Om sajten

Uppslagsverket BiBB och BiBB Akademi drivs av Johan Schlasberg (JS) som är innovatör, forskare och skribent. Min doktorsavhandling i företagsekonomi - 'Ekosystem för uppslagsverk, forskningskommunikation och avhandlingar' - finns endast som en sajt. Avhandlingen och sajten BiBB.se är designade och kodade av JS.

Kontakt

Johan Schlasberg: Mobil 070 576 20 15
E-post: johan(at)bibb.se
BiBB   Hamngatan 4, 211 22 Malmö       Mer kontaktinformation.

Om BiBB och BiBB Akademi

BiBB Akademi är en plattform med många potentiella intressenter och vinnare och är ett bidrag till ökad respekt för kunskap och gemensamt vetande.

Det finns en strategi för utvecklingen av BiBB.

BiBB har en Tvåstegsmodell där målet är att BiBB på sikt möjligen kommer att ägas av stiftelse med universitet och högskolor som intressenter. Eller av en annan icke-vinstdrivande organisation. Innan detta uppnås kommer BiBB att publicera en del sponsrade Stories och ORD. En privatperson kan också Föreslå ett nytt ORD.

Ett för alla fritt modernt artikelsignerat uppslagsverk

Sedan några år finns ett fritt modernt uppslagsverk i Norge - Store Norske Leksikon (SNL) ORD och i Danmark. Något motsvarande - och kanske också bättre - borde verkligen finnas i Sverige. Att NE online är en omodern betaltjänst är ett nationellt problem.

Idén om ett nytt fritt uppslagsverk började 2007 då Region Skåne engagerade Johan Schlasberg för ett föredrag för en grupp bibliotekschefer om framtidens bibliotek. Bland annat framförde JS ett förslag att folkbiblioteken i Sverige skulle köpa uppslagsverket NE online och göra det fritt för alla. Ett frö hade såtts - hos mig.You know a lot, we may add a little®