BiBB® Academy  
You know a lot, we may add a little


Kurs i forskningens webbifiering

BiBB Academy kurs i forskningens webbifiering

Det är ingen hemlighet att forskningen har digitaliserats de senaste decennierna. Först lite och under sedvanligt motstånd mot nya idéer och sedan med kraft. Idag skrivs mycket i Word och publiceras som Pdf. Men allt digitalt är inte lika.

I centrum för denna kurs står att utröna, utveckla och diskutera hur webbformatet kan komma att påverka akademisk forskning.

Det är stor skillnad på 'Digitalt som i Pdf' och 'Digitalt som i webb'.

Grundkonceptet är att man kan se såväl produktion som presentation av forskning som tre olika Ekosystem. Från det klassiska med Boken i centrum till ett möjligt framtida ekosystem med 'Webben' och webbifiering i centrum. En spännande resa med stora implikationer för såväl Akademin som samhället. Läs mer om forskningens ekosystem i min avhandling.

Formatet 'Bok' är i Akademin statiskt och dessutom onödigt designbefriat. Det trycks allt färre avhandlingar vilket skulle kunna ge utrymme för vackrare och mer designade verk. Det är tyvärr tvärtom. Pdf är ett format som tillkom för att ge ett enhetligt och kontrollerat underlag för tryck. Pdf får av många experter mycket låg poäng i Usability. Webbformatet är det i särklass mest dynamiska. Det är där det händer.

Många akademiker klagar över att deras forskning har alltför få läsare. Vi argumenterar för att det inte är bättre forskning som är vägen till fler läsare utan ett bättre format.

Webbavhandlingar och annan forskning i webbformat

Kursen baseras på de erfarenheter jag gjort - och gör - genom att försöka få min avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk', som endast finns som en sajt, godkänd som min avhandling i företagsekonomi vid Lunds universitet.

Erfarenheterna är både av karaktären - möten med en traditionell konservativ institution - och mer intressant webbformatets utmaningar och möjligheter. En innovation är att se en-avhandling-som-en-service. Geenom att den bland annat har cirka 400 länkar till Wikipedia blir den lättare läsbar för en bredare publik. Och därmed en del i en strategisk forskningskommunikation.

Motståndets natur och strategi för framgång

Motstånd kan och behöver analyseras. Det går att skilja mellan enskilda personer som av okunskap och allmän motvilja mot förändring känner sig - eller sin 'världsbild' - hotade och de mer strukturella frågor som faktiskt är legitima och behöver lösas. Och kan lösas.

Samarbetspartners

Vem kan vara intresserad av ett samarbete med BiBB Academy om en kurs i forskningens webbifierin? Kanske ett större IT-företag, Google och / eller en högskola?


Synpunkter och frågor

Synpunkter på kurser och internutbildning eller andra frågor är mycket välkomna.

Publicerades: juni 2021.   Uppdaterad senast: 7 augusti 2021