Ekosystem för Webbavhandlingar

  1. Studie om huruvida avhandlingar i webbformat kan användas inom alla ämnen och discipliner på högskolor och universitet?
  2. Ett delmål är att öka kännedomen om webbformatets möjligheter för forskning och kommunikation av forskning.

Webbifiering är en megatrend i samhället

Webbifiering är en megatrend inom ett mycket stort antal områden. Att även forskning och avhandlingar på flera sätt kan komma att genomgå inte bara en digital utan också en webb-baserad transformation är således inte osannolikt, tvärtom. Det är viktigt att förstå de många skillnaderna mellan digitalisering i allmänhet och webbifiering.

Den centrala frågan är om det finns förutsättningar för att denna megatrend kan resultera i ett eller fler nya ekosystem för avhandlingar och annan forskning?

Studiens bakgrund är tre kapitel i Johan Schlasbergs webbavhandling 'Forskningskommunikation, webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk

Avhandlingen har tre kapitel om webbavhandlingar

En webbavhandling är en doktorsavhandling i webbformat, en sajt. Och den finns inte som tryckt avhandling eller som Pdf.

  1. I kapitlet Webbavhandlingar (Kap. 7) introduceras vad webbavhandlingar är och hur de kan anpassas till den akademiska miljön. Flera fördelar med webbavhandlingar presenteras. Några vanliga frågor kommenteras.
  2. Tre ekosystem för avhandlingar (Kap. 26) har ett historiskt perspektiv på hur den vetenskapliga konversationen har utvecklats från brev till böcker och i våra decennier till Pdf. och tar upp drivkrafter för kommande utveckling.
  3. Analyserna och diskussionen i Ekosystem för webbavhandlingar (Kap. 27) undersöker drivkrafterna för ett möjligt nytt ekosystem för webb-baserade avhandlingar och annan forskning.

1.1 Tre kvalitetsnivåer i webbavhandlingar

Att skriva en webbavhandling är idag betydligt mer komplicerat - detta kommer att förenklas - än att producera en tryckt avhandling. Uppgiften ställer flera för mediet unika krav. Det krävs tre kvalitetsnivåer i en webbavhandling.

Vetenskaplighet  ↓

Användarkvalitet  ↑↓

Teknisk kvalitet       ↑

1.  Tre samverkande kvalitetsnivåer. Varje nivå är klickbar.

Studiens upplägg

Mejl till minst 500 forskare och andra personer inom högskolevärlden. Kommentarer kommer satt publiceras löpande. Jämför med Kommentarer till min webbavhandling. Ingen citeras utan tillstånd.

Kommentarer

Publicerades: juni 2022.   Uppdaterad senast: 9 juni 202233 kommentarer. Din är välkommen.