BiBB® Academy  är en plattform med ett fritt uppslagsverk och flera andra kunskapsresurser


Bibsam extra

Bibsam

Målet med projektet 'Bibsam extra' är att bidra till en ny modell där intresserade personer även efter i första hand avslutad anställning vid en högskola eller universitet fortsatt ska få samma tillgång till elektroniska resurser som de hade tidigare.

Det är en förlorad möjlighet att personer som avslutat sin anställning vid en högskola skärs av från tillgång till högskolebibliotekens e-resurser. Måste lösas. Är Bibsam-konsortiet en del i problemet eller vill man bli en del av lösningen?

Om man är anställd eller inskriven studerande på en högskola eller universitet har man fri tillgång till en närmast oändlig mängd vetenskapliga artiklar och mängder av e-böcker, databaser och tidskrifter. Men när anställningen upphör eller man inte längre är studerande upphör också tillgången till dessa resurser. Rullgardinen dras ner.

Bibsam är en inköpsorganisation

Bibsam - eller Bibsam-konsortiet - på Kungliga Biblioteket har för deltagande universitet, högskolor och myndigheter (såsom Livsmedelsverket) tecknat avtal med ett större antal globala och nationella leverantörer av elektronisk tillgänglig information.

Bibsam-konsortiets verksamhetsberättelse 2020 - ladda ner en Pdf.

Förlaget Elsevier - som står för cirka 30% av Bibsams kostnadsbudgetꜜ på närmare 500 MSEK - hade 2019 en vinst på drygt 10 miljarder SEK. . För att ge en volymuppfattning kan noteras att Elsevier 2019 redovisade over two million articles submitted and one billion articles consumed by researchers. Det är inte ovanligt att det kostar 30-40+ USD att läsa - (köpa en Pdf av) - en enda artikel i flertalet av Elseviers tidskrifter om man inte är knuten till ett universitet.

En grupp av ekosystem benämns ibland som walled gardens enW vilket betyder att vissa tjänster och appar endast är nåbara om man betalar inträde eller på annat sätt kommit att räknas som tillhörande. I den akademiska världen är betaltjänster som byggts av de stora förlagen för tillgång till vetenskapliga artiklar exempel på walled gardens. Förlagen är framgångsrika och Akademin har förlorat matchen, så här långt.

Bibsam extra

'Bibsam extra' är vårt namn på projektet för att vidga tillgången till universitetsbibliotekens e-resurser.

Alla har rätt att besöka ett universitetsbibliotek och där fritt läsa artiklar etc. men i dessa tider av Corona är den modellen inte optimal för varje sig biblioteken eller informationssökaren.

Det är inte givet att det är Bibsam som är den organisation som ska (vill) lösa tillgångsproblemet? Det kanske är en kombination av enskilda högskolor och Bibsam? Eller en helt annan lösning?

Vilka är grundproblemen?

Är det kostnaden för att säg 50.000 - 100.000 personer årligen skulle vilja ha samma tillgång till universitens e-resurser, var än de är?

Är det ett administrativt problem i högskolornas access-system?

Är det förlagen som även om de fick mer betalt inte är intresserade av ett 'Bibsam extra'?

Arbete pågår för att skaffa ett bättre sifferunderlag i frågan och bättre förstå "problemet". Hör gärna av dig.

Universitetsbibliotekens regler för elektronisk access

lunds universitetsbibliotek regler

Bilden visar en del av de regler som möter en besökare på Lunds Universitets inloggningssida. Efter rubriken Instruktioner för användning av användarkonton vid Lunds universitet säger de tre första punkterna ...

att all användning av användarkonton och datornät ska följa Sveriges lagar och förordningar,  att användarkonton lånas ut till innehavaren under tiden denne är verksam vid universitetet och kommer därefter att avaktiveras,  att användarkonton, lösenord och koder är personliga och endast får användas av innehavaren. Längre citat

Om man bryter mot reglerna kan ens användarkonto spärras och eventuella disciplinära åtgärder vidtas. Reglerna avslutas med meningen ...

Lunds universitet förbehåller sig också rätten att med omedelbar verkan avaktivera användarkontot om misstanke finns att tredje part har tillgång till användarkontot.

Det finns således all anledning att ta reglerna på allvar. Det kan antas att reglerna på andra högskole- och universitetsbibliotek är liknande.

Vägar framåt för att förverkliga Bibsam extra

Jag kontaktade Bibsam för att diskutera frågan om vidgad tillgång till universitetens e-resurser. Man svarade att Bibsam och Kungliga Biblioteket (KB) verkade för publicering i Open access-tidskrifter. Nästa mejl med samma fråga om vidgad tillgång fick inget svar alls.

Det borde vara i högskolornas intresse om en grupp som är extra engagerade inom sitt område vill ha möjlighet att lätt(are) följa med kunskapsläget inom sitt område. Om universiteten ska betala något för 'Bibsam-extra' skulle detta kunna kopplas till någon form av motprestation.

Ett alternativ är att dessa intresserade personer erbjuds att betala ett årligt abonnemang. Om inte Bibsam och högskolorna kan hanter detta skulle det kunna bli en tjänst som BiBB Academy erbjuder.

Mer om vägarna framåt kommer efterhand.

Publicerades: 2021   Uppdaterad: 12 maj 202133 kommentarer. Din är välkommen.