BiBB är ett nytt innovativt uppslagsverk.
Med skribentnamn och innehållsstrategi.

ORD kan ha flera svar, i fyra kategorier.

Stories, AI, Notiser och Open Access.
OA är öppna vetenskapliga artiklar.

BiBB vill väcka vetandelust och ge fakta.
12 senast publicerade ORD.

Alla ORD har sin kombination av svar.

Föreslå ett helt nytt ORD, se tips,
som kan passa i BiBB.

Läs ett urval ORD via 11 Teman

Ekonomi (25),   Energi (10),   Hälsa och livsstil (6),   Kontroversiella ORD (22),   IT (10),   Om konspirationsberättelser (9),   Open Access forskning (14),   Personer (8),   Ryssland - Ukraina (18),   Språkfrågor (22),   Universitet och utbildning (16),   USA valåret 2024 (14)

AI och uppslagsverk

AI-revolutionen förtydligar att uppslagsverk ingår i kategorin "MerVetande". Våra vägar och beteenden för att få Veta Mer har förändrats i flera steg. AI-tjänster som ChatGPTORD med en dialogmöjlighet är intressanta men har kända svagheter.

Det är ett nationellt problem att Sverige inte har ett fritt och modernt uppslagsverk med skribenternas namn och hög transparens. BiBB vill bidra till att lösa detta.

Om det fria uppslagsverket BiBB

Hög transparens är ett av baskraven for moderna digitala uppslagsverk som BiBB.
En forskare på Harvard säger att "Transparens är den nya objektiviteten".

BiBB ...

  1. är fritt, innovativt och erbjuder många enkla (bekväma) vägar till mer vetande.

  2. har en innehållsstrategi som passar i BiBB. Även färre ORD än andra uppslagsverk kan ge högt ORD- och DESTINATIONsvärde och intressera många.

  3. är en ny publiceringsplattform för forskare, doktorander och ämneskunniga.

  4. har indirekt samverkan med Wikipedia i dator- och mobil version, och andra fria källor som Open Access (OA) artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Alla ORD i BiBB har sin kombination av svar: Stories, AI, Notiser och OA-artiklar.

Moderna digitala uppslagsverk är en ny kategori och inte en version av de tryckta uppslagsverk som fick sin form och ReferensstatusORD i mitten på 1700-talet via verk som den franska Encyclopédin. Idag måste logik, design och trovärdighet för digitala uppslagsverk baseras på de digitala förutsättningarna.

BiBB har en annan innehållsstrategi än Wikipedia och NE och kommer inte att ha 100.000 - eller nog ens 100 - ORD om till exempel fåglar, djur, växter, länder, politiker och platser, (undantag görs). Artiklar (ord) om dessa finns redan på Wikipedia.

Vänner och Vinnare

Nätverk

BiBB har potential att få många intressenter och vinnare som elever, studenter, forskare, företag, kommuner, högskolor och allmänheten. BiBB får snart fler skribenter och på sikt bör BiBB ägs av en ideell stiftelse.

Läs mer om vänner och vinnare och vår strategi ...

 

BiBB Akademi är en plattform för en del aktuella frågor i universitetsvärlden

Stories om högskolor och universitet i Sverige och internationellt

Berättelser om forskning i företag
Om universitet internationellt

( 7 ) Internationella stories om universitet och högre utbildning. Vad kan vi lära av andra? Läs mer ...

Senaste: Forskning allt mindre nyskapande ...

COARA, om bedömning av forskning

Stories om högskolevärlden
Om högskolevärlden i Sverige

( 13 ) stories om problem och utmaningar på svenska universitet och högskolor. Läs mer ...

Senaste: Om 'Inre hot mot akademisk frihet'.

Ranking av Lunds universitet

Tredje uppgiften
Om samverkansuppgiften

Högskolorna har tre lagstadgade uppgifter. De största är utbildning och forskning.
Den tredje - ofta just därför kallad "Tredje uppgiften" - är den otydligaste och är både Business (blått) och Bildning (rött). Läs mer om samverkansuppgiften och BiBB ...

Läsarkommentarer

( 38 ) Kommentarer i fem kategorier ...

  1. A. uppslagsverket BiBB
  2. B. enskilda ORD
  3. C. BiBB Akademi
  4. D. sajtens design och funktion
  5. E. uppslagsverket NE onlineYou know a lot, we may add a little®