BiBB® Academy  
You know a lot, we may add a little


Forskningsartiklar

Det är ett ganska stort problem att många forskningsartiklar som borde kunna intressera en bredare publik endast finns på engelska i en betaltjänst. Alla artiklar som publiceras här måste vara på svenska. En text på enegelska kan vara ett komplement. I denna sektion i BiBB Academy publiceras hela artiklar eller en "halvkort" intro och att texten finns som Pdf i vårt arkiv eller på annan plats.

BiBB Academy tar en mindre abonnemangsavgift för publicering. Undantag kan göras. Det kan tillkomma en startavgift beroende på hur "enkelt" det är att få texterna i webbformat.

Forskningsartiklar

I väntan på den första ...

Publicerades: nov. 2021.   Uppdaterad senast: 13 november 2021