BiBB® Academy  
You know a lot, we may add a little

BiBB

BiBB® Academy är en plattform
för vetande och lärande

BiBB Academy har ett nytt innovativt uppslagsverk, stories om forskning, teman, spaningar om högskolevärlden, ett BiBBliotek, analyser, idéer, kurser  - och projekt.

Uppslagsverket i BiBBNy modell för uppslagsverk

Hur gör man ett modernt smart uppslagsverk? Trovärdighet skapas inte på samma sätt i en digital värld som i en analog bokvärld. Uppslagsverk som är en betaltjänst (typ NE) har, av flera skäl, ingen långsiktig framtid.

Det behövs en ny modell. Det måste vara fritt för alla, ha hög webbnivå och vara transparent. Läs mer ...

Bibsam Högskolebibliotekens rullgardin

Rullgardinen dras ner för tillgång till högskolebibliotekens e-resurser när anställningen upphör (pension). Detta är en förlorad möjlighet för högskolorna och många personer.

BiBB Academy driver ett projekt för att upplysa om problemet och bidra till att en ny modell införs. Läs mer ...

Marknadsföring av universitet och högskolor Marknadsföring av högskolor

Universitet och högskolor lägger allt större resurser på marknadsföring. Ackrediteringar, arbete för högre Rankningar och ökad närvaro på sociala media är exempel.

Vad driver marknadsföringen och vilka konsekvenser kan den ha för utbud, kvalitet, forskning och forskningens trovärdighet? Läs mer ...

Berättelser om forskning i företag
Internationella spaningar

I denna sektion finner du internationella spaningar om forskning ( 4 ) inom både universitet och andra områden.

Vi gör en del spaningar i omvärlden då många andra länder och universitet har en likartad situation som den vi har i Sverige. Läs mer ...

ForskningskommunikationForskningskommunikation

Är forskningskommunikation att sprida vetande, respekt för vetenskapliga metoder eller (minst) lika mycket något annat?

Kanske dess största drivkraft är marknadsföring av universitet, högskolor, finansiärer och forskare? Läs mer ...

spaningar om högskolevärlden Spaningar om högskolevärlden

Några röster ( 5 ) om utmaningar, strategier och förändring - eller alltför långsam förändring - vid svenska universitet och högskolor.

Artiklar eller 'händelser' presenteras i sammanfattning och kommenteras. Kommentarerna kan vara både ros, ris och undran. Läs mer ....

Vänner och sponsorer

BiBB Academy bör på sikt ägas av en ideell stiftelse. I avvaktan härpå driver vi ett flertal aktiviteter, idéer och projekt. Ägandet har betydelse för plattformens tillväxt, innehåll och kunskapsproducenternas intresse av att finnas på BiBB Academy.

Hör gärna av dig! Läs mer om vänner och sponsorer ...

BiBBEtt stort BiBBliotek

En Akademi bör ha ett bibliotek. Vårt innehåller ett växande antal resurser. Våra fria läranderesurser och databaser (100 ) är väsentligt fler än Sveriges alla folkbibliotek. En "silvergruva" för elever, studenter och vetgiriga. Kan besökas ofta.

BiBBlioteket är en ingång till mycket spännande kunskap. Läs mer

marknadskanaler
Kurser och internutbildning

BiBB Academy har en "tagline" 'You know a lot, we may add a little'™ som också grunden för våra kurser.

'Forskningens webbifiering' är en ny kurs. Vi arbetar med att skala upp kurserna forskningskommunikation och forskningsetik som finns på en del högskolor. BiBB Academy erbjuder internutbildning på temat "Vem ska vi lära av?" Läs mer ...

marknadskanaler
Publicering i uppslagsverket

BiBB är en ny kanal för att nå fler med vidgat vetande. Doktorander kan publicera artiklar i BiBBs uppslagsverk och få högskolepoäng för detta, en social innovation.

BiBB blir också en publiceringsplattform för experter inom olika områden. Läs mer ...

Sverige behöver ett nytt modernt och fritt uppslagsverk

Hur gör man ett innovativt artikelsignerat uppslagsverk för en digital värld?

Uppslagsverk fick sin 'Referensstatus' via tryckta böcker som är grunden för vad många oftast menar med uppslagsverk. Idag måste deras design, möjligheter och trovärdighet baseras på de digitala förutsättningarna.

Uppslagsverket BiBB bygger på en modell - kallad e-Diderot, efter en av 1700-talets största europeiska intellektuella och grundaren av den stora franska Encyclopedin. Bland baskraven är bland annat hög transparens - som en forskare på Harvard uttryckte det "Transparency is the new objectivity". Uppslagsverket BiBB har bland annat följande egenskaper ...

01 Fritt att använda för alla.

02 En ny publiceringsplattform för forskare, doktorander och andra sakkunniga.

03 Möjlighet till flera artiklar på samma uppslagsord.

04 Hög webbnivå.

Det är anmärkningsvärt och ett stort problem att Sverige, utöver Wikipedia, inte har ett modernt och fritt uppslagsverk som Norge och Danmark.

Store Norske Leksikon hade i januari 2021 över 3 miljoner besökare, över 350 000 sidvisningar per dag och 4.000+ författare. Läs mer ...

Berättelser om forskning
Stories om forskning

Världen har för mycket snabba nyheter om våld och elände. Berättelser om forskning kan bygga framtidstro. Hör av dig om du vill att Din forskning ska synas här.

På BiBB Academy finns nu 14 Stories om forskning. Läs mer ...

varumärke och ackrediteringar
Ackreditering och varumärke

Ackreditering - som mycket få vet hur det går till - och bra placering på utvalda rankinglistor är centrala delar i många universitets marknadsföring.

Finns det andra modeller - eller behöver 'vi' utveckla nya - för att värdera kvalitet? Läs mer ...

Tredje uppgiftenSamverkansuppgiften

Högskolorna har tre lagstadgade uppgifter. De största är utbildning och och forskning. Det tredje uppgiften är det minsta och otydligaste och pendlar mellan Business (blått) och Bildning (den röda kvadraten).

Samverkansuppgiften har fått ökad tyngd i ny lagtext 2021. Läs mer ...

Läsarkommentarer ... ( 33 )

feedback

Se kommentarer från professorer i filosofi, idé- och lärdomshistoria, medicin och företagsekonomi, en tidigare utbildningsminister, bibliotekarier på folk- och forskningsbibliotek, en tidigare chef för Store Norske Leksikon, tjänstemän i högskole- och skolvärlden, journalister, bolaget NE och andra.

Hör gärna av dig med frågor och kommentarer. Läs mer ...33 kommentarer. Din är välkommen.