Böcker från Akademin

bokomslag
Bokomslag

BiBB Academy testar ett koncept för att göra det lättare för andra att hitta titlar på tryckta böcker som är producerade av forskare och andra inom den akademiska världen. Tyvärr har böcker skrivna av forskare ett begränsat meritvärde inom många discipliner. Detta gäller både böcker skrivna för "fackfolk" och populärvetenskap.

Dessa böcker recenseras sällan i media och då de ofta förtjänar en större läsekrets avser vi att publicera ett antal bokomslag med en kort text om boken.

Utveckling pågår.

   
bokomslag
Bengt Kristensson Uggla

Intervju med författaren

Publicerades: 2023   Uppdaterad senast: 19 april 2022