BiBB Akademi

Utökad tillgång till högskolebiblioteken

Årskort till högskolornas e-media

Alla borde kunna få eller köpa tillgång till högskolornas e-media. Årskort är en lämplig form som är relativt enkel att administrera.

För flertalet tidigare anställda i Akademien dras Rullgardinen ner för tillgång till högskolebibliotekens e-media när anställningen upphör. En omodern och osmart modell.

Läs mer om möjligheterna ...

Stories om högskolevärlden

Om högskolevärlden i Sverige

 13 stories om problem och utmaningar på svenska universitet och högskolor. Ökande konkurrens om "sanningen".

Läs mer ...

Berättelser om forskning i företag

Om universitet internationellt

 7 Internationella stories om universitet och högre utbildning. Vad kan vi lära av andra universitet och framgångsrika organisationer?

Läs mer ...

Tredje uppgiften

Samverkansuppgiften

Högskolorna har tre lagstadgade uppgifter. De största är utbildning och forskning. Det tredje - ofta kallad "Tredje uppgiften" är den otydligaste och är både Business (blått) och Bildning (rött).

Läs mer ...

Marknadsföring av universitet och högskolor

Marknadsföring av högskolor

Universitet och högskolor lägger allt större resurser på marknadsföring. Det krävs en balans mellan nyhetsflöden och långsiktighet. Ett modernt fritt uppslagsverk som BiBB kan vara EN komponent.

Läs mer ...

Ny modell för ranking av högskolor och universitet

All ranking av universitetskurser, ekonomihögskolor och universitet görs av kommersiella företag. Det är dessa företag som designar villkoren, sammanställer data och utövar ett icke ringa inflytande över studenter, lärare, forskare och universitet världen över.

Bortsett från en diskussion om kriterierna är "bra" eller inte är det närmast förunderligt med vilken iver enskilda universitet och deras många kommunikatörer kastar sig över de årliga rankingjusteringarna för att yvas över ett ministeg framåt eller producera en annan story. Det finns många skäl att utveckla och implementera en ny rankingmodell, en som är baserad på intervall. Läs ett förslag nedan.

Ny modell för ranking av högskolor och universitet  svensk flagga & engelsk flagga

Ackreditering och kvalitet

För universiteten och till exempel Ekonomihögskolan i Lund (en fakultet inom Lunds universitet) som jag är ganska insatt i är ackrediteringar en mycket central del i deras marknadsföring. Man missar inga tillfällen att framföra att man har tre ackrediteringar från ledande ackrediteringsföretag. Det hävdas att arbetet med att få dessa "guldstjärnor" är ett utmärkt sätt att stärka organisationens kvalitetsarbete. Är detta sant eller kan det vara tvärtom, att det styr mot andras kriterier mer än det stärker det egna kvalitetsarbetet?

En ackreditering eller flera säger i praktiken ganska lite om hur hur saker och ting egentligen är i vardagen.

Ackreditering och kvalitet  svensk flagga & engelsk flaggaYou know a lot, we may add a little®