10 sidor
vid utskrift

2.1Johan Schlasbergs avhandling - innehåll

'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'

 1. Avhandlingen - start
 2. 1.1 Introduktion
 3. 1.2 Avhandlingens mål - tio punkter
 4. 1.3 Avhandlingens titel
 5. 1.4 Forskningsfragor
 6. 1.5 Tre centrala nya koncept - tre nya koncept och tidsaspekter
 7. 1.6 Navigation och överblick
 8. 1.7 Om delstudierna
 9. 1.8 Forskningsekonomi
 10. 1.9 Forskning och samhällsrelevans - allt viktigare
 11. 1.10 Kommunikation och dialog
 12. Innehållsförteckning och läsanvisning
 13. 2.1 Innehållsförteckning
 14. 2.2 Menyer och numrering
 15. 2.3 Kapitlens datum
 16. 2.4 Förkortningar
 17. 2.5 Tvåspråkighet på svenska
 18. Forskningsfrågor - fyra huvudfrågor
 19. 3.1 Vad gör forskning intressant? - det finns gemensamma drag
 20. Forskningsmetoder
 21. 4.1 Publicerad och citerad -
 22. 4.2 Speciella sektioner -
 23. 4.3 Min publiceringsstrategi -
 24. 4.4 Research design -
 25. 4.5 Longitudinell metod -
 26. 4.6 Om introduktion av fakta -
 27. 4.7 Etiska frågor -
 28. 4.8 Guided serendipity -
 29. 4.9 Storytelling -
 30. 4.10 Visuell kommunikation -
 31. 4.11 Digital presence -
 32. 4.12 Droppmetoden och impact -
 33. 4.13 Tänk and reTHINK -
 34. 13 Delstudier och analyser - syfte och resultat
 35. 5.1 Introduktion
 36. 5.2 Presentationsmodell
 37. 5.3 Alla studier - start
 38. Webbavhandlingar
 39. 6.1 Digital kompetens som institutionell konkurrensfaktor
 40. 6.2 Möjligheter med webbavhandlingar
 41. 6.3 En avhandling i ett serviceperspektiv
 42. 6.4 Om att öka en avhandlings "findability"
 43. 6.5 Kommunikation och språk
 44. 6.6 En avhandlings impact
 45. 6.7 Ett Research Management System
 46. 6.8 Formella aspekter
 47. 6.9 Effektivare avhandlingsprocesser
 48. 6.10 En Pdf är en container"
 49. 6.11 Vem kan vi lära av?
 50. 6.12 Frågor om webbavhandlingar
 51. Aktionsforskning - en tänkt metod som inte gick att använda
 52. 7.1 Handbook of Action Research
 53. 7.2 Encyclopedia of AR
 54. 7.3 Några organisationer inom AR
 55. 7.4 Varför min avhandling inte är aktionsforskning
 56. Case Impact Studies
 57. 8.1 Samverkan
 58. 8.2 Case med villkor
 59. 8.3 Analyser från utsidan
 60. 8.4 Case Impact Studies (CIS)
 61. 8.5 Har företag nytta av CIS?
 62. 8.6 Etiska frågor
 63. 8.7 Forskaren som influencer
 64. 8.8 Forskningens värdegrunder
 65. 8.9 Teori från ett fåtal case
 66. 8.10 Case Impact Studies i framtiden
 67. Referensstatus - från kognitiv auktoritet till referensstatus
 68. 9.1 Introduktion
 69. 9.2 Kognitiv auktoritet
 70. 9.3 Kulturellt kapital
 71. 9.4 Vetenskaplighet som referensstatus
 72. 9.5 Referensstatus och rang
 73. 9.6 Introduktion av fakta. Data-dialog.
 74. 9.7 Referensstatusens föränderlighet
 75. 9.8 NE och Wikipedia i skolan
 76. 9.9 Enkät om NE & Wikipedia i skolan
 77. 9.10 Referensstatus och affärsmodeller
 78. 9.11 Tester av referensstatus
 79. 9.12 Statens Mediereåd
 80. 9.13 Lärarförbundet
 81. 9.14 LO / PRO
 82. Relevans och impact
 83. 10.1 Introduktion
 84. 10.2 Vikten av nytta
 85. 10.3 'Research for all'
 86. 10.4 Return to meaning
 87. 10.5 Vad kan avses med relevans?
 88. 10.6 Vad kan avses med påverkan?
 89. 10.7 Avhandlingens impact - exempel - ett flertal konkreta exempel
 90. Uppslagsverket NE - intro till sju delstudier
 91. 11.1 Introduktion och sju faktorer
 92. 11.2 NE och marknadsföringslagen
 93. 11.3 Bristande statistik - och brister i statistiken
 94. 11.4 Bolaget NE:s kunder
 95. 11.5 NE:s författare och innehåll
 96. 11.6 Nya uppslagsord i NE - statistik för 12 månader
 97. 11.7 Jämförelse NE och Wikipedia - Wikipedia överlägset bäst
 98. 11.8 Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB
 99. NE och Marknadsföringslagen - Bryter NE mot Marknadsföringslagen?"
 100. 12.1 Introduktion
 101. 12.2 Forskningsfrågor
 102. 12.3 Metodfrågor
 103. 12.4 Marknadsföringslagen och NE
 104. 12.5 Marknadsdomnstolen om ordet "främst"
 105. 12.6 Studier om innehållet i NE
 106. 12.7 Om "vetenskapliga principer"
 107. 12.8 Kommentarer
 108. 12.9 Prövning av Konsumentombudsmannen
 109. 12.10 Etiska frågor
 110. 12.11 NE ändrar sin marknadsföring 2019
 111. Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB - två världar? Analys av bolaget NE
 112. 13.1 Stor kris för bolaget NE
 113. 13.2 Från uppslagsverk till läromedel
 114. 13.3 Referensstatus som strategi - grunden för marknadsföringen av NE
 115. 13.4 Bolaget NE:s koncernmiljö - många branscher inkl. vodka
 116. 13.5 NE - en lönsamhetsanalys
 117. 13.6 Om Bra Böcker AB - fel i NE om NE
 118. 13.7 Är NE Sverige lönsamt?
 119. 13.8 Bolaget NE i framtiden
 120. 13.9 Diskussion
 121. Uppslagsverket NE:s kunder // 80 (28%) av 290 bibliotek
 122. 14.1 Forskningsfråga
 123. 14.2 Folkbibliotek - länkar till 290 Databassidor
 124. 14.3 Kommuner
 125. 14.4 Universitet
 126. 14.5 Företag
 127. 14.6 Privatpersoner
 128. 14.7 Läromedel och uppslagsverk
 129. 14.8 Diskussion
 130. NE statistik och prismodell - Brister i användarstatistik och NE-service.
 131. 15.1 Statistik
 132. 15.2 NE:s statistikservice
 133. 15.3 NE-användning
 134. 15.4 IP-adresser och statistik
 135. 15.5 NE:s prismodell
 136. 15.6 Kostnad per sidvisning
 137. 15.7 Statistik Counter - internationell standard
 138. 15.8 Diskussion
 139. 15.9 Uppföljning av studien
 140. Jämförelse NE och Wikipedia - Sveriges första studie om hur den kan göras
 141. 16.1 Om att inkludera och exkludera faktorer - en värderingsfråga
 142. 16.2 Centrala faktorer vid en jämförelse - ur användar- och faktaperspektiv
 143. 16.3 Kriterier för urval av uppslagsord - för att öka neutraliteten
 144. 16.4 150 ord inom 15 kategorier - längd, författare, referenser, uppdatering
 145. Store Norske Leksikon, NE och BiBB - en jämförelse
 146. 17.1 Introduktion
 147. 17.2 Skillnad ord och helhet
 148. 17.3 Utvärdering
 149. 17.4 Att lära av Norge
 150. Vem skriver i NE? - studie 2011 och 2019 om NE:s "författare"
 151. 18.1 Forskningsfrågor
 152. 18.2 Forskningsmetodik 1
 153. 18.2.1 Resultat 1
 154. 18.3 Forskningsmetodik 2
 155. 18.3.1 Resultat 2
 156. 18.4 Diskussion
 157. Nya uppslagsord i NE 2018 12 månader - 246 nya ord
 158. 19.1 Resultat
 159. 19.2 Forskningsfråga
 160. 19.3 Forskningsmetodik
 161. 19.4 Nya ord i NE
 162. 19.5 Diskussion
 163. 19.6 NE:s nya 'Notismodell'
 164. NE:s referensstatus på bibliotek - analys av bibliotekens text om NE
 165. 20.1 Biblioteken om NE
 166. 20.2 Tabelldata - resultat
 167. 20.3 NE ändrar sin marknadsföring
 168. Databaser (Sök) på folkbibliotek - nytt koncept med fokus på användarnytta
 169. 21.1 Forskningsfrågor
 170. 21.2 Resultat av datainsamlingen
 171. 21.3 Forskningsmetod
 172. 21.4 Studie av 78 folkbiblioteks sida om Databaser
 173. 21.5 Intresset för Databaser
 174. 21.6 Diskussion
 175. 21.7 Kort enkät och dina kommentarer
 176. 21.8 Förslag till handlingsplan
 177. 'Bibblan svarar', NE och Wikipedia analys av svar med länkar till NE
 178. 22.1 Om 'Bibblan svarar'
 179. 22.2 Forskningsfrågor re betaltjänster
 180. 22.3 Resultat per månad
 181. 22.4 GDPR-aspekter
 182. 22.5 Diskussion - del 1
 183. 22.6 Tjänsten är beroende av Wikipedia
 184. 22.7 Forskningsfrågor re Wikipedia
 185. 22.8 Resultat och Diskussion - del 2
 186. Forskningslitteratur om Affärsmodeller
 187. 23.1 Introduktion
 188. 23.2 Om litteraturreferenser
 189. 23.3 Forskningsluckor
 190. 23.4 Wirtz et al. om BMI
 191. 23.5 Open service innovation
 192. 23.6 Från vision till BMI
 193. 23.7 Affärsmodeller och entreprenörskap
 194. 23.8 Avhandlingen och litteraturen
 195. Affärsmodellers tysta gränser
 196. 24.1 Definition
 197. 24.2 Ordval och semantik
 198. 24.3 Kartor och modeller
 199. 24.4 Kartor och makt
 200. 24.5 Mentala kartor
 201. 24.6 Affärsmodellers tysta gränser
 202. 24.7 Antecipatorisk socialisation
 203. 24.8 Konstruktivt tvivel
 204. 24.9 Affärsmodell som story
 205. 24.10 Tysta gränser och NE
 206. 24.11 Tysta gränser och BiBB
 207. Affärsmodeller och transparens
 208. 25.1 Transparens - intro
 209. 25.2 Viktig?
 210. 25.3 Fakta som vapen
 211. Affärsmodeller för uppslagsverk
 212. 26.1 Introduktion
 213. 26.2 Faktorer och situationer
 214. 26.2.1 Förståelsehorisont
 215. 26.2.2 Mönster och mätdata
 216. 26.2.3 Agilitet och iteration
 217. 26.3 Radikal förändring
 218. 26.4 Uppslagsverk & affärsmodeller
 219. 26.4.1 Paket och unbundling
 220. 26.5 Läromedel och uppslagsverk
 221. 26.6 Koncernmiljö och ägande
 222. 26.7 Prediktion
 223. 26.7.1 Prediktion i företagsekonomi
 224. 26.7.2 Prediktioner om uppslagsverk
 225. 26.7.3 Prediktioner om NE
 226. Bolags rätta ägare - portföljperspektiv och nerifrånperspektiv
 227. 27.1 Introduktion
 228. 27.2 Koncernperspektivet
 229. 27.3 Dotterbolagsperspektivet
 230. 27.4 Synergieffekter
 231. 27.5 Rätt ägare av uppslagsverk
 232. 27.6 Rätt ägare av uppslagsverket NE
 233. 27.7 Rätt ägare av SNL
 234. 27.8 Rätt ägare av BiBB
 235. Uppslagsverk i framtiden
 236. 28.1 Modell för uppslagsverk
 237. 28.2 Kulturvetare om uppslagsverk - källa: 'Culture unbound' 2014
 238. 28.3 Framstegens tillbakablickande
 239. 28.4 Forskning om NE
 240. 28.5 Uppslagsverk som kulturkapital
 241. 28.6 Politiker 1980 om uppslagsverk
 242. 28.7 Olika förutsättningar då och nu
 243. 28.8 Politiker 2018 och uppslagsverk
 244. 28.9 Uppslagsverkens historia
 245. 28.10 Algoritmer är nödvändiga
 246. 28.11 Kan NE bli fritt?
 247. Läromedel-och-uppslagsverk - uppslagsverk som stödfunktion
 248. 29.1 Det livslånga vetandet
 249. 29.2 Uppslagsverk i skolvärlden
 250. 29.3 Det livslånga lärandet
 251. 29.4 Ett inköpsperspektiv på läromedel
 252. Företagsekonomisk forskning och BiBB om forskningens bidrag
 253. 30.1 Spridning av företagsekonomisk forskn
 254. 30.2 Sök efter företagsek. forskning
 255. 30.3 Generell och situationell
 256. 30.4 Om kunskapstorget BiBB
 257. 30.5 Vad lär BiBB av forskningen?
 258. Sociala innovationer och BiBB
 259. 31.1 Problem - möjligheter
 260. 31.2 Social = samhällelig?
 261. 31.3 Definitionsproblemet - definitioner har intressenter
 262. 31.4 Innovation?
 263. 31.5 Vinstdrivande
 264. 31.6 Skalbarhet
 265. 31.7 Innovationernas migration
 266. 31.8 BiBB som social innovation
 267. 31.9 Litteratur
 268. Avhandlingens bidrag - om teoretiska och praktiska bidrag
 269. 32.1 Introduktion
 270. 32.2 Bidrag till forskning och akademi
 271. 32.3 Teoretiska koncept och modeller
 272. 32.4 Metodutveckling
 273. 32.5 Webbavhandling och service
 274. 32.6 Datainsamling och prediktion
 275. 32.7 Bidrag till praktik och samhälle
 276. 32.8 Vidare forskning och BiBB
 277. Sammanfattning av avhandlingen
 278. 33.1 Ämnesvalet
 279. 33.2 Kunskapens trovärdighet
 280. 33.3 Forskningsfrågor och metoder
 281. 33.4 Avhandling och experiment
 282. 33.5 NE och Marknadsföringslagen
 283. 33.6 Affärsmodeller och prediktioner
 284. Summary of my thesis - not yet finalized
 285. Referenser - 177 i 9 kategorier. Kontextuella referenslänkar
 286. 35.1 Artiklar och böcker
 287. 35.2 Encyklopedier och databaser
 288. 35.3 Forskningsprojekt, utredningar och lagar
 289. 35.4 Bloggar och sociala medier
 290. 35.5 Organisationer
 291. 35.6 Tidskrifter
 292. 35.7 Videos och poddar
 293. 35.8 Diverse länkar
 294. 35.9 Några man kan lära sig av

2.2Menyer och Numrering

Innehållet i sajtens delar finns längst ner på varje sida eller kapitel. Flera sidor har en navigeringskolumn för respektive sida. Det förekommer ingen numrering då kapitlen (sidorna) kan och oftast läses i en ordning som styrs av vilken sida läsaren börjar på och det individuella intresset. Man når alltid startsidan i avhandlingen via sidhuvudet 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

I avhandlingen knyter menyns sidnumrering mer an till hur kapitlen i en avhandling numreras. I denna innehållsförteckning finns ett nummer på varje kapitel / sida på sajten med en mer komplett innehållsförteckning. Flertalet rubriker har en kort kommentar.

I en tryckt avhandling är såväl kapitel som sidor numrerade i en följd. I en webbavhandling är ordet "sida" flytande och beror på läsarens "läsenhet". För att ge struktur har alla kapitel i avhandlingen ETT nummer även om detta, utskrivet, kan vara mellan 1 och 35 sidor. I texten kallas ofta kapitel för en sida.

Om utskrifter och kapitel som Pdf.

Nästan längst upp till höger står en siffra. Denna anger hur många sidor just den sidan blir om man skriver ut den i 100%. Alla bilder förminskas med 50%. Menyerna skrivs inte ut, utan varje utskrift innehåller istället en webbadress till denna innehållsförteckning.

2.3Alla kapitel har ett datum

Längst ner i varje kapitel finns ett datum som anger när kapitlet skapades och senast uppdaterades. Det är viktig information då alla kapitel kan bli - och inte sällan blir - uppdaterade.

2.4Förkortningar och andra förklaringar

eW = länk till engelska Wikipedia, sW = länk till svenska Wikipedia. IMHO = In my humble opinion.

SEP, Stanford Encyclopedia of Philosophy

SNL, Store Norske Leksikon.

Sökning på sajten via Google

Sök ord internt på sajten genom att i Google skriva site:bibb.se och sökordet. För att enbart söka i avhandlingsdelen skriv site:bibb.se/avhandling. Se bild. Sökning 1 på wikipedia ger dubbelt så många svar som sök i avhandlingen.

search this site

2.5BiBB.se är tvåspråkig på svenska

Denna sajt kan sägas vara ett experiment med ett nytt format då den sin helhet stödjer utvecklingen av Kunskapstorget och uppslagsverket BiBB men också har en del som är en avhanding. Den första delen har ett språk och en design som vänder sig till en större publik än en mer traditionell akademisk text. Om man vill att samhällsekonomisk forskning ska vara mer tillgänglig för och nå en bredare publik måste det betonas - och synas - att de bägge publikerna kräver olika skrivsätt. I den meningen är sajten "Tvåspråkig".

Referenser med ett dollartecken

Alla referenser som kräver anknytning till en högskola för att kunna läsas utan kostnad har ett dollartecken $. Detta förtydligar källans tillgänglighet. Böcker har ingen särskild markering.

Om referenser till Wikipedia

Länkar till svenska (svW) och engelska (enW) Wikipedia förekommer ganska ofta, men de noteras inte i referenslistan. Dock kan det förekomma att en referens i en Wikipediaartikel noteras i referenslistan. En Wikipedialänk kan ge en enkel tillgång till en ordförklaring, en överblick och vara en ingång för vidare informationssökning. Wikipedias policy är att man rekommenderar citering av en artikels källor och inte Wikipediaartikeln.

Fel fel och andra misstag

Oops, ibland blir det fel och jag är tacksam för om du hör dig om något du hittat - länk, stavning och annat. Eller kanske du har tips om allmänna förbättringar och idéer?

Uppdaterad den 5 december 2019Sidan ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/