Medverka i BiBB

BiBB som kommunikationskanal

Att parallellt nå ut via flera kanaler ökar sannolikheten att någon hittar och läser det du skrivit. Konkurrensen om uppmärksamhet och TID är hård.
BiBB och BiBB Academy är en ny plattform för forskare och ämneskunniga.

Information om skribenterna i BiBB

Alla som läser ett ORD ska lätt kunna få veta mer om skribenten - en av många skillnader mot uppslagsverken NE och Wikipedia. Det kan vara en länk till önskad hemsida och annat. Detta gäller också andra publiceringar på BiBB Academy.

Om du är intresserad av att publicera något i BiBB, ett ORD, ett Svar eller en artikel kontakta johan.schlasberg [at] idstories.se för en invitation.

Mer om skribenterna i BiBB

I denna fas skrivs det mesta i BiBB av Johan Schlasberg. Målet är absolut att detta ska ändras och att fler röster finns. Annars blir det ingen volym av bred betydelse.

En ny och lite innovativ idé för att utveckla högskolans samverkansuppgift är att doktorander får poäng i sin forskarutbildning för att skriva artiklar i BiBB.

Utgångspunkten är att doktoranden får 3 - 5 högskolepoäng svW för att skriva två artiklar i ett ORD i uppslagsverket BiBB. Dessa godkänns av handledaren och BiBBs redaktion. Här kombineras utbildning och kunskapsspridning på ett nytt sätt.

Sverige hade 2021 ≈17.000 doktorander enligt Universitetskanslersämbetet. Det börjar cirka 3.000 doktorander per år.

För en enskild person kan detta var ett sätt att berätta om något man kan mycket om, är engagerad i och ett bidrag till sin personliga profil.

Återpublicering av artiklar

BiBB Academy startade nyligen en tjänst för återpublicering av i andra fora publicerade artiklar och berättelser. Det kan vara artiklar som skribenten har rätt att publicera på flera ställen eller en sammanfattning av en eller flera artiklar.

Bli en bättre skribent

Det är inte enkelt att bli en bra skribent av vare sig vetenskapliga texter eller de som vänder sig till en bredare krets inom eller utanför högskolevärlden.

Du kan få hjälp med att göra ditt uppslagsord, din artikel eller story webboptimerad. Vi ser till att alla sidor har 100% mobil användarupplevelse enligt Googles testverktyg och följer internationell webbstandard (W3C).

Språk

Grunden på BiBB Academy är publicering på svenska. Vissa texter finns dock redan även på engelska. Detta kommer att utökas.

Publicering av ORD och stories om produkter, tjänster och företag

Historiskt har uppslagsverk haft viss 'beröringsrädsla' för texter som producerats om företag och produkter. Detta har medfört att stora områden av vetande - och saker som många är intresserade av - hamnat utanför den 'godkända' kartan. Vi tror att transparens och referenser - ibland med flera svar på ett ORD - kan öppna för ett större intresse för företag att medverka i BiBB. Och tillföra värde för läsarna.

Om ORD i uppslagsverket BiBB

BiBB har en Modell för ORD baserad på fyra kategorier av svar: AI, notiser, stories och artiklar. I BiBB finns flera signerade svar för samma ORD och externa länkar. Detta ökar trovärdigheten och användbarheten. I modellen förklaras logiken och policyn för ORD i BiBB.

BiBB Academys redaktion

I framtiden kommer det att finnas en redaktion som accepterar vad som publiceras i BiBB och BiBB Academy. Svar och texter får inte bryta mot "god sed" och våra riktlinjer för publicering. Idag hanteras denna funktion av Johan Schlasberg.

Upphovsrättsliga frågor

Läs här om upphovsrättsliga frågor i BiBB.

Publicerades: 2020   Uppdaterad senast: 18 april 202334 kommentarer. Din är välkommen. Även som SMS till 070 576 20 15.