10 sidor
vid utskrift

2.1Johan Schlasbergs avhandling - innehåll

'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'

 1. Avhandlingen - start
 2. 1.1 Introduktion
 3. 1.2 Navigation och överblick
 4. 1.3 Avhandlingens mål - tio punkter
 5. 1.4 Avhandlingens titel
 6. 1.5 Forskningsfragor
 7. 1.6 Tre centrala nya koncept - tre nya koncept och tidsaspekter
 8. 1.7 Forskningsekonomi
 9. 1.8 Forskning och samhällsrelevans - allt viktigare
 10. 1.9 Kommunikation och dialog
 11. Innehållsförteckning och läsanvisning
 12. 2.1 Innehållsförteckning
 13. 2.2 Menyer och numrering
 14. 2.3 Kapitlens datum
 15. 2.4 Förkortningar
 16. 2.5 Tvåspråkighet på svenska
 17. 2.6 Pdf-arkivet
 18. Forskningsfrågor - fyra huvudfrågor
 19. 3.2 Vad gör forskning intressant? - det finns gemensamma drag
 20. Forskningsmetoder
 21. 4.1 Publicerad och citerad -
 22. 4.2 Speciella sektioner
 23. 4.3 Min publiceringsstrategi
 24. 4.4 Research design
 25. 4.5 Normativ forskning
 26. 4.6 Johan Galtung om forskning
 27. 4.7 Normativa modellen e-Diderot
 28. 4.8 Longitudinell metod
 29. 4.9 Om introduktion av fakta
 30. 4.10 Etiska frågor
 31. 4.11 Guided serendipity
 32. 4.12 Storytelling
 33. 4.13 Visuell kommunikation
 34. 4.14 Digital presence
 35. 4.15 Online research methods
 36. 4.16 Droppmetoden och impact
 37. 4.17 Tänk and reTHINK
 38. 4.18 Intern konsistens
 39. 14 Delstudier och analyser - syfte och resultat
 40. 5.1 Introduktion
 41. 5.2 Presentationsmodell
 42. 5.3 Alla studier - start
 43. Webbavhandlingar
 44. 6.1 Digital kompetens som institutionell konkurrensfaktor
 45. 6.2 Möjligheter med webbavhandlingar
 46. 6.3 En avhandling i ett serviceperspektiv
 47. 6.4 Om att öka en avhandlings "findability"
 48. 6.5 Kommunikation och språk
 49. 6.6 En avhandlings impact
 50. 6.7 Ett Research Management System
 51. 6.8 Formella aspekter
 52. 6.9 Effektivare avhandlingsprocesser
 53. 6.10 En Pdf är en container"
 54. 6.11 Vem kan vi lära av?
 55. 6.12 Frågor om webbavhandlingar
 56. Aktionsforskning - en tänkt metod som inte gick att använda
 57. 7.1 Handbook of Action Research
 58. 7.2 Encyclopedia of AR
 59. 7.3 Några organisationer inom AR
 60. 7.4 Varför min avhandling inte är aktionsforskning
 61. Case Impact Studies
 62. 8.1 Samverkan
 63. 8.2 Case med villkor
 64. 8.3 Analyser från utsidan
 65. 8.4 Case Impact Studies (CIS)
 66. 8.5 Har företag nytta av CIS?
 67. 8.6 CIS och NE:s reaktioner
 68. 8.7 Etiska frågor
 69. 8.8 Forskaren som influencer
 70. 8.9 Forskningens värdegrunder
 71. 8.10 Teori från ett fåtal case
 72. 8.11 Case Impact Studies i framtiden
 73. Referensstatus - från kognitiv auktoritet till referensstatus
 74. 9.1 Introduktion
 75. 9.2 Kognitiv auktoritet
 76. 9.3 Kulturellt kapital
 77. 9.4 Vetenskaplighet som referensstatus
 78. 9.5 Referensstatus och rang
 79. 9.6 Introduktion av fakta. Data-dialog.
 80. 9.7 Referensstatusens föränderlighet
 81. 9.8 NE och Wikipedia i skolan
 82. 9.9 Enkät om NE & Wikipedia i skolan
 83. 9.10 Referensstatus och affärsmodeller
 84. 9.11 Tester av referensstatus
 85. 9.12 Statens Mediereåd
 86. 9.13 Lärarförbundet
 87. 9.14 LO / PRO
 88. Relevans och impact
 89. 10.1 Introduktion
 90. 10.2 Vikten av nytta
 91. 10.3 'Research for all'
 92. 10.4 Return to meaning
 93. 10.5 Vad kan avses med relevans?
 94. 10.6 Vad kan avses med påverkan?
 95. 10.7 Avhandlingens impact - exempel - ett flertal konkreta exempel
 96. Uppslagsverket NE - intro till sju delstudier
 97. 11.1 Introduktion och sju faktorer
 98. 11.2 NE och marknadsföringslagen
 99. 11.3 Bristande statistik - och brister i statistiken
 100. 11.4 Bolaget NE:s kunder
 101. 11.5 NE:s författare och innehåll
 102. 11.6 Nya uppslagsord i NE - statistik för 12 månader
 103. 11.7 Jämförelse NE och Wikipedia - Wikipedia överlägset bäst
 104. 11.8 Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB
 105. NE och Marknadsföringslagen - Bryter NE mot Marknadsföringslagen?
 106. 12.1 Introduktion
 107. 12.2 Forskningsfrågor
 108. 12.3 Metodfrågor
 109. 12.4 Marknadsföringslagen och NE
 110. 12.5 Marknadsdomnstolen om ordet "främst"
 111. 12.6 Studier om innehållet i NE
 112. 12.7 Om "vetenskapliga principer"
 113. 12.8 Kommentarer
 114. 12.9 Prövning av Konsumentombudsmannen
 115. 12.10 Etiska frågor
 116. 12.11 NE ändrar sin marknadsföring 2019
 117. Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB - två världar? Analys av bolaget NE
 118. 13.1 Stor kris för bolaget NE
 119. 13.2 Från uppslagsverk till läromedel
 120. 13.3 Referensstatus som strategi - grunden för marknadsföringen av NE
 121. 13.4 Bolaget NE:s koncernmiljö - många branscher inkl. vodka
 122. 13.5 NE - en lönsamhetsanalys
 123. 13.6 Om Bra Böcker AB - fel i NE om NE
 124. 13.7 Är NE Sverige lönsamt?
 125. 13.8 Bolaget NE i framtiden
 126. 13.9 Diskussion
 127. Uppslagsverket NE:s abonnenter // 76 (26%) av 290 bibliotek
 128. 14.1 Forskningsfråga
 129. 14.2 Folkbibliotek - länkar till 290 Databassidor
 130. 14.3 Kommuner
 131. 14.4 Universitet
 132. 14.5 Företag
 133. 14.6 Privatpersoner
 134. 14.7 Läromedel och uppslagsverk
 135. 14.8 Diskussion
 136. NE statistik och prismodell - Brister i användarstatistik och NE-service.
 137. 15.1 Statistik
 138. 15.2 NE:s statistikservice
 139. 15.3 NE-användning
 140. 15.4 IP-adresser och statistik
 141. 15.5 NE:s prismodell
 142. 15.6 Kostnad per sidvisning
 143. 15.7 Statistik Counter - internationell standard
 144. 15.8 Diskussion
 145. 15.9 Uppföljning av studien
 146. Jämförelse NE och Wikipedia - Sveriges första studie om hur den kan göras
 147. 16.0 Introduktion och resultat - Wikipedia är en bättre tjänst
 148. 16.1 Bakgrund och syfte - ur användar- och faktaperspektiv
 149. 16.2 Om att inkludera och exkludera faktorer - en värderingsfråga
 150. 16.4 Centrala faktorer vid en jämförelse - att exkludera eller inkludera?
 151. 16.4.3 Uppdateringsskuld - hinder för ett fritt NE
 152. 16.5 Lärdomar och beslutspåverkan
 153. 16.6 Kriterier för urval av uppslagsord - för att öka neutraliteten
 154. 16.7 Resultat i tabellformat
 155. 16.8 150 ord inom 15 kategorier - längd, författare, referenser, uppdatering
 156. Store Norske Leksikon, NE och BiBB - en jämförelse
 157. 17.1 Introduktion
 158. 17.2 Store Norske Leksikon (SNL)
 159. 17.3 Store Danske Leksikon (SDL)
 160. 17.4 Uppslagsverket Finland
 161. 17.5 Lärdomar för digital transformation
 162. 17.6 Ett svenskt perspektiv
 163. 17.7 Stanford Encyclopedia of Philosophy
 164. 17.8 Jämförelse SNL, NE och BiBB
 165. 17.9 Resultat av jämförelsen
 166. Vem skriver i NE? - studie 2011 och 2019 om NE:s "författare"
 167. 18.1 Forskningsfrågor
 168. 18.2 5.000 artiklar i NE 2011 - kan inte upprepas. Lägre transparens i NE.
 169. 18.2.1 Resultat 1 - Cirka 20% av författarna döda 2011
 170. 18.3 Författare i området 'Medicin' 2019 - 264 namgivna författare 2019
 171. 18.3.1 Resultat 2 - Cirka 30% av författarna döda 2019. Medelåldern ≈75 år.
 172. 18.4 Diskussion
 173. Nya uppslagsord i NE 2018 12 månader - 246 nya ord
 174. 19.1 Resultat
 175. 19.2 Forskningsfråga
 176. 19.3 Forskningsmetodik
 177. 19.4 Nya ord i NE
 178. 19.5 Diskussion
 179. 19.6 NE:s nya 'Notismodell'
 180. NE:s referensstatus på bibliotek - analys av bibliotekens text om NE
 181. 20.1 Biblioteken om NE
 182. 20.2 Tabelldata - resultat
 183. 20.3 NE ändrar sin marknadsföring
 184. Databaser (Sök) på folkbibliotek - nytt koncept med fokus på användarnytta
 185. 21.1 Forskningsfrågor
 186. 21.2 Resultat av datainsamlingen
 187. 21.3 Forskningsmetod
 188. 21.4 Studie av 78 folkbiblioteks sida om Databaser
 189. 21.5 Intresset för Databaser
 190. 21.6 Diskussion
 191. 21.7 Kort enkät och dina kommentarer
 192. 21.8 Förslag till handlingsplan
 193. 'Bibblan svarar', NE och Wikipedia analys av svar med länkar till NE
 194. 22.1 Om 'Bibblan svarar'
 195. 22.2 Forskningsfrågor re betaltjänster
 196. 22.3 Resultat per månad
 197. 22.4 GDPR-aspekter
 198. 22.5 Diskussion - del 1
 199. 22.6 Tjänsten är beroende av Wikipedia
 200. 22.7 Forskningsfrågor re Wikipedia
 201. 22.8 Resultat och Diskussion - del 2
 202. Forskningslitteratur om Affärsmodeller
 203. 23.1 Introduktion
 204. 23.2 Om litteraturreferenser
 205. 23.3 Forskningsluckor
 206. 23.4 Wirtz et al. om BMI
 207. 23.5 Open service innovation
 208. 23.6 Från vision till BMI
 209. 23.7 Affärsmodeller och entreprenörskap
 210. 23.8 Avhandlingen och litteraturen
 211. Affärsmodellers tysta gränser
 212. 24.1 Definition
 213. 24.2 Ordval och semantik
 214. 24.3 Kartor och modeller
 215. 24.4 Kartor och makt
 216. 24.5 Mentala kartor
 217. 24.6 Affärsmodellers tysta gränser
 218. 24.7 Antecipatorisk socialisation
 219. 24.8 Konstruktivt tvivel
 220. 24.9 Affärsmodell som story
 221. 24.10 Tysta gränser och NE
 222. 24.11 Tysta gränser och BiBB
 223. Affärsmodeller och transparens
 224. 25.1 Transparens - intro
 225. 25.2 Viktig?
 226. 25.3 Fakta som vapen
 227. Affärsmodeller för uppslagsverk
 228. 26.1 Introduktion
 229. 26.2 Faktorer och situationer
 230. 26.2.1 Förståelsehorisont
 231. 26.2.2 Mönster och mätdata
 232. 26.2.3 Agilitet och iteration
 233. 26.3 Radikal förändring
 234. 26.4 Uppslagsverk & affärsmodeller
 235. 26.4.1 Paket och unbundling
 236. 26.5 Läromedel och uppslagsverk
 237. 26.6 Koncernmiljö och ägande
 238. 26.7 Prediktion
 239. 26.7.1 Prediktion i företagsekonomi
 240. 26.7.2 Prediktioner om uppslagsverk
 241. 26.7.3 Prediktioner om NE
 242. Bolags rätta ägare - portföljperspektiv och nerifrånperspektiv
 243. 27.1 Introduktion
 244. 27.2 Koncernperspektivet
 245. 27.3 Dotterbolagsperspektivet
 246. 27.4 Synergieffekter
 247. 27.5 Rätt ägare av uppslagsverk
 248. 27.6 Rätt ägare av uppslagsverket NE
 249. 27.7 Rätt ägare av SNL
 250. 27.8 Rätt ägare av BiBB
 251. Uppslagsverk och e-Diderot
 252. 28.1 Modell för uppslagsverk
 253. 28.2 Kulturvetare om uppslagsverk - källa: 'Culture unbound' 2014
 254. 28.3 Framstegens tillbakablickande
 255. 28.4 Forskning om NE
 256. 28.5 Trovärdighet
 257. 28.6 Uppdateringsskuld
 258. 28.7 Politiker 1980 om uppslagsverk
 259. 28.8 Olika förutsättningar då och nu
 260. 28.9 Politiker 2018 och uppslagsverk
 261. 28.10 Algoritmer är nödvändiga
 262. 28.11 Uppslagsverkens historia
 263. Läromedel i skolan och uppslagsverk - uppslagsverk som fri stödfunktion
 264. 29.1 Introduktion
 265. 29.2 Uppslagsverk i skolvärlden
 266. 29.3 Det livslånga lärandet
 267. 29.4 Inköp av läromedel
 268. Företagsekonomisk forskning och BiBB om forskningens bidrag
 269. 30.1 Spridning av företagsekonomisk forskn
 270. 30.2 Sök efter företagsek. forskning
 271. 30.3 Generell och situationell
 272. 30.4 Om kunskapstorget BiBB
 273. 30.5 Vad lär BiBB av forskningen?
 274. Sociala innovationer och BiBB
 275. 31.1 Problem - möjligheter
 276. 31.2 Social = samhällelig?
 277. 31.3 Definitionsproblemet - definitioner har intressenter
 278. 31.4 Innovation?
 279. 31.5 Vinstdrivande
 280. 31.6 Skalbarhet
 281. 31.7 Innovationernas migration
 282. 31.8 BiBB som social innovation
 283. 31.9 Litteratur om sociala innovationer
 284. Avhandlingens bidrag - om teoretiska och praktiska bidrag
 285. 32.1 Introduktion
 286. 32.2 Bidrag till forskning och akademi
 287. 32.3 Teoretiska koncept och modeller
 288. 32.4 Metodutveckling
 289. 32.5 Webbavhandling och service
 290. 32.6 Datainsamling och prediktion
 291. 32.7 Bidrag till praktik och samhälle
 292. 32.8 Vidare forskning och BiBB
 293. Sammanfattning av avhandlingen
 294. 33.1 Ämnesvalet
 295. 33.2 Kunskapens trovärdighet
 296. 33.3 Forskningsfrågor och metoder
 297. 33.4 Avhandling och experiment
 298. 33.5 NE och Marknadsföringslagen
 299. 33.6 Affärsmodeller och prediktioner
 300. Summary of my thesis
 301. 34.1 Choice of subject
 302. 34.2 Trustworthy knowledge
 303. 34.3 Research questions and methods
 304. 34.4 Thesis and experiment
 305. 34.5 NE and marketing law
 306. 34.6 Business models & predictions
 307. Referenser - 182 i 9 kategorier. Kontextuella referenslänkar
 308. 35.1 Artiklar och böcker
 309. 35.2 Encyklopedier och databaser
 310. 35.3 Forskningsprojekt, utredningar och lagar
 311. 35.4 Bloggar och sociala medier
 312. 35.5 Organisationer
 313. 35.6 Tidskrifter
 314. 35.7 Videos och poddar
 315. 35.8 Diverse länkar
 316. 35.9 Några man kan lära sig av

2.2Menyer och Numrering

Innehållet i sajtens delar finns längst ner på varje sida eller kapitel. Flera sidor har en navigeringskolumn för respektive sida. Man når alltid startsidan i avhandlingen via sidhuvudet 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Den gula kvadraten - - bredvid kapitelnumret är klickbar och för dig till menyn längst ner på varje sida.

I avhandlingen knyter menyns sidnumrering mer an till hur kapitlen i en avhandling numreras. I denna innehållsförteckning finns ett nummer på varje kapitel / sida på sajten med en mer komplett innehållsförteckning. Flertalet rubriker har en kort kommentar.

I en tryckt avhandling är såväl kapitel som sidor numrerade i en följd. I en webbavhandling är ordet "sida" flytande och beror på läsarens "läsenhet". För att ge struktur har alla kapitel i avhandlingen ETT nummer även om detta, utskrivet, kan vara mellan 1 och 35 sidor. I texten kallas ofta kapitel för en sida.

Om utskrifter och kapitel som Pdf.

Nästan längst upp till höger står en siffra. Denna anger hur många sidor just den sidan blir om man skriver ut den i 100%. Alla bilder förminskas med 50%. Menyerna skrivs inte ut, utan varje utskrift innehåller istället en webbadress till denna innehållsförteckning.

2.3Alla kapitel har ett datum

Längst ner i varje kapitel finns ett datum som anger när kapitlet skapades och senast uppdaterades. Det är viktig information då alla kapitel kan bli - och inte sällan blir - uppdaterade.

2.4Förkortningar och andra förklaringar

eW = länk till engelska Wikipedia, sW = länk till svenska Wikipedia. IMHO = In my humble opinion.

SEP, Stanford Encyclopedia of Philosophy

SNL, Store Norske Leksikon.

Sökning på sajten via Google

Sök ord internt på sajten genom att i Google skriva site:bibb.se och sökordet. För att enbart söka i avhandlingsdelen skriv site:bibb.se/avhandling. Se bild. Sökning 1 på wikipedia ger dubbelt så många svar som sök i avhandlingen.

search this site

2.5BiBB.se är tvåspråkig på svenska

Denna sajt kan sägas vara ett experiment med ett nytt format då den sin helhet stödjer utvecklingen av Kunskapstorget och uppslagsverket BiBB men också har en del som är en avhandling. Den första delen har ett språk och en design som vänder sig till en större publik än en mer traditionell akademisk text. Om man vill att samhällsekonomisk forskning ska vara mer tillgänglig för och nå en bredare publik måste det betonas - och synas - att de bägge publikerna kräver olika skrivsätt. I den meningen är sajten "Tvåspråkig".

Referenser med ett dollartecken

Alla referenser som kräver anknytning till en högskola för att kunna läsas utan kostnad har ett dollartecken $. Detta förtydligar källans tillgänglighet. Böcker har ingen särskild markering.

2.5Om referenser till Wikipedia

Länkar till Wikipedia: svenska (svW), engelska (enW) eller franska (frW) förekommer ganska ofta, men de noteras inte i Innehållsreferenserna. Dock kan det förekomma att en referens i en Wikipediaartikel noteras i Innehållsreferenserna. En Wikipedialänk kan ge en enkel tillgång till en ordförklaring, en överblick och vara en ingång för vidare informationssökning. Wikipedias policy är att man rekommenderar citering av en artikels källor och inte Wikipediaartikeln.

Lösenord till Pdf-arkivet

Några referenser och artiklar i avhandlingen finns i ett lösenordsskyddat Pdf-arkiv för att undvika indexering av Sökmotorer. I några få fall gäller detta artiklar som finns bakom en Betalvägg som kan ha särskild betydelse för läsare utanför högskolevärlden. Filerna får inte återpubliceras.

Inloggning till några artiklar.

Lösenordet i bägge raderna är:  open

Fel fel och andra misstag

Oops, ibland blir det fel och jag är tacksam för om du hör dig om något du hittat - länk, stavning och annat. Eller kanske du har tips om allmänna förbättringar och idéer?

Uppdaterad den 22 januari 2020Sidan ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/