BiBB®  är ett för alla fritt uppslagsverk
med signerade artiklar och andra resurser


Om denna sajt

BiBB har en Tvåstegsmodell där avsikten är att BiBB på sikt antingen ska ägas av stiftelse där universitet och högskolor är stora intressenter eller av annan icke-vinstdrivande organisation. Innan detta mål kan förverkligas kommer BiBB att publicera en del sponsrade artiklar.

 Ett för alla fritt modernt uppslagsverk

BiBB är en ny tjänst under etablering med många vinnare och ett bidrag till ökad respekt för kunskap och gemensamt vetande.

Sedan några år finns ett fritt modernt uppslagsverk i Norge - Store Norske Leksikon (SNL). Något motsvarande - och kanske också bättre - borde verkligen finnas i Sverige.

BiBB började med ett föredrag om framtidens bibliotek

Region Skåne engagerade 2007 Johan Schlasberg för att hålla ett föredrag för en grupp bibliotekschefer. Bland annat framförde JS ett förslag att biblioteken i Sverige skulle köpa uppslagsverket NE och göra det fritt tillgängligt. Ett frö hade såtts i en trädgård. Denna sajt är publik sedan november 2011.

BiBB har ingen relation med bolaget NE Nationalencyklopedin AB eller andra bolag i Tönnesson-gruppen. (Kap. 18)a

Om IDstories AB och Johan Schlasberg (JS)

BiBB drivs av IDstories AB (ägs av JS) som sedan 1997 driver en tjänst om storytelling via IDstories.se

JS är strategirådgivare samt driver en del forskning och mindre företag.

JS avhandling i företagsekonomi 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'a är "färdig" och kommer att läggas fram vid Företagsekonomiska institutionen på Lunds universitet eller på annan högskola. JS profilsida på Lunds universitet.

Kontakt

Johan Schlasberg: Mobil 070 576 20 15
E-post: johan.schlasberg@idstories.se
Hamngatan 4, 211 22 Malmö

Publicerades: 2011   Uppdaterad senast: 31 oktober 202033 kommentarer. Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/