Om BiBB Akademi

BiBB Akademi

Uppslagsverket BiBB och BiBB Akademi stärker varandra och bildar ett vad företagsekonomer kallar ekosystem. Ett exempel i mycket större skala är Wikipedias ekosystem med ett tiotal olika resurser.

BiBB Akademi är en plattform för att belysa en rad aktuella frågor i universitetsvärlden i Sverige och internationellt. Kampen om trovärdig kunskap har aldrig varit större och risken för att problemen förvärras är betydande. Kunskap håller på att relativiseras och universitetsvärlden är dessutom i händerna på kommersiella företag för publicering, ackrediteringar och ranking. Och snart även globala techbolag inom AI-tjänster av olika slag.

Strategi för att etablera uppslagsverket BiBB och BiBB Akademi

strategisk karta

Strategin och en rad aktiviteter utgår från en filosofi om parallella och samverkande spår. Några idéer kommer att fungera bättre än andra. All utveckling sker efter aktuella praktiska och finansiella ↓ förutsättningar.

01Utveckling i flera spår och många steg

Bredden i BiBB Akademi bidrar till kännedomen om uppslagsverket BiBB.

Det kräver tid och experiment att "befria sig" från gårdagens modell av uppslagsverk och att utveckla nya modeller. Det tar än mer tid för användarna - från forskare till en bred allmänhet - att förändra sin mentala karta av vad ett uppslagsverk är till vad det kan vara. Wikipedia har kommit långt i sin modell.

02Utveckling av sajten och databasen

En teknisk utmaning är att utveckla en smart databasmotor när volymen ORD i BiBB ökar väsentligt mycket. En möjlighet är att vi kanske kan få lite draghjälp i ett sådant projekt med Pro bono stöd i form av rådgivning och initial IT-analys och programmering.

Sajten är designad och kodad av Johan Schlasberg enligt den globala standarden W3C ORD för visning i mobiltelefoner, datorer och andra media.

03Lansering av BiBB och BiBB Akademi

För närvarande är BiBB lågaktivt i sociala media. Ett Newsletter kommer att lanseras. Efterhand som volymen ORD öka kommer allt fler att hitta ORD i BiBB via en sökmotor, personliga rekommendationer och andra vägar.

BiBB har producerat en del enklare tryckt infomaterial för att kunna skicka till personer vars mejlboxar överfylls nästan varje dag och där okända avsändares meddelanden ofta hamnar i det "runda arkivet".

Stories om högskolevärlden bidrar både till ökad förståelse av aktuella frågor och ger intressanta dialogmöjligheter. Projektet Årskort till högskolebiblioteken är relevant och intressant för många.

Om varumärket BiBB och namnet BiBB Akademi

BiBB® är sedan 2016 ett av Johan Schlasberg (JS) registrerat varumärke. Domänen bibb.se registrerades 2007. Namnet BiBB är kort och kan vara förled till olika substantiv - till exempel BiBB-artikel. BiBB är inte en akronym ORD men är en liten ordlek med bibliotek. BiBB Akademi har (föga förvånande) ett eget BiBBliotek.

I slutet av 2021 godkände PRV vår varumärkesansökan för You know a lot, we may add a little®

Finansiering av BiBB och BiBB Akademi

Budget för BiBB
Budget

Idag finansieras utvecklingen av Johan Schlasberg. Detta avses att kompletteras med olika former av sponsring och stöd. Se Pro bono.

Årsbudgeten för BiBB är delvis en fråga om ambitionsnivå. I en uppskalad version med högskolorna i Sverige som stora intressenter skulle det hypotetiskt kunna se ut som längst ner på startsidan på Store Norske Leksikon där alla norska universitet finns som intressenter i SNL, samt några fonder och en del andra. BiBB ska vara fritt för alla och bör ses som en public service.

Ägandets betydelse för uppslagsverk

Ägandets betydelse

Vem som äger en verksamhet har olika stor betydelse inom olika branscher, störst för de som är beroende av hög trovärdighet. För uppslagsverk kan ägandet påverka deras strategi, innehåll, referensstatus, och relation till innehållsproducenter och användare. Bilden av Twitter före och efter Elon Musks förvärv är en aktuell illustration.

Kan uppslagsverket BiBB i framtiden komma att bli en del i högskolans samverkansuppgift och ett bidrag till marknadsföring av universitet och högskolor?

Om ägarna av:   Wikipedia, Store Norske Leksikon och NE online

Wikipedia ägs av en stiftelse som till största delen finansieras av ett stort antal små bidrag. Fria Store Norske Leksikon ORD ägs av en stiftelse och finansieras av Norges universitet. Frågan om en verksamhets rätta ägare är generellt intressant.

Bolaget NE är idag huvudsakligen ett läromedelsföretag med en del kompletterande tjänster. Läs mer om NE online som problem.

I maj 2020 fick Danmark ett nytt fritt digitalt uppslagsverk, Den Store Danske. Det finansieras med med stöd av danska staten och har ett antal partners inklusive de danska universiteten. Det danska uppslagsverket använder den norska databasteknologin vilket man kan läsa i denna historiebeskrivning. Samma bloggpost berättar att ...

Det tog fem år i Norge för att finna en bra organisations- och finansieringsform för SNL; danskarna behövde bara några månader – de kopierade och lånade det bästa från SNL-modellen.Dina kommentarer och idéer är välkomna. Mejl eller 070 576 20 15.You know a lot, we may add a little®