Sverige behöver ett nytt uppslagsverk

BiBB® är ett fritt uppslagsverk med flera signerade svar för varje ORD.

AI-revolutionen förtydligar att uppslagsverk ingår i kategorin "Mer Vetande". Våra vägar och beteenden för att få Veta Mer har förändrats i flera steg. AI-tjänster som ChatGPT med en dialogmöjlighet är ett nytt steg. Ett ORD har ibland ett ChatGPT-svar (bland andra svar) som publiceras om det kan accepteras av redaktionen.

Sverige behöver ett modernt och fritt
uppslagsverk

Det är anmärkningsvärt och ett problem för alla att Sverige inte har ett modernt, fritt uppslagsverk som framgångsrika Store Norske Leksikon. BiBB är ett bidrag.

Uppslagsverk fick sin form och 'Referensstatus' via verk som den stora franska Encyclopédin i mitten av 1700-talet. Idag måste deras design, möjligheter och trovärdighet baseras på de digitala förutsättningarna. Och en ny mediavärld.

Det krävs idéer och experiment att 'befria sig' från gårdagens modell av uppslagsverk och utveckla nya. Idag bör man ha andra förväntningar på ett uppslagsverk än förr.

Uppslagsverket BiBB bygger på ett koncept där hög transparens är ett av baskraven. En forskare på Harvard säger att "Transparens är den nya objektiviteten".
BiBB erbjuder bland annat ...

01fritt och innovativt som erbjuder många enkla (bekväma) vägar till mer vetande.

02 komplement och samverkan med utmärkta Wikipedia, inte minst engelska W.

03 en ny publiceringsplattform för forskare, doktorander och andra sakkunniga.

BiBB Academy är en plattform med ett uppslagsverk
och andra resurser

Uppslagsverk andra tjänster och aktualitet

Spaningar om högskolor och universitet i Sverige och internationellt

Berättelser om forskning i företag
Internationella spaningar

( 7 ) Internationella spaningar om universitet och högre utbildning. Vad kan vi lära av andra? Läs mer ...

Senaste: Forskning allt mindre nyskapande ...

COARA, om bedömning av forskning

spaningar om högskolevärlden Spaningar om högskolevärlden

( 13 ) spaningar om problem och utmaningar på svenska universitet och högskolor. Läs mer ...

Senaste: Om 'Inre hot mot akademisk frihet'.

Ranking av Lunds universitet

Universitet och högskolor:
samverkan, marknadsföring och konkurrens

Inga idéer växer utan Vänner och Vinnare

Nätverk
Nätverk för BiBB

Berätta gärna för andra om uppslagsverket BiBB och BiBB Academy. Ett uppslagsverk som BiBB har potential att få många intressenter och vinnare som elever, studenter, forskare, företag, kommuner, högskolor, organisationer och allmänheten. En bra ekvation.

Hör gärna av dig! Läs mer om vänner och vinnare ...

Läsarkommentarer

feedback

( 34 ) kommentarer från professorer, en utbildningsminister, bibliotekarier, en chef för Store Norske Leksikon, tjänstemän i högskole- och skolvärlden, journalister, bolaget NE och andra.34 kommentarer. Din är välkommen. Även som SMS till 070 576 20 15.