Ett nytt danskt universitet

Sigge Winther som är 'biträdande direktör' i den danska fackföreningen Djöf vill ha en revolution i den danska statsapparaten - och allt börjar med universiteten. Källa ↓

En ny klass av entreprenöriella tjänstemän för att rädda staten från tröghet och systemfel. Det krävs ett helt nytt universitet för att utbilda dessa människor - ett slags över-tjänstemän.

Djöf organiserar cirka 80.000 personer - bland andra advokater, ekonomer, akademiker och studenter från samhällsvetenskap och företagsekonomi.

Ett stagnerande samhälle

Winther säger att ...

Eftersom den danska politiska maskinen har stagnerat har den danska staten och dess 700 000 anställda förlorat förmågan att driva politiska förändringar. Original

Winther säger att universiteten måste bli den drivande motorn för att stärka staten. Han hävdar att nya idéer och färdigheter med ursprung i universitet historiskt sett har varit nödvändiga för att förändra och uppgradera statsapparaten. Han hänvisar till de tyska Humboldt-universiteten som förändrade uppfattningen om universiten och deras roll för att omvandla samhället.

Winther arumenterar för en ny modell som mer är baserad på det holistiska amerikanska Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) enW en organization slom startades för att lösa centrala problem under kalla kriget svW.

Det nya universitetet måste ha 100 procent fokus på problemlösning och bygga på DARPA-modellen, där man samlar intressenter från den privata sektorn, det civila samhället, den offentliga sektorn och forskningsvärlden. Jag tror att det måste fungera så, eftersom staten idag inte kan lösa de grundläggande problemen själv. Original

Sigge Winther summerar ...

De flesta som har varit i organisationer vet hur svårt det är att bygga upp något 'ovanpå' alla strukturer som redan finns. Ett universitet är något - i den här världen - där det finns så mycket inbäddad kultur och struktur. Man kan inte ändra detta genom att skapa något nytt magisterprogram. Det kräver Humboldt-liknande reformer. Original


Kommentarer

(Kommentarer av Johan Schlasberg om annat inte anges.)

  1. En central fråga är om dagens universitetsstrukturer med sin motståndskraft mot förändring är lämpliga för att leda ett nytt stort arbete för att förbättra samhället? Min åsikt är att Winther är ganska skeptisk och hoppas likväl på ett stort nytt projekt.

Referenser

Sammanfattning av:   Johan Schlasberg

Publicerad: juni 2021   Uppdaterad: 10 juli, 2021You know a lot, we may add a little®