12 senast publicerade ORD.
Du kan också läsa ett slumpat ORD.

Veckans 2 ORD:  Greenwashing, miljöskryt. Dåligt och lite bra(?)

Konspirationsaktivist, typ Donald Trump

BiBB är ett nytt modernt uppslagsverk.
Innovativt och med skribenternas namn.

ORD i BiBB har svar i fyra kategorier

Stories, AI, notiser och OA-artiklar.
OA är fria vetenskapliga artiklar.

Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i BiBB.

AI och uppslagsverk

AI-revolutionen förtydligar att uppslagsverk ingår i kategorin "MerVetande". Våra vägar och beteenden för att få Veta Mer har förändrats i flera steg. AI-tjänster som ChatGPTORD med en dialogmöjlighet är ett nytt steg men har ökända svagheter.
Alla ORD i BiBB har sin kombination av svar: Stories, AI, Notiser och OA-artiklar.

Det är ett nationellt problem att Sverige utöver Wikipedia inte har ett fritt och modernt uppslagsverk som Store Norske LeksikonORD. BiBB vill ändra på detta.

Läs ett urval ORD via Teman Alfabetisk ordning

Ekonomi (23),   Energi (10),   Hälsa och livsstil (4),   IT (8),
Om konspirationsberättelser (8),   Open Access forskning (8),   Personer (6),
Ryssland - Ukraina (15),   Språkfrågor (21),   Universitet och utbildning (9),   USA valåret 2024 (10)

ANOTHER ATTITUDE:®  
om det fria uppslagsverket BiBB

Uppslagsverk fick sin form och ReferensstatusORD via verk som den stora franska Encyclopédin i mitten av 1700-talet. Idag måste deras design, möjligheter och trovärdighet baseras på de digitala förutsättningarna. Och en ny mediavärld.

Mer om uppslagsverket BiBB

Hög transparens är ett av baskraven for moderna digitala uppslagsverk som BiBB.
En forskare på Harvard säger att "Transparens är den nya objektiviteten".

BiBB ...

  1. är fritt, innovativt och erbjuder många enkla (bekväma) vägar till mer vetande.

  2. har indirekt samverkan med Wikipedia (flera språk) i dator- och mobil version, och andra fria källor som Open Access (OA) artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

  3. är en ny publiceringsplattform för forskare, doktorander och ämneskunniga.

  4. har en innehållsstrategi för ORD och områden som passar i BiBB och kan intressera vetgiriga. ORD- och DESTINATIONSvärde är olika aspekter på Referenssstatus.

Vänner och Vinnare

Nätverk

BiBB har potential att få många intressenter och vinnare som elever, studenter, forskare, företag, kommuner, högskolor och allmänheten. BiBB får snart fler skribenter och på sikt bör BiBB ägs av en ideell stiftelse.

Läs mer om vänner och vinnare och vår strategi ...

 

BiBB Akademi är en plattform för en del aktuella frågor i universitetsvärlden

Stories om högskolor och universitet i Sverige och internationellt

Berättelser om forskning i företag
Om universitet internationellt

( 7 ) Internationella stories om universitet och högre utbildning. Vad kan vi lära av andra? Läs mer ...

Senaste: Forskning allt mindre nyskapande ...

COARA, om bedömning av forskning

Stories om högskolevärlden
Om högskolevärlden i Sverige

( 13 ) stories om problem och utmaningar på svenska universitet och högskolor. Läs mer ...

Senaste: Om 'Inre hot mot akademisk frihet'.

Ranking av Lunds universitet

Tredje uppgiften
Om samverkansuppgiften

Högskolorna har tre lagstadgade uppgifter. De största är utbildning och forskning.
Den tredje - ofta just därför kallad "Tredje uppgiften" - är den otydligaste och är både Business (blått) och Bildning (rött). Läs mer om samverkansuppgiften och BiBB ...

Läsarkommentarer

( 38 ) Kommentarer i fem kategorier ...

  1. A. uppslagsverket BiBB
  2. B. enskilda ORD
  3. C. BiBB Akademi
  4. D. sajtens design och funktion
  5. E. uppslagsverket NE onlineYou know a lot, we may add a little®