4 sidor
vid utskrift

Vem skriver i NE?
ingår i 'Analyser av NE'

Forskningsfrågor

Vem skriver i NE (Nationalencyklopedin) och hur kan man få reda på detta?

Forskningsmetodik i studien om 5.000 artiklar i NE

Den första studien gjordes 2011 och omfattade analys av 5.000 längre och signerade artiklar. Urvalet utgick ifrån slumpmässigt valda artiklar i NE av allmän karaktär och därefter gjordes en sökning på hur många artiklar den författaren skrivit i NE. Processen fortsatte till dess att antalet artiklar nått strax över 5.000. Studien går inte att upprepa då NE idag inte längre är transparent om vilka artiklar en viss författare skrivit.

Resultat:  Genomsnittsåldern för skribenterna var år 2011 c:a 70 år exklusive ≈21% avlidna (20 personer). Antalet artiklar per författare anges inom [hakparentes] i tabellen nedanreferens

 Visa mer vertical arrowsSe data om 5.000 artiklar av 95 författare

Jan Aghed, 77, filmrecensent  [36]

Jan Torsten Ahlstrand, 73, konstvetenskap  [18]

Ingemar Algulin, 73, litteraturvetenskap  [31]

Stefan Anderberg, 45, social & ekon. geografi  [63]

Ronny Ambjörnsson, 75, idéhistoria  [5]

Nils Andrén, kors , statsvetenskap  [28]

Kennet Axelsson, 65, byggnadsteknik  [27]

Olof Beckman, 89, fysik  [41]

Sven Behrens, kors , naturgeografi)  [213]

Gunnar Berg, 63, matematik  [9]

Jan Bergström, kors , paleozoologi  [49]

Lennart Berns, 71, militär, journalist  [25]

Ted Bjarme, 43, sportjournalist  [10]

Alf Björnberg, 58, musikvetare  [12]

Jerker Blomqvist, 73, grekiska  [29]

Thomas Brante, 64, sociologi  [22]

Per-Erik Brolinson, 64, musikvetenskap  [10]

Torbjörn Ebenhard, 53, zoologisk ekologi  [20]

Östen Dahl, 66, språkvetenskap  [95]

Vivi Edström, 88, litteraturvetenskap  [2]

Sverker R. Ek, 81, litteraturvetare  [38]

Lars Ivar Elding, 76, oorganisk kemi  [129]

Allan Ellenius, kors , konstvetenskap  [24]

Staffan Engström, 66, vind-/vattenkraft  [7]

Ulf Erlandsson, 72, geografi  [105]

Nils-Bertil Furvik, 82, textilteknik  [28]

Erik Frykman, kors , litteraturvet. /engelska  [39]

Tore Frängsmyr, 73, vetenskapshistoria  [24]

Ragnar Fänge, kors , zoofysiologi  [23]

Hans Gillingstam, 86, historiker, genealogi  [54]

Birger Granström, kors , biolog, växtförädling  [47]

Agne Gustafsson, 86, historiker, genealogi  [66]

Bo Gyllenswärd, kors , konsthistoria  [23]

Ulf Gärdenfors, 58, zoologi, naturvårdsbiologi  [254]

Ragnar Hall, 59, zoologi  [262]

Thomas Hellquist, 63, arkitektur  [10]

Dicte Helmersson, 60, f d redaktör NE  [73]

Karl Hemström, kors , juridik, civilrätt  [7]

Sten Henriksson, 73, datavetenskap  [30]

Bengt Hindfelt, kors , (neurologi  [16]

Bo K A Huldt, 70, historia  [6]

Robin Hägg, 79, antikens historia  [13]

Arne Jakobsson, ?, geografi  [72]

Kjell A Johansson, 76, författare, litt. kritiker  [56]

Thomas B. Johansson, 68, fysik/energi  [2]

Harry Järv, kors , författare, filosofi m m  [28]

Jan Jörnmark, 52 (ekonomi  [61]

Klas-Göran Karlsson, 56, historia  [67]

Erik Kjellberg, 72, musikvetenskap  [22]

Jan von Konow, 89, heraldiker, museiman  [74]

Maaret Koskinen, 60, filmvetenskap  [8]

Urban Laurin, 62, vin och turism  [37]

Lars Lilliestam, 60, musikvetare  [5]

Björn Linn, kors , arkitektur  [39]

Inger Littberger, 47, litteraturvetenskap  [33]

Håkan Lundgren, 70, ekon. historia  [44]

Bengt Lundh, kors , medicin  [32]

Jörgen Malmquist, 74, invärtesmedicin  [440]

Patrick Meurling, 76, zoolog  [38]

Johan Mårtelius, 59, arkitektur  [39]

Solveig Mårtensson, 60, geografi  [56]

Lars-Arne Norborg, kors , geografi  [99]

Ragnar Norrby, 68, medicin  [25]

Tommy Olofsson, 61, litteraturvetenskap  [6]

Olle G Olson, kors , botanik  [260]

Bernt Olsson, 82, litteraturvetare  [43]

Jan-Otto Ottosson, 86, psykiatri  [44]

Jan Ovesen, 66, etnologi  [133]

Sture Packalén, 64, tyska  [40]

Jacob Palme, 70, datavetenskap  [9]

Mikael Parkvall, 40, lingvistik  [47]

Jan Pontén, kors , patologi  [22]

Dag Prawitz, 75, teoretisk filosofi  [51]

Hans Rickman, 62, astronomi  [24]

Hans Ryde, 80, fysik  [29]

Lars Rydén, 70, medicin  [18]

Per Rydén, 72, litteraturvetenskap  [13]

Göran Rystad, 86, historia  [39]

Magnus Röhl, 68, litteraturvetenskap  [24]

Örjan Sjöberg, 53, ekon. geografi [35]

Christina Sjöblad, 72, litteraturvetenskap  [8]

Hugo Sjörs, kors , växtbiologi  [35]

Bertil Sonesson, kors , medicin  [34]

Berta Stjernquist, kors , arkeologi  [25]

Jan-Öjvind Swahn, 86, etnologi  [278]

Levi Tansjö, kors, kemi  [71]

Michael Tapper, 52 filmvetenskap  [96]

Bertel Tingström, kors , numismatik  [12]

Britt Tunander, 90, författare, journalist  [84]

Anders Ulfvarson, 68, skeppsbyggnad  [13]

Lennart Weibull, 65, massmedieforskare  [157]

Anders Widfeldt, ?, statsvetenskap  [9]

Örjan Wikander, 85, antikens kultur  [68]

Claes-Rune Öhrström, 77, ekonomi  [17]

Forskningsmetodik i studien om NE:s författare inom 'Medicin'

Den andra studien gjordes 2019 och hade som utgångspunkt samtliga 264 skribenter och experter i ämnet "Medicin" som den 1 januari 2019 angavs på NE:s hemsida inom detta område. Där fanns ingen information om författarna utöver deras expertområde.

Resultat:  30% av de 264 författarna var avlidna och genomsnittsåldern för de övriga var ≈75 år.

Studien gjordes i januari 2019 och samtliga författare listades i en Excel-tabell för vidare analys. Information om 98% av författarna inhämtades via olika online-sökningar. De resterande (fem personer) kunde inte identfieras. Det finns en liten men begränsad risk att fel i ålder och status förekommer.

Diskussion

Frågan om vem som skriver i NE är intressant då den är nära förknippad med NE:s referensstatus och renommé som håller på att minska enligt mina studier. Många forskare har betonat att trovärdighet är en central tillgång för ett uppslagsverk. Det är svårt för en enskild användare men också för till exempel ett folkbibliotek eller en skola som abonnerar på NE att bedöma ett uppslagsverks trovärdighet. I denna avhandling hävdas att transparensB är ett viktigt sätt att etablera trovärdighet för ett uppslagsverk.

Det behöver inte vara fel i artiklarna bara för att författarna avlidit eller sedan länge gått i pension, men det hade ökat trovärdigheten - och användbarheten - om läsaren hade fått information om när en artikel skrevs, om den uppdaterats och haft information om författaren. I studien 'Jämförelse av NE och Wikipedia' analyseras bland annat artiklars ålder och källor.

Vad som är rimligt sant och refererbart förändras olika inom olika områden. Inom 'Medicin' är det viktigare att veta hur uppdaterad en artikel är än inom till exempel teologi.

Notismodell:  En studie 2018 om 'Nya uppslagsord i NE 2018' visade tydligt att cirka 90% av artiklarna var korta och publicerades utan angiven författare. Alla artiklar saknade referenser. NE har idag för nya uppslagsord övergått till vad jag kallar en "Notismodell".

Om dessa studier påverkar NE:s referensstatus och renommé är det inte för att de gjorts utan för att de visar något om bolaget NE:s nuvarande strategi och modell för sitt uppslagsverk.

Publicerades: 2011.   Uppdaterad senast: den 4 januari 2019Sidan ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/