BiBB är ett nytt innovativt uppslagsverk.
Med skribentnamn och hög transparens.

ORD har flera svar, i kategorierna

Story, AI, Notis och Open Access (OA).
OA är öppna vetenskapliga artiklar.

BiBB vill väcka vetandelust och ge fakta.
12 senast publicerade ORD (ämnen).

Alla ORD har sin kombination av svar.

Föreslå ett helt nytt ORD (se stor lista)
som passar i BiBB. Samverka med BiBB.Alla ORD i 19 Teman

Det är ett nationellt problem att Sverige inte har ett fritt och modernt uppslagsverk med skribenternas namn och hög transparens. BiBB vill bidra till att lösa detta.

AI och uppslagsverk
Uppslagsverk, Sök och AI

AI-revolutionen förtydligar att uppslagsverk ingår i kategorin "MerVetande". Våra möjligheter och beteenden för att få Veta Mer har förändrats. Det har blivit både lättare och svårare. AI-tjänster som ChatGPTORD med en dialogmöjlighet är intressanta men har kända svagheter.

Om det fria uppslagsverket BiBB

Hög transparens är ett av baskraven for moderna digitala uppslagsverk som BiBB.
En forskare på Harvard säger att "Transparens är den nya objektiviteten".

BiBB ...

  1. är fritt, innovativt och erbjuder många enkla (bekväma) vägar till mer vetande.

  2. har en fokuserad innehållsstrategi. Alla ämnen kallas ORD. Även ett lägre antal ORD kan ge höga ORD-värden och tillföra nytta. BiBB har idag 184  ORD i 18 Teman..

  3. kan bli en ny publiceringskanal för forskare och ämneskunniga.

  4. har ofta länkar till svenska OCH engelska Wikipedia och andra fria källor som Open Access (OA) artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

BiBB.se
bibb.se

BiBB har fokus på att kombinera en del allmänna ORD (ämnen) med aktuella - ibland kontroversiella - ORD. Vårt urval av ORD syftar till att bygga upp en egen identitet enligt en så kallad Green Island StrategiORD där målet är tillföra värde på ett nytt sätt. Identitet bygger intresse och Destinationsvärde.

Moderna digitala uppslagsverk är en ny kategori och inte en version av de tryckta uppslagsverk som fick sin form och ReferensstatusORD i mitten på 1700-talet via verk som den franska Encyclopédin. Idag måste logik, design och trovärdighet för digitala uppslagsverk baseras på de digitala förutsättningarna.

Vänner och Vinnare, och Vision och Strategi

Nätverk

BiBB har potential att få många intressenter och vinnare som en bred allmänhet, elever, studenter, högskolor, forskare, företag och kommuner. Läs mer om vinnare när BiBB växer ...

BiBB bör på sikt ägs av en ideell stiftelse. Vi har en strategi för att nå det målet. Läs mer om vår Vision och strategi ...

 

BiBB Akademi

Berättelser om forskning i företag

Om universitet internationellt

Internationella stories om universitet och högre utbildning. Vad kan vi och vill vi lära av andra? Läs mer ...

Stories om högskolevärlden

Om högskolevärlden i Sverige

Stories om problem och möjligheter på våra universitet. Hur hanterar man omvärldsförändringarna? Läs mer ...

Läsarkommentarer

( 18 ) Kommentarer i fem kategorier ...

  1. A. uppslagsverket BiBB
  2. B. enskilda ORD
  3. C. BiBB Akademi
  4. D. sajtens design och funktion
  5. E. övrigt

     You know a lot, we may add a little®