100

BiBBlioteket - fria resurser

bibblioteket

 100 fria kunskapsresurser för skolor, bibliotek, företag och andra vetgiriga. Alltid öppet.

Fria kunskapsresurser kan ofta ersätta många betaltjänster. Prova de fria resurserna först.
Om läromedel i skolan och uppslagsverk.
Alla länkar utom registret är externa.01Ordböcker och ordlistor

02 Språklexikon och översättningar

03 Allmänna uppslagsverk

Wikipedia hade i november 2016 25 miljoner artiklar på 280 språk. Om man till exempel hittar ett uppslagsord på svenska Wikipedia kan man klicka på önskat språk till vänster i menyn och får då inte en översättning, utan en artikel skriven av personer i det landet. Vill man enkelt läsa denna kan man kopiera länken och klistra in den i Googles översättningstjänst och sedan läsa den på svenska eller önskat språk.

04 Specialiserade uppslagsverk, lexikon och databaser

Det finns ett stort antal uppslagsverk eller databaser om man föredrar det ordet som är nischade mot ett speciellt ämne. Här följer några exempel.

Frankrike

Larousse

Det stora uppslagsverket Larousse ägs av förlaget Hachette.

Larousse är gratis och har annonser. 21 ordböcker är gratis. En annan intressant sak är att Larousse använder delvis samma Wikiteknik som Wikipedia. Vem som helst kan skriva en faktaartikel och skriva under med sitt namn.

05 Kunskapsportaler - av två slag

Kunskapsportaler är en omfattande samling information - och ofta råd - inom ett avgränsat område. De produceras ofta av offentliga organisationer. Folkbibliotekens tjänst 'Databaser' är en form av kunskapsportal. Med något undantag är denna tjänst för Mervetande mycket omodern, se en story om 'Bibliotek i framtiden'.

06 Fråge- och svarstjänster - Q&A

07 Strömmande media och video

Radio och poddar

08 Utbildning

Bokhandelsbranschen har råkat ut för ett besvärligt möte med den digitala världen och är inne i en fundamental transformation. Inom utbildning och lärande är vi nog bara i början av stora förändringar.

Den digitala transformationen fortsätter inom alla nivåer av utbildning och inom några år finns säkert 5.000 svenska temapaket från olika organisationer varav flertalet fria.

Sajter med utbildning inom många olika områden

Ekonomi och samhälle

IT

Språk

09 Massive Online Open Courses - MOOC

10 Open access

Många vetenskapliga artiklar kräver dyra tidskriftsprenumerationer vilket bland annat kostar universitetsbibliotek och forskare stora belopp. Men även inom detta område har det under senare år startats flera sajter för fri åtkomst till artiklar.

Man kan läsa mer om Open Access i denna text från LERU som är en samarbetsorganisation för forskningsuniversitet i Europa. Kungliga biblioteket har en bra sajt om Open access.

Några exempel på fria vetenskapsartiklar

11 Open science

Open science är ett i flera avseenden vidare begrepp än Open access. Som introduktion kan man till exempel läsa nedanstående citat och läsa mer på länksidan.

"Open Science is a new horizontal approach to access to scientific work and objectives, and to sharing of scientific results, as well as a new way of DOING science, by opening up its processes, codes and methods." Open science in a digital republic.

12 Öppna data och statistik

Öppna data (Wikipedia) baseras på offentligt tillgänglig information. Många regeringar driver projekt inom området.

13 Konst och Design

Vermeer

Allt fler muséer gör sina bildarkiv digitala och tillåter oss att fritt använda dessa. Som man säger - måste ses.

14 Bildning och stories

Bildning som förhållningssätt blir allt viktigare i en värld där det blir allt svårare att veta vad som är lösningen på många problem, utmaningar och situationer. Förvisso är det bra att känna till och kunna mycket, men öppenhet, nyfikenhet och önskan att förstå lite mer är attityder som leder till både bildning och ibland ett Nobelpris.

15 Internationella bloggar om forskning. bildning och lärande

London School of Economics

Oxford university

Others of great interest


Fria kunskapsresurser på svenska och andra språk växer enormt.

Fria resurser är en perfekt grund för folkbibliotekens tjänst 'Databaser'.

Publicerades: 2016.   Uppdaterad senast: 19 januari 2023Dina kommentarer och idéer är mycket välkomna.You know a lot, we may add a little®