BiBB®  är ett för alla fritt uppslagsverk
med signerade artiklar och andra resurser


Ägande och finansiering av BiBB

Det har stor betydelse vem som äger ett uppslagsverk och detta påverkar mycket mer än man kanske först tror.

Wikipedia ägs av en stiftelse och finansieras av ett stort antal små bidrag. Även Store Norske Leksikona ägs av en stiftelse men finansieras huvudsakligen av Norges universitet och högskolor. BiBB bör på sikt ha en liknande modell. Frågan om vem som är en verksamhets rätta ägarea är intressant.

Uppslagsverket NE ingår i privat företagsgruppa där bolaget NE idag främst är ett läromedelsföretag och uppslagsverkets rolla är att stödja den affärsinriktningen.

BiBBs rätta ägare

Det vore nog bäst om BiBB ägdes av en ideell stiftelse med Sveriges universitet och högskolor som dominerande intressenter. Detta skulle öka uppslagsverkets trovärdighet och väsentligt stärka en affärsmodell där ett stort antal artiklar i uppslagsverket skrivs av forskare, på olika nivåer, inom högskolevärlden.

Även flödet av forskningsberättelser skulle troligen öka väsentligt om BiBB blir en stiftelse. Den modellen ger också en god stabilitet för framtida drift och expansion, svensk och internationell.

För att BiBB ska nå sin fulla potental behövs en starkare ägare än BiBBs initiativtagare Johan Schlasberg.

Priset för BiBB är idag 3 MSEK. Köparen kan till exempel vara en eller flera högskolor / universitet eller en donator / sponsor som vill skänka tjänsten till högskolevärlden. Projeket kräver en stark bas för ett nationellt genomslag. BiBB blir en kombination av spridning (marknadsföring) av kunskap och marknadsföring av universitet och högskolor.

Innehållet i BiBB kommer troligen att delvis ha en annan modell för såväl uppslagsverket som forskningsberättelser och andra delar om och när BiBB ägs av Sveriges högskolor eller annan ägare.


Uppstart och strategi


I start-up kulturen finns ett centralt koncept som heter Minimum Viable Product enW som innebär att det viktigaste är att tidigt komma ut på marknaden med sitt projekt med de resurser man har (lean model) och att därefter i många snabba steg göra sin tjänst eller produkt allt bättre.

Det finns en 'Roadmap', som ständigt utvecklas, för BiBBs framtid med strategiska områden som ägarfrågor, utveckling av en teknisk plattform, konceptutveckling, sponsor- och författarkontakter med mera.

Såväl Wikipedia som SNL kan sägas vara ekosystem med flera olika tjänster - se till exempel Wikimedia foundation. BiBB har sedan sommaren 2016 ett antal Fria resurser. Planen för själva Uppslagsverket är att börja med ett lägre antal artiklar och utveckla en bra arbetsform för att öka volymen. Framgångssagan Stanford Encyclopedia of Philosophya som idag har cirka 1.500 artiklar och en miljon sidvisningar i månaden började med två artiklar.

BiBB har sedan mars 2020 ett samarbete med LU Innovation, en enhet inom Lunds universitet för att kommersialisera forskning. I detta fall min avhandling om uppslagsverk. a


Långsiktig finansiering av BiBB


Det blir inte så här, men man måste börja med en första plan. Utgångspunkten för ett fullt fungerande BiBB är en årsbudget på 20 MSEK. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är tänkt att bidra med 6 MSEK då alla skolor kommer att ha nytta av BiBB och spara pengar.a

Universitet och högskolor är tänkta att bidra med 12 MSEK - betalar idag c:a 3 MSEK för NEa - då BiBB är en bra publiceringsplattform för högskolornas anställda och studerande på alla nivåer och att kan BiBB ses som en del i tredje uppgiften och bidrar till marknadsföring av universitet och högskolor.

Staten via till exempel Kultur- och Utbildningsdepartementen är tänkt att bidra med 2 MSEK. Som framgår längst ner på startsidan på Store Norske Leksikon är alla norska universitet intressenter i SNL och dessutom flera fonder och organisationer.

BiBB bör kanske, när stiftelsen startar, ha ett visst grundkapital.


Kortiktig finansiering av BiBB


Det kan ta lite tid innan högskolevärlden förvärvar BiBB och under tiden publicerar BiBB en del sponsrade artiklar. Finansiering via reklam är inte ett alternativ.

Om Store Norske Leksikon

2015 var det första hela verksamhetsåret för Store Norske Leksikon (SNL). Enligt Årsberättelsen för 2018  -   Pdf-version är mer innehållsrik och rekommenderas av SNL - hade man en årsbudget på cirka 17 miljoner norska kronor. Se några nyckeltal nedan.

Dessa imponerande siffror "döljer" att kännedomen om snl.no i en undersökning 2019 visade att endast 33% av personer i 30-års åldern kände till SNL. I gruppen 40-49 var igenkänningen 23% och den minskade än mer i högre åldrar. Enligt SNL:s blog hade SNL 3.1 miljoner besökare i mars 2020.

Då SNL i flera avseenden - inte minst transparens - är ett väsentligt bättre uppslagsverk än NE vore SNL en intressant samarbetspartner för BiBB.

Om varumärket BiBB

BiBB® är ett sedan 2016 av mig registrerat varumärke. Domänen bibb.se registrerade jag 2007. Namnet BiBB är modernt kort och kan vara förled till olika substantiv - till exempel BiBB-artikel. Namn är mycket viktigt.

Övrigt

Stanford Encyclopedia of Philosophy har en analys av problemen om de hade blivit en betaltjänst.

Publicerades: 2020   Uppdaterad senast: 11 oktober 202033 kommentarer. Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/