BiBB® Academy  är en plattform med ett fritt uppslagsverk och flera andra kunskapsresurser


Blogg om BiBB Academy

Blogg om BiBB

 

Bloggen startade 2011 och fokuserar idag på utvecklingen av BiBB Academy.


2021.05.08: Sajten heter nu BiBB Academy

BiBB har utvecklats mot att bli en plattform för ett antal kunskapsresurser och projekt. Detta har lett till att vi nu heter BiBB Academy. Webbadressen bibb.se är oförändrad. Ett antal förändringar är på gång.

2020.05.04: Tjänsten BiBB är mogen för en bredare ägarbas

BiBB är nu moget för nästa utvecklingssteg. För ett rejält genomslag krävs en ägarbas med väsentligt större tyngd än en enskild innovatör och entreprenör. BiBB är både en kanal för för skribenter att nå en publik och ett verktyg för marknadsföring av universitet och högskolor.

Läs mer om ett möjligt ägarbyte. BiBB ska på sikt ägas av landets universitet och högskolor. I avvaktan på nästa steg kommer BiBB att bli allt mer innehållsrikt och bli mer känt.

2020.03.30: Samverkansprojekt med LU Innovation

Lunds universitet har en enhet - Lund Innovation - med uppgift att stödja kommersialisering av forskningsresultat - inom alla områden. BiBB är nu ett av de projekt som har ett samarbete med LU innovation.

2019.01.25: Nytt fritt uppslagsverk i Danmark

Den Store Danske (uppslagsverket) slutade uppdateras 2017, men nu ska ett nytt bolag där flera flera förlag ingå och med stöd av danska staten på 23 MDKK skapa ett nytt fritt uppslagsverk i Danmark.

2019.01.18: Liten strategiändring i BiBB

Tidigare var det ett delmål i BiBB att bidra till att uppslagsverket NE blev fritt för alla. Den punkten är nu borttagen då sannolikheten för detta minskar av flera skäl. Det största är troligen den stora kostnaden som skulle krävas för att uppdatera innehållet.

2018.09.16: Separation BiBB och Johan Schlasbergs avhandling

Denna blogg kommer nu att mest handla om utvecklingen av tjänsten BiBB. Tidigare poster är nedtagna. Avhandlingen 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk' - som är "färdig", men inte framlagd ännu - presenteras på sajten - webbavhandling.se För att få en enkel överblick - börja med förordet

Avhandlingen är tänkt att stödja utvecklingen av uppslagsverket BiBB.

Publicerades: 2011.   Uppdaterad: 14 maj 202133 kommentarer. Din är välkommen.