uppslagsverket BiBBLäs ORD i fria uppslagsverket BiBB

12 senast publicerade ORD.
Du kan också läsa ett slumpat ORD.

Veckans ORD:  Jordskalv och krig, seismiska data från Ukraina.

Beställ ett nytt ORD ... 200+ förslag.

Om svaren i BiBB
ORD kan ha svar i fyra kategorier

Stories, notiser, AI och artiklar.
Alla ORD har sin kombination av svar.

Uppslagsverk måste idag göras på nya sätt, Wikipedia är ett, BiBB är ett annat.

Hur vill du veta mer?    Google, Wikipedia, uppslagsverk, ChatGPT, (sociala) media ...

AI och uppslagsverkUppslagsverket i BiB

AI-revolutionen förtydligar att uppslagsverk ingår i kategorin "MerVetande". Våra vägar och beteenden för att få Veta Mer har förändrats i flera steg. AI-tjänster som ChatGPT ORD med en dialogmöjlighet är ett nytt steg. Men hur mycket kan man lita på ChatGPT när den till cirka 10% hittar på helt "egna fakta"?

Det är ett nationellt problem att Sverige utöver Wikipedia inte har ett fritt och modernt uppslagsverk som Store Norske Leksikon. BiBB vill ändra på detta.

Beställ ett nytt ORD i BiBB. 200+ förslag ...

BiBB Akademi är en plattform för problem och möjligheter i universitetsvärlden

Stories om högskolor och universitet i Sverige och internationellt

Berättelser om forskning i företag
Om universitet internationellt

( 7 ) Internationella stories om universitet och högre utbildning. Vad kan vi lära av andra? Läs mer ...

Senaste: Forskning allt mindre nyskapande ...

COARA, om bedömning av forskning

Stories om högskolevärlden
Om högskolevärlden i Sverige

( 13 ) stories om problem och utmaningar på svenska universitet och högskolor. Läs mer ...

Senaste: Om 'Inre hot mot akademisk frihet'.

Ranking av Lunds universitet

Universitet och högskolor:
samverkan, marknadsföring och konkurrens

ANOTHER ATTITUDE:®  
om det fria uppslagsverket BiBB

Uppslagsverk fick sin form och 'Referensstatus' via verk som den stora franska Encyclopédin i mitten av 1700-talet. Idag måste deras design, möjligheter och trovärdighet baseras på de digitala förutsättningarna. Och en ny mediavärld.

Det krävs idéer och experiment att 'befria sig' från gårdagens modell av uppslagsverk och utveckla nya. Idag har man andra förväntningar på ett uppslagsverk än förr.

I Uppslagsverket BiBB är hög transparens ett av baskraven. En forskare på Harvard säger att "Transparens är den nya objektiviteten". BiBB erbjuder bland annat ...

01fritt, innovativt och erbjuder många enkla (bekväma) vägar till mer vetande.

02 komplement och samverkan med utmärkta Wikipedia, inte minst engelska W.

03 en ny publiceringsplattform för forskare, doktorander och andra ämneskunniga.

Inga idéer växer utan Vänner och Vinnare

Nätverk
Nätverk för BiBB

Berätta gärna för andra om uppslagsverket BiBB och BiBB Akademi. Ett uppslagsverk som BiBB har potential att få många intressenter och vinnare som elever, studenter, forskare, företag, kommuner, högskolor, organisationer och allmänheten. Läs mer om vänner och vinnare ...

Läs mer om drivkrafterna för BiBB Akademi ...

Läsarkommentarer

feedback

Kommentarer från professorer, en utbildningsminister, bibliotekarier, en chef för Store Norske Leksikon, tjänstemän i högskole- och skolvärlden, journalister, bolaget NE och andra.Dina kommentarer och idéer är välkomna. Mejl eller 070 576 20 15.You know a lot, we may add a little®