BiBB är ett för alla fritt innovativt uppslagsverk
med signerade artiklar och andra resurser

som på sikt bör ägas av landets universitet och högskolor

fria resurser

BiBB® är ett uppslagsverk med just nu ett Bibbliotek med 99 fria kunskapssajter, 14 Stories om forskning och 0 Ord. Q&A-tjänsten 'Fråga BiBB' har tusentals svar från högskolevärlden. BiBB får många vinnare.

Problem och behov

Sverige saknar ett fritt nationellt artikelsignerat uppslagsverk.

Högskolorna behöver fler vägar att samverka med samhället.

Det möjliga

BiBB förnyar vad vi idag menar med uppslagsverk.

Ny modell för meriterande produktion och spridning av kunskap.

Hur kan man idag göra ett smartare uppslagsverk?

Ett modernt allmänt uppslagsverk med signerade artiklar måste vara en fri tjänst vilket gör den likvärdig och lätt nåbar för alla. Ett sådant uppslagsverk finns inte i Sverige. Utmaningen är att åstadkomma detta. Man har lyckats i Norge.

Ett uppslagsverk måste vara transparent för att ha hög trovärdighet eller som en skribent och forskare på Harvard uttryckte det "Transparency is the new objectivity".

vågrörelser. Bild johan schlasberg

Frågan om trovärdig kunskap är mycket aktuell - och viktig. Uppslagsverk kan öka respekten för kunskap. Begreppet referensstatusa används för att beskriva hur många ser på och värderar olika kunskapskällor.

Bilden visar hur en referensstatus sprider sig neråt i en serie hierarkiska figurer. I verkligheten är denna spridning diffus och förändras ofta långsamt.

Sökmotorer och uppslagsverk

Google och Wikipedia är överlägset störst inom Sök och uppslagsverk i Sverige. Denna studiea visar att Wikipedia är en mer trovärdig och användbar tjänst än NE. Det finns tre grundmodeller för uppslagsverk.

Bra och fria uppslagsverk har en viktig roll som underlag för sökmotorer.

användning av NE

BiBB som del i 'Tredje uppgiften' - samverkansuppgiften

Universitet och högskolor ska enligt högskolelagen samverka med samhället och arbeta för att forskningen kommer till nytta. Samverkansuppgiften har två facetter: Business och Bildning.

BiBB bidrar till Bildningsuppgiften genom att doktorander kan publicera artiklar i BiBB och få högskolepoäng för detta - Sverige har cirka 18.000 doktorander. BiBB blir också en publiceringsplattform för experter inom olika områden. Det kan finnas flera artiklar med samma "uppslagsord". Flerspråkig.

Läs mer om publicering i BiBB av sponsrade artiklar och uppslagsord ...

Vikten av att marknadsföra universitet och högskolor

Universitet och högskolor lägger allt mer tid och resurser på marknadsföring för att attrahera studenter (gärna betalande), lärare, forskare och anslag. Ranking och Branding and accreditations är områden som allt fler fäster allt större vikt vid.

Samverkansuppgiften har sin bakgrund i politikernas önskan att kunskap (i bred mening) inom högskolorna ska nyttiggöras för medborgare och företag. Marknadsföring av högskolorna är en påverkansmodell i den andra riktningen vars dominerande mål är att stärka respektive högskolas situation.

BiBB® kan också ses som ett verktyg för marknadsföring av universitet och högskolor och är nu moget för nästa utvecklingssteg. BiBB som är tänkt att på sikt ägas av en stiftelse som styrs av Sveriges universitet och högskolor har nu fått en prislapp. Med en bred ägarbas har BiBB alla möjligheter att få ett nationellt genomslag och bli framgångsrikt.

feedback

Läsarkommentarer ... ( 35 )

Kommentera och bli en Medskapare.

Jag gillar verkligen din idé. Jag anser att det borde vara i svenska statens intresse att Sverige har ett fritt nationellt uppslagsverk.
// Journalist

Tack för ditt brev. Lycka till i ditt fortsatta arbete som låter mycket intressant och bra. // Jan Björklund, utbildningsminister. (2011)

Om sajten

BiBB® presenterades av Johan Schlasberg 2007 i ett föredrag för bibliotekschefer i Skåne om morgondagens bibliotek.

Den första sajtversionen kom 2011. BiBB som tjänst accelererade 2016 när jag som doktorand på Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet började skriva min avhandling - 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'a. Avhandlingen är en sajt, det jag kallar en webbavhandling.a Läsanvisningara

Hör gärna av dig med frågor och synpunkter. Tack på förhand.

Publicerades: november 2011.   Uppdaterad senast: 5 april 2020BiBB® är ett nytt fritt och innovativt artikelsignerat uppslagsverk.
Feedback, se 35 kommentarer. Din är välkommen.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/