BiBB® Academy  
You know a lot, we may add a little


Kurser och internutbildning

BiBB utbildning

BIBB Academy är i en utvecklingsfas för att ge några kurser. 'Forskningskommunikation', 'Forskningsetik', 'Forskningens webbifiering' och 'Vem ska vi lära av' är bland de som utvärderas.
You know a lot, we may add a little.

De två första ämnena har det gemensamt att de bägge redan ges inom några högskolor med att de når alltför få personer. På Lunds universitet är det sedan 2020/21 obligtoriskt för doktorander att gå en kurs i forskningsetik.

Örebro universitet erbjuder hösten 2021 en pilotkurs för doktorander om forskningskommunikation. Man har ambitioner, påhejade av bland andra Vetenskapsrådet, att en sådan kurs ska bli obligatorisk för alla doktorander.

Hur ska dessa kurser skalas upp om högskoleledningarna anser att de är viktiga?

Uppskalning av universitetskurser och tidsfaktorn

När riskkapitalister utvärderar nya projekt är en av de centrala frågorna "How does it scale?" Den frågan tycker kanske många i Akademin är mindre viktig, men det bygger på förhållanden i en värld som är på väg att radikalt förändras. Högskolorna måste öka förändringsakten - i varje fall inom vissa områden - för att fortsatt vara relevanta på samma sätt som förr.

I Sverige börjar varje år cirka 3.000 personer sina doktorandstudier. Hur många år kommer det att ta innan säg 50% av de examinerade doktoranderna har gått igenom en kurs i forskningskommunikation? Och hur ska alla de forskare som passerat doktorsexamen lära sig mer om forskningsetik och forskningskommunikation?

Den modell som Lunds universitet har idag för sin obligatoriska doktorandkurs i forskningsetik skulle kosta närmare 100 miljoner om året om den infördes på landets samtliga högskolor. Denna kostnad måste gå att reducera! Det kommer att ta några decennier innan man ens inom Lunds universitet har kommit upp till att 70-80% av de anställda forskarna en doktorandkurs i forskningsetik. Här finns en utmaning men man har löst det på mindre optimalt sätt.

Vad vet vi om Onlinekurser?

För ett drygt tiotal år sedan introducerades MOOC's, Massive Open Online Courses, som en tjänst som skulle sprida kunskap till "massorna". Forskning har visat att MOOC's fungerar mycket sämre ämn förväntat. Se 'The MOOC pivot', (Reich J., och Ruipérez-ValienteJosé J., 2019)

Det är under 10% som fullföljer en MOOC-kurs. Redan för några år sedan var det, enligt data från Google, över 500 miljoner visningar per år av innehåll på YouTube som kan hänföras till lärande.

Kursmodell i BiBB Academy

Olika kurser kan behöva olika modeller och affärsmodeller, men även samma eller nästan samma kurs kan ha olika modeller beroende på vilka som ska delta.

En grupp kan ha fokus på att helt enkelt bli bättre på forskningskommunikation men de är inte intresserade av högskolepoäng men kanske av ett kursbevis.

BiBB Academys kurser är en betaltjänst. Ett kursdeltagande kan betalas antingen av den som följer kursen eller en sponsor. En modell är att det kostar en relativt låg summa för att få tillgång till basmaterialet. Om man vill tillgodräkna sig Högskolepoäng krävs att man skriver en uppsats och betalar för att denna läses och korrigeras. Här krävs samarbete med en eller flera högskolor.

Pedagogisk modell för kurser i BiBB Academy

Den pedagogiska modellen i BiBB Academys kurser baser på gruppinlärning, 'community building' och handledarstödd interaktivitet. Kurserna, som kan upprepas ofta, har ett startdatum och ett slutdatum. Det är inte en MOOC-modell där man huvudsakligen ensam sitter framför datorn.

Kurs i forskningskommunikation

Det möjligt att denna ska utvecklas i samarbete med en reklambyrå.

Kurs i forskningsetik

Det möjligt att denna ska utvecklas i samarbete med Svenska kyrkan.

Kurs i forskningens webbifiering

Det är ju ingen hemlighet att forskningen har digitaliserats de senaste decennierna. Först lite och under sedvanligt motstånd mot nya idéer och sedan med kraft. Men allt digitalt är inte lika.

Det är stor skillnad på 'Digitalt som i Pdf' och 'Digitalt som i webb'.

Grundkonceptet är att man kan se såväl produktion som presentation av forskning som tre olika Ekosystem. Från det klassiska med Boken i centrum till ett möjligt framtida ekosystem med 'Webben' och webbifiering i centrum. En spännande resa med stora implikationer för såväl Akademin som samhället. Läs mer om forskningens ekosystem i min avhandling.

Internutbildningar

Dessa drivs av Johan Schlasberg som bland annat har mångårig erfarenhet av ledarskapsutbildning och att vara handledare.

Vem ska vi lära av?

Många skriver, talar om och har upplevt att förändringstakten inom många områden - dock verkligen inte alla - går allt fortare. Detta betyder minst två saker: att risken att göra allvarligt fel ökar och att det blir viktigare att Lära av andra.

Upplägget är att ett företag (troligen) har något större problem - man har vanligen flera - där man står inför ett antal viktiga vägval. Utöver att diskutera om problemets frågeställning är optimalt formulerad är målet att - wherever in the world - hitta några idéer, processer, tjänster, personer eller företag där Gruppen kan lära sig något. Att öka variationsmängden är en bra början på en valsituation, för att sedan fokusera.

Det finns en komplikation till som vi behöver diskutera. Även om 'man' finner en bra idé eller tre är det en särskild process att få den, eller dessa, accepterad i sin organisation.

Johan Schlasbergs roll är primärt att vara handledare. Ett program har kanske tre till fem personer från samma företag (koncern). Kostnad 30.000 kr. Varje projekt har en överenskommen start- och slutdag.


Synpunkter och frågor

Synpunkter på kurser och internutbildning eller andra frågor är mycket välkomna.

Publicerades: juni 2021.   Uppdaterad senast: 22 juni 2021