Medverka i BiBB

BiBB som kommunikationskanal

Att parallellt nå ut via flera kanaler ökar sannolikheten att någon hittar och läser det du skrivit. Konkurrensen om uppmärksamhet och TID är hård.
BiBB och BiBB Akademi kan bli en ny kanal för ämneskunniga som vill berätta något för andra.

Information om skribenterna i BiBB

Alla som läser ett ORD ska lätt kunna få veta mer om skribenten. Publiceringar i BiBB och BiBB Akademi har skribentens namn som kan vara länkat till önskad hemsida och annat. På sikt kommer en sida med skribenternas namn. Wikipedia är ett bra uppslagsverk men då det är en wiki har bidragen inga angivna skribenter.

Om du är intresserad av att publicera något i BiBB, ett ORD, ett Svar eller en artikel kontakta oss för en diskussion.

I denna fas skrivs det mesta i BiBB av Johan Schlasberg. Målet är absolut att detta ska ändras och att fler röster ska finns. Annars blir det ingen stor och bred volym.

Koncept för doktorander

En ny och lite innovativ idé för att utveckla högskolans samverkansuppgift är att doktorander får poäng i sin forskarutbildning för att skriva ORD/artiklar i BiBB.

Utgångspunkten är att doktoranden får 3 - 5 högskolepoäng svW för att skriva två artiklar i ett ORD i uppslagsverket BiBB. Dessa godkänns av handledaren och BiBBs redaktion. Här kombineras utbildning och kunskapsspridning på ett nytt sätt.

Sverige hade 2021 ≈17.000 doktorander enligt Universitetskanslersämbetet. Det börjar cirka 3.000 doktorander per år.

För en enskild person kan detta var ett sätt att berätta om något man kan mycket om, är engagerad i och ett bidrag till sin personliga profil.

I en bloggpost från mars 2024 i Store Norske Leksikon berättas om hur studenter från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU medverkar till nya artiklar i uppslagsverket.

Bli en bättre skribent

Det är inte enkelt att bli en bra skribent av vare sig vetenskapliga texter eller de som vänder sig till en bredare krets inom eller utanför högskolevärlden.

Du kan köpa redaktionell hjälp av oss eller någon av våra resurspersoner med att göra ditt ORD, din artikel eller story bättre och optimerad för både mobil och dator. Vi ser till att alla ORD följer webbstandarden (W3C) ORD.

Språk

Grunden på BiBB Akademi är publicering på svenska. Vissa texter finns dock redan även på engelska. Detta kommer att utökas.

Publicering av ORD och stories om produkter, tjänster och företag

Historiskt har uppslagsverk haft viss 'beröringsrädsla' för texter som producerats om företag och produkter. Detta har medfört att stora områden av vetande - och saker som många är intresserade av - hamnat utanför den 'godkända' kartan. Vi tror att även ORD eller svar i ORD sponsrade av företag och andra kan tillföra värde för läsarna. Detta förutsätter transparens, referenser och ett sakligt innehåll.

Open Access (OA) artiklar i uppslagsverket BiBB

OA-artiklar är en av fyra kategorier i varje ORD i uppslagsverket BiBB. En OA-artikel är en relativt kort populärvetenskaplig introduktion - max en halv A4-sida - till en vetenskaplig artikel som är fritt nåbar en (OA-artikelORD) för alla via en extern länk eller via vår server. Exempel 1 - Exempel 2. Formatet följer vår situationsmodell att en läsare vill veta olika mycket vid olika tidpunkter och av olika skäl.

För att öka volymen OA-artiklar kan dessa introduceras av redaktionen i BiBB.

För en engångskostnad på 500 SEK + moms kan OA-artiklar i ett ORD publiceras som skrivits av någon annan. Ett ORD kan ha flera OA-artiklar. Webbkodning ingår om vi får en Wordfil eller en pdf.

Policy för ORD i uppslagsverket BiBB

I vår Modell för ORD förklaras logiken och policyn för ORD i BiBB.

BiBBs redaktion

I framtiden kommer det att finnas en redaktion som accepterar vad som publiceras i BiBB och BiBB Akademi. Svar och texter får inte bryta mot "god sed" och våra riktlinjer för publicering. Idag hanteras denna funktion av Johan Schlasberg.

Upphovsrättsliga frågor

Läs här om upphovsrättsliga frågor i BiBB.Dina kommentarer och idéer är välkomna. Mejl eller 070 576 20 15.You know a lot, we may add a little®