8 sid. Lästid 10 min.

Innehåll

2.1Innehåll

 1. Förord (5 sid. 6 min)
 2. 0.0 Introduktion
 3. 0.1 Avhandlingens ämne och relevans
 4. 0.2 Kommunikation och webbform
 5. 0.3 Navigering och nivåer
 6. 0.4 Tvärvetande och kreativitet
 7. 0.5 Koncept och affärsmodeller
 8. 0.6 Avhandlingsprocessen
 9. 0.7 Forskning och entreprenörskap
 10. 0.8 Om Johan Schlasberg
 11. 0.9 Tack
 12. Avhandlingen - sammanfattning (6 sid. 9 min)
 13. 1.1 Introduktion
 14. 1.2 Navigation och överblick
 15. 1.3 Min värdegrund
 16. 1.4 Forskningsfragor
 17. 1.5 Generella / situationella faktorer
 18. 1.6 Evidensprövning av uppslagsverk
 19. 1.7 Affärsmodeller och prediktioner
 20. Innehållsförteckning (8 sid. 10 min)
 21. 2.1 Innehållsförteckning 35 kapitel. ≈ 280 underrubriker
 22. Vetenskaplig ram (1 sid. 1 min)
 23. Forskningsfrågor (3 sid. 4 min) - fyra huvudfrågor
 24. 4.2 Vad gör forskning intressant? - det finns gemensamma drag
 25. Forskningsmetoder (9 sid. 12 min)
 26. 5.1 Introduktion
 27. 5.2 Tvärvetenskapliga ansatser
 28. 5.3 Flerdimensionella studier
 29. 5.4 Tidigare forskning & effektivitet
 30. 5.5 Normativ forskning
 31. 5.6 Normativa modellen e-Diderot
 32. 5.7 Teknologi och format
 33. 5.8 Longitudinell metod
 34. 5.9 Om återföring av fakta - "Facts effect"
 35. 5.10 Studiers reproducerbarhet
 36. 5.11 Värdegrund, etik och framtid
 37. Referensstatus (7 sid. 10 min) - från kognitiv auktoritet till referensstatus
 38. 6.1 Introduktion
 39. 6.2 Kognitiv auktoritet
 40. 6.3 Kulturellt kapital
 41. 6.4 Vetenskaplighet som referensstatus
 42. 6.5 Referensstatus och rang
 43. 6.6 Introduktion av fakta. Data-dialog.
 44. 6.7 Referensstatusens föränderlighet
 45. 6.8 Referensstatus och affärsmodeller
 46. 6b Tester av referensstatus (3 sid. 5 min)
 47. 6b Lärarförbundet
 48. 6b Statens Mediereåd
 49. 6b LO / PRO
 50. Ny modell för uppslagsverk (6 sid. 8 min) - e-Diderot
 51. 7.1 Affärsmodeller för uppslagsverk
 52. 7.2 Trovärdighet som valuta
 53. 7.3 Baskrav i e-Diderot - en normativ modell
 54. 7.3.1 Transparens
 55. 7.3.2 Fritt för alla
 56. 7.3.3 Författarinformation
 57. 7.3.4 Datum och uppdatering
 58. 7.3.5 Referenser
 59. 7.3.6 Interna och externa länkar
 60. 7.3.7 Metadiskussion
 61. 7.4 Strategiska faktorer
 62. 7.4.1 Webbnivå
 63. 7.4.2 Innehåll
 64. 7.4.3 Volym
 65. 7.4.4 Ägande och affärsmodell
 66. 7.5 Framstegens tillbakablickande
 67. 7.6 Fakta och kommentarer
 68. Läromedel i skolan och uppslagsverk (5 sid. 7 min) - som fri stödfunktion
 69. 8.1 Introduktion
 70. 8.2 Uppslagsverk i skolvärlden
 71. 8.3 Det livslånga lärandet
 72. 8.4 Inköp av läromedel
 73. 8.5 NE och Wikipedia i skolan
 74. Affärsmodeller för uppslagsverk (9 sid. 14 min)
 75. 9.1 Introduktion
 76. 9.2 Faktorer och situationer
 77. 9.2.1 Förståelsehorisont
 78. 9.2.2 Mönster och mätdata
 79. 9.2.3 Agilitet och iteration
 80. 9.3 Radikal förändring
 81. 9.4 Uppslagsverk & affärsmodeller
 82. 9.4.1 Paket och unbundling
 83. 9.5 Läromedel och uppslagsverk
 84. 9.6 Koncernmiljö och ägande
 85. 9.7 Prediktion
 86. 9.7.1 Prediktion i företagsekonomi
 87. 9.7.2 Prediktioner om uppslagsverk
 88. 9.7.3 Prediktioner om NE
 89. Affärsmodellers tysta gränser (6 sid. 9 min)
 90. 10.1 Definition
 91. 10.2 Ordval och semantik
 92. 10.3 Kartor och modeller
 93. 10.4 Kartor och makt
 94. 10.5 Mentala kartor
 95. 10.6 Affärsmodellers tysta gränser
 96. 10.7 Antecipatorisk socialisation
 97. 10.8 Konstruktivt tvivel
 98. 10.9 Affärsmodell som story
 99. 10.10 Tysta gränser och NE
 100. Affärsmodeller och transparens (3 sid. 4 min)
 101. 11.1 Transparens - intro
 102. 11.2 Viktig?
 103. 11.3 Fakta som vapen
 104. Forskningslitteratur om Affärsmodeller (8 sid. 12 min)
 105. 12.1 Introduktion
 106. 12.2 Om litteraturreferenser
 107. 12.3 Forskningsluckor
 108. 12.4 Wirtz et al. om BMI
 109. 12.5 Open service innovation
 110. 12.6 Från vision till BMI
 111. 12.7 Affärsmodeller och entreprenörskap
 112. 12.8 Avhandlingen och litteraturen
 113. Case Impact Studies (7 sid. 11 min)
 114. 13.1 Samverkan
 115. 13.2 Fallstudier med villkor
 116. 13.3 Analyser från utsidan
 117. 13.4 Case Impact Studies (CIS)
 118. 13.5 Har företag nytta av CIS?
 119. 13.6 CIS och NE:s reaktioner
 120. 13.7 Konsekvenser av Case Impact Studies
 121. 13.8 Forskaren som influencer
 122. 13.9 Case Impact Studies i framtiden
 123. Formatet webbavhandling (10 sid. 14 min)
 124. 14.1 Digital kompetens som institutionell konkurrensfaktor
 125. 14.2 Möjligheter med webbavhandlingar
 126. 14.3 En avhandling i ett serviceperspektiv
 127. 14.4 Om att öka en avhandlings "findability"
 128. 14.5 Kommunikation och språk
 129. 14.6 En avhandlings impact
 130. 14.7 Ett Research Management System
 131. 14.8 Formella aspekter
 132. 14.9 Effektivare avhandlingsprocesser
 133. 14.10 En Pdf är en container"
 134. 14.11 Vem kan vi lära av?
 135. 14.12 Frågor om webbavhandlingar
 136. 14.13 Tre kvalitetsnivåer
 137. Uppslagsverket NE (5 sid. 7 min) - intro till sju studier
 138. 15.0 Introduktion
 139. 15.1 NE och marknadsföringslagen
 140. 15.2 Bristande statistik - och brister i statistiken
 141. 15.3 Bolaget NE:s kunder
 142. 15.4 NE:s författare och innehåll
 143. 15.5 Nya uppslagsord i NE - statistik för 12 månader
 144. 15.6 Jämförelse NE och Wikipedia - Wikipedia överlägset bäst
 145. 15.7 Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB
 146. Modell för 14 studier (14 sid. 20 min) - syften och resultat
 147. 16.1 Introduktion
 148. 16.2 Presentationsmodell
 149. 16.3 Alla studier - start
 150. NE och marknadsföringslagen (8 sid. 12 min) - Bryter NE mot lagen?
 151. 17.1 Introduktion
 152. 17.2 Forskningsfrågor
 153. 17.3 Metodfrågor och steg
 154. 17.4 Marknadsföringen av NE
 155. 17.5 NE om sin marknadsföring
 156. 17.6 Marknadsföringslagen
 157. 17.7 Marknadsdomstolen om "främst"
 158. 17.8 Vetenskapliga principer och objektivite
 159. 17.9 Studier om innehållet i NE
 160. 17.10 Evidensprövning och KO
 161. 17.11 Diskussion
 162. Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB (9 sid. 12 min) - om bolaget NE
 163. 18.1 Stor kris för bolaget NE
 164. 18.2 Från uppslagsverk till läromedel
 165. 18.3 Referensstatus som strategi - grunden för marknadsföringen av NE
 166. 18.4 Bolaget NE:s koncernmiljö - många branscher inkl. vodka
 167. 18.5 NE - en lönsamhetsanalys
 168. 18.6 Om Bra Böcker AB - fel i NE om NE
 169. 18.7 Är NE Sverige lönsamt?
 170. 18.8 Bolaget NE i framtiden
 171. 18.9 Diskussion
 172. Uppslagsverket NE:s abonnenter // 71 (24%) av 290 bibliotek (8 sid. 9 min)
 173. 19.1 Forskningsfråga
 174. 19.2 Folkbibliotek - länkar till 290 Databassidor
 175. 19.3 Kommuner
 176. 19.4 Universitet
 177. 19.5 Företag
 178. 19.6 Privatpersoner
 179. 19.7 Läromedel och uppslagsverk
 180. 19.8 Diskussion
 181. NE statistik och prismodell (8 sid. 10 min) - Brister i statistik och NE-service.
 182. 20.1 Statistik
 183. 20.2 NE:s statistikservice
 184. 20.3 NE-användning
 185. 20.4 IP-adresser och statistik
 186. 20.5 NE:s prismodell
 187. 20.6 Kostnad per sidvisning
 188. 20.7 Statistik Counter - internationell standard
 189. 20.8 Diskussion
 190. 20.9 Uppföljning av studien
 191. Jämförelse NE och Wikipedia (27 sid. 10 min) - Sveriges första forskningstudie
 192. 21.0 Introduktion och resultat - Wikipedia är en bättre tjänst
 193. 21.1 Bakgrund och syfte - ur användar- och faktaperspektiv
 194. 21.2 Om att inkludera och exkludera faktorer - en värderingsfråga
 195. 21.3 Studiedesign
 196. 21.4 Centrala faktorer vid en jämförelse - att exkludera eller inkludera?
 197. 21.4.3 Uppdateringsskuld - hinder för ett fritt NE
 198. 21.5 Lärdomar och beslutspåverkan
 199. 21.6 Kriterier för urval av uppslagsord - för att öka neutraliteten
 200. 21.7 Resultat i tabellformat
 201. 21.8 150 ord inom 15 kategorier - längd, författare, referenser, uppdatering
 202. Store Norske Leksikon, NE och BiBB (5 sid. 7 min) - en jämförelse
 203. 22.1 Introduktion
 204. 22.2 Store Norske Leksikon (SNL)
 205. 22.3 Store Danske Leksikon (SDL)
 206. 22.4 Uppslagsverket Finland
 207. 22.5 Lärdomar för digital transformation
 208. 22.6 Ett svenskt perspektiv
 209. 22.7 Jämförelse SNL, NE och BiBB
 210. 22.8 Resultat av jämförelsen
 211. 22.9 Stanford Encyclopedia of Philosophy
 212. 22.10 Wikipedia
 213. Vem skriver i NE? (5 sid. 4 min) - studie 2011 och 2019 om NE:s "författare"
 214. 23.1 Forskningsfrågor
 215. 23.2 5.000 artiklar i NE 2011 - kan inte upprepas. Lägre transparens i NE.
 216. 23.2.1 Resultat 1 - Cirka 20% av författarna döda 2011
 217. 23.3 Författare i området 'Medicin' 2019 - 264 namgivna författare 2019
 218. 23.3.1 Resultat 2 - Cirka 30% av författarna döda 2019. Medelåldern ≈75 år.
 219. 23.4 Diskussion
 220. Nya uppslagsord i NE 2018 (5 sid. 6 min) 12 månader - 246 nya ord
 221. 24.1 Resultat
 222. 24.2 Forskningsfråga
 223. 24.3 Forskningsmetodik
 224. 24.4 Nya ord i NE
 225. 24.5 Diskussion
 226. 24.6 NE:s nya 'Notismodell'
 227. NE:s referensstatus på bibliotek (2 sid. 3 min) - om bibliotekens text om NE
 228. 25.1 Biblioteken om NE
 229. 25.2 Tabelldata - resultat
 230. 25.3 NE ändrar sin marknadsföring
 231. Databaser (Sök) på folkbibliotek (10 sid. 5 min) - analys och nytt koncept
 232. 26.1 Forskningsfrågor
 233. 26.2 Resultat av datainsamlingen
 234. 26.3 Forskningsmetod
 235. 26.4 Studie av 78 folkbiblioteks sida om Databaser
 236. 26.5 Intresset för Databaser
 237. 26.6 Diskussion
 238. 26.7 Förslag till handlingsplan
 239. 'Bibblan svarar', NE och Wikipedia (7 sid. 5 min) analys av svar med NE-länkar
 240. 27.1 Om 'Bibblan svarar'
 241. 27.2 Forskningsfrågor re betaltjänster
 242. 27.3 Resultat per månad
 243. 27.4 GDPR-aspekter
 244. 22.5 Diskussion - del 1
 245. 27.6 Tjänsten är beroende av Wikipedia
 246. 27.7 Forskningsfrågor re Wikipedia
 247. 27.8 Resultat och Diskussion - del 2
 248. Uppslagsverk och mervetande
 249. 28.1 Introduktion
 250. 28.2 Vem forskar om uppslagsverk
 251. 28.2 Politiker 1980 om uppslagsverk
 252. 28.3 Olika förutsättningar då och nu
 253. 28.4 Politiker 2018 och uppslagsverk
 254. 28.5 Uppslagsverkens historia
 255. Bolags rätta ägare (3 sid. 4 min) - portföljperspektiv och nerifrånperspektiv
 256. 29.1 Introduktion
 257. 29.2 Koncernperspektivet
 258. 29.3 Dotterbolagsperspektivet
 259. 29.4 Synergieffekter
 260. 29.5 Rätt ägare av uppslagsverk
 261. 29.6 Rätt ägare av uppslagsverket NE
 262. 29.7 Rätt ägare av SNL
 263. 29.8 Rätt ägare av BiBB
 264. Sociala innovationer och BiBB (7 sid. 10 min)
 265. 30.1 Problem - möjligheter
 266. 30.2 Social = samhällelig?
 267. 30.3 Definitionsproblemet - definitioner har intressenter
 268. 30.4 Innovation?
 269. 30.5 Vinstdrivande
 270. 30.6 Skalbarhet
 271. 30.7 Innovationernas migration
 272. 30.8 BiBB som social innovation
 273. 30.9 Avhandling och entreprenörskap Exemplet BiBB
 274. 30.10 Litteratur om sociala innovationer
 275. Relevans och impact (4 sid. 5 min)
 276. 31.1 Introduktion
 277. 31.2 Vikten av nytta
 278. 31.3 'Research for all'
 279. 31.4 Return to meaning
 280. 31.5 Vad kan avses med relevans?
 281. 31.6 Vad kan avses med påverkan?
 282. 31.7 Avhandlingens impact - exempel - ett flertal konkreta exempel
 283. Avhandlingens bidrag (8 sid. 12 min) - om teoretiska och praktiska bidrag
 284. 32.1 Avhandlingsbidrag i 15 punkter
 285. 32.2 Samverkansuppgiften och forskning
 286. 32.3 Webbavhandling och kommunikation
 287. 32.4 En avhandling som en service
 288. 32.5 Teoretisk ram
 289. 32.6 studier och datainsamling
 290. 32.7 Bidrag till praktik och samhälle
 291. 32.8 Vidare forskning och BiBB
 292. Summary of my thesis (3 sid. 5 min)
 293. 33.1 Choice of subject
 294. 33.2 Trustworthy knowledge
 295. 33.3 Research questions and methods
 296. 33.4 Thesis and experiment
 297. 33.5 NE and marketing law
 298. 33.6 Business models and predictions
 299. Referenser (10 sid. 5 min) - 204 i 9 kategorier. Kontextuella referenslänkar
 300. 34.1 Artiklar och böcker
 301. 34.2 Encyklopedier och databaser
 302. 34.3 Forskningsprojekt, utredningar och lagar
 303. 34.4 Bloggar och sociala medier
 304. 34.5 Organisationer
 305. 34.6 Tidskrifter
 306. 34.7 Videos och poddar
 307. 34.8 Diverse länkar
 308. 34.9 Några man kan lära sig av
 309. Läsanvisningar (4 sid. 4 min)
 310. 35.1 Sex ingångar
 311. 35.2 Navigering och nivåer
 312. 35.3 Tre kvalitetsnivåer
 313. 35.4 En avhandling som en service
 314. 35.5 Förkortningar och tips
 315. 35.6 Arkiv bakom lösenord
 316. 35.7 Feedback och föredrag

Publicerades: 2016.   Uppdaterad: 8 april 2020Sidan ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.
FeedbackB, se 35 kommentarer. Din är välkommen.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/