b Kommentarer om BiBB, NE och min avhandling | - BiBB.se

4 sidor
vid utskrift
feedback

Läsarkommentarer  ( 33 )

Dina synpunkter är mycket välkomna.
Mejla mig eller ring 070-576 20 15.
Namn publiceras endast efter överenskommelse.

Senaste kommentarer:   (1)referens    (2)referens    (3)referens

Om projektet BiBB

 12  Bra lista på fria resurser!  (Länk)
// Bibliotekarie på Karlstads universitetsbibliotek. (2017)

 11  Så bra att populärvetenskaplig framställning görs tillgängligare!
// Forskare om BiBB-artikel. (2016)

 10  Det ser fint ut och jag är mycket glad över detta. Bra med länk till min övriga forskning.
// Forskare om BiBB-artikel. (2016)

 9  Jag ser positivt på ett BiBB och ska informera några berörda i kommunen. Vi arbetar med att lära ut källkritik i skolan från unga år och tror på enkel tillgång till många källor. Vi har inte ne.se i kommunen.
// Andreas Meimermondt, kultur-och fritidschef i Örkelljunga kommun. (2015)

 8  Så spennande å høyre at nokon tenkjer som oss.
// Anne Marit Godal, chefredaktör på Store Norske Leksikon. (2015)

 7 Tack för ditt brev. Lycka till i ditt fortsatta arbete som låter mycket intressant och bra.
// Jan Björklund, utbildningsminister. (2011)

 6  Intressant vinkling på NE. Jag känner en person (namngiven) som arbetat länge på NE, ska jag tala med honom? Det blir ingen lätt förhandling med Alf Tönnesson.
// Affärsman

 5  Ditt BiBB-projekt låter spännande. Skulle vara fantastiskt om det gick att genomföra det. Sverige som liten nation behöver nog som du säger samverkan mellan privata och offentliga finansiärer för en framtid med NE över huvud taget.
// Seniorforskare

 4  Jag gillar verkligen din idé. Jag anser att det borde vara i svenska statens intresse att Sverige har ett nationellt uppslagsverk.
// Journalist

 3  Jag är positivt inställd till ditt förslag men har inga idéer om hur man kan lösa finansieringen med ett sådant förslag.
// Tjänsteman, universitetsvärlden

 2  Det är svårt att expertkonsultera när klienten inte har bett om det. Dock tycker jag att du har en en poäng i som har att göra med att verksamheten har ett kollektivt och offentligt drag och som därför motiverar en offentlig organisatorisk och affärsmässig diskussion.
// Organisationsforskare, Lunds universitet

 1  Mycket intressant förslag. Jag ska ta reda på vad vi betalar för NE.se i våra skolor och vad rektorerna tycker. Återkommer till dig.
// Central chef,  gymnasieskolvärlden.

Om Johan Schlasbergs avhandling i företagsekonomi

Min ambition är att få sajten AvhandlingJS accepterad som en 'webbavhandling'JS och inte trycka en bok eller göra en Pdf.

 2   Det kommer aldrig att gå, varför kan du inte bara skriva en bok och sedan kan du göra som du vill. Du hinner dö innan universitetet accepterar vad du vill göra.
// Bibliotekarie,  Lunds universitet. (2018)

 1   Om du lyckas med det vore det en milstolpe för universitetet.
// Professor,  Lunds universitet. (2018)

Om uppslagsverket NE

 18 NE har med tiden utvecklats till ett läromedelsföretag i mängden (Gleerups, N&K, Liber etc.)
// Systemförvaltare på Utbildningskontoret i kommun i Östergötland. (2019)

 17 Jag visste inte att NE var ett privat företag, trodde att det var statligt.
// Professor inom humaniora, Lunds universitet. (2018)

 16 Vi sade upp vårt länsavtal för ett antal år sedan. Vi fick själva efterfråga basal statistik. Dyr och otillgänglig tjänst, dessutom tveksamt om det är en bra källa att hänvisa till.
// Region Gävleborg. (2017)

 15  Svar på fråga om NE-statistik för 2015 och 2016: Det kan vi tyvärr inte svara på eftersom vi trots att vi efterfrågat det inte fått statistik från NE för de senaste åren. Men användningen gick ner redan tidigare och en gissning är att det sjunkit ytterligare de under år vi inte fått siffror.
// Södertälje folkbibliotek. (2017)
denna sida om NE och statistikJS finns flera liknande citat.

 14  Jag läste med intresse din text om paketuppdelning.JS Jag håller med och de xxx tkr vi lägger på NE.se årligen kan enligt min mening användas bättre. Detta kräver dock att vi förankrar det i ledningsgruppen där det existerar en viss "faktaresistens" hos många.
// IT-strateg. (2016)

 13  Vi har inte längre NE då vi beslutade att kostnaderna var för höga i förhållande till hur mycket den användes av våra besökare
// Ludvika bibliotek. (2016)

 12  Vi har länge haft abonnemang på NE. Vi har inför 2016 sagt upp abonnemanget av kostnadsskäl.
// Stockholms stadsbibliotek. (2015)

 11  Abonnemanget är uppsagt till årskiftet 2015/2016 på grund av att det inte används.
// Malin Felth Paré, bibliotekarie, Vännäs kommun. (2015)

 10  Innehållet i ämnet Gynekologi i NE.se är präglat av det skrevs för länge sedan även om grunddefinitionen är korrekt. Om BiBB blir verklighet bör ämnet omformuleras och aktualiseras.
// Göran Lingman, Professor i Obstetrik och Gynekologi, Medicinska fakulteten Lunds Universitet. (2015)

 9  Något måste göras för att inte NE ska bli ett gammalt Östtyskland som bara är intressant ur ett historiskt perspektiv.
// Kvinna, språkforskare. (2015)

 8  Jag sa upp min prenumeration för några år sedan. NE har inte hängt med och jag använder t ex engelska Wikipedia, den är fantastiskt bra.
// Skribent, pedagog, 60+

 7  Svårt för NE i dessa tider. Ser att det kostar 59 kr/månad och det tycker nog den yngre generationen är för mycket när de redan hittar det mesta på gratis-siter.
// Man, 50+

 6   Jag har tidigare prenumererat på NE på nätet, men har inte riktigt kunnat motivera kostnaden för mig själv.
// Tjänsteman, universitetsvärlden

 5   Jag hade en del med NE att göra  för några år sedan. Dom sågade Wikipedia jäms med fotknölarna. NE har idag en förlegad affärsmodell.
// Tjänsteman,  Svenskt Näringsliv.

 4   NE.se är inte digitalt, utan är böcker man digitaliserat.
// Skribent

 3   Att NE behöver ett nytt liv verkar högst sannolikt. Lycka till!
// Journalist

 2  Din allmänna synpunkt håller jag helt med om. För att göra sin verkan måste NE vara fritt tillgänglig. I konkurrensen med Wikipedia kommer den annars att stå sig slätt.
// Sven-Eric Liedman, professor, idéhistoriker

 1  Jag skrev en längre artikel om diabetes för 15 år sedan. Det är ingen som bett mig uppdatera den. Det som står där är helt fel idag.
// Carl-David Agardh, professor i medicin, avled 2014

Blandade förslag och synpunkter

 1   Seniorforskare X hade ett flertal konkreta förslag på personer som borde kontaktas, några för att BiBB kunde intressera dom, andra som potentiella medfinansiärer.

Uppdaterad den 20 april 2019BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/