BiBB®  är ett för alla fritt uppslagsverk
med signerade artiklar och andra resurser


Om denna sajt

BiBB har ett antal Fria resurser och är en tjänst för ett fritt och innovativt artikelsignerat uppslagsverk i samverkan med universitet och högskolor.

 Ett fritt modernt uppslagsverk

BiBB är en ny tjänst under etablering med många vinnare och ett bidrag till ökad respekt för kunskap och gemensamt vetande.

Sedan några år finns ett fritt modernt uppslagsverk i Norge - Store Norske Leksikon (SNL). Något motsvarande borde finnas i Sverige. Läs om SNL.

Att göra uppdaterad transparent kunskap lätt tillgänglig för alla är min värdegrund och kompass för att driva tjänsten BiBB.

Design och navigering på denna sajt

Jag har designat och kodat sajten så att den är mobilvänlig (responsiv). Alla sidor har ett datum längst ner. Man når sajtens startsida via loggan på vårt varumärkesskyddade namn BiBB®.


En affärsmodell i två steg


BiBB har en Tvåstegsmodell där avsikten är att BiBB på sikt ska ägas av stiftelse där universitet och högskolor är stora intressenter. Innan detta mål kan förverkligas kommer BiBB att publicera en del sponsrade artiklar.

BiBB började med ett föredrag om framtidens bibliotek

Region Skåne engagerade mig 2007 för att hålla ett föredrag för en större grupp bibliotekschefer. Bland annat framförde jag ett förslag att biblioteken i Sverige skulle köpa uppslagsverket NE och göra det fritt tillgängligt. Ett frö hade i varje fall såtts i min trädgård. Denna sajt är publik sedan november 2011.

Vare sig jag eller tjänsten BiBB har någon relation eller kontakt med bolaget NE Nationalencyklopedin AB eller andra bolag i Tönnesson-gruppen. (Kap. 27)a

Om Johan Schlasberg

Jag har lång erfarenhet som rådgivare i strategi och organisation samt driver en del 'projekt' utöver avhandlingen. Min profilsida på Lunds universitet.

Två mobila tjänster inom storytelling

IDstories.se har jag i mer än femton år publicerat berättelser om kultur, personer och fastigheters historia. Tjänsten är delvis baserad på mina två egna patent 'Meddelandeinformationssystem' Schlasberg J. (1997, 2000), ref inom Internet of Things enW med fokus på att bygga broar (utvecklade bland annat en mobil streckkodsläsare) mellan den fysiska och den digitala världen. Projekt med Ericsson och Nokia.

IDme {aj-di-mi} är en tjänst för Digitala visitkort med fokus på ditt nuvarande arbete och dig. Mitt IDme.

Avhandlingen Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk(Kap. 2)a är "klar" men ännu inte framlagd då den på grund av sitt webbformat mött oväntat stort motstånd (Kap. 0)a vid Företagsekonomiska institutionen på Lunds universitet där jag är doktorand.

Publicerades: 2011   Uppdaterad senast: 12 oktober 202033 kommentarer. Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/