BiBB® Academy  är en plattform med ett fritt uppslagsverk och flera andra kunskapsresurser

vision

BiBB® Academy är en plattform för ett antal kunskapsresurser.
Vi vill vidga vyer och öppna för nya möjligheter. BiBB driver tjänster som uppslagsverk, ett BiBBliotek, Stories, kurser samt en del idéer och projekt.

Uppslagsverket i BiBBNy modell för uppslagsverk

Hur gör man ett modernt smart uppslagsverk? Trovärdighet skapas inte på samma sätt i en digital värld som en analog. Uppslagsverk som NE tillhör historien och har i sin nuvarande form ingen framtid.

Det behövs en ny modell. Det måste vara fritt för alla, ha hög webbnivå och vara transparent. Läs mer ...

vision och strategi
En plattform för möjligheter

Det har stor betydelse vem som äger BiBB. En ideell organisation eller de svenska högskolorna vore bra framtida ägare. I avvaktan därpå publicerar BiBB Academy artiklar och sponsrade Stories och ger kurser.

Visionen är att BiBB Academy ska erbjuda läsare och skribenter en variationsrik meny. Läs mer ...

Marknadsföring av universitet och högskolor Marknadsföring av högskolor

Universitet och högskolor lägger allt större resurser på marknadsföring. På BiBB finns analyser av verktygen Ackreditering och Ranking.

BiBB blir ett nytt verktyg som kombinerar Samverkansuppdraget med presentation av vetande och marknadsföring. 'Storytelling and marketing'. Läs mer ...

Tredje uppgiftenSamverkansuppdraget

Högskolorna har tre lagstadgade uppdrag. Den största är utbildning. Den andra är forskning. Det tredje uppdraget är det i särklass minsta och otydligaste och pendlar mellan Business (blått) och Bildning (den röda kvadraten).

Samverkansuppdraget har fått ökad tyngd i ny lagtext. Läs mer ...

Bibsam Högskolebibliotekens rullgardin

Rullgardinen dras ner för tillgång till universitetsbibliotekens e-resurser när anställningen upphör. Detta är en förlorad möjlighet för både högskolorna och många personer.

BiBB Academy driver ett projekt för att upplysa om problemet och bidra till att en ny modell införs. Läs mer ...

framtidskunskap Centrum för kunskapens framtid

Projekt: Kunskap och vetande har blivit konkurrensutsatt på ett nytt sätt. Vetande som vill nå många har i en värld av små och stora Trumps allt mer blivit en fråga om makt och 'magafoner'.

Kunskapshistoria är ett etablerat forskningsområde. Kan 'Kunskapens framtid' bli det? Läs mer ...

BiBB Academy bör på sikt ägas av en ideell stiftelse

Ägandet har betydelse för plattformens tillväxt, innehållet, val av projekt och kunskapsproducenternas intresse av att finnas på BiBB Academy.

I avvaktan på ett ägarbyte driver BiBB ett flertal aktiviteter, idéer och projekt.
Hör gärna av dig! Läs mer om vänner och sponsorer ...

BiBBVårt nya BiBBliotek

En Akademi bör ha ett bibliotek. Vårt innehåller ett växande antal resurser. Våra databaser är väsentligt fler än Sveriges alla folkbibliotek. Ett eldorado för elever, studenter och vetgiriga.

Bibblioteket har ett intro till flera resurser på BiBB Academy. Läs mer

Berättelser om forskning
Stories om forskning

Världen har för mycket snabba nyheter om våld och elände. Berättelser om forskning kan bygga framtidstro. Hör av dig om du vill att Din forskning ska synas här.

På BiBB Academy finns nu 14 Stories om forskning. Läs mer ...

marknadskanaler
Publicering i uppslagsverket

BiBB är en ny kanal för att nå fler med vidgat vetande. Doktorander kan publicera artiklar i BiBBs uppslagsverk och få högskolepoäng för detta, en social innovation.

BiBB blir också en publiceringsplattform för experter inom olika områden. Läs mer ...

Sverige behöver ett nytt modernt och fritt uppslagsverk

Hur gör man ett innovativt artikelsignerat uppslagsverk för en digital värld?

Uppslagsverk fick sin 'Referensstatus' via tryckta böcker som är grunden för vad många oftast menar med uppslagsverk. Idag måste deras design, möjligheter och trovärdighet baseras på de digitala förutsättningarna.

Uppslagsverket BiBB bygger på en modell - kallad e-Diderot, efter en av 1700-talets största europeiska intellektuella och grundaren av den stora franska Encyclopedin. Bland baskraven är bland annat hög transparens - som en forskare på Harvard uttryckte det "Transparency is the new objectivity". Uppslagsverket i BiBB har bland annat följande egenskaper ...

01 Fritt att använda för alla.

02 En ny publiceringsplattform för forskare, doktorander och andra sakkunniga.

03 Möjlighet till flera artiklar på samma uppslagsord.

04 Hög webbnivå.

Det är anmärkningsvärt och ett stort problem att Sverige, utöver Wikipedia, inte har ett modernt och fritt uppslagsverk som Norge och Danmark.

Store Norske Leksikon hade i januari 2021 över 3 miljoner besökare, över 350 000 sidvisningar per dag och 4.000+ författare. Läs mer ...

Universitetens och högskolornas behov av marknadsföring

Marknadsföring av universitet och högskolor

Universitet (Bild: Lunds universitet) och högskolor lägger allt mer tid och resurser på marknadsföring för att attrahera studenter (gärna betalande), forskare och få fler anslag och högre status.

Samverkansuppgiften har sin bakgrund i politikernas önskan att kunskap (i bred mening) inom högskolorna ska "nyttiggöras" - ett omdiskuterat ordval och synsätt - för medborgare och företag. BiBB kan bli ett intressant verktyg och en ny kanal för marknadsföring av universitet och högskolorna.

Detta kan stärka en högskolas situation. Med en bredare ägarkrets och ett ökande antal skribenter har BiBB alla möjligheter att få ett nationellt genomslag och bli framgångsrikt.

Läsarkommentarer ... ( 33 )

feedback

Se kommentarer från professorer i filosofi, idé- och lärdomshistoria, medicin och företagsekonomi, en tidigare utbildningsminister, bibliotekarier på folk- och forskningsbibliotek, en tidigare chef för Store Norske Leksikon, tjänstemän i högskole- och skolvärlden, journalister, bolaget NE och andra.

Hör gärna av dig med frågor och kommentarer.

Publicerades: november 2011.   Uppdaterad senast: 14 juni 202133 kommentarer. Din är välkommen.