Avhandling i företagsekonomi


Figurer och bilder

Avhandlingens 91 illustrationer, figurer och konstverk är här sorterade efter kapitel och har en länk till respektive stycke i kapitlet. Illustrationer gjorda av Johan Schlasberg - 49 st. - anges som (JS). Några mindre illustrationer (symboler) förklaras i Läsanvisningen.

Kapitel:  0    1    2    2b    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    32    33    34    35

0Förord

Digitala uppslagsverk
0.1   Gammalt och nytt uppslagsverk. Remix. (JS)
site navigation grid
0.2   Navigeringsmodell på en sajt. (JS)
ehl 2020
0.3   Presentationsbild. Ekonomihögskolan 2020 (K. Eneroth)
Jonas Bohlin. Källemo
0.4  Avhandling som körkort eller gesällprov.

1Start

1.1   Nätverk
metafor för avhandling och tjänsten BiBB
1.2   Nicolas de Stael

2Innehåll


2bLäsanvisning

sajt
2b.1   Sajtmodell(JS)
kvalitetsnivåer
2b.2   Tre kvalitetsnivåer för en webbavhandling. (JS)

3Kunskapsutveckling och ramar

stella color maze Wikiart
3.1   Frank Stella. 'Color maze', 1966, målning.
Magritte - Golconde
3.2   René Magritte, Golconde, 1953
remix magritte-golconde
3.3   (JS), remix av Golconde, 2015

4Forskningsfrågor och bidrag

tredje uppgiften - samverkan - by Johan Schlasberg
4.1   Högskolans tre uppgifter och dess samverkan. (JS)
site navigation grid
4.2   Navigeringsmodell på en sajt. (JS)
kvalitetsnivåer
4.3   Tre kvalitetsnivåer för en webbavhandling. (JS)
case matrix
4.4   Fallstudier och forskningsfrihet. (JS)

5Forskningsmetoder

science triangle galtung
5.1  The science triangle, J. Galtung (1975)
research triangle schlasberg
5.2   The science tethraeder. Schlasberg (2018)
format
5.3   Teknologi och format, (JS)
IBM THINK
5.4   IBM motto, T. J. Watson (1911)
Apple Think different
5.5   Apple kampanj (1997 - )

6Referensstatus

referensstatus som nav
6.1   Referensstatus som nav, (JS)
Lewis book
6.2   Influence of authority, G. C. Lewis (1849)
6.3   Kulturellt kapital, video
spridningsform
6.4   Spridningsmodell för referensstatus, (JS)

7Ny modell för uppslagsverk: e-Diderot

Baskrav för digitala uppslagsverk
7.1   Gammalt och nytt uppslagsverk. Remix. (JS)
trovärdighet och transformation
7.2   Trovärdighet som valuta. (JS)

8Läromedel i skolan och uppslagsverk

Arcimboldo - bibliotekarien
8.1   Arcimboldo - bibliotekarien, (1566)
Closed model - Johan Schlasberg
8.2   Sluten modell, (JS)
Open model - Johan Schlasberg
8.3   Öppen modell, (JS)
användning av NE
8.4   NE efter skoltiden. Efter 'Linus på linjen'. (JS)

9Affärsmodeller för uppslagsverk

BMI-matrix - J Schlasberg
9.1   Business Model Matrix. (JS)
rain room art
9.2   Rain room, Random international
hockney lamp
9.3   iPad image, D. Hockney
strategy and content
9.4   Content strategy. (JS)
Business model and reference status
9.5   Referensstatus och affärsmodell. (JS)
e-diderot
9.6   e-Diderot, modell för uppslagsverk. (JS)
unbundling circles
9.7   Paketering och unbundling. (JS)
value of bundled parts - Johan Schlasberg
9.8   Delar i paketerbjudande. (JS)
koncernmiljö
9.9   Koncernmiljö. (JS)
fuzzy predictions
9.10   Fuzzy predictions. (JS)

10Affärsmodellers tysta gränser

old japanese map
10.1   Japansk karta (1687)
the new yorker-steinberg
10..2   The New Yorker, S. Steinberg (1976)
The Image K. Boulding
10.3   The Image, K. Boulding (1956)

11Affärsmodeller och transparens


12Litteraturen om affärsmodeller

strand
12.1   Vågor av forskning. Remix. (JS)
artiklar
12.2   Antal artiklar om Business models och BMI
La grande famille av René Magritte
12.3   La grande famille. René Magritte
bmi-framework
12.4   Ramverk för BMI
bmi-framework
12.5   Konceptuell modell av BMI
From vision to business model innovation
12.6   Konceptuell modell av BMI (JS)

13Case impact studies

case matrix
13.1   Fallstudier och forskningsfrihet. (JS)

14Webbavhandling - ett nytt format

kvalitetsnivåer
14.1   Tre kvalitetsnivåer för en webbavhandling. (JS)
w3c
14.2   World Wide Web Consortium (W3C).
14.3   DistPlattform för interaktiv publicering.

15Studier om NE: sammanfattning

analyser av uppslagsverket NE
15.1   Studier om uppslagsverket NE. (JS)

16Impact av forskning

excellence and impact of research - by Johan Schlasberg
16.1   Modell för forskning och impact. (JS)
journal Research for all
16.2  Omslag 'Research for all'.
3D vektor
16.3   3D vektorer för impact. (Geogebra.org)

17NE och marknadsföringslagen

NE reklam
17.1   NE och marknadsföringslagen. (JS)
NE reklam
17.2   Reklamtext på ne.se 2019.09.03
NE reklam
17.3   Reklamtext på ne.se 2020.03.03
NE reklam
17.4   Reklamtext på ne.se 2019.10.18
NE reklam
17.5   Reklamtext på ne.se 2020.02.29
NE reklam
17.6   Reklamtext på ne.se 2020.02.29
NE reklam
17.7   Reklamtext på ne.se 2020.09.09
NE reklam
17.8   Reklamtext på ne.se 2020.09.09
NE reklam
17.9   Reklamtext på ne.se 2020.09.09

18Om NE Nationalencyklopedin AB

digitala böcker - image by Johan Schlasberg
18.1   Mot en digital framtid. (JS)
NE Nationalencyklopedin
18.2   Ägare av NE. (JS)
flaska
18.3   NE: produktion och försäljning av sprit. (JS)
Bra Böcker AB
18.4   Ett namn men två organisationsnummer. (JS)
18.5   Bra Böcker AB i likvidation 2000. (JS)

19NE: abonnemang - vem?


20NE: statistik och prismodell

IP och statistik
20.1   IP-adresser och användarstatistik. (JS)
statistik
20.2   Internationell statistikvalidering.

21Jämförelse NE och Wikipedia

NE reklam
21.1  NE eller Wikipedia i skolan. (JS)
användning av NE
21.2   Användning av NE efter skoltiden. Remix, (JS)
ne och wikipedia
21.3   Data vid utvärdering NE och Wikipedia. (JS)

22Store Norske Leksikon - jämförelse

Store Norske Leksikon
22.1   Store Norske Leksikon
SEP
22.2   Stanford encyclopedia of philosphy. Logo.

23Vem skriver i NE?


24Nya uppslagsord 2018 i NE

nya uppslagsord i NE
24.1   NE lista med nya ord. (Hämtat av J. S.)

25NE:s referensstatus på bibliotek

Databaser
25.1   Köpta och fria databaser på bibliotek. (JS)

26Databaser på folkbibliotek

informationssök
26.1   Köpta och fria databaser på bibliotek. (JS)
databaser-på-bibliotek
26.2   Information om bibliotek
Library use report from OCLC
26.3  Bibliotek för vem? (Silipigny)

27'Bibblan svarar' - bibliotekstjänst


28'Avhandlingsformat' - Tryck, Pdf och webbavhandling


29Uppslagsverk

Digitala uppslagsverk
29.1   Uppslagsverk då och nu. (Remix J. S.)
Ephraim Chambers Cyclopedia
29.2   Chambers Cyclopedia 1728
Encyclopedi
29.3   Diderot:s Encyclopédi, 1751-72.

30Bolags rätta ägare

30.1   Ägandets betydelse. (J .S.)

31Sociala innovationer - och BiBB

innovationshöjd
31.1   Innovationshöjd för sociala innovationer. (JS)
social innovation
31.2   Paraplypengar. (JS)

32Sammanfattning


33English summary


34233 Referenser


3591 Figurer och bilder

Publicerades: maj 2020.   Uppdaterad senast: 17 sptemeber 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.
Feedback: 39 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/