Om sajten

BiBB Academy drivs av Johan Schlasberg (JS) som är strategirådgivare, innovatör och forskare. Min avhandling i företagsekonomi, som är publicerad som en sajt, heter 'Ekosystem för uppslagsverk, forskningskommunikation och avhandlingar'.

Om BiBB Academy

BiBB Academy är en plattform med många potentiella intressenter och är ett bidrag till ökad respekt för kunskap och gemensamt vetande.

BiBB Academy har en Tvåstegsmodell där målet är att BiBB på sikt möjligen kommer att ägas av stiftelse där universitet och högskolor är stora intressenter eller av annan icke-vinstdrivande organisation. Innan detta mål uppnås kommer BiBB Academy bland annat att publicera en del sponsrade Stories och artiklar. Sajten BiBB.se är designad och kodad av JS.

Ett för alla fritt modernt artikelsignerat uppslagsverk

Sedan några år finns ett fritt modernt uppslagsverk i Norge - Store Norske Leksikon (SNL) och i Danmark. Något motsvarande - och kanske också bättre - borde verkligen finnas i Sverige. NE är en omodern betaltjänst som BiBB måste förhålla sig till.

Idén om ett nytt fritt uppslagsverk började redan 2007 då Region Skåne engagerade Johan Schlasberg för ett föredrag för en grupp bibliotekschefer om framtidens bibliotek. Bland annat framförde JS ett förslag att folkbiblioteken i Sverige skulle köpa uppslagsverket NE och göra det fritt för alla. Ett frö hade såtts.

JS och BiBB Academy har ingen relation med bolaget NE Nationalencyklopedin AB eller andra bolag i Tönnesson-gruppen som äger NE.

BiBB Academy testar löpande nya idéer. Några flyger, en del kräver lite tid för att flyga medan andra vinkas ner för landning.

Kontakt

Johan Schlasberg: Mobil 070 576 20 15
E-post: johan.schlasberg@idstories.se
Hamngatan 4, 211 22 Malmö

Publicerades: 2011   Uppdaterad senast: 27 november 2022