Sverige behöver ett nytt, fritt
och modernt uppslagsverk med signerade artiklar

kunskapstorget

BiBB har ett Kunskapstorg med ett Bibbliotek med 93 fria kunskapsresurser, 14 Stories om forskning och 02 Ord. Q&A-tjänsten 'Fråga BiBB' har tusentals svar från högskolevärlden. BiBB får många vinnare och medskapare.

Mål och strategi för projektet BiBB

01 Delar av det BiBB vill uppnå finns redan i Norge och kommer snart i Danmark.
... Store Norske Leksikon (SNL) ägs av de norska universiteten och högskolorna och är fritt.

02 Sajten BiBB.se är redan ett Kunskapstorg som växer.

03 BiBB får ett modernt och artikelsignerat uppslagsverk av en ny karaktär,
... ett modernt fritt uppslagsverk gör allas Sökningar bättre. Stora möjligheter. Hör gärna av dig.

04 BiBB® bidrar till utveckling av universitetens och högskolornas samverkansuppgift
... och är på sikt tänkt att ägas av en ideell stiftelse där högskolor och universitet ingår.


Vad bör man idag kräva av ett bra uppslagsverk?

Idag är uppslagsverk en tjänst, förr var de en fysisk produkt.

Det måste vara transparent för att ha hög trovärdighet eller som en forskare på Harvard uttryckte det "Transparency is the new objectivity". I detta sammanhang betyder det bland annat lätt tillgänglig information om en artikels författare, om när en artikel skrevs och uppdaterades plus referenser. Ett uppslagsverk bör idag ha en hög "webbnivå" varmed avses sätt att använda de nya digitala möjligheterna. Ett exempel är fria Store Norske Leksikon som har hög webbnivå och hög transparens. Så får också BiBB.

Ett allmänt grundläggande uppslagsverk med signerade artiklar och hög transparens borde vara en fri tjänst för alla vilket också gör den likvärdig och lätt nåbar för alla. Att öka politikers, beslutsfattares och andras medvetenhet om detta är ett av målen med detta projekt.

Sökmotorer och Uppslagsverk

Google och Wikipedia är de internationellt ledande inom Sök och uppslagsverk. Det finns tre grundmodeller för uppslagsverk.

Uppslagsverk gör sökmotorer som Google bättre ...

Uppslagsverket NE är som en diesel i en elbilsframtid

Sverige har inget nationellt uppslagsverk med signerade artiklar och det är en allvarlig brist i ett kunskapssamhälle. Uppslagsverket NE är inte nationellt då det inte är fritt tillgängligt.

användning av NE

Vad händer med NE i framtiden? Läs mer om punkterna ovan och framtiden.

BiBB som del i 'Tredje uppgiften' - Samverkansuppgiften

samverkansuppgiften

Universitet och högskolor ska enligt högskolelagen samverka med samhället och arbeta för att forskningen kommer till nytta. Samverkansuppgiften har två facetter: Business och Bildning.

BiBB bidrar till Bildningsuppgiften genom att doktorander kan publicera artiklar i BiBB och få högskolepoäng för detta - Sverige har cirka 18.000 doktorander. BiBB blir också en publiceringsplattform för experter inom olika områden. Det kan finnas flera artiklar med samma "uppslagsord". Flerspråkig.

Läs mer om publicering i BiBB av sponsrade artiklar och uppslagsord ...

Referensstatus och kulturellt kapital

vågrörelser. Bild johan schlasberg

Begreppet referensstatusJS används för att beskriva hur många ser på och värderar olika kunskapskällor. Frågan om trovärdig kunskap är mycket aktuell - och viktig. Uppslagsverk kan öka respekten för kunskap.

Bilden visar hur en referensstatus sprider sig neråt i en serie hierarkiska figurer. I verkligheten är denna spridning diffus och förändras ofta långsamt. Jag har gjort flera delstudier för att testa begreppet referensstatus. Trovärdighet kan ses som ett kulturellt kapital som i sin tur kan bygga ekonomiskt kapital.

feedback

Läsarkommentarer ... ( 33 )

Jag gillar verkligen din idé. Jag anser att det borde vara i svenska statens intresse att Sverige har ett fritt nationellt uppslagsverk.
// Journalist

Tack för ditt brev. Lycka till i ditt fortsatta arbete som låter mycket intressant och bra. // Jan Björklund, utbildningsminister. (2011)

Om denna sajt och Johan Schlasberg

Projektet BiBB presenterades 2007 i ett föredrag jag höll för bibliotekschefer i Skåne om morgondagens bibliotek. Sajten publicerades 2011.

Utvecklingen accelererade när jag 2016 började skriva min avhandling i företagsekonomi - 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'JS vid Lunds universitet. Avhandlingen är en öppen webbsajt (lite innovativt i högskolevärlden) och stödjer etableringen av projektet BiBB®.

Jag lyssnar gärna på dina frågor och synpunkter. Mejla: Johan Schlasberg. Kommentera och bli en Medskapare. Tack på förhand.

Publicerades: november 2011.   Uppdaterad senast: den 17 juli 2019BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/