9 sidor
vid utskrift
177

Avhandlingsreferenser

Denna sida ger läsaren större informationsbekvämlighet (information convenience) än vanliga referenslistor vilket ingår i mitt koncept om en avhandling som en service.

I en del referenser står   kontext som länkar till en sida där referensen åberopas. Alla referenser som kräver anknytning till en högskola för att kunna läsas utan kostnad har ett dollartecken $. Se detta som ett inlägg i diskussionen om fri tillgång till forskningsresultat. Böcker markeras ej.

Länkar till BiBB.se del 1, har symbolen B. Externa länkar har symbolen (). Några Pdf:er är nåbara via (Local) om en Online sökväg ändrats.


01 Artiklar och böcker

 1. Alvesson M., Gabriel Y. och Paulsen R. (2017). 'Return to meaning - a social science with something to say'. Oxford University Press. | Kontext 1 | Kontext 2
 2. Alvesson M. och Paulsen R. (2017). Samhällsvetare bryr sig för litet om forskningens värde. DN Debatt 2017.09.09 | Kontext
 3. Alvesson M. och Sandberg J. (2014). 'Problematization meets mystery creation: Generating new ideas through assumption-challenging research'. Critical Management Research. ed Jeanes E. och Huzzard T. Sage Publications.
 4. Alvesson M. och Sandberg J. (2013). 'Constructing Research Questions: Doing Interesting Research'. Sage Publications.
 5. Alvesson M. och Sandberg J. (2013). 'Has Management Studies Lost Its Way? Ideas for a More Imaginative Research'. Journal of Management, Vol. 50 No. 1, January 2013 128-152 | $ | Kontext
 6. Alvesson M. och Kärreman D. 'On the Social Nature of Explicating Mystery Construction in Theory Development: A Response to Mckinley'. The Academy of Management Review, Vol. 33, No. 2 (Apr., 2008), pp. 543-545. | $ |
 7. Alvesson M. och Hardy C. och Harley B (2008). 'Reflecting on Reflexivity: Reflexive Textual Practices in Organization and Management Theory'. Journal of Management, Vol. 45 No. 3, May 2013 480-501 | $ | Kontext
 8. Anderson C. (2006). 'The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More'. Hyperion. | Kontext 1
 9. Andreini C. och Bettinelli C. (2017). 'Business Model Innovation. From Systematic Literature Review to Future Research Directions'. Springer 2017. | Kontext 1
 10. Asplund J. (2002). 'Avhandlingens språkdräkt'. Bokförlaget Korpen. | Kontext 1
 11. Attali J. (2015 - original 2012). Diderot - tänkandets lycka. Lidingö: Fri tanke. | KontextB
 12. Bartunek J. och Rynes S. och Ireland R. D. (2006). 'What makes management research interesting, and why does it matter?' Academy of Management Journal. 2006. Vol. 49. No. 1. 9-15 | $ | Kontext 1
 13. Benner M. och Sörlin S. (2015) 'Samverkansuppgiften i ett historiskt och institutionellt perspektiv'. Vinnova. | KontextB
 14. Bolter J och Grusin R. (2000). 'Remediation. Understanding New Media'. Cambridge, MA:MIT Press. | Kontext
 15. Boulding K. (1956). 'The Image - Knowledge in Life and Society'. Ann Arbor Paperbacks 1961. | Kontext
 16. Broady D. (1998). 'Kulturens fält: om Pierre Bourdieus sociologi'. Masskommunikation och kultur, NORDICUM-Nytt/Sverige, Nr 1-2, 1988, s. 59-88. | Online Pdf 15 s. | Kontext 1
 17. Bradbury H. (2015). 'Introduction to the Handbook of Action Research, 3e.' | Online Pdf. 13 s. | Kontext
 18. Butler N., Delaney H., Spoelstra S. (2018). 'Risky business: reflections on critical performativity in practice'. Organization. 2018. Vol. 25(3), 428-445 | $ | Kontext 1
 19. 'Changing Orders of Knowledge? Encyclopedias in Transition'. Culture unbound, journal of current cultural research. | Volume 6, Theme 3, 2014. | Kontext 1B | Kontext 2
 20. Chesbrough H., Vanhaverbeke W. och West J. (2014). 'New Frontiers in Open Innovation'. Oxford Scholarship Online 2014. | Kontext
 21. Chesbrough H. (2013). 'Open Services Innovation'. Jossey-Bass - a Wiley Imprint. | Online | Kontext
 22. Chesbrough H. (2003). 'Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology'. Boston: Harvard Business School Press. | Kontext
 23. Clark C, Wright M, Ketchen D Jr. Editors. (2016) 'How to get published in the best management journals'. Edward Elgars Publishing . | Kontext 1
 24. Cox R. (2015). 'Professional and scholarly writing: advice for information professionals and academics'. Journal of Information Science Theory and Practice. | intro. | Pdf 13 s. | KontextB
 25. Christensen C. (1997). The innovator's dilemma. When new technologies cause great firms to fail. Boston: Harvard Press.
 26. Cresswell C and Cresswell D. (2018) 'Research Design - Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches'. Fifth edition. Sage Publications. | Kontext 1
 27. Davis, M. S. (1971). 'That's interesting! Towards a phenomenology of sociology and a sociology of phenomenology'. Philosophy of the Social Sciences, 1: 309-344. | Online | Kontext 1
 28. Dick B. (2015). 'Reflections on the SAGE Encyclopedia of Action Research and what it says about action research and its methodologies'. Action Research 2015, vol 13(4) 431-444. | $ | Kontext
 29. Doerr J. (2018). 'Measure what matters'. Portfolio/Penguin 2018. | Kontext 1
 30. Eelend B (2015). Kungliga biblioteket. Stockholm. 'Bibliotekens betydelse i den öppna vetenskapens tid'. | Online Pdf 16 s. | Local | Kontext
 31. Falkheimer J. och Heide M. (2018). 'Strategic communication - an introduction'. Routledge. | Kontext 1
 32. Fallis, Don, 2011, “Wikipistemology”, in Goldman and Whitcomb 2011: 297–313. | Kontext
 33. Farquhar J. D. (2013). Case Study Research for Business. Sage Publications. | Kontext
 34. Figueroa M. (2015). 'Forecasting the Future of Libraries 2015'. American Libraries Magazine. Februari. | Online. | Kontext
 35. Flyvbjerg B. (2013). 'Quality Control and Due Diligence in Project Management: Getting Decisions Right by Taking the Outside View'. International Journal of Project Management, Volume 31, Issue 5, July 2013, Pages 760-774. | $ | Kontext
 36. Foss N. och Saebi T. (2017). 'Fifteen Years of Research on Business Model Innovation: How Far Have We Come, and Where Should We Go?' Journal of Management, Vol. 43 No. 1, January 2017 200–227 | $ | Kontext
 37. Foss N. och Saebi T. eds. (2015). 'Business Model Innovation: The Organizational Dimension'. Oxford Scolarship Online. | $ | Kontext
 38. Gadamer H-G. (1975 och 1989). 'Truth and method'. Second revised edition. Continum. | Online Pdf. 637 s. | Kontext
 39. Gabriel, Y. (2018). 'Interpretation, Reflexivity and Imagination in Qualitative Research'. Ciesielska M. & Jemielniak D. (Eds.), Qualitative Methodologies inOrganization Studies: Volume I: Theories and New Approaches (s. 137-157). Springer.
 40. Galtung J. (1971). 'Peace research: Past Experiences and Future Perspectives'. Galtung J, Peace: Research • Education • Action: Essays in Peace Research Volume 1. Christian Ejlers, Köpenhamn. | Kontext
 41. Galtung, J. (1972) 'Empiricism, criticism, constructivism. Three approaches to scientific activity'. Synthese vol. 24: 343-372 | $ | Kontext
 42. Galtung J. (1975). 'Empiricism, Criticism, Constructivism: Three Aspects of Scientific Acticity'. Johan Galtung. Methodology and Ideology: Theory and Methods of Social Research Volume 1. | Kontext
 43. García-Carmona, A. & Acevedo-Díaz (2018). 'The Nature of Scientific Practice and Science Education'. Science and Education, Vol. 27 pp 435–455. | $ | Kontext
 44. Goldman A. (2015). 'Social epistemology'. Stanford Encyclopedia of Philosophy. | Online. | Kontext
 45. Gärdén C. och Utter M. (2016). 'E-resurser på kommunala bibliotek - lokala, regionala och nationella perspektiv'. Pdf. 45 s. Högskolan i Borås. Local. | Kontext
 46. Haider J. och Sundin O. (2016). 'Algoritmer i samhället'. Stockholm: Kansliet för strategi- och samtidsfrågor, Regeringskansliet. | Pdf online 36 s. | Kontext
 47. Hannula T. (2017). 'A Curious and Collaborative Future'. M. Izak et al. (eds.), The Future of University Education, s. 271-292. Palgrave Critical University Studies. | $ | Kontext
 48. Hansson B. (2017). 'Lexikon över lexikon'. Insikt och handling. Vol. 25. 2017. Hans Larsson Samfundet | Online | Kontext 1
 49. Harrison H. et al. (2017). 'Case Study Research: Foundations and Methodological Orientations'. Forum: Qualitative Social Research, 18(1), Art. 19, | Online. | Kontext
 50. Henrekson M. (red), Enkvist I., Ingvar M. och Wållgren I. (2017). 'Kunskapssynen och pedagogiken - varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas'. Dialogos. | Kontext 1
 51. Hibbert P. och Coupland C. och MacIntosh R. (2010). 'Reflexivity: recursion and relationality in organizational research processes'. Qualitative Research in Organizations and Management: An international Journal, Vol. 5 No. 1, 2010 47-62 | $ | Kontext
 52. Hirschman A. (1970) 'Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States'. Cambridge, MA: Harvard University Press. | Kontext
 53. Horowitz B. (2014). 'The hard thing about hard things'. HarperCollins 2014. | Kontext 1
 54. Kahneman D. (2013). 'Tänka, snabb och långsamt'. Volante. | Kontext 1
 55. Kasperowski D. och Bragesjö F. 'Bilda och samverka: om införandet, implementeringen och förändringen av universitetens tredje uppgift 1977 - 1997'. Göteborgs universitet 2011. | Online Pdf. 136 s. | KontextB
 56. Kim C. W. och Mauborgne R (2005). 'Blue Ocean Strategy: From Theory to Practice'. California Management Review Vol. 47,NO. 3 2005. | Online
 57. Kjøll G. & Godal A M (2014). 'Store Norske Leksikon: Defining a New Role for an Edited Encyclopaedia'. Culture Unbound, Volume 6, Theme 3, 2014. | Pdf. | Kontext 1B | Kontext 2
 58. Konstenius G. (2017) 'Plikten under lupp! En studie av pliktlagstiftningens roll, utformning och § relevans i förhållande till medielandskapets utveckling.', Kungliga Biblioteket, Dnr: 1.1.5-2017-112 | Online Pdf. 74 s. | Kontext
 59. Kåhre P. (2015) 'Bibliotekariens roll i skolan'. Nordic Journal of information literacy in higher education. Vol. 1 issue 1, 48-62. | Online Pdf. 15 s.
 60. Locke K., Golden-Biddle K., Feldman M. S. (2008). 'Making doubt generative: rethinking the role of doubt in the research process'. Organization Science. 2008. Vol. 19(6), 907-918 | $ |
 61. Lindström M & Wickberg Månsson A. (red.). 2015. 'Universitetet som medium'. Mediehistoriskt arkiv 27. Göteborg. | intro. | Online Pdf. 299 s.
 62. Laamanen T., Lamberg J-A., Vaara E. (2016). 'Explanations of success and failure in management learning: what can we learn from Nokia's rise and fall?'. Academy of Management Learning & Education. 2016. Vol. 15(1), 2-25 | $ | Kontext
 63. Mayer K (2017). 'The Aesthetic-Usability Effect'. | Online
 64. Mol A. P.J. (2015) 'Transparency and value chain sustainability'. Journal of Cleaner Production Vol. 107 (2015) 154-161. | $ | Kontext
 65. Moore G. A. (1991). Crossing the chasm. New York: HarperCollins. | Kontext 1
 66. Moore G. A. (1995). Inside the tornado. New York: HarperCollins.
 67. Neckar S. (2014) 'Scientific misbehavior in economics'. Research Policy 43 (2014) 1747-1759. | $ | Kontext
 68. Norman Nielsen Group. 'Writing for the web'. USA | Online. | Kontext
 69. Nationalencyklopedin AB och dotterbolag, och koncernföretag. 'Årsredovisningar'. | Kontext 1
 70. Normann R. (2001). Reframing business. When the map changes the landscape. Chichester, England: Wiley.
 71. Nyhan, B. & Reifler. (2010) 'When Corrections Fail: The Persistence of Political Misperceptions'. Journal - Political Behavior Vol. 32(2) 302:330 | Kontext 1
 72. Oliva R. och Kallenberg R. (2003). 'Managing the transition from products to services'. International Journal of Service Industry Management Vol. 14, No. 2 (2003), s. 160–172 | Online | $ | Kontext
 73. Osterwalder, A, & Pigneur, Y 2010, 'Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers', John Wiley & Sons, Incorporated, Chichester. Available from: ProQuest Ebook Central.
 74. Paulsson U. och Björklund M. (2012). 'Seminarieboken'. Studentlitteratur.
 75. Peirce C. (1877). 'The Fixation of Belief'. Popular Science Monthly 1877 s. 1-15. // Online Pdf 13 s.
 76. Ployhart. and Vandenberg R. 'Longitudinal Research: The Theory, Design, and Analysis of Change'. Journal of Management, Vol. 36 No. 1, January 2010 94-120 | $ | Kontext
 77. Rasoamampianina V A (2014). Reviewing Encyclopedia Authority. Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research 2014 6(3): 547-568. | Pdf. | Kontext
 78. Ravasi D. (2017) 'Visualizing Our Way through Theory Building'. Journal of Management Inquiry 2017, Vol. 26(2) 240–243. | $ | Kontext 1
 79. Rhenman E. (1969). 'Företaget och dess omvärld'. Bonniers 19669. | Kontext 1
 80. Roberge J. och Melanc L. 'Being the King Kong of algorithmic culture is a tough job after all: Google’s regimes of justification and the meanings of Glass'. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 2017, Vol. 23(3) 306–324. | $ | Kontext
 81. Rogers E. (1991). 'Diffusion of Innovations'. The Free Press. | Kontext 1
 82. Rundquist J. (2007). 'Slump eller systematik - om effekten av serendipitet i projekt', Högskolan i Halmstad, Volym 12, Utgåva 1 av Perspektiv på innovationsteori. | Online. | Kontext
 83. Sahut G. (2015). 'Wikipédia, une encyclopédie collaborative en quête de crédibilité : le référencement en questions'. | intro | Online Pdf. 796 s.
 84. Satish N.(2017) 'Digital Entrepreneurship: Toward a Digital Technology Perspective of Entrepreneurship'. Entrepreneurship theory and practice Vol 41(6) s. 1029-1055 | $ | Kontext
 85. Savolainen, R. (2007). "Media credibility and cognitive authority. The case of seeking orienting information" Information Research, 12(3) paper 319. Online. | Kontext 1 | Kontext 2
 86. Schaefer M. och Alvesson M. (2017) 'Epistemic Attitudes and Source Critique in Qualitative Research'. Journal of Management Inquiry. 2017: 1-13 | $ | Kontext
 87. Schlasberg J. (1978). 'Att förstå kol'. Rapport i skriftserie om energifrågor. Stockholm. Sekretariatet för framtidsstudier. | Online Pdf. 70 s. | Kontext
 88. Schlasberg J. (1999). 'Från sparbanken Finn till stiftelsen Finn'. | Projektbeskrivning. | Stiftelsen Finn, Online Pdf. 16 s | Kontext 1
 89. Schlasberg J. (2000). 'Meddelandeinformationssystem, anordning för begäran om information angående ett objekt och system för distribuering av information'. Svenskt patent 514505. | Online Pdf. 34 s. | Prioritet 1997.09.26, beviljat 2001.03.05
 90. Schlasberg J. (2004). 'Tro inte att högteknik fixar allt'. | Tidskriften NyTeknik 2004 | Online
 91. Schmidt E. och Rosenberg J. (2017). 'How Google works'. Grand Central Publishing 2017. | Kontext 1
 92. Schopflin K. (2013). 'The Encyclopaedia as a Form of the Book'. Phd thesis. London. Online Pdf. 385 s.
 93. Schopflin K. (2014). 'What do we Think an Encyclopaedia is?'. Culture Unbound, Volume 6, 2014: 483–503. Hosted by Linköping University Electronic Press. | Pdf. | Kontext
 94. Schramm C. (2018). 'What many business schools teach has little to do with entrepreneurial success'. Harvard Business Review May-June 2018. | Kontext
 95. Schramm C. (2011). 'Burn the Business Plan'. | Kontext
 96. Segall K (2012). Insanely simple. The obsession that drives Apple's success. London: Penguin
 97. Silipigni Connaway L. 'The Library in the Life of the User: Engaging with People Where They Live and Learn'. OCLC. | intro. | Kontext
 98. Skolverket. 2012. 'Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid'. | Online. Hämtningsbar Pdf. 105 s. | Kontext
 99. Solberg Søilen, K. (2015). 'A research agenda for intelligence studies in business'. Journal of Intelligence Studies in Business, vol 6 (1). | Online | Kontext
 100. Sonnhad N. (2015). 'This free online encyclopedia has achieved what Wikipedia can only dream of'. Om encyklopedin SEP. | Quartz. September, 2015. | KontextB
 101. Spoelstra S. (2017) 'A notes on notes: On the rise of 'special sections' in academic journals'. Ephemera Vol.17(3): 609-618. | Kontext 1
 102. Staley K. (2017). 'Changing what researchers 'think and do': Is this how involvement impacts on research?'. Research for All, Vol 1 (1). | Online. | Kontext
 103. Steffens Paul R., Weeks Clinton S., Davidsson Per, & Isaak Lauren (2014). 'Shouting from the ivory tower: a marketing approach to improve communication of academic research to entrepreneurs'. Entrepreneurship Theory And Practice, 38(2), s. 399-426 | $ | Kontext
 104. Sundin O., Haider J. (2013). 'Professional Digital Encyclopaedias as Socio-Technical Systems'. Paper presented at International Conference on Conceptions of Library and information Science, 2013, Copenhagen | Online Pdf. 9 s. | Local | Kontext 1 | Kontext 2
 105. Sundin O., Heider J. (2013). 'The networked life of professional encyclopaedias: quantification, tradition and trustworthiness'. First Monday, peer-reviewed journal on the Internet. Online | Kontext
 106. 'The SAGE Handbook of Action Research'. (2015, 3rd edition). Bradbury H. (ed.). Edition. | Kontext | Kontext 2
 107. 'The New York Times Innovation Report' (2014). | Online. | Pdf. 97 s.
 108. Thacher D. (2016). 'The perception of value: Adam Smith on the moral role of social science'. European Journal of Social Theory, 2016. Vol. 19(1), 94-110 | $ | Kontext
 109. Toffel M. (2015). Harvard Business School. Enhancing Relevance of Research. Pdf 34 s.   | Local | Kontext
 110. Trott P. och Hartmann D. (2009). 'Why ‘OPEN INNOVATION’ is old wine in new bottles'. International Journal of Innovation Management Vol. 13, No. 4 (Dec. 2009), s. 715–736 | Online | Kontext
 111. Ulriksen M. och Dadalauri N. et al. (2016). 'Single case studies and theory-testing: the knots and dots of the process-tracing method'. International Journal of Social Research Methodology, 2016 Vol. 19, No. 2, 223–239, | $ | Kontext
 112. Welch C., Piekkari R., Plakoyiannaki E., Paavilainen-Mäntymäki E. (2010). 'Theorising from case studies: Towards a pluralist future for international business research'. Journal of International Business Studies (2011) 42, 740-762 | $ | Kontext
 113. Wiklund J., Davidsson P., Audretsch D., Karlsson C. (2011) 'The Future of Entrepreneurship Research'. Entrepreneurship theory and practice Vol 35(1) s. 1-9 | $ | Kontext
 114. Wilbertz, J. (2013). 'Evaluating the societal relevance of research'. University of Groningen. | Online. |Pdf tillgänglig | Kontext
 115. Wilson P. (1983). 'Second-hand knowledge: An inquiry into cognitive authority'. Westport, CT: Greenwood Press. | Kontext
 116. Wirtz, B. W. and P. Daiser (2018), 'Business Model Innovation Processes: A Systematic Literature Review', Journal of Business Models, Vol. 6, No. 1, pp. 40-58 | $ | Kontext
 117. Wirtz B. W. och Daiser P. (2017). 'Business Model Innovation: An Integrative Conceptual Framework'. Journal of Business Models (2017), Vol. 5, No. 1, s. 14-34 | $ | Kontext
 118. Wirtz B. W. och Göttel V. och Daiser P. (2016). 'Business Model Innovation: Development, Concept and Future Research Directions'. Journal of Business Models (2016), Vol. 4, No. 2, s. 1-28 | $ | Kontext
 119. Wood, T. & Porter. (2010) 'The Elusive Backfire Effect: Mass Attitudes’ Steadfast Factual Adherence'. Journal - Political Behavior Vol. 40(1) 1:27 | $ | Kontext 1
 120. Zott C. och Amit R. och et al. (2011). 'Theorising from case studies: Towards a pluralist future for international business research'. Journal of Management Vol. 37 No. 4, July 2011 1019-1042 | $ | Kontext
 121. Zurkowski, P 1974. 'The Information Service Environment Relationships and Priorities'. National Commission on Libraries and Information Science, Washington, D.C. Online Pdf. 30 s. | Kontext
 122. Yeo G. (2013). Trust and context in cyberspace. Archive & Records, 2013, Routledge Vol. 34, No. 2, 214-234, | $ | Kontext
 123. Yin R. K. (2014). Case Study Research: Design and Method. Sage Publications | Kontext
 124. Östling J, Bernhardsson K, Björkman J, Olsson J. (2016) 'Kunskapens nya rörelser - framtidens humanistiska och samhällsvetenskapliga samverkan'. Kungliga Vitterhetsakademien. Stockholm. | Online Pdf 44 s. | Kontext 1B | Kontext 2

02 Encyklopedier och databaser

 1. 'Encyclopedia'. (1728) Chambers E., London. Wikipedia (eng). | KontextB
 2. 'Enclopédie'. (1752-72). Diderot och d'Alembert. Wikipedia (eng.). | KontextB
 3. 'The Encyclopedia of Diderot and d'Alembert'. A collaborative translation project. University of Michigan. | Online. | KontextB
 4. 'Bibblan guidar'. Sajt med ≈700 fria databaser. | KontextB
 5. Investopedia. | KontextB
 6. 'NE Nationalencyklopedin'. Malmö. | Online. | Kontext
 7. 'SIRIS'. Skolverkets elevdatabas. | Kontext
 8. 'Stanford Encyclopedia of Philosophy' - SEP. | KontextB
 9. 'Store Norske Leksikon' - en fri allmän encyklopedi. | KontextB | Kontext 2B
 10. 'The SAGE Encyclopedia of Action Research'. 2014. Coghlan D. och Brydon-Miller M. | Cover and intro | Kontext.

03 Forskningsprojekt, utredningar och lagar

 1. Centrum för digital humaniora. Göteborgs universitet.
 2. 'Digitaliseringens effekter på individ och samhälle – fyra temarapporter'. . SOU 2016:85 | Kontext
 3. 'Digitaliseringskommissionen' - webbsajten har upphört. Slutrapport SOU 2016:89 Pdf. Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU 2015:91). |
 4. 'KLOSS' - Kunskapsutbyte och Lärande Om Strategisk Samverkan. KTH m fl. Samverkansprojekt med 11 högskolor. Flera rapporter 2014-2016. | KontextB
 5. The League of European Research Universities (LERU). 2017. (Lunds universitet är medlem) | 'Productive interactions: societal impact of academic research in the knowledge society'. | Online Pdf. 32 s. |
 6. Marknadsdomstolen 2013:14, 'Marknadsföring av sightseeingbussar' Pdf Online | Local | kontext 1
 7. Marknadsföringslagen | Kontext
 8. Mot bättre vetande. (SOU 1980:26). | Online. Pdf. | Kontext
 9. 'Svenskarna och Internet 2015'. En årlig studie av svenska folkets internetvanor. | Kontext
 10. Vinnova 2018. 'Social innovation i Sverige - Kartläggning av ekosystemet för social innovation'. | kontext 1

04 Bloggar och sociala medier

Inlägg (poster) på dessa är inte alltid relevanta för mitt ämne, men ibland.

 1. Action Research+. Blogg. Online.
 2. Alsbjer P. 'Blogg om folkbibliotek'. Omvärldsbevakning. Online. | Kontext
 3. 'Libray of the future'. Blogg. Online. |
 4. 'Nationell biblioteksstrategi'. Blogg. Online. | Kontext
 5. Strategyzer blog, fokus på Business model innovations

05 Organisationer

 1. Biblioteksföreningen i Sverige. | Kontext
 2. 'IIS' (Internetstiftelsen i Sverige)
 3. 'Libray of the future'. ALA org. Center for the future of libraries. USA
 4. Open Innovation Community, "The latest news, research, discussions & applications of Open Innovation."
 5. Top 50 management thinkers. | Kontext.

06 Tidskrifter

 1. 'Action research'. Online. Sage Publications.
 2. Stanford social innovation review

07 Videos och poddar

 1. Ito J. (2015) 'Digital innovation and disruption'. Intervju med Joi Ito, Director MIT Media Lab, USA.
 2. Jones P. J. 'How to Write a Great Research Paper'. (2013). Microsoft Research Center. Cambridge UK. Youtube.

08 Diverse länkar

 1. AACSB. Organisation med bl a bra lista om tidskrifter m m.
 2. 'Högskolelagen 1992:1434'. | Kontext
 3. 'BIBSAM' - Inköpsorganisation av databaser, elektroniska tidskrifter m m för högskolor och myndigheter. | Kontext
 4. About Open science in Finland.
 5. Pierrre Bordieu. Fransk sida med många länkar om Bordieu.
 6. Boston Consulting Group - Perspectives.
 7. Additional resources future dissertation. Council of graduate schools - CGS
 8. Eduroam. Fritt europeiskt WIFI Roaming Network för forskare
 9. Jstor Daily. | Kontext.B
 10. MIT Media Lab
 11. OpenAccess.se, Samordning av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer i Sverige
 12. Royal Society in England
 13. The scientific century
 14. University World News. "The global window on higher education".

09 Några man kan lära sig av

 1. The Cluetrain Manifesto - The End of Business as Usual, 95 punkter om vart vi är på väg. The Cluetrain Manifesto Book Weinberger D. et al. (1999)
 2. Top 50 management thinkers, en bra utgångspunkt för att leta insikter och akademiska referenser. Listan uppdateras årligen. management gurus
 3. 20 books to ignite the innovator in you, från La Trobe universitetet i Australien.

Uppdaterad den 11 juli 2019Sidan ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/