Avhandling i företagsekonomi


Innehåll

2.1Innehåll

 1. Förord (7 sid. 10 min)
 2. 0.0 Introduktion
 3. 0.1 Avhandlingens ämne och relevans
 4. 0.2 Kommunikation och webbform
 5. 0.3 Navigering och nivåer
 6. 0.4 Tvärvetande och kreativitet
 7. 0.5 Koncept och affärsmodeller
 8. 0.6 Avhandlingsprocessen
 9. 0.7 Forskning och entreprenörskap
 10. 0.8 Om Johan Schlasberg
 11. 0.9 Tack
 12. Avhandlingen - sammanfattning (6 sid. 9 min)
 13. 1.1 Introduktion
 14. 1.2 Navigation och överblick
 15. 1.3 Min värdegrund
 16. 1.4 Forskningsfragor
 17. 1.5 Generella / situationella faktorer
 18. 1.6 Evidensprövning av uppslagsverk
 19. 1.7 Affärsmodeller och prediktioner
 20. Innehållsförteckning (8 sid. 10 min)
 21. 2.1 Innehållsförteckning 35 kapitel. ≈ 280 underrubriker
 22. b Läsanvisning (4 sid. 4 min)
 23. 2b.1 Sex ingångar
 24. 2b.2 Navigering och nivåer
 25. 2b.3 Tre kvalitetsnivåer
 26. 2b.4 En avhandling som en service
 27. 2b.5 Förkortningar och tips
 28. 2b.6 Arkiv bakom lösenord
 29. 2b.7 Feedback och föredrag
 30. Kunskapsutveckling och ramar (5 sid. 9 min)
 31. Forskningsfrågor och bidrag (6 sid. 12 min) - fyra huvudfrågor
 32. Forskningsmetoder (9 sid. 12 min)
 33. 5.1 Introduktion
 34. 5.2 Tvärvetenskapliga ansatser
 35. 5.3 Flerdimensionella studier
 36. 5.4 Tidigare forskning & effektivitet
 37. 5.5 Normativ forskning
 38. 5.6 Normativa modellen e-Diderot
 39. 5.7 Teknologi och format
 40. 5.8 Longitudinell metod
 41. 5.9 Om återföring av fakta - "Facts effect"
 42. 5.10 Studiers reproducerbarhet
 43. 5.11 Värdegrund, etik och framtid
 44. Referensstatus (7 sid. 10 min) - från kognitiv auktoritet till referensstatus
 45. 6.1 Introduktion
 46. 6.2 Kognitiv auktoritet
 47. 6.3 Kulturellt kapital
 48. 6.4 Vetenskaplighet som referensstatus
 49. 6.5 Referensstatus och rang
 50. 6.6 Introduktion av fakta. Data-dialog.
 51. 6.7 Referensstatusens föränderlighet
 52. 6.8 Referensstatus och affärsmodeller
 53. 6b Tester av referensstatus (3 sid. 5 min)
 54. 6b Lärarförbundet
 55. 6b Statens Mediereåd
 56. 6b LO / PRO
 57. Ny modell för uppslagsverk (6 sid. 8 min) - e-Diderot
 58. 7.1 Affärsmodeller för uppslagsverk
 59. 7.2 Trovärdighet som valuta
 60. 7.3 Baskrav i e-Diderot - en normativ modell
 61. 7.3.1 Transparens
 62. 7.3.2 Fritt för alla
 63. 7.3.3 Författarinformation
 64. 7.3.4 Datum och uppdatering
 65. 7.3.5 Referenser
 66. 7.3.6 Interna och externa länkar
 67. 7.3.7 Metadiskussion
 68. 7.4 Strategiska faktorer
 69. 7.4.1 Webbnivå
 70. 7.4.2 Innehåll
 71. 7.4.3 Volym
 72. 7.4.4 Ägande och affärsmodell
 73. 7.5 Framstegens tillbakablickande
 74. 7.6 Fakta och kommentarer
 75. Läromedel i skolan och uppslagsverk (5 sid. 7 min) - som fri stödfunktion
 76. 8.1 Introduktion
 77. 8.2 Uppslagsverk i skolvärlden
 78. 8.3 Det livslånga lärandet
 79. 8.4 Inköp av läromedel
 80. 8.5 NE och Wikipedia i skolan
 81. Affärsmodeller för uppslagsverk (9 sid. 14 min)
 82. 9.1 Introduktion
 83. 9.2 Faktorer och situationer
 84. 9.2.1 Förståelsehorisont
 85. 9.2.2 Mönster och mätdata
 86. 9.2.3 Agilitet och iteration
 87. 9.3 Radikal förändring
 88. 9.4 Uppslagsverk & affärsmodeller
 89. 9.4.1 Paket och unbundling
 90. 9.5 Läromedel och uppslagsverk
 91. 9.6 Koncernmiljö och ägande
 92. 9.7 Prediktion
 93. 9.7.1 Prediktion i företagsekonomi
 94. 9.7.2 Prediktioner om uppslagsverk
 95. 9.7.3 Prediktioner om NE
 96. Affärsmodellers tysta gränser (6 sid. 9 min)
 97. 10.1 Definition
 98. 10.2 Ordval och semantik
 99. 10.3 Kartor och modeller
 100. 10.4 Kartor och makt
 101. 10.5 Mentala kartor
 102. 10.6 Affärsmodellers tysta gränser
 103. 10.7 Antecipatorisk socialisation
 104. 10.8 Konstruktivt tvivel
 105. 10.9 Affärsmodell som story
 106. 10.10 Tysta gränser och NE
 107. Affärsmodeller och transparens (3 sid. 4 min)
 108. 11.1 Transparens - intro
 109. 11.2 Viktig?
 110. 11.3 Fakta som vapen
 111. Forskningslitteratur om Affärsmodeller (7 sid. 12 min)
 112. 12.1 Introduktion
 113. 12.2 Om litteraturreferenser
 114. 12.3 Forskningsluckor
 115. 12.4 Wirtz et al. om BMI
 116. 12.5 Open service innovation
 117. 12.6 Från vision till BMI
 118. 12.7 Affärsmodeller och entreprenörskap
 119. 12.8 Avhandlingen och litteraturen
 120. Case Impact Studies (7 sid. 11 min)
 121. 13.1 Samverkan
 122. 13.2 Fallstudier med villkor
 123. 13.3 Analyser från utsidan
 124. 13.4 Case Impact Studies (CIS)
 125. 13.5 Har företag nytta av CIS?
 126. 13.6 CIS och NE:s reaktioner
 127. 13.7 Konsekvenser av Case Impact Studies
 128. 13.8 Forskaren som influencer
 129. 13.9 Case Impact Studies i framtiden
 130. Formatet webbavhandling (11 sid. 18 min)
 131. 14.1 Digital kompetens som institutionell konkurrensfaktor
 132. 14.2 Möjligheter med webbavhandlingar
 133. 14.3 En avhandling i ett serviceperspektiv
 134. 14.4 Om att öka en avhandlings "findability"
 135. 14.5 Kommunikation och språk
 136. 14.6 En avhandlings impact
 137. 14.7 Ett Research Management System
 138. 14.8 Formella aspekter
 139. 14.9 Effektivare avhandlingsprocesser
 140. 14.10 En Pdf är en container"
 141. 14.11 Vem kan vi lära av?
 142. 14.12 Frågor om webbavhandlingar
 143. 14.13 Tre kvalitetsnivåer
 144. Uppslagsverket NE (5 sid. 7 min) - intro till sju studier
 145. 15.0 Introduktion
 146. 15.1 NE och marknadsföringslagen
 147. 15.2 Bristande statistik - och brister i statistiken
 148. 15.3 Bolaget NE:s kunder
 149. 15.4 NE:s författare och innehåll
 150. 15.5 Nya uppslagsord i NE - statistik för 12 månader
 151. 15.6 Jämförelse NE och Wikipedia - Wikipedia överlägset bäst
 152. 15.7 Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB
 153. Modell för 14 studier (14 sid. 20 min) - syften och resultat
 154. 16.1 Introduktion
 155. 16.2 Presentationsmodell
 156. 16.3 Alla studier - start
 157. NE och marknadsföringslagen (8 sid. 12 min) - Bryter NE mot lagen?
 158. 17.1 Introduktion
 159. 17.2 Forskningsfrågor
 160. 17.3 Metodfrågor och steg
 161. 17.4 Marknadsföringen av NE
 162. 17.5 NE om sin marknadsföring
 163. 17.6 Marknadsföringslagen
 164. 17.7 Marknadsdomstolen om "främst"
 165. 17.8 Vetenskapliga principer och objektivite
 166. 17.9 Studier om innehållet i NE
 167. 17.10 Evidensprövning och KO
 168. 17.11 Diskussion
 169. Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB (9 sid. 12 min) - om bolaget NE
 170. 18.1 Stor kris för bolaget NE
 171. 18.2 Från uppslagsverk till läromedel
 172. 18.3 Referensstatus som strategi - grunden för marknadsföringen av NE
 173. 18.4 Bolaget NE:s koncernmiljö - många branscher inkl. vodka
 174. 18.5 NE - en lönsamhetsanalys
 175. 18.6 Om Bra Böcker AB - fel i NE om NE
 176. 18.7 Är NE Sverige lönsamt?
 177. 18.8 Bolaget NE i framtiden
 178. 18.9 Diskussion
 179. Uppslagsverket NE:s abonnenter // 68 (23%) av 290 bibliotek (8 sid. 9 min)
 180. 19.1 Forskningsfråga
 181. 19.2 Folkbibliotek - länkar till 290 Databassidor
 182. 19.3 Kommuner
 183. 19.4 Universitet
 184. 19.5 Företag
 185. 19.6 Privatpersoner
 186. 19.7 Läromedel och uppslagsverk
 187. 19.8 Diskussion
 188. NE statistik och prismodell (8 sid. 10 min) - Brister i statistik och NE-service.
 189. 20.1 Statistik
 190. 20.2 NE:s statistikservice
 191. 20.3 NE-användning
 192. 20.4 IP-adresser och statistik
 193. 20.5 NE:s prismodell
 194. 20.6 Kostnad per sidvisning
 195. 20.7 Statistik Counter - internationell standard
 196. 20.8 Diskussion
 197. 20.9 Uppföljning av studien
 198. Jämförelse NE och Wikipedia (27 sid. 10 min) - Sveriges första forskningstudie
 199. 21.0 Introduktion och resultat - Wikipedia är en bättre tjänst
 200. 21.1 Bakgrund och syfte - ur användar- och faktaperspektiv
 201. 21.2 Om att inkludera och exkludera faktorer - en värderingsfråga
 202. 21.3 Studiedesign
 203. 21.4 Centrala faktorer vid en jämförelse - att exkludera eller inkludera?
 204. 21.4.3 Uppdateringsskuld - hinder för ett fritt NE
 205. 21.5 Lärdomar och beslutspåverkan
 206. 21.6 Kriterier för urval av uppslagsord - för att öka neutraliteten
 207. 21.7 Resultat i tabellformat
 208. 21.8 150 ord inom 15 kategorier - längd, författare, referenser, uppdatering
 209. Store Norske Leksikon, NE och BiBB (5 sid. 7 min) - en jämförelse
 210. 22.1 Introduktion
 211. 22.2 Store Norske Leksikon (SNL)
 212. 22.3 Store Danske Leksikon (SDL)
 213. 22.4 Uppslagsverket Finland
 214. 22.5 Lärdomar för digital transformation
 215. 22.6 Ett svenskt perspektiv
 216. 22.7 Jämförelse SNL, NE och BiBB
 217. 22.8 Resultat av jämförelsen
 218. 22.9 Stanford Encyclopedia of Philosophy
 219. 22.10 Wikipedia
 220. Vem skriver i NE? (5 sid. 4 min) - studie 2011 och 2019 om NE:s "författare"
 221. 23.1 Forskningsfrågor
 222. 23.2 5.000 artiklar i NE 2011 - kan inte upprepas. Lägre transparens i NE.
 223. 23.2.1 Resultat 1 - Cirka 20% av författarna döda 2011
 224. 23.3 Författare i området 'Medicin' 2019 - 264 namgivna författare 2019
 225. 23.3.1 Resultat 2 - Cirka 30% av författarna döda 2019. Medelåldern ≈75 år.
 226. 23.4 Diskussion
 227. Nya uppslagsord i NE 2018 (5 sid. 6 min) 12 månader - 246 nya ord
 228. 24.1 Resultat
 229. 24.2 Forskningsfråga
 230. 24.3 Forskningsmetodik
 231. 24.4 Nya ord i NE
 232. 24.5 Diskussion
 233. 24.6 NE:s nya 'Notismodell'
 234. NE:s referensstatus på bibliotek (2 sid. 3 min) - om bibliotekens text om NE
 235. 25.1 Biblioteken om NE
 236. 25.2 Tabelldata - resultat
 237. 25.3 NE ändrar sin marknadsföring
 238. Databaser (Sök) på folkbibliotek (10 sid. 5 min) - analys och nytt koncept
 239. 26.1 Forskningsfrågor
 240. 26.2 Resultat av datainsamlingen
 241. 26.3 Forskningsmetod
 242. 26.4 Studie av 78 folkbiblioteks sida om Databaser
 243. 26.5 Intresset för Databaser
 244. 26.6 Diskussion
 245. 26.7 Förslag till handlingsplan
 246. 'Bibblan svarar', NE och Wikipedia (7 sid. 5 min) analys av svar med NE-länkar
 247. 27.1 Om 'Bibblan svarar'
 248. 27.2 Forskningsfrågor re betaltjänster
 249. 27.3 Resultat per månad
 250. 27.4 GDPR-aspekter
 251. 22.5 Diskussion - del 1
 252. 27.6 Tjänsten är beroende av Wikipedia
 253. 27.7 Forskningsfrågor re Wikipedia
 254. 27.8 Resultat och Diskussion - del 2
 255. Uppslagsverk (6 sid. 9 min)
 256. 28.1 Introduktion
 257. 28.2 Vem forskar om uppslagsverk
 258. 28.3 Uppslagsverkens auktoritet
 259. 28.4 Vad menar vi med uppslagsverk?
 260. 28.5 Intressenter 1980 - SOU 1980:26
 261. 28.6 Nytt uppslagsverk 2020 - 2030
 262. 28.7 Uppslagsverkens äldre historia
 263. Bolags rätta ägare (3 sid. 4 min) - portföljperspektiv och nerifrånperspektiv
 264. 29.1 Introduktion
 265. 29.2 Koncernperspektivet
 266. 29.3 Dotterbolagsperspektivet
 267. 29.4 Synergieffekter
 268. 29.5 Rätt ägare av uppslagsverk
 269. 29.6 Rätt ägare av uppslagsverket NE
 270. 29.7 Rätt ägare av SNL
 271. 29.8 Rätt ägare av BiBB
 272. Sociala innovationer och BiBB (7 sid. 10 min)
 273. 30.1 Problem - möjligheter
 274. 30.2 Social = samhällelig?
 275. 30.3 Definitionsproblemet - definitioner har intressenter
 276. 30.4 Innovation?
 277. 30.5 Vinstdrivande
 278. 30.6 Skalbarhet
 279. 30.7 Innovationernas migration
 280. 30.8 BiBB som social innovation
 281. 30.9 Avhandling och entreprenörskap Exemplet BiBB
 282. 30.10 Litteratur om sociala innovationer
 283. Impact av forskning (5 sid. 8 min)
 284. 31.1 Introduktion
 285. 31.2 Vikten av impact
 286. 31.3 'Research for all'
 287. 31.4 Samhällsforskning i kris
 288. 31.5 Mer samhällsnytta
 289. 31.6 Impact i tid och rum
 290. 31.7 Kommunikation och impact
 291. 31.8 Min avhandlings impact - ett flertal konkreta exempel
 292. 31.9 Vad gör forskning intressant? - det finns gemensamma drag
 293. Summary of my thesis (3 sid. 5 min)
 294. 32.1 Choice of subject
 295. 32.2 Trustworthy knowledge
 296. 32.3 Research questions and methods
 297. 32.4 Thesis and experiment
 298. 32.5 NE and marketing law
 299. 32.6 Business models and predictions
 300. Referenser (10 sid. 5 min) - 216 i 9 kategorier. Kontextuella referenslänkar
 301. 33.1 Artiklar och böcker
 302. 33.2 Encyklopedier och databaser
 303. 33.3 Forskningsprojekt, utredningar och lagar
 304. 33.4 Bloggar och sociala medier
 305. 33.5 Organisationer
 306. 33.6 Tidskrifter
 307. 33.7 Videos och poddar
 308. 33.8 Diverse länkar
 309. 33.9 Några man kan lära sig av
 310. Illustrationer (1 sid. 4 min)

Publicerades: 2016.   Uppdaterad senast: 8 juli 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.
Feedback: 39 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/