Miljarder till marknadsföring av universitet och colleges

Artikeln 'From Google ads to NFL sponsorships: Colleges throw billions at marketing themselves to attract students' av Jon Marcus (Källaꜜ) berättar att amerikanska colleges och universitet årligen spenderar närmare 200 miljarder SEK på olika former av marknadsföring.

The Hechinger Report är en oberoende icke-vinstdrivande amerikansk nyhetssajt som publicerar analyser av ETT ämne: utbildning. (Källaꜜ)

Demografiska faktorer

En förklaring till den ökande konkurrensen om studenterna och den därmed sammanhängande ökande marknadsföringen är att årskullarna krymper.

Det totala antalet studenter i USA har minskat med 2,6 miljoner, eller 13 procent, under det senaste decenniet. En ytterligare en minskning på -15 procent över fyra år- beräknas, från mitten av 2020-talet, i antalet blivande studenter som tar examen från gymnasieskolor. Original

Intresset för högre utbildning sjunker i USA

Demografiska frågor är svåra att motverka men det finns en annan faktor som nog överraskar en del.

En Gallupundersökning visade att andelen amerikaner som anser att college är mycket viktigt sjönk från 70 procent 2013 till 51 procent 2019. Och det var innan avstängningarna och problemen orsakade av pandemin, vilket andra undersökningar visar har ytterligare skadat allmänhetens förtroende [för högre utbildning]. Original

Intresset för högre utbildning är lägre bland de som säger sig vara republikaner än demokrater.

Det är ett mycket komplex uppgift att vända denna trend och för att här begränsa storyn till Gallup kan nämnas att de har en avdelning kallad Gallup Education i vilken man samarbetar med andra aktörer för att bland annat förbättra studenternas studieupplevelser och att "Transform the Education workplace".

En ny attityd till marknadsföring inom högskolevärlden

Artikeln i Washington Post berättar att marknadsföring som förr vara något man knappast ville tala om i universitetsvärlden nu har blivit ett mycket mer respekterat diskussionsämne. Allt fler mer ansvar för marknadsföring tar nu plats i även de mest kända universitetens ledningsgrupper.

Kritik mot överdriven marknadsföring

Det finns många som anser att kostnaderna för marknadsföring är alltför höga och att resurserna inte helt men i större grad borde läggas på förbättringar av undervisningen, satsning på lärarna, stipendier och andra former av studiestöd.


Kommentarer

(Kommentarer av Johan Schlasberg om annat inte anges.)

  1. Måste erkänna att jag blev överraskad av de enorma belopp som läggs på marknadsföring av högre utbildning. Man kan självklart inte direkt översätta amerikanska förhållanden till Sverige men artiklarna är en stark signal på att vara observant på dessa frågor i Sverige.
  2. I min avhandling finns ett kapitel 'Forskningskommunikationens ekosystem' som framför att högskolevärldens ökade intresse för forskningskommunikation i första hand drivs av marknadsföring av den egna verksamheten.

Referenser

Sammanfattning av:   Johan Schlasberg

Publicerad: Oktober 2021   Uppdaterad: 30 oktober, 2022

     You know a lot, we may add a little®