3 sidor
vid utskrift

Mål och strategi för BiBB

01 Ett Kunskapstorg

Ett Kunskapstorg med ett bibbliotek av fria kunskapsresurser, stories, Q&A och ett uppslagsverk med signerade artiklar bildar en helhet.

BiBB är ett komplement till Google och Wikipedia.

02 En ny publiceringsplattform för forskare och experter

Högskolor och universitet ska enligt Högskolelagen samverka med samhället. BiBB är en ny publiceringsplattform för forskare och experter i dialogen med allmänheten. För doktorander erbjuder BiBB en plattform som också ger högskolepoäng i doktorandutbildningen.

03 Ett modernt fritt artikelsignerat uppslagsverk

Hög trovärdighet kräver att ett uppslagsverk är öppet om sitt innehåll, artiklarnas uppdatering, sin funktion och sina författare med mera. Transparens är mycket viktigt. Tillgänglighet för alla när och var man önskar är ett grundkrav. Mer om uppslagsverket i BiBB.

04 Ägande och affärsmodell i två steg

På sikt är BiBB tänkt att ägas av en stiftelse med universitet och högskolor som centrala intressenter. Så är det med utmärkta Store Norske Leksikon som är fritt för alla.

BiBB har en Tvåstegsmodell som bland annat innebär att BiBB i en första fas kommer att publicera en del stories och uppslagsord mot betalning.

Utveckling i parallella spår

Presentation av BiBB

Att via denna sajt och andra vägar presentera BiBB och öka antalet personer som känner till BiBB. Dina kommentarer och info till andra är välkomna. Tack så mycket på förhand. Till detta spår kan räknas olika former av teknisk utveckling av sajten och dess komponenter.

Kunskapstorget

Att utveckla Kunskapstorget med mer innehåll. Det är en hel del visningar av sidan Bibblioteket som listar Fria resurser.

Ägarfrågor och finansiering

Att etablera kontakt med långsiktiga ägare och intressenter av BiBB, det vill säga universitet och högskolor samt en del stiftelser och fonder. Kontakter med universiteten är kopplat till intresset för samverkan om innehåll i BiBB.

En tvåstegsmodell med sponsrat innehåll

Sponsorer kan bidra till BiBB på flera sätt. Näringsliv och organisationer kan t ex bidra med att skriva, eller beställa, sponsrade stories och artiklar för BiBB. Ericsson kunde t ex vara sponsor för artiklar om telekommunikation och 5G med mera. Frågan är öppen.

Forskning om affärsmodeller för uppslagsverk

Min avhandling om 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'JS är en del i projektet BiBB.


BiBB som Minimum Viable Project

I start-up kulturen finns ett centralt koncept som heter Minimum Viable Product enW som innebär att det viktigaste är att tidigt komma ut på marknaden med sitt projekt med de resurser man har (lean model) och att därefter i många snabba steg göra sin tjänst eller produkt allt bättre.

BiBB har sedan sommaren 2016 ett Kunskapstorg. Planen för själva Uppslagsverket är att börja med ett lägre antal artiklar och utveckla en bra arbetsform för att öka volymen. Framgångssagan Stanford Encyclopedia of Philosophy som idag har cirka 1.500 artiklar och en miljon sidvisningar i månaden började med två artiklar.


Långsiktig finansiering av BiBB

Utgångspunkten för ett fullt fungerande BiBB är en årsbudget på 15 MSEK. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är tänkt att bidra med 5 MSEK då alla skolor kommer att ha nytta av BiBB.

Universitet och högskolor är tänkta att bidra med 8 MSEK - betalar idag c:a 3 MSEK för NEJS - då BiBB är en bra publiceringsplattform för deras anställda och studerande på alla nivåer och kan ses som en del i samverkansuppgiften.

Staten via till exempel Kultur- och Utbildningsdepartementen är tänkt att bidra med 2 MSEK. Det blir inte så här, men man måste börja med en första plan. Som framgår längst ner på startsidan på Store Norske Leksikon är alla norska universitet intressenter i SNL och dessutom flera fonder och organisationer.

BiBB bör kanske, när stiftelsen startar, ha ett visst grundkapital.

Store Norske Leksikon - SNL, hade 2014 cirka 10 anställda och har 2015 en årsbudget på 13 miljoner - Årsberättelse 2014 för SNL. Pdf..

Stanford Encyclopedia of Philosophy har en analys av problemen om de hade blivit en betaltjänst.

Om varumärket BiBB

BiBB® är ett registrerat varumärke. Domänen bibb.se registrerade jag 2007. Namnet BiBB är modernt kort och kan vara förled till olika substantiv - till exempel BiBB-artikel. Namnet har närhet till bibliotek och för en del kanske till BIB som bag in box. Detta bidrar till igenkänningen och gör det lättare att komma ihåg. Namn är mycket viktigt.

Uppdaterad den 17 januari 2019BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/