BiBB®  är ett för alla fritt uppslagsverk
med signerade artiklar och andra resurser

fria resurser

Sverige behöver ett modernt allmänt uppslagsverk med signerade artiklar och det måste vara en för alla fri tjänst. Ett sådant uppslagsverk finns inte i Sverige. Men finns i Norge och är under utveckling i Danmark. BiBB blir en plattform med många vinnare.

En utmaning med många möjligheter och vinnare

1 BiBB kan ha flera artiklar på samma uppslagsord.

2 BiBB blir en ny meriterande publiceringsplattform för forskare på alla nivåer.

3 BiBB bör ägas av Sveriges högskolor och blir en del i Tredje uppgiften.

4BiBB är öppen för vänner och sponsorer.

BiBB® är ett uppslagsverk med just nu ett Bibbliotek med 99 fria kunskapssajter, 14 Stories om forskning och impact, 0 Ord, 0 Samverkansprojekt, och 0 International perspectives.

Hur gör man ett smartare uppslagsverk?

vågrörelser. Bild Johan schlasberg

Uppslagsverk fick sin 'Referensstatus' via tryckta böcker som är grunden för vad många oftast menar med uppslagsverk. Idag måste deras trovärdighet och pålitlighet baseras på de digitala förutsättningarna.

Bilden visar hur en referensstatus sprider sig, ofta långsamt, i en serie hierarkiska figurer. I den digitala världen är spridningsmönstren delvis annorlunda.

Ett uppslagsverk måste vara transparent för att ha hög trovärdighet eller som en forskare på Harvard uttryckte det "Transparency is the new objectivity".

Uppslagsverket NE är en betaltjänst med mycket låg transparens som analyseras i ett flertal studier på webbavhandling.se.a

Uppslagsverket BiBB bygger på en normativ modell - kallad e-Diderot - med några enkla baskrav för ett modernt artikelsignerat uppslagsverk. Utöver baskraven med bland annat hög transparens kan man formulera olika tjänster och affärsmodeller.

BiBB som en del i 'Tredje uppgiften' - samverkansuppgiften

Universitet och högskolor ska enligt högskolelagen samverka med samhället och arbeta för att forskningen kommer till nytta. Tredje uppgiften har två facetter: Business och Bildning. BiBB bidrar till bägge.

Doktorander kan publicera artiklar i BiBB och få högskolepoäng för detta - Sverige har cirka 18.000 doktorander - vilket vore en social innovation. BiBB blir också en publiceringsplattform för experter inom olika områden.

Universitetens och högskolornas behov av marknadsföring

Universitet och högskolor lägger allt mer tid och resurser på marknadsföring för att attrahera studenter (gärna betalande), lärare, forskare, anslag och status.

Samverkansuppgiften har sin bakgrund i politikernas önskan att kunskap (i bred mening) inom högskolorna ska nyttiggöras för medborgare och företag. Marknadsföring av högskolorna är en påverkansmodell i den andra riktningen vars dominerande mål är att stärka respektive högskolas situation.

BiBB blir också ett verktyg för marknadsföring av universitet och högskolor. Med en bred ägarbas och ett ökande antal skribenter har BiBB alla möjligheter att få ett nationellt genomslag och bli framgångsrikt.

Vänner och sponsorer

Det finns en lika utbredd som felaktig "sanning" att det finns en neutral (åsiktsfri) och pålitlig presentation av uppslagsord i ett uppslagsverk. Om man lämnar den tankefiguren och säger att många artiklar kan vara rimligt neutrala och pålitliga kan ett uppslagsverks trovärdighet öka både av flera artiklar på samma ord men också av artiklar av experter utanför högskolevärlden.

Det vore bra och intressant för alla om fler personer utanför högskolevärlden deltog i tillväxten av innehållet i BiBB. Precis som för andra förslag till "svar" ska dessa granskas av en redaktion före publicering.

BiBB har som mål att inom kort publicera ett antal sponsrade och kvalitetsbedömda artiklar. Intresserade företag och organisationer är välkomna att höra av sig.

Läs mer om publicering i BiBB av sponsrade artiklar och uppslagsord ...

Ägande av BiBB i två steg

Det har av många skäl stor betydelse vem som äger ett uppslagsverk.

/1BiBB ägs av Johan Schlasberg och drivs via IDstories AB

I en entreprenöriell fas drivs BiBB med en delvis annorlunda strategi än den som kommer att beslutas om när ägandet övergår till en ideell organisation.

I steg 1 välkomnas sponsrade uppslagord, artiklar och forskningsberättelser.

BiBB har sedan mars 2020 ett samarbete med LU Innovation, en organisation inom Lunds universitet för kommersialisering av forskning vid universitet.

//2BiBB ägs av en ideell stiftelse

Sveriges universitet och högskolor - troligen via en ideell stiftelse - är på sikt tänkt som rätt ägare av BiBB. Ju förr desto bättre då detta kommer att stärka BiBBs utveckling och genomslag.

Läsarkommentarer ... ( 33 )

feedback

Se kommentarer från professorer i filosofi, idé- och lärdomshistoria, medicin och företagsekonomi, en tidigare utbildningsminister, bibliotekarier på folk- och forskningsbibliotek, en tidigare chef för Store Norske Leksikon, tjänstemän i högskole- och skolvärlden, journalister, bolaget NE och andra.

Hör gärna av dig med frågor och kommentarer.

Publicerades: november 2011.   Uppdaterad senast: 31 oktober 202033 kommentarer. Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/