4 sidor
vid utskrift

Summary

My Ph.D. thesis is an experiment

This page is under developement

Before a paradigm shatters the pressure inside and outside the container increases. My Ph.D. thesis is an experiment to evaluate some current theoretical and methodological questions and explore some new possibilities in the academic world and its dialogue with society. About why this thesis is an experimentreference

Drivers of my experiment

Några faktorer är generella - som ökat digitalisering i samhället, andra är idémässiga, lokala och närmast personliga.

  1. Digitaliseringens effekter och möjligheter inom allt fler områden
  2. Ökat intresse av samverkan forskning och samhälle
  3. Frågor om forskningens relevans och påverkan allt viktigare
  4. Problemen kring forskningens inlåsning bakom betalväggar
  5. Akademins karriärkriterier på publicering i ledande tidskrifter, där sannolikheten att bli publicerad ofta är under fem procent.
  6. Ökande krav på att säga något "intressant" för att bli läst och kommenterad
  7. Problemet att nästan ingen läser avhandlingar (tryckta eller i Pdf-format) vare sig innan eller efter disputationen
  8. Den lokala institutionens (o)intresse för nytänkande
  9. Mina forskningsfrågors inverkan på arbetsmetoder, presentationsformer och kommunikationsstrategi
  10. Min ambition att göra något annorlunda, lite innovativt och se hur långt det bär.

Published: August 2018.   Last updated: August 21, 2018Sidan ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/