BiBB®  är ett för alla fritt uppslagsverk
med signerade artiklar och andra resurser


International perspectives

Under development

Eventually more BiBB articles and pages will be published in English. However, we would like to make an early start by publishing stories about the future of universities, higher education and joint projects between Academia and businesses and organizations.

Published: May 2020.   Updated last: May 29, 202033 kommentarer. Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/