2 sidor
vid utskrift

Doktorander och BiBB

En ny modell för att utveckla universitetens och högskolornas samverkansuppgift är att doktorander får poäng i sin forskarutbildning för att skriva uppslagsord i BiBB.

Utgångspunkten är att doktoranden får 5 högskolepoäng svW för att skriva två BiBB-artiklar. Dessa godkänns av handledaren och BiBBs redaktion. Här kombineras utbildning och kunskapsspridning på ett spännande sätt.

Sverige hade 2016 ≈18.000 doktorander enligt Universitetskanslersämbetet.

Läs här om upphovsrättsliga frågor i BiBB

Om kunskapsspridning och impact

Att lära sig skriva några BiBB-artiklar ger också en kompetens som är bra att ha utanför högskolevärlden. Doktoranderna skulle öva sig i att skriva en läsbar text även för konsumtion i mobiler - mobile first - och andra digitala miljöer. Inom högskolorna skulle det kunna växa fram en ökad central presentationskompetens där doktoranden och andra forskare kan lära sig och få hjälp med andra uttrycksformer än ren text. Här avses t ex video, podcasts och infographics enW. Olika medier kräver olika presentationsformer. BiBB kommer att erbjuda en artikelguide för sina författare.

Andra viktiga aspekter för doktoranderna och än mer för mer etablerade forskare är att artiklarna i BiBB, utöver att vara nåbara för alla, läses av många och kan refereras till - inklusive länkas till - i många sammanhang. En BiBB-artikel kan också finnas tillgänglig på engelska och andra språk. Det kan finnas flera artiklar för samma uppslagsord.

Enkät om BiBB-artiklar

Syftet med denna korta enkät att testa intresset hos i första hand doktorander att skriva artiklar - med högskolepoäng som "lön" - för BiBB.


ENKÄT

1 Vilket stämmer bäst på dig?


Kommentar:  

2 Kan du tänka dig skriva 1-2 artiklar i BiBB om det ger högskolepoäng?
(högre siffra = större intresse)

Ditt intresse   1 2 3 4 5

3 Andra synpunkter - tack gärna
Kommentar:

Dina frågor kommer att besvaras på denna FAQ-sida eller i mejl om du anger din e-postadress. Berätta gärna för någon annan om BiBB och denna sida.

Introduktion av BiBB-artiklar på högskolorna

BiBB-artiklar av lärare och forskare

Hur mer etablerade forskare och anställda i högskolevärlden ska inspireras att skriva artiklar i BiBB är mindre tydligt. I avvaktan på att centrala riktlinjer växer fram och karriärformerna inkluderar bildningsarbete är bildningsdialogen beroende av enskilda forskares intresse.

Det krävs flera parallella vägar för att introducera konceptet med BiBB-artiklar på universitet och högskolor. Nedanstående vägar ska provas ...

Uppdaterad den 17 september 2018BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/