Vilka uppslagsverk behövs i Sverige?

BiBB® är ett fritt uppslagsverk med flera signerade svar för varje ORD.

Sverige behöver ett nytt modernt och fritt uppslagsverk

Nationalencyklopedin (NE) är idag ett nationellt problem. Norge och Danmark har mycket bättre modeller.

Det är anmärkningsvärt och ett problem för många att Sverige inte har ett modernt, fritt uppslagsverk som framgångsrika Store Norske Leksikon.

Uppslagsverk fick sin form och 'Referensstatus' via verk som den stora franska Encyclopédin i mitten av 1700-talet. Idag måste deras design, möjligheter och trovärdighet baseras på de digitala förutsättningarna. Och möjligheterna.

Uppslagsverket BiBB bygger på en modell där hög transparens är ett av baskraven. En forskare på Harvard säger att "Transparens är den nya objektiviteten". BiBB har bland annat följande egenskaper ...

01Fritt, modernt och med hög webbnivå och möjlighet till flera 'svar' på samma ORD.

02 Modellen för ORD har fyra kategorier: AI, Notiser, Stories och Artiklar.

03 'Samverkan' med Wikipedia och andra fria kunskapsresurser

04 En ny publiceringsplattform för forskare, doktorander och andra sakkunniga.

05 Högskolor och universitet vore bra framtida ägare. En ny 'public service'.

BiBB Academy är en plattform med ett uppslagsverk och andra resurser

Uppslagsverk andra tjänster och aktualitet
Berättelser om forskning i företag
Internationella spaningar

( 6 ) Internationella spaningar om universitet och högre utbildning. Vad kan vi lära av andra?

Läs mer ...

Tredje uppgiftenSamverkansuppgiften

Högskolorna har tre lagstadgade uppgifter. De största är utbildning och forskning. Det tredje är den minsta och otydligaste och är både Business (blått) och Bildning (rött). Läs mer ...

spaningar om högskolevärlden Spaningar om högskolevärlden

( 11 ) spaningar om problem, utmaningar och förändring på svenska universitet och högskolor.
Artiklar presenteras i sammanfattning och kommenteras. Läs mer ....

Inga idéer växer utan Vänner och Vinnare

Nätverk
Nätverk för BiBB

Berätta gärna för andra om uppslagsverket BiBB och BiBB Academy. Ett uppslagsverk som BiBB har potential att få många intressenter och vinnare som elever, studenter, forskare, företag, kommuner, högskolor, organisationer och allmänheten. En bra ekvation.

Hör gärna av dig! Läs mer om vänner och vinnare ...

Läsarkommentarer

feedback

( 34 ) kommentarer från professorer, en utbildningsminister, bibliotekarier, en chef för Store Norske Leksikon, tjänstemän i högskole- och skolvärlden, journalister, bolaget NE och andra.34 kommentarer. Din är välkommen.