2 sidor
vid utskrift

NE är som en diesel i en elbilsframtid

användning av NE

Ett nytt nationellt uppslagsverk med signerade artiklar kräver en grundlig kunskap om uppslagsverket Nationalencyklopedin (NE) och bolagets affärsmodell inklusive hur denna sannolikt kan se ut i framtiden.

Då det är tänkt att BiBB på sikt ska ägas av Sveriges universitet och högskolor är det viktigt att dessa har eller får en rimligt gemensam bild av både situationen och problemen. Olika syn på möjligheterna är mest bra.

användning av NE

I avhandlingen 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell' finns bland annat en introduktion till analyser av NEJS, bolagets NE:s historia, affärsmodell, marknadsföring och tänkbara framtid.

Analyserna baseras på en omfattande datainsamling.

01 Sverige har inget nationellt uppslagsverk utöver Wikipedia

Det första och största problemet med NE är att det är en betaltjänst som utöver en del skolelever når och används av allt färre personer. Tjänsten är inte likvärdigt nåbar vare sig för alla elever eller alla medborgare.

Även om Wikipedia enligt flera kriterierJS är bättre än NE, ser många det som mycket värdefullt att det finns ett uppslagsverk med signerade artiklar och att man kan få information om författaren. Det senare är dock tyvärr knappast möjligt i NE.

02Uppslagsverket NE har låg 'webbnivå'

Det är ett problem att NE är digitalt omodernt. Detta behöver förtydligas.

Webblänkar är en grundläggande funktion och ett centralt värde i den digitala världen. Uppslagsverket NE saknar externa länkar. Man kan inte läsa om till exempel Stockholm eller Helsingfors i NE och klicka sig vidare till dessa städers hemsida. Det skulle behövas mer än en miljon externa länkar i NE.

Webbnivå är mitt ord för hur väl en tjänst använder webbens dynamiska möjligheter. Dessa utvecklas hela tiden och i en bra uppslagsverkstjänst förs en öppen diskussion om nya möjligheter.

03Uppslagsverket NE är inte längre vad många tror

Det är ett problem att NE marknadsförs som "Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer".

Det är svårt att utvärdera uppslagsverk, men NE är inte längre vad många lärare, bibliotekarier och andra tror. NE har de senaste åren en ny innehållsstrategi. Man publicerar korta osignerade (≈90%) artiklar om populära ämnen (musik är största kategorin) som i första hand vänder sig till skolelever. Källa: Vem skriver i NE?JS

Det är bara en tidsfråga innan bolaget NE ändrar eller tvingas ändra sin marknadsföringstext om uppslagsverket NE. Bolaget skulle inte i Marknadsföringslagens mening kunna styrka att det är "främst ...". Källa: NE och MarknadsföringslagenJS.

04Bolaget NE är idag ett läromedelsföretag

Det är ett problem att uppslagsverket blir allt mindre viktigt för bolaget NE

Bolaget NE är idag ett läromedelsföretag, som också har en uppslagsverkstjänst. Denna riktar sig allt mer till skolelever. NE ägs av en privat koncern vars största investering de senaste åren är produktion och försäljning av vodka.

Ägarkoncernen har sedan köpet av NE förlorat över 600 miljoner kronor på den affären. De senaste två åren är förlusterna (investeringen?) cirka 20 MSEK per år. Det finns flera skäl att säga att framtiden för uppslagsverket NE är osäker. Källa: Uppslagsverk i framtidenJS

Det är intressant att reflektera över relationen mellan ett Läromedel och stödjande "Veta-mer-resurser". Det ideala är om dessa är fritt tillgängliga för alla och löpande både blir mer omfattande och bättre. Källa: Läromedel och uppslagsverkJS

PS Diesel har passerat sitt Bäst-före-datum och kommer att fasas ut och ersättas av elbilar och annan teknologi.

Publicerades: juli 2019.   Uppdaterad senast: den 16 juli 2019BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/