3 sidor
vid utskrift

Föredrag om BIBB och X

Vi lever i en tid då ovanligt många saker går sönder. Sönder på ett sådant sätt att vi inte riktigt vet hur reparationerna ska gå till.

 

newyorker

I USA håller Trumpismen på att låsa fast rodren i farliga riktningar - läs förslagsvis nobelpristagaren i ekonomi 2008 Paul Krugman i New York Times "Crises happen, and we have an intellectual vacuum at the top. Be afraid, be very afraid".

Trump(et)ismen säger tydligt och återkommande att deras största motståndare inte är det Demokratiska partiet utan "Media": CNN, New York Times, Washington Post och deras kollegor som letar och presenterar fakta och analyser, för en dialog och vill informera oss på riktigt. Omslagsbilden i The New Yorker 13 februari 2017 säger mycket om allvaret i situationen.

Därför är det kanske rentav viktigt att engagera sig i frågor om kunskap och trovärdighet, om referensstatus och relationen forskning och samhälle.

1  BiBB som entreprenörskap och avhandling

BiBB är egentligen två resor med samma biljett. Den långa resan är BIBB som är en social innovation med ambition att bidra till kunskapsspridning via ett fritt och transparent artikelsignerat uppslagsverk och ett kunskapstorg. I samverkan med universitet och högskolor.

Den andra resan är att skriva en avhandling som en webbsajtJS, inte en tryckt bok, i företagsekonomi. Titel: 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'. Det normala är att man skriver en avhandling som färre än tio personer har läst innan disputationsdagen och för de flesta avhandlingar ganska få därefter. Vad händer när man försöker göra helt nya saker i akademin? Är "akademin" intresserad? En avhandlingsdagbok om intraprenörskap.

Jag hade en session om 'Case Impact Studies'JS och digitala avhandlingar på Företagsekonomernas årsmöte i oktober 2017.

Samhällsrelevant forskning - som också når många

Från flera håll hörs allt oftare att samhällsforskning bör bli mer relevant för olika intressenter i samhället. Alla inser att ordet relevant är ganska luddigt, men det oaktat innebär relevans att kommunikation med omvärlden blir viktigare. Är akademin beredd på detta och hur vill akademin att det ska gå till?

2  Vad är trovärdig kunskap - och vem tror på den?

Google, Wikipedia, uppslagsverk och andra källor

Om man ska tycka något är det bra om man vet något. Denna sats gäller inte allt - som vilka smaker och vilken musik man gillar - men ganska mycket. Ett helt överskuggande problem med den källkritik som man ska anses utöva, är att den tar tid och kräver en viss ansträngning. Ofta mycket mer tid och arbete än vad man vill investera. En lösning är att förlita sig på filter - inklusive och utöver Googles algoritmer - av olika slag. För några personer är det dagstidningen, TV-nyheterna, läraren, uppslagsverket osv. Filter är viktiga, men att välja filter är minst lika viktigt.

Om uppslagsverk ska vara bra källor behöver man ställa en rad krav på dessa. Det kan vi diskutera.

Om dessa frågor inleder jag gärna en diskussion på föreningar och skolor - inom rimligt avstånd från Malmö utan kostnad.

Jag talade på detta tema på Rotary S:t Knut i Lund i januari 2018.

3  Folkbibliotekens roll som kunskapscentrum?

Den pågående utredningen om en 'Ny nationell biblioteksstrategi' gör allt den kan för att placera folkbiblioteken "mitt i byn". Men är detta ett sannolikt - och ett bra - scenario?

Folkbiblioteken är ett exempel på en verksamhet som letar efter nya mål när behovet av de ursprungliga minskar i betydelse. Enligt min analys riskerar folkbibliotekens roll som "Kunskapscentrum" därmed att minska i framtiden. Ett alternativ skulle kunna vara att fokusera på "Läs- och Kunskapsuppgiften" och överlåta åt andra kommunala organisationer att etablera en fri och bred samhällsservice.

Som medlem sedan några år i Biblioteksföreningarna i Sverige och Norge har jag följt professionens diskussionen om bibliotekens framtida roll(er). Biblioteksvärlden är så fokuserad på att utvidga sin uppgift att de nog inte ser konsekvenserna av en förtunning av det som deras identitet och legitimitet bygger på.

En artikel i branschtidningen Biblioteksbladet (2018 nr 1 sid 17) heter "Identitet i kris" och inleds med Vad är ett modernt folkbibliotek? Per Svensson, politisk redaktör på Dagens Nyheter, skriver 2018.02.01 en ledare med rubriken Slagborrar istället för böcker - biblioteken har ett identitetsproblem. DN har haft flera artiklar om folkbiblioteken.

PS. Varför har biblioteken en så gammaldags hantering av tjänsten DatabaserJS och skulle inte utbildningen i källkritik för besökarna kunna vara mer omfattande?

4  Föredrag om X och rådgivning för näringsliv och förvaltning

Genom åren har jag hållit föredrag och workshops inom ganska många områden. Hör av dig om vill veta mer.

Transformation orsakad av digitalisering och telekom

Bland mina många intressen är hur den digitala kraften påverkar olika företag. Google och Wikipedia konkurrerade på några få år ut uppslagsverket NE och tvingade bolaget att byta bransch och man är nu huvudsakligen ett läromedelsföretag. Se analys av den pågående transformationen av NE Nationalencyklopedin AB och varumärket NE.JS

Jag har lång erfarenhet som strategikonsult. Några tidigare uppdragsgivare.

Uppdaterad den 8 maj 2018BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/