12 senast publicerade ORD.
Du kan också läsa ett slumpat ORD.

Veckans 2 ORD:  10.000 steg, motionskoncept med frågor.

Alternativkostnad, en orealiserad intäkt.

Uppslagsverk måste idag göras på nya sätt: Wikipedia är ett, BiBB är ett annat.

ORD i BiBB har svar i fyra kategorier

Stories, AI, notiser och OA-artiklar.
Alla ORD har sin kombination av svar.

Föreslå ett nytt ORD i BiBB. 250+ exempel.

Hur vill du veta mer?    Google, Wikipedia, uppslagsverk, ChatGPT, (sociala) media ...

AI och uppslagsverkUppslagsverket i BiB

AI-revolutionen förtydligar att uppslagsverk ingår i kategorin "MerVetande". Våra vägar och beteenden för att få Veta Mer har förändrats i flera steg. AI-tjänster som ChatGPT ORD med en dialogmöjlighet är ett nytt steg. Men hur mycket kan man lita på ChatGPT när den till cirka 10% hittar på helt "egna fakta"?

Det är ett nationellt problem att Sverige utöver Wikipedia inte har ett fritt och modernt uppslagsverk som Store Norske Leksikon. BiBB vill ändra på detta.

ANOTHER ATTITUDE®  
om det fria uppslagsverket BiBB

Uppslagsverk fick sin form och 'Referensstatus' via verk som den stora franska Encyclopédin i mitten av 1700-talet. Idag måste deras design, möjligheter och trovärdighet baseras på de digitala förutsättningarna. Och en ny mediavärld.

Det krävs idéer och experiment att 'befria sig' från gårdagens modell av uppslagsverk och utveckla nya. Idag har man andra förväntningar på ett uppslagsverk än förr.

Vänner och Vinnare

Nätverk

Uppslagsverket BiBB och BiBB Akademi har potential att få många intressenter och vinnare som elever, studenter, forskare, företag, kommuner, högskolor och allmänheten.

Läs mer om vänner och vinnare och vår strategi ...

Mer om uppslagsverket BiBB

I Uppslagsverket BiBB är hög transparens ett av baskraven. En forskare på Harvard säger att "Transparens är den nya objektiviteten". BiBB erbjuder bland annat ...

01fritt, innovativt och erbjuder många enkla (bekväma) vägar till mer vetande.

02 komplement och samverkan med Wikipedia (sv. och eng.) och andra fria källor som Open Access (OA) artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

03 en ny publiceringsplattform för forskare, doktorander och andra ämneskunniga.

ORD i Teman

Ekonomi,    Energi,    Hälsa och livsstil,    IT,    Open Access forskning,   Personer,    Ryssland - Ukraina,    Språkfrågor,    Universitet och utbildning,    USA valåret 2024

BiBB Akademi är en plattform för en del aktuella frågor i universitetsvärlden

Stories om högskolor och universitet i Sverige och internationellt

Berättelser om forskning i företag
Om universitet internationellt

( 7 ) Internationella stories om universitet och högre utbildning. Vad kan vi lära av andra? Läs mer ...

Senaste: Forskning allt mindre nyskapande ...

COARA, om bedömning av forskning

Stories om högskolevärlden
Om högskolevärlden i Sverige

( 13 ) stories om problem och utmaningar på svenska universitet och högskolor. Läs mer ...

Senaste: Om 'Inre hot mot akademisk frihet'.

Ranking av Lunds universitet

Tredje uppgiften
Om samverkansuppgiften

Högskolorna har tre lagstadgade uppgifter. De största är utbildning och forskning.
Den tredje - ofta just därför kallad "Tredje uppgiften" - är den otydligaste och är både Business (blått) och Bildning (rött). Läs mer om samverkansuppgiften och BiBB ...

Läsarkommentarer

feedback

Kommentarer från professorer, en utbildningsminister, bibliotekarier, en chef för Store Norske Leksikon, tjänstemän i högskole- och skolvärlden, journalister, bolaget NE och andra.You know a lot, we may add a little®