Om ORD och Teman

ORD kan ha fyra kategorier av svar

Alla ORD har sin kombination av svar (1-8) med publicerings- och uppdateringsdatum och skribent.


Gemensamt för alla kategorier är att texten ska vara saklig och att varje ORD har flera referenser för vidare läsning och källstudier.

A) STORIES

Stories har en lite friare form än Notiser. Texten kan vara lite personligare och innehålla värderingar och oväntade inslag. Markeras med S och Story i Svar.

B) NOTISER

Notiser är en (kortare) relativt neutral text som ofta har länkar till svenska och engelska Wikipedia, och andra källor. Markeras med N och Notis i Svar.

C) AI

I en del ORD finns det ett AI-genererat svar (som ett av flera) via tjänsten ChatGPTORD . Ett 'AI-svar' ger inte sällan felaktiga eller "mindre korrekta" svar och de granskas alltid av vår redaktion. BiBB har inga AI-genererade bilder. Markeras med AI och AI i Svar.

D) OA-ARTIKLAR

En OA-artikelORD är en populärvetenskaplig introduktion till en vetenskaplig artikel som är fritt tillgänglig via en länk så kallad Open Access. De är skrivna av forskare eller andra ämneskunniga. Läs mer om OA-artiklar i BiBB. Markeras med fri och Open Access i Svar.


Informationsbekvämlighet - 'information convenience'

BiBB strävar efter att göra det lättare för alla att få veta mer och inspirera till mer läsning och vetande, inom och utanför BiBB. Letandet efter mer information och kunskap är situationsberoende.    Man vill olika saker vid olika tillfällen.

Objektivitet och värderingar

Uppslagsverk försöker undvika värderingar och hävdar 'objektivitet'. Wikipedia har en policy för 'a neutral point of view' NPOVORD. NE hävdar oriktigt att deras uppslagsverk är objektivt och har en vetenskaplig grund. BiBB har en innehållspolicy om saklighet och verifierbar information. Och en design för att ha relativt högt i tak för kontroversiella ORD / SVAR. I sista hand avgör redaktionen i BiBB.

Vi ser svaren i uppslagsverket BiBB som början på en sorts resa för att få veta mer där det via länkar och referenser ska vara lätt att få veta mer.

Kontroversiella ORD

Det finns ett TEMA för kontroversiella ORD med just nu cirka 30 ORD. Varje sådant ORD har en liten röd prick som en markör.

Wikipedia har en policy om att vara neutrala, NPOVORD, och NE online påstår helt osakligt att det är baserat på vetenskapliga grunder. Innehållspolicyn i BiBB är att vara saklig och FaktuellORD och att vara så transparent att en läsare som vill veta mer lätt ska kunna göra detta.

Källkritik är ofta en fråga om läsarens intresse av att investera tid för att få veta mer.

Några kommer att uppfatta vissa svar i en del ORD som kontroversiella i en eller annan mening. Kan man ha ett ORD om Putin utan att ett av svaren tydligt säger att Putin beordrade ett oprovocerat anfallskrig mot Ukraina? Eller ett ORD om Donald Trump utan att ett av svaren tydligt säger att Trump direkt ljuger om att han "vann" presidentvalet 2020 och därigenom är ett allvarligt hot mot demokratin i USA?

Uppdatering av ORD

I digitala uppslagsverk, till skillnad från tryckta, har det tillkommit att ORDen bör vara relativt uppdaterade för att både upplagsverket i sig och enskilda ORD ska behålla sin Referensstatus över tiden. Observera att svar via ChatGPT inte innehåller basdata efter september 2021. Se exempel: BarbenheimerORD.

I digitala uppslagsverk skapas trovärdighet på ett annat sätt än i bokformatet. Läsarnas förväntningar är genom teknisk utveckling annorlunda. Transparens om ett svars skribent, referenser, första publicering och eventuella uppdateringar är viktiga för att hantera värderingsfrågor och ReferensstatusORD.

Relation till Wikipedia och andra källor

BiBB är designat för att samverka med Wikipedia och andra fria källor.

Tryckta uppslagsverk var tänkta att fungera som en en fristående helhet. Flertalet digitala uppslagsverk har kopierat den modellen. Således måste "alla" ha med ha med ganska mycket om att Paris är Frankrikes huvudstad och berätta att Marie Curie fick två nobelpris. Digitala uppslagsverk kan som BiBB välja att en design för att samverka med andra uppslagsverk och källor. Ett ORD ger både flera svar och andra "ingångar".

ORD i BiBB har alltid om det är möjligt länkar till svenska, engelska och ibland andra språk i Wikipedia. Det anges hur många referenser dessa artikelord har och om det finns en bibliografi, allt för att underlätta vidare läsning och källstudier vilket är en central del i BiBBs design. Engelska Wikipedia är ofta bättre än svenska Wikipedia och kan läsas via Google Translate med flera som så önskar.

Om referenser och länkar till källor bakom betalväggar
Å ena sidan strävar vi efter att undvika detta å andra sidan finns det ganska många läsare som kan se sidor på stora media som DN och SvD med flera. För vetenskapliga artiklar finns några artiklar med så kallade "Open Access" och de många som kräver abonnemang eller tillgång via en högskola. Artiklar bakom en betalvägg markeras i referenserna med locked. Frågan har inget givet svar. Vi har berört frågan bland annat i ordet DebattartiklarORD.

Volym och urval av ORD.

Frågan om volym och användbarhet kan bedömas ur två perspektiv: "ORDvärde" och "Destinationsvärde". Ett ORD kan tillföra värde även om den totala volymen ORD - som i BiBB och Stanford Encyclopedia of Philosophy - är relativt lågt.

BiBB kommer endast att att publicera ett fåtal ORD om enskilda orter, växter, djur, fåglar, blommor och flera andra kategorier. Se också Finns inte i BiBBORD.

10.000+ ORD om dessa kategorier hade inte gjort BiBB särskilt mycket mer intressant. Däremot hade 1.000 ORD av denna typ varit bra. Urval är en styrka.

Sökoptimering och "findability"

Svaren i BiBB är delvis optimerade för sökmotorer. Detta betyder i första hand att man ska ha rimlig chans att hitta ett ORD i BiBB via en sökmotor. Placeringen på Google är dynamisk och beror bland annat på om läsaren får rimligt bra och sakliga svar på söktermen. Sajtens storlek har viss betydelse liksom om några länkar till BiBB.

Ordböcker och uppslagsverk

Kan ett svenskt uppslagsverk ha engelska ORD? Dessa kan vara anglicismer ORD eller engelska ORD - till exempel TED TalksORD. I BIBB kommer det att finnas bägge typer av dessa ORD. För några ORD förväntas läsaren kunna lite engelska. Några svar erbjuder automatiskt en originaltext. Google translate är en möjlighet för alla. BiBB har ingen "strikt" uppdelning mellan ordbok och uppslagsverk. För en längre analys och diskussion läs Om uppslagsverket BiBB.

BiBB kombinerar de olika koncepten för ORD och MENINGAR. Och SPRÅK.

Om alla Teman i BiBB

text inom kort

     Dina kommentarer och idéer är mycket välkomna.You know a lot, we may add a little®