6 sidor
vid utskrift

Analyser av uppslagsverket NE som tjänst

analyser av uppslagsverket NE

11.1Introduktion till sju delstudier om uppslagsverket NE inklusive en om bolaget NE Nationalencyklopedin AB. Länkar till de enskilda kapitlen finns längst ner på sidanreferens

Frågor och synpunkter är välkomna. Hör av dig!

I en del studier har jag vid senare kontakter återfört data från tidigare och aktuella resultat. Läs mer om denna metod och dess vetenskapliga bakgrund.

1 Är marknadsföringen av uppslagsverket NE korrekt eller vilseledande?
Denna webbavhandling har medverkat till att NE ändrat sin centrala marknadsföringstext.

2 Bolaget NE:s prismodell, kostnad per sidvisning och statistikservice
Små bibliotek betalar upp till ≈20 gånger mer per invånare än stora. Dålig kundservice.

3 Bolaget NE:s kunder bland bibliotek och kommuner
Analys av vilka folkbibliotek som har/inte har NE. Cirka 290 direktlänkar och tabeller.

4 Studier av författare och innehåll i uppslagsverket NE
A) Författarna till 5.000 artiklar  B) Om de 264 författarna i ämnet 'Medicin'

5 Studie av nya uppslagsord i NE från mars 2018 och 12 månader framåt
Analys av alla (294) nya uppslagsord i NE. 90% är korta notiser utan författarnamn.

6 Jämförelse NE och Wikipedia - Sveriges första forskningsstudie
Analys av HUR man kan jämföra och analys av 150 ord. Wikipedia är vinnare.

7 Studie av bolaget NE Nationalencyklopedin AB och ägarbetydelsen
Från uppslagsverk till läromedelsföretag. Vad betyder detta för uppslagsverket?

11.2NE och marknadsföringslagen

Bolaget NE har länge marknadsfört NE som "Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet."

Är detta korrekt eller vilseledande enligt Marknadsföringslagen?

Analysen visar att bolaget NE troligen bryter mot Marknadsföringslagen då man inte skulle kunna styrka att uppslagsverket NE vare sig är "främst" eller "främst, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet". Det är nog en tidsfråga innan bolaget ändrar eller tvingas ändra dessa påståenden.

Se kapitel om 'NE och Marknadsföringslagen'. Jag överväger att anmäla bolaget NE till Konsumentsombudsmannen för att framtvinga att bolaget styrker sin reklamtext.

Uppdatering i oktober 2019: NE gjorde medio 2019 - sannolikt påverkad av denna webbavhandling - en väsentlig förändring av sin centrala marknadsföringstext för uppslagsverket NE. Påståendena att NE är "Sveriges främsta uppslagsverk" och att NE bygger på "vetenskapliga principer" är borttagna.

11.3Bristande statistik och brister i statistiken

Studien redovisas i kapitlet 'NE-statistik och prismodell'.
I en studie som inleddes i september 2017 undersöktes i vilken omfattning folkbiblioteken använder statistik - och särskilt statistik om NE, för de som har NE - som underlag för sina beslut om val av Databaser.

Studien visade

02.1  Statistikens tillgänglighet - ett av flera citat

Fråga om NE-statistik för 2015 och 2016:  Det kan vi tyvärr inte svara på eftersom vi trots att vi efterfrågat det inte fått statistik från NE för de senaste åren. Men användningen gick ner redan tidigare och en gissning är att det sjunkit ytterligare de under år vi inte fått siffror. // 2017.10, Södertälje folkbibliotek. Årskostnad för NE 42.000 kr.

02.2  Användningen av NE på biblioteken sjunker mycket

Det är inte bara allt färre bibliotek som abonnerar på NE, utan användningen verkar också sjunka dramatiskt på många bibliotek.

02.3   Små folkbibliotek betalar upp till ≈20 gånger mer per invånare

Biblioteken köper ett abonnemang med uppslagsverket, ordböcker och några andra delar. Cirka 70% av de folkbibliotek som köpte NE-paketet hade det endast för användning biblioteket.

Se tabell som visar vad ett tjugotal bibliotek betalar.

11.4Studier av uppslagsverkets kunder

Studierna redovisas i kapitlet 'NE abonnemang'.
I studien finns direktlänkar till alla 290 folkbiblioteks undersida om det som oftast kallas "Databaser". Över 100 avtal mellan bolaget NE och kommuner redovisas i en tabell med pris, kostnad per elev och avtalslängd.

I studien introduceras en diskssion om uppslagsverkets framtida roll i relation till bolagets läromedel.

Studierna visar att antalet folkbibliotek som köper NE-paketet minskar varje år. I två tabeller listas de som köper - aktuell uppgift 76 (26%) av 290 - eller inte köper NE-paketet för bibliotek.

Kommuner eller enskilda skolor köper hela eller delar av bolaget NE:s läromedelsenheter. Kostnaden per elev varierar mycket vilket missgynnar mindre kommuner. NE:s skäl för denna prismodell är oklar. Den speglar inte faktiska försäljnings- eller driftskostnader.

11.5Studier av författare och innehåll i uppslagsverket NE

04.1  Analys av 5.000 artiklar i NE och deras författare

Studien redovisas i kapitlet 'Vem skriver i NE'.

Denna studie hade inte gått att göra idag på grund av minskande transparens i NE.

Studien visade att genomsnittsåldern för skribenterna år 2011 var c:a 70 år. ≈21% (20 personer) var avlidna.

04.2  Analys av alla 264 författare i NE i ämnet 'Medicin'

Studien redovisas i kapitlet 'Vem skriver i NE'.

Studien gjordes i januari 2019 och data erhölls via olika Online-sökningar.

Studien visade att genomsnittsåldern för namngivna författare var c:a 75 år. 30% av författarna var avlidna.

11.6Nya uppslagsord i uppslagsverket NE 2018 och i början på 2019

Studien redovisas i kapitlet 'Nya uppslagsord i NE' och startade i mars 2018 och pågick till och med februari 2019 - ett år.

Studien visade att cirka 90% av alla nya ord var utan författarnamn, var korta och att de mest handlade om aktuella musiker och politiker. Alla ord med något undantag saknade referenser.

11.7Forskningsstudie som jämför NE och Wikipedia

Studien redovisas i kapitlet  Jämförelse NE och Wikipedia och är den första forskningsstudie som jämför dessa uppslagsverk. Först diskuteras HUR man kan jämföra bägge uppslagsverken och sedan jämförs 150 ord utifrån en rad faktorer. Vilka faktorer ska man inkludera eller exkludera?

Studien visade en modell för jämförelse mellan uppslagsverk och att Wikipedia är mer användbar och har högre trovärdighet än NE.

11.8Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB

Studien redovisas i kapitlet 'NE Nationalencyklopedin AB'.

NE Nationalencyklopedin AB med dotterbolag (bolaget NE) ingår i en privat koncern med verksamhet inom bland annat produktion och försäljning av vodka, heminredning och presentartiklar och matrecept med mera.

Bolaget NE har sedan Tönnessongruppens förvärv 1994 av förlaget Bra Böcker, som startade utgivningen av uppslagsverket, gått med sammanlagda förluster på cirka 600 miljoner kronor och visar efter några år av positiva resultat - tack vare en kraftig personalneddragning från 30 till 9 och höjda priser - åter röda siffror. Detta analyseras i kapitlet.

Studien visar att en transformation från ett 'uppslagsverksföretag' till ett läromedelsföretag är en mycket krävande omställning. Det är svårt att veta hur lång uthållighet koncernen har för bolaget NE:s expansion och framtiden för uppslagsverket NE diskuteras här.

Om relationen mellan uppslagverket och NE:s läromedel

Closed model - Johan Schlasberg

Bilden ovan visar NE:s slutna modell för kopplingen mellan bolagets läromedel och uppslagsverket. Man kan som visas i bilden nedan tänka sig en öppen modell där många olika och konkurrerande läromedel refererar till för alla öppna och fria tjänster för fördjupad information. Detta utvecklas i kapitlet 'Affärsmodeller för uppslagsverk'.

Open model - Johan Schlasberg

Publicerades: 2017.   Uppdaterad senast: den 3 december 2019Sidan ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/