2 sidor
vid utskrift

NE i framtiden

Uppslagsverket NE är alltmer en tjänst med fokus på skolelever

användning av NE

I avhandlingen 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell' finns bland annat en introduktion till analyser av NEJS, bolagets NE:s historia, affärsmodell, marknadsföring och tänkbara framtid.

Det går inte att skriva om ett nytt modernt uppslagsverk i Sverige utan att analysera och förstå ett gammalt och allt äldre, som NE.

01 Sverige har inget nationellt uppslagsverk utöver Wikipedia

Det första problemet med NE är att det är en betaltjänst som utöver skolelever (inte alla) når och används av allt färre personer. Tjänsten är inte likvärdigt nåbar vare sig för alla elever eller alla medborgare.

Även om Wikipedia enligt flera kriterierJS är bättre än NE, ser många det som mycket värdefullt att det finns ett uppslagsverk med signerade artiklar och att man kan få information om författaren. Det senare är märkligt nog inte möjligt i NE.

02Uppslagsverket NE är inte längre vad många tror

Det är ett problem att NE marknadsförs som "Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer".

Det är svårt att utvärdera uppslagsverk, men NE är inte längre vad många lärare, bibliotekarier och andra tror. NE har de senaste åren en ny innehållsstrategi. Man publicerar korta osignerade (≈90%) artiklar om populära ämnen (musik är största kategorin) som i första hand vänder sig till skolelever. Vem skriver i NE?JS

Det är bara en tidsfråga innan bolaget NE ändrar eller tvingas ändra sin marknadsföringstext om uppslagsverket NE. Bolaget skulle inte i marknadsföringslagens mening kunna styrka att det är "främst ...". NE och marknadsföringslagenJS.

03Uppslagsverket NE har låg 'webbnivå'

Det är ett problem att NE är digitalt omodernt. Detta behöver förtydligas.

Webblänkar är en grundläggande funktion och ett centralt värde i den digitala världen. Uppslagsverket NE saknar externa länkar. Man kan inte läsa om till exempel Stockholm eller Helsingfors i NE och klicka sig vidare till dessa städers hemsida. Det skulle behövas några hundratusen webblänkar NE.

Webbnivå är mitt ord för hur väl en tjänst använder webbens dynamiska möjligheter. Dessa utvecklas hela tiden och i en bra uppslagsverkstjänst förs en öppen diskussion om nya möjligheter.

04Bolaget NE är idag ett läromedelsföretag

Det är ett problem att uppslagsverket blir allt mindre viktigt för bolaget NE

Bolaget NE är idag ett läromedelsföretag, som också har en uppslagsverkstjänst. Denna riktar sig allt mer till skolelever. NE ägs av en privat koncern vars största investering de senaste åren är produktion och försäljning av vodka.

Ägarkoncernen har sedan köpet av NE förlorat över 600 miljoner kronor på den affären. De senaste två åren (2017-18) var förlusterna (investeringen?) cirka 20 MSEK per år.

Det är intressant att reflektera över relationen mellan ett Läromedel och stödjande "Veta-mer-resurser". Det ideala är om dessa är fritt tillgängliga för alla och löpande både blir mer omfattande och bättre. Läromedel och uppslagsverkJS

05Uppslagsverket NE i framtiden

Kan NE bli fritt? Det skulle kräva ett mycket stort redaktionellt arbete - till en kostnad av tiotals miljoner - för att uppdatera och modernisera NE. NE har en betydande UppdateringsskuldJS

Det finns flera skäl att säga att framtiden för uppslagsverket NE är såväl osäker som oviss.JS

Publicerades: juli 2019.   Uppdaterad senast: den 7 januari 2020BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.
Feedback, se 33 kommentarer. Din är välkommen.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/