna efter eget önskemål och intresse.


En affärsmodell i två steg


BiBB har en Tvåstegsmodell där avsikten är att BiBB på sikt ägs av stiftelse där universitet och högskolor är stora intressenter. Innan detta mål kan förverkligas kommer BiBB att publicera en del sponsrade artiklar.

Föredrag om BiBB

Jag håller gärna föredrag. Jag säljer inga tjänster eller produkter till bibliotek.

BiBB började med ett föredrag 2007 om framtidens bibliotek - sajt sedan 2011

2007 engagerade region Skåne mig för att hålla ett föredrag för en större grupp bibliotekschefer. Bland annat framförde jag fem förslag; ett var att biblioteken i Sverige skulle köpa uppslagsverket NE och göra det fritt tillgängligt. Ett frö hade i varje fall såtts i min trädgård. Denna sajt är publik sedan november 2011.

Ingen relation med bolaget NE

Jag har ingen relation med NE Nationalencyklopedin ABJS. Projektet har ingen uppdragsgivare eller extern finansiering utöver eventuella framtida sponsorengagemang.

 Visa mer vertical arrows Om mina (få) kontakter med "NE-sfären"

När jag i oktober 2011 startade detta projekt om ett fritt och modernt tänkbart NE3 hade jag inte haft kontakt med någon inom "NE-sfären". Endast publik information användes. Jag har inget uppdrag för NE, men träffade NE:s VD och chefredaktör 29 december 2011 för att informera om denna sajt.

De delade väsentliga delar av min analys av framtiden för uppslagsverket NE, men ansåg att "de hade ett par år på sig för att anpassa bolaget till en ny strategi".

Den 6 december 2011 fick jag ett brev undertecknat Philip Larsson, bolagsjurist inom Tönnessongruppen. I detta stod bland annat ...

NE Nationalencyklopedin AB har noterat att Du på eget initiativ och utan NE:s medverkan ... tagit fram en strategi för företagets fortsatta utveckling ... Från NE:s sida tycker vi att Dina funderingar är intressanta och vi har förstås inga synpunkter på att Du sysselsätter dig med detta .... Även om du påpekat detta på din hemsida vill vi be dig att vara särskilt tydlig i offentliga sammanhang med att Du inte företräder NE på något sätt och att Du inte agerar på företagets uppdrag. Fär din kännedom vill vi också passa på att meddela att NE inte är aktuellt för försäljning ...

Jag har därefter haft flera kontakter med bolagets VD. Det har under dessa fem år inte framförts någon kritik från bolaget till mig mot projektet förrän den 27 oktober 2016 cirka två veckor efter publiceringen av en jämförelse mellan NE och Wikipedia.JS

Projektet bytte i december 2016 namn och webbadress från NE3 till ett sedan länge planerat namn: BiBB.

Om Johan Schlasberg

Jag har lång erfarenhet som strategirådgivare och har utvecklat och driver två mobila tjänster. Jag har bl a skrivit om enkelhet inom digital transformation och innovationer och Öppna monopol.

Två mobila tjänster inom storytelling

IDstories.se har jag i mer än femton år publicerat berättelser om kultur, personer och fastigheters historia. Tjänsten är delvis baserad på mina två egna patent 'Meddelandeinformationssystem' Schlasberg J. (1997, 2000), ref inom Internet of Things enW med fokus på att bygga broar (utvecklade bland annat en mobil streckkodsläsare) mellan den fysiska och den digitala världen. Projekt med Ericsson och Nokia.

Tjänsten IDme {aj-di-mi}, som är gratis - är ett digitalt lagom stort visitkort med fokus på ditt nuvarande arbete och dig. Mitt IDme.

Uppdaterad den 28 augusti 2019BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/