BiBB® Academy  
You know a lot, we may add a little


 3 Internationella spaningar om forskning

med en eller flera kommentarer

internationella spaningar om forskning

I denna sektion presenteras internationella spaningar om högre forskning.

Spaningarna är inte publicerade i en kronologisk ordning i förhållande till när deras källor ursprungligen publicerades.

2021.07.06 (USA)  Filtrera fort

Denna story är en analogi mellan en punkt i ett spelkontrakt med rockbandet Van Halen och formatkrav för publicering i vetenskapliga tidskrifter. Tidskrifter har olika formatkrav och olika sätt att göra sin första sortering av erhållna artikelmanus. Skenbart oviktiga detaljer kan vara avgörande. Läs mer ...

2021.07.02 (Norge)  Lika antal män och kvinnor vid norska universitet

Detta är en skarp kontrast till andelen kvinnor - cirka 20 procent - i högre positioner i det norska näringslivet. Läs mer ...

2021.06.09 (Danmark)  Ett nytt danskt universitet

En intervju om behovet av ett nytt sorts universitet för att lösa samhällets mest angelägna och brådskande problem. Förslaget bygger på amerikanska DARPA som under kalla kriget blev en kraftsamlande organisation för att lösa akuta stora problem. Läs mer ...

Publicerat: juni 2021   Uppdaterat: 30 juli, 2021