7 Internationella stories om högre utbildning

internationella stories om forskning
Fig. Johan Schlasberg

2023.02.15  Forskning allt mindre nyskapande

allt färre disruptiva forskningsresultat

Storyn baseras på en artikel i Nature i januari 2023 med titeln Papers and patents are becoming less disruptive over time. Figuren visar kurvan för disruptiva forskningsartiklar mellan 1940 och 2010. En liknande kurva presenteras för patent.

Mot bakgrund av tillväxten av universitet i världen och de ökade investeringarna av resurser i forskning - var resultat är publicerbara i kvalitativa vetenskapliga tidskrifter - uppvisar resultaten en sjunkande Return on Investment (RoI). Vad kan detta komma att betyda för statsmakternas och högskolornas organisation av forskning i vid mening?

Läs hela storyn ...

2023.01.23 (Europa)  COARA

COARA

COARA står för 'Coalition for Advancing Research Assessment' och är ett europeiskt projekt med syfte att uteckla och modernisera hur forskning bedöms. Per idag har COARA cirka 400 signatärer - universitet och forskningorganisationer - av ett gemsamt manifest.

En central punkt är också forskningens påverkan i samhället. Läs hela storyn ...

2022.10.30 (USA)  Forskningsfusk via bildmanipulation

forskningsfusk

Denna story baseras på en artikel i New York Times 22.10.29 av mikrobiologen Elisbeth Bik. Den sätter ljus på forskningsfusk genom bildmanipulation.

När Dr. Bik en kväll 2014 upptäckte en forskningsartikel med uppenbarlig bildmanipulation inleddes en lång resa med många avslöjanden och erfarenheter av vad som händer när man offentliggör fusk. Läs hela storyn ...

2021.10.08 (USA)  Miljarder till marknadsföring av colleges och universitet

Konkurrensen mellan colleges och universitet är nu så stor i USA att man årligen lägger närmare 200 miljarder SEK på marknadsföring. Detta framkommer i en studie gjord av den oberoende sajten 'The Hechinger Report'. Läs hela storyn ...

2021.07.06 (USA)  Filtrera fort

Sortering av M&Ms som en analogi för att filtrera efterlevnad av regler.

Denna story är en analogi mellan en punkt i ett spelkontrakt med rockbandet Van Halen och formatkrav för publicering i vetenskapliga tidskrifter. Tidskrifter har olika formatkrav och olika sätt att göra sin första sortering av erhållna artikelmanus. Skenbart oviktiga detaljer kan vara avgörande. Läs hela storyn ...

2021.07.02 (Norge)  Lika antal män och kvinnor vid norska universitet

Detta är en skarp kontrast till andelen kvinnor - cirka 20 procent - i högre positioner i det norska näringslivet. Läs hela storyn ...

2021.06.09 (Danmark)  Ett nytt danskt universitet

En intervju om behovet av ett nytt sorts universitet för att lösa samhällets mest angelägna och brådskande problem. Förslaget bygger på amerikanska DARPA som under kalla kriget blev en kraftsamlande organisation för att lösa akuta stora problem. Läs hela storyn ...

Publicerat: juni 2021   Uppdaterat: 29 april, 2023

     You know a lot, we may add a little®