Avhandling i företagsekonomi


Illustrationer

Avhandlingens 88 illustrationer, figurer och konstverk är här sorterade efter kapitel och har en länk till respektive stycke i kapitlet. Figurer gjorda av Johan Schlasberg - 49 st. - anges som (JS). Några mindre figurer förklaras i Läsanvisningen.

Kapitel:  0    1    2    2b    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    32    33    34

0Förord

Digitala uppslagsverk Figur 0:1   Gammalt och nytt uppslagsverk. Remix. (JS)
site navigation grid Figur 0:2   Navigeringsmodell på en sajt. (JS)
ehl 2020 Figur 0:3   Presentationsbild. Ekonomihögskolan 2020 (K. Eneroth)
Jonas Bohlin. Källemo Figur 0:4  Avhandling som körkort eller gesällprov.

1Start

Figur 1:1  
metafor för avhandling och tjänsten BiBB Figur 1:2   Nicolas de Stael

2Innehåll


2bLäsanvisning

sajt Figur 2b:1   (JS)
kvalitetsnivåer Figur 2b:2   Tre kvalitetsnivåer för en webbavhandling. (JS)

3Kunskapsutveckling och ramar

Figur 3:1  Teoretisk ram inom en vetenskaplig ram. Mark Rothko, No. 301 (1959).
stella color maze Wikiart Figur 3:2   Frank Stella. 'Color maze', 1966, målning.
Magritte - Golconde Figur 3:3   René Magritte, Golconde, 1953
remix magritte-golconde Figur 3:4   (JS), remix av Golconde, 2015
impact of research on theory and society - by Johan Schlasberg Figur 3:5  Impact av forskning över tiden. (JS)

4Forskningsfrågor och bidrag

tredje uppgiften - samverkan - by Johan Schlasberg Figur 4:1   Högskolans tre uppgifter och dess samverkan. (JS)
site navigation grid Figur 4:2   Navigeringsmodell på en sajt. (JS)
kvalitetsnivåer Figur 4:3   Tre kvalkitetsnivåer för en webbavhandling. (JS)
case matrix Figur 4:4   Fallstudier och forskningsfrihet. (JS)

5Forskningsmetoder

science triangle galtung Figur 5:1  The science triangle, J. Galtung (1975)
research triangle schlasberg Figur 5:2  The science tethraeder. Schlasberg (2018)
format Figur 5:3   Teknologi och format, (JS)
IBM THINK Figur 5:4   IBM motto, T. J. Watson (1911)
Apple Think different Figur 5:5   Apple kampanj (1997 - )

6Referensstatus

referensstatus som nav Figur 6:1   Referensstatus som nav, (JS)
Lewis book Figur 6:2   Influence of authority, G. C. Lewis (1849)
Figur 6:3  Kulturellt kapital, video
spridningsform Figur 6:4   Spridningsmodell för referensstatus, (JS)

7Ny modell för uppslagsverk: e-Diderot

Baskrav för digitala uppslagsverk Figur 7:1   Gammalt och nytt uppslagsverk. Remix. (JS)
trovärdighet och transformation Figur 7:2  Trovärdighet som valuta. (JS)

8Läromedel i skolan och uppslagsverk

Arcimboldo - bibliotekarien Figur 8:1   Arcimboldo - bibliotekarien, (1566)
Closed model - Johan Schlasberg Figur 8:2  Sluten modell, (JS)
Open model - Johan Schlasberg Figur 8:3  Öppen modell, (JS)
användning av NE Figur 8:4   NE efter skoltiden. Efter 'Linus på linjen'.
(JS)

9Affärsmodeller för uppslagsverk

BMI-matrix - J Schlasberg Figur 9:1   Business Model Matrix. (JS)
rain room art Figur 9:2   Rain room, Random international
hockney lamp Figur 9:3   iPad image, D. Hockney
strategy and content Figur 9:4   Content strategy. (JS)
Business model and reference status Figur 9:5   Referensstatus och affärsmodell. (JS)
e-diderot Figur 9:6   e-Diderot, modell för uppslagsverk. (JS)
unbundling circles Figur 9:7   Paketering och unbundling. (JS)
value of bundled parts - Johan Schlasberg Figur 9:8   Delar i paketerbjudande. (JS)
koncernmiljö Figur 9:9   Koncernmiljö. (JS)
fuzzy predictions Figur 9:10   Fuzzy predictions. (JS)

10Affärsmodellers tysta gränser

old japanese map Figur 10:1   Japansk karta (1687)
the new yorker-steinberg Figur 10:2   The New Yorker, S. Steinberg (1976)
The Image K. Boulding Figur 10:3   The Image, K. Boulding (1956)

11Affärsmodeller och transparens


12Litteraturen om affärsmodeller

strand Figur 12:1   Remix. (JS)
bmi-framework Figur 12:2   (JS)
La grande famille av René Magritte Figur 12:3  
bmi-framework Figur 12:4  
From vision to business model innovation Figur 12:5   (JS)
BMI-matrix - J Schlasberg Figur 12:6   (JS)

13Case impact studies

case matrix Figur 13:1   Fallstudier och forskningsfrihet. (JS)

14Formatet webbavhandling

Figur 14:3   Distill. Plattform för interaktiv publicering.

157 Studier om NE: sammanfattning

analyser av uppslagsverket NE Figur 15:1   Sju studier om uppslagsverket NE. (JS)

16Modell för 14 studier: + sammanfattning


17NE och marknadsföringslagen

NE reklam Figur 17:1   NE och marknadsföringslagen. (JS)
NE reklam Figur 17:2   Reklamtext på ne.se 2019.0.03
ne reklam Figur 17:3   NE reklam på Google.se 2018.12
NE reklam Figur 17:4   Reklamtext på ne.se 2019.10.18
NE reklam Figur 17:5   Reklamtext på ne.se 2020.02.29
NE reklam Figur 17:6   Reklamtext på ne.se 2020.02.29

18Om NE Nationalencyklopedin AB

digitala böcker - image by Johan Schlasberg Figur 18:1   Mot en digital framtid. (JS)
NE Nationalencyklopedin Figur 18:2   Ägare av NE. (JS)
flaska Figur 18:3   NE: produktion och försäljning av sprit. (JS)
Bra Böcker AB Figur 18:4   Ett namn men två organisationsnummer. (JS)
Figur 18:5   Bra Böcker AB i likvidation 2000. (JS)

19NE: abonnemang - vem?


20NE: statistik och prismodell

IP och statistik Figur 20:1   IP-adresser och användarstatistik. (JS)
statistik Figur 20:2   Internationell statistikvalidering.

21Jämförelse NE och Wikipedia

NE reklam Figur 21:1  NE eller Wikipedia i skolan. (JS)
användning av NE Figur 21:2   Användning av NE efter skoltiden. Remix, (JS)
ne och wikipedia Figur 21:3   Data vid utvärdering NE och Wikipedia. (JS)

22Store Norske Leksikon - jämförelse

Store Norske Leksikon Figur 22:1   Store Norske Leksikon
SEP Figur 22:2   Stanford encyclopedia of philosphy. Logo.

23Vem skriver i NE?


24Nya uppslagsord 2018 i NE

nya uppslagsord i NE Figur 24:1   NE lista med nya ord. (Hämtat av J. S.)

25NE:s referensstatus på bibliotek

Databaser Figur 25:1   Köpta och fria databaser på bibliotek. (JS)

26Databaser på folkbibliotek

informationssök Figur 26:1   Köpta och fria databaser på bibliotek. (JS)
databaser-på-bibliotek Figur 26:2   Information om bibliotek
Library use report from OCLC Figur 26:3  Bibliotek för vem. (Silipigny)

27'Bibblan svarar' - bibliotekstjänst


28Uppslagsverk

Digitala uppslagsverk Figur 28:1   Uppslagsverk då och nu. (Remix J. S.)
Ephraim Chambers Cyclopedia Figur 28:2   Chambers Cyclopedia 1728
Encyclopedi Figur 28:3   Diderot:s Encyclopédi, 1751-72.

29Bolags rätta ägare

Figur 29:1   Ägandets betydelse. (J .S.)

30Sociala innovationer - och BiBB

innovationshöjd Figur 30:1   Innovationshöjd för sociala innovationer. (JS)
social innovation Figur 30:2   Paraplypengar. (JS)

31Impact av forskning

excellence and impact of research - by Johan Schlasberg Figur 31:1   Modell för forskning och impact. (JS)
journal Research for all Figur 31:2  Omslag 'Research for all'.
3D vektor Figur 31:3   3D vektorer för impact. (Geogebra.org)

32English summary


33216 Referenser


3488 Illustrationer

Publicerades: maj 2020.   Uppdaterad senast: 14 juni 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.
Feedback: 39 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/