2 sidor
vid utskrift

Läromedel i skolan och uppslagsverk

Arcimboldo - bibliotekarien

29.1Relationen mellan läromedel i skolan och uppslagsverk är Öppen om det "vidgade vetandet" länkar eller refererar till fria tjänster och Sluten om det vidgade vetandet finns bakom en betalvägg.

Även för det 'det livslånga lärandet' och 'det livslånga vetandet' som är "kusin" med Bildning är det bäst om tjänsten Uppslagsverk är fritt tillgänglig för alla. Så är det med Wikipedia och i Norge med Store Norske Leksikon.

29.2Uppslagverk i skolvärlden - Slutna eller Öppna

Den slutna modellen för vidgat vetande

I den "slutna modellen" är vidgat vetandet kopplat till en läromedelsproducents egna tjänster innanför en betalvägg. Det kan vara till en annan lärmodul eller till ett uppslagsverk bakom en betalvägg. Denna modell kan representeras av bolaget NE.

Closed model - Johan Schlasberg

Den öppna modellen för vidgat vetande

Figuren 'Open model' visar att producenter av läromedel som använder Wikipedia, Store Norske Leksikon och andra fria och öppna kunskapsresurser för att ge fördjupad kunskap utifrån enskilda läromedel.

Open model - Johan Schlasberg

Antag att skolelever i matematik, religion och samhällskunskap (eller alla andra ämnen) skulle vilja veta mer än vad som står i det aktuella läromedlet. Ett läromedel med länkar till fria källorB ger eleverna kunskapskällor där de - till skillnad från NE - oftast finner externa länkar för ytterligare källgranskning och mer vetande. Studie som är en Jämförelse mellan NE och Wikipedia.

En lärare som anser att det står för lite om en matematiker, om avgudadyrkan eller kvinnlig rösträtt kan till exempel själv eller tillsammans med några kollegor uppdatera Wikipedia eller annan fri kvalitetskälla - till glädje för alla.

Det kommer kanske att finnas sajter eller tjänster inom till exempel Wikipedia där man kan "anmäla" att man vill ha mer publik kvalitetsgranskad information om ämnet X eller Y.

användning av NE

Den slutna modellen som här representeras av NE är kortsiktig då nästan inga elever kommer att använda NE:s uppslagsverk när de slutat skolgången. I ett samhälle där kunskapens omsättning var väsentligt lägre än idag hade vetandet lång halveringstid, men nu behöver man en metanivå där insikten och inte minst attityden att leta aktuellt vetande blivit viktigare. I det perspektivet är källor bakom betalväggar begränsande. Detta gäller också den idag mycket diskuterade modellen för offentligt finansierade forskningsartiklar bakom betalväggar.

Lärarkåren behöver idag mycket mer än förr arbeta med vilka "Vidgat-Vetande-Vanor" man lär eleverna. VVV går ofta via www. Även en sådan fråga har betydelse för ett uppslagsverks affärsmodell.

29.3Det livslånga lärandet och uppslagsverk

Uppslagsverk har en begränsad funktion i det livslånga lärandet - en central fråga i Sverige och många andra länder - om man definerar lärande som att en person tillägnar sig nya färdigheter.

Men alla uppslagsverk i framtiden vare sig behöver eller kommer att se ut som digitaliserade kopior på de volymer som förr fanns i många bokhyllor. Uppslagsverk kan utvecklas till att även bli stöd för färdighetsinlärning. Det finns ett samband mellan hur innehållet och formatet i ett uppslagsverk utvecklas och deras långsiktigt hållbara affärsmodeller.

29.4Inköp av läromedel i skolan

Det är rimligt att leverantörernas unika läromedel kräver någon form av betald användarlicens. Dock kan man förvänta att allt fler lärmoduler kommer att finnas fritt tillgängliga. Ett exempel på ett sådan valmöjlighet är valet mellan betaltjänsten Microsofts Officepaket och fria Libre Office.

Vad avser uppslagsverk och andra fria källor antas att dessa har hög Referensstatus och hög 'Webbnivå'.

Det är inte osannolikt att beslutsfattare för val och inköp av läromedel i kommunerna framgent i högre grad kommer att kräva att "kompletterande källor" som uppslagsverk ska vara fritt tillgängliga för alla oberoende av användarlicenser för själva läromedlen.

Detta kapitel ingår i underlaget för mina prediktioner om den långsiktiga hållbarheten i bolaget NE:s affärsmodell och bolagets affärsmodell för uppslagsverket NE.

Publicerades: april 2019.   Uppdaterad senast: den 11 januari 2020Sidan ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/