3 sid. Lästid 5 min.

Föredrag om BIBB och X

Vi lever i en tid då ovanligt många saker går sönder. Sönder på ett sådant sätt att vi inte riktigt vet hur reparationerna ska gå till.

 

newyorker

I USA håller Trumpismen på att låsa fast rodren i farliga riktningar - läs förslagsvis nobelpristagaren i ekonomi 2008 Paul Krugman i New York Times "Crises happen, and we have an intellectual vacuum at the top. Be afraid, be very afraid".

Trump(et)ismen säger tydligt och återkommande att deras största motståndare inte är det Demokratiska partiet utan "Media": CNN, New York Times, Washington Post och deras kollegor som letar och presenterar fakta och analyser, för en dialog och vill informera oss på riktigt. Omslagsbilden i The New Yorker 13 februari 2017 säger mycket om allvaret i situationen.

Därför är det kanske rentav viktigt att engagera sig i frågor om kunskap och trovärdighet, om referensstatus och relationen forskning och samhälle.

1  BiBB som entreprenörskap och avhandling

BiBB är två resor på samma biljett. Den långa resan är tjänsten BIBB för ett fritt och transparent artikelsignerat uppslagsverk i samverkan med universitet och högskolor.

Den andra resan är att skriva en 'webbavhandling'a - en avhandling som en webbsajt, inte en tryckt bok, i företagsekonomi. Titel: 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'. Det normala är att man skriver en avhandling som färre än tio personer har läst innan disputationsdagen och för de flesta avhandlingar ganska få därefter. Vad händer när man försöker göra helt nya saker i akademin? Är "akademin" intresserad? I vilket fall möter man förväntat motstånd.

Hur får vi ett nytt modernt uppslagsverk i Sverige?

Detta ämne är mer av en diskussion och gemensam kreativitet än ett föredrag. Som jag skriver i Vanliga frågor är det ett problem att vi i Sverige ännu inte lyckats skapa det som sedan flera år finns i Norge och snart i Danmark. Vi behöver nya kanaler för trovärdig kunskap.

2  Vad är trovärdig kunskap - och vem tror på den?

Om man ska tycka något, är det bra om man vet något.
Denna sats gäller inte allt - som vilka smaker och vilken musik man gillar - men ganska mycket. Ett helt överskuggande problem med den källkritik som man ska anses utöva, är att den tar tid och kräver ofta en hel del ansträngning. Ofta mycket mer tid och arbete än vad man vill investera. En lösning är att förlita sig på filter - inklusive och utöver Googles algoritmer - av olika slag. För några personer är det dagstidningen, TV-nyheterna, läraren, uppslagsverket osv. Filter är viktiga, men att välja filter är minst lika viktigt.

Om uppslagsverk ska vara bra källor behöver man ställa en rad krav på dessa. Det kan vi diskutera.

Om dessa frågor inleder jag gärna en diskussion på föreningar och skolor - inom rimligt avstånd från Malmö utan kostnad.

Jag talade på detta tema på Rotary S:t Knut i Lund i januari 2018.

3  Föredrag om X och rådgivning för näringsliv och förvaltning

Genom åren har jag hållit föredrag och workshops inom ganska många områden. Hör av dig om vill veta mer.

Transformation orsakad av digitalisering och telekom

Bland mina många intressen är hur den digitala kraften påverkar olika företag. Google och Wikipedia konkurrerade på några få år ut uppslagsverket NE och tvingade bolaget att byta bransch och man är nu huvudsakligen ett läromedelsföretag. Se analys av den pågående transformationen av NE Nationalencyklopedin AB och varumärket NE.a

Jag har lång erfarenhet som rådgivare i strategi och organisation. Några tidigare uppdragsgivare.

Publicerades: 2017.   Uppdaterad: 31 mars 2020BiBB® är ett nytt fritt och innovativt artikelsignerat uppslagsverk.
Feedback, se 34 kommentarer. Din är välkommen.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/