Avhandling i företagsekonomi


Innehåll

2.1Innehåll

 1. Förord (7 sid. 10 min)
 2. 0.0 Introduktion
 3. 0.1 Avhandlingens ämne och relevans
 4. 0.2 Kommunikation och webbform
 5. 0.3 Navigering och nivåer
 6. 0.4 Tvärvetande och kreativitet
 7. 0.5 Koncept och affärsmodeller
 8. 0.6 Avhandlingsprocessen
 9. 0.7 Forskning och entreprenörskap
 10. 0.8 Om Johan Schlasberg
 11. 0.9 Tack
 12. Avhandlingen - start (6 sid. 9 min)
 13. 1.1 Introduktion
 14. 1.2 Navigation och överblick
 15. 1.3 Min värdegrund
 16. 1.4 Forskningsfragor
 17. 1.5 Generella / situationella faktorer
 18. 1.6 Evidensprövning av uppslagsverk
 19. 1.7 Affärsmodeller och prediktioner
 20. Innehållsförteckning (8 sid. 10 min)
 21. 2.1 Innehållsförteckning 35 kapitel. ≈ 280 underrubriker
 22. b Läsanvisning (4 sid. 4 min)
 23. 2b.1 Sex ingångar
 24. 2b.2 Navigering och nivåer
 25. 2b.3 Tre kvalitetsnivåer
 26. 2b.4 En avhandling som en service
 27. 2b.5 Förkortningar och tips
 28. 2b.6 Arkiv bakom lösenord
 29. 2b.7 Feedback och föredrag
 30. Kunskapsutveckling och ramar (9 sid. 14 min)
 31. 3.1 Kunskapsutveckling
 32. 3.1.1 Språkutveckling
 33. 3.1.2 Metodutveckling
 34. 3.1.3 Teoriutveckling
 35. 3.1.4 Andras lärande
 36. 3.1.5 Intressanta data
 37. 3.2 Vetenskaplig och teoretisk ram
 38. 3.3 Vetenskapliga stilar
 39. 3.4 Samexistens av olika ramar
 40. 3.5 Avhandlingens ramar och stil
 41. Forskningsfrågor och bidrag (6 sid. 10 min) - fyra huvudfrågor
 42. 4.1 Introduktion
 43. 4.2 Forskningsfrågor
 44. 4.3 Avhandlingens bidrag
 45. 4.4 Begränsningar och vidare forskning
 46. Forskningsmetoder (9 sid. 12 min)
 47. 5.1 Introduktion
 48. 5.2 Tvärvetenskapliga ansatser
 49. 5.3 Flerdimensionella studier
 50. 5.4 Tidigare forskning & effektivitet
 51. 5.5 Normativ forskning
 52. 5.6 Normativa modellen e-Diderot
 53. 5.7 Teknologi och format
 54. 5.8 Longitudinell metod
 55. 5.9 Om återföring av fakta - "Facts effect"
 56. 5.10 Studiers reproducerbarhet
 57. 5.11 Värdegrund, etik och framtid
 58. Referensstatus (7 sid. 10 min) - från kognitiv auktoritet till referensstatus
 59. 6.1 Introduktion
 60. 6.2 Kognitiv auktoritet
 61. 6.3 Kulturellt kapital
 62. 6.4 Vetenskaplighet som referensstatus
 63. 6.5 Referensstatus och rang
 64. 6.6 Introduktion av fakta. Data-dialog.
 65. 6.7 Referensstatusens föränderlighet
 66. 6.8 Referensstatus och affärsmodeller
 67. 6b Tester av referensstatus (3 sid. 5 min)
 68. 6b Lärarförbundet
 69. 6b Statens Mediereåd
 70. 6b LO / PRO
 71. Ny modell för uppslagsverk (6 sid. 8 min) - e-Diderot
 72. 7.1 Affärsmodeller för uppslagsverk
 73. 7.2 Trovärdighet som valuta
 74. 7.3 Baskrav i e-Diderot - en normativ modell
 75. 7.3.1 Transparens
 76. 7.3.2 Fritt för alla
 77. 7.3.3 Författarinformation
 78. 7.3.4 Datum och uppdatering
 79. 7.3.5 Referenser
 80. 7.3.6 Interna och externa länkar
 81. 7.3.7 Metadiskussion
 82. 7.4 Strategiska faktorer
 83. 7.4.1 Webbnivå
 84. 7.4.2 Innehåll
 85. 7.4.3 Volym
 86. 7.4.4 Ägande och affärsmodell
 87. 7.5 Framstegens tillbakablickande
 88. 7.6 Fakta och kommentarer
 89. Läromedel i skolan och uppslagsverk (5 sid. 7 min) - som fri stödfunktion
 90. 8.1 Introduktion
 91. 8.2 Uppslagsverk i skolvärlden
 92. 8.3 Det livslånga lärandet
 93. 8.4 Inköp av läromedel
 94. 8.5 NE och Wikipedia i skolan
 95. Affärsmodeller för uppslagsverk (9 sid. 14 min)
 96. 9.1 Introduktion
 97. 9.2 Faktorer och situationer
 98. 9.2.1 Förståelsehorisont
 99. 9.2.2 Mönster och mätdata
 100. 9.2.3 Agilitet och iteration
 101. 9.3 Radikal förändring
 102. 9.4 Uppslagsverk & affärsmodeller
 103. 9.4.1 Paket och unbundling
 104. 9.5 Läromedel och uppslagsverk
 105. 9.6 Koncernmiljö och ägande
 106. 9.7 Prediktion
 107. 9.7.1 Prediktion i företagsekonomi
 108. 9.7.2 Prediktioner om uppslagsverk
 109. 9.7.3 Prediktioner om NE
 110. Affärsmodellers tysta gränser (6 sid. 9 min)
 111. 10.1 Definition
 112. 10.2 Ordval och semantik
 113. 10.3 Kartor och modeller
 114. 10.4 Kartor och makt
 115. 10.5 Mentala kartor
 116. 10.6 Affärsmodellers tysta gränser
 117. 10.7 Antecipatorisk socialisation
 118. 10.8 Konstruktivt tvivel
 119. 10.9 Affärsmodell som story
 120. 10.10 Tysta gränser och NE
 121. Affärsmodeller och transparens (3 sid. 4 min)
 122. 11.1 Transparens - intro
 123. 11.2 Viktig?
 124. 11.3 Fakta som vapen
 125. Forskningslitteratur om Affärsmodeller (7 sid. 12 min)
 126. 12.1 Introduktion
 127. 12.2 Litteraturen och mitt fokus
 128. 12.3 Litteratur och forskningsluckor
 129. 12.4 Om forskningsluckor och mer
 130. 12.5 Wirtz et al. om BMI
 131. 12.6 Från vision till BMI
 132. 12.7 Affärsmodeller och entreprenörskap
 133. 12.8 Digitala affärsmodeller
 134. Case Impact Studies (7 sid. 11 min)
 135. 13.1 Samverkan
 136. 13.2 Fallstudier med villkor
 137. 13.3 Analyser från utsidan
 138. 13.4 Case Impact Studies (CIS)
 139. 13.5 Har företag nytta av CIS?
 140. 13.6 CIS och NE:s reaktioner
 141. 13.7 Konsekvenser av Case Impact Studies
 142. 13.8 Forskaren som influencer
 143. 13.9 Case Impact Studies i framtiden
 144. Webbavhandlingar - ett nytt format (11 sid. 18 min)
 145. 14.1 Introduktion
 146. 14.2 Möjligheter med webbavhandlingar
 147. 14.3 En avhandling i ett serviceperspektiv
 148. 14.4 Om att öka en avhandlings "findability"
 149. 14.5 Kommunikation och språk
 150. 14.6 En avhandlings impact
 151. 14.7 Ett Research Management System
 152. 14.8 Formella aspekter
 153. 14.9 Effektivare avhandlingsprocesser
 154. 14.10 En Pdf är en container"
 155. 14.11 Vem kan vi lära av?
 156. 14.12 Frågor om webbavhandlingar
 157. 14.13 Tre kvalitetsnivåer
 158. 14.14 Konkurrens mellan högskolor
 159. Bolags rätta ägare (3 sid. 4 min) - portföljperspektiv och nerifrånperspektiv
 160. 15.1 Introduktion
 161. 15.2 Koncernperspektivet
 162. 15.3 Dotterbolagsperspektivet
 163. 15.4 Synergieffekter
 164. 15.5 Rätt ägare av uppslagsverk
 165. 15.6 Rätt ägare av uppslagsverket NE
 166. 15.7 Rätt ägare av SNL
 167. 15.8 Rätt ägare av BiBB
 168. Impact av forskning (5 sid. 8 min)
 169. 16.1 Introduktion
 170. 16.2 Samhällsforskning i kris
 171. 16.3 Mer samhällsnytta
 172. 16.4 Impact i tid och rum
 173. 16.5 Impact och kostnader
 174. 16.6 Min avhandlings impact - ett flertal konkreta exempel
 175. NE och marknadsföringslagen (8 sid. 12 min) - NE bryter mot lagen!
 176. 17.1 Introduktion
 177. 17.2 Forskningsfrågor
 178. 17.3 Marknadsföringen av NE
 179. 17.4 Marknadsföringslagen
 180. 17.5 Marknadsdomstolen om "främst"
 181. 17.6 Vetenskapliga principer och objektivitet
 182. 17.7 Studier om innehållet i NE
 183. 17.8 NE om sin marknadsföring
 184. 17.9 Evidensprövning och KO
 185. 17.10 Diskussion
 186. Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB (9 sid. 12 min) - om bolaget NE
 187. 18.1 Bakgrund och forskningsfrågor
 188. 18.2 Från uppslagsverk till läromedel
 189. 18.3 Referensstatus som strategi - grunden för marknadsföringen av NE
 190. 18.4 Bolaget NE:s koncernmiljö - många branscher inkl. vodka
 191. 18.5 NE - en lönsamhetsanalys
 192. 18.6 Om Bra Böcker AB - fel i NE om NE
 193. 18.7 Är NE Sverige lönsamt?
 194. 18.8 Bolaget NE i framtiden
 195. 18.9 Diskussion
 196. Uppslagsverket NE:s abonnenter // 67 (23%) av 290 bibliotek (8 sid. 9 min)
 197. 19.1 Forskningsfråga
 198. 19.2 Folkbibliotek - länkar till 290 Databassidor
 199. 19.3 Kommuner
 200. 19.4 Universitet
 201. 19.5 Företag
 202. 19.6 Privatpersoner
 203. 19.7 Läromedel och uppslagsverk
 204. 19.8 Diskussion
 205. NE statistik och prismodell (8 sid. 10 min) - Brister i statistik och NE-service.
 206. 20.1 Statistik
 207. 20.2 NE:s statistikservice
 208. 20.3 NE-användning
 209. 20.4 IP-adresser och statistik
 210. 20.5 NE:s prismodell
 211. 20.6 Kostnad per sidvisning
 212. 20.7 Statistik Counter - internationell standard
 213. 20.8 Uppföljning av studien
 214. 20.9 Diskussion
 215. Jämförelse NE och Wikipedia (6+19 sid. 12 min) - Sveriges första forskningstudie
 216. 21.0 Introduktion och resultat - Wikipedia är en bättre tjänst
 217. 21.1 Forskningsfrågor
 218. 21.2 Metodfrågor
 219. 21.3 Studiedesign
 220. 21.4 Faktorer, att in- eller exkludera - mer än värderingar?
 221. 21.4.3 Uppdateringsskuld - hinder för ett fritt NE
 222. 21.5 Kriterier för urval av uppslagsord - för att öka neutraliteten
 223. 21.6 Resultat i tabellformat
 224. 21.7 Diskussion
 225. 21.8 Jämförelse av 150 ord - längd, författare, referenser, uppdatering
 226. Store Norske Leksikon, NE och BiBB (5 sid. 7 min) - en jämförelse
 227. 22.1 Introduktion
 228. 22.2 Store Norske Leksikon (SNL)
 229. 22.3 Store Danske Leksikon (SDL)
 230. 22.4 Uppslagsverket Finland
 231. 22.5 Lärdomar för digital transformation
 232. 22.6 Ett svenskt perspektiv
 233. 22.7 Jämförelse SNL, NE och BiBB
 234. 22.8 Resultat av jämförelsen
 235. 22.9 Stanford Encyclopedia of Philosophy
 236. 22.10 Wikipedia
 237. Vem skriver i NE? (5 sid. 4 min) - studie 2011 och 2019 om NE:s "författare"
 238. 23.1 Forskningsfrågor
 239. 23.2 5.000 artiklar i NE 2011 - kan inte upprepas. Lägre transparens i NE.
 240. 23.2.1 Resultat 1 - Cirka 20% av författarna döda 2011
 241. 23.3 Författare i området 'Medicin' 2019 - 264 namgivna författare 2019
 242. 23.3.1 Resultat 2 - Cirka 30% av författarna döda 2019. Medelåldern ≈75 år.
 243. 23.4 Diskussion
 244. Nya uppslagsord i NE 2018 (5 sid. 6 min) 12 månader - 246 nya ord
 245. 24.1 Resultat
 246. 24.2 Forskningsfråga
 247. 24.3 Forskningsmetodik
 248. 24.4 Nya ord i NE
 249. 24.5 Diskussion
 250. 24.6 NE:s nya 'Notismodell'
 251. NE:s referensstatus på bibliotek (2 sid. 3 min) - om bibliotekens text om NE
 252. 25.1 Biblioteken om NE
 253. 25.2 Tabelldata - resultat
 254. 25.3 NE ändrar sin marknadsföring
 255. Databaser (Sök) på folkbibliotek (10 sid. 5 min) - analys och nytt koncept
 256. 26.1 Forskningsfrågor
 257. 26.2 Resultat av datainsamlingen
 258. 26.3 Forskningsmetod
 259. 26.4 Studie av 78 folkbiblioteks sida om Databaser
 260. 26.5 Intresset för Databaser
 261. 26.6 Diskussion
 262. 26.7 Förslag till handlingsplan
 263. 'Bibblan svarar', NE och Wikipedia (7 sid. 5 min) analys av svar med NE-länkar
 264. 27.1 Om 'Bibblan svarar'
 265. 27.2 Forskningsfrågor re betaltjänster
 266. 27.3 Resultat per månad
 267. 27.4 GDPR-aspekter
 268. 22.5 Diskussion - del 1
 269. 27.6 Tjänsten är beroende av Wikipedia
 270. 27.7 Forskningsfrågor re Wikipedia
 271. 27.8 Resultat och Diskussion - del 2
 272. Avhandlingsformat (3 sid. 6 min)
 273. 28.1 Introduktion
 274. b Data om krav på tryckta avhandlingar (2 sid. 8 min)
 275. 28b.2 Tabelldata
 276. 28b.3 Resultat
 277. 28b.4 Externa kommentarer
 278. Uppslagsverk (6 sid. 9 min)
 279. 29.1 Introduktion
 280. 29.2 Vem forskar om uppslagsverk
 281. 29.3 Uppslagsverkens auktoritet
 282. 29.4 Vad menar vi med uppslagsverk?
 283. 29.5 Intressenter 1980 - SOU 1980:26
 284. 29.6 Nytt uppslagsverk 2020 - 2030
 285. 29.7 Uppslagsverkens äldre historia
 286. Studier om NE (3 sid. 5 min) - intro till alla NE-studier
 287. 30.0 Introduktion
 288. 30.1 NE och marknadsföringslagen
 289. 30.2 Jämförelse NE och Wikipedia - Wikipedia överlägset bäst
 290. 30.3 Om NE Nationalencyklopedin AB
 291. 30.4 Bolaget NE:s kunder
 292. 30.5 NE:s författare och innehåll
 293. 30.6 Nya uppslagsord i NE - statistik för 12 månader
 294. 30.7 Bristande statistik - och brister i statistiken
 295. Sociala innovationer och BiBB (5 sid. 8 min)
 296. 31.1 Definitionsproblemet
 297. 31.2 Social = samhällelig?
 298. 31.3 Problem - möjligheter
 299. 31.4 BiBB som innovation
 300. 31.5 Vinstdrivande
 301. 31.6 Skalbarhet
 302. 31.7 BiBB som social innovation
 303. 31.8 Avhandling och entreprenörskap Exemplet BiBB
 304. 31.9 Litteratur om sociala innovationer
 305. Sammanfattning (5 sid. 8 min)
 306. Summary of my thesis (3 sid. 5 min)
 307. 33.1 Choice of subject
 308. 33.2 Trustworthy knowledge
 309. 33.3 Research questions and methods
 310. 33.4 Thesis and experiment
 311. 33.5 NE and marketing law
 312. 33.6 Business models and predictions
 313. Referenser (10 sid. 5 min) - 233 i 9 kategorier. Kontextuella referenslänkar
 314. 34.1 Artiklar och böcker
 315. 34.2 Encyklopedier och databaser
 316. 34.3 Forskningsprojekt, utredningar och lagar
 317. 34.4 Bloggar och sociala medier
 318. 34.5 Organisationer
 319. 34.6 Tidskrifter
 320. 34.7 Videos och poddar
 321. 34.8 Diverse länkar
 322. 34.9 Några man kan lära sig av
 323. Figurer och bilder (1 sid. 7 min) - 91 figurer, bilder och diagram

Publicerades: 2016.   Uppdaterad senast: 19 september 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.
Feedback: 39 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/