BiBB är ett nytt innovativt uppslagsverk.
Med skribentnamn och hög transparens.

ORD har flera svar, i kategorierna

Story, AI, Notis och Open Access (OA).
OA är öppna vetenskapliga artiklar.

BiBB vill väcka vetandelust och ge fakta.
12 senast publicerade ORD (ämnen).

Alla ORD har sin kombination av svar.

Föreslå ett helt nytt ORD (se stor lista)
som passar i BiBB. Samverka med BiBB.Alla ORD i 17 Teman

Ekonomi 14,  
Energi 10,  
Hälsa och livsstil 10,  
IT 13,  
Kontroversiella ORD 32,  
Kultur 19,  
Management 25,  
Media 10,  
Natur och klimat 11,  
Odefinierat 13,  
Om konspirationsberättelser 8,  
Open Access forskning 16,  
Personer 10,  
Ryssland - Ukraina 21,  
Språkfrågor 24,  
Universitet och utbildning 24,  
USA val 2024 16

Det är ett nationellt problem att Sverige inte har ett fritt och modernt uppslagsverk med skribenternas namn och hög transparens. BiBB vill bidra till att lösa detta.

AI och uppslagsverk

AI-revolutionen förtydligar att uppslagsverk ingår i kategorin "MerVetande". Våra möjligheter och beteenden för att få Veta Mer har förändrats. Det har blivit både lättare och svårare. AI-tjänster som ChatGPTORD med en dialogmöjlighet är intressanta men har kända svagheter.

Om det fria uppslagsverket BiBB

Hög transparens är ett av baskraven for moderna digitala uppslagsverk som BiBB.
En forskare på Harvard säger att "Transparens är den nya objektiviteten".

BiBB ...

  1. är fritt, innovativt och erbjuder många enkla (bekväma) vägar till mer vetande.

  2. har en fokuserad innehållsstrategi. Alla ämnen kallas ORD.

  3. är en ny publiceringsplattform för forskare och ämneskunniga.

  4. har ofta länkar till svenska och engelska Wikipedia och andra fria (undantag görs) källor som Open Access (OA) artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Moderna digitala uppslagsverk är en ny kategori och inte en version av de tryckta uppslagsverk som fick sin form och ReferensstatusORD i mitten på 1700-talet via verk som den franska Encyclopédin. Idag måste logik, design och trovärdighet för digitala uppslagsverk baseras på de digitala förutsättningarna.

BiBB.se

BiBB kommer inte att ha 100 ORD om till exempel fåglar, djur, växter, städer och sevärdheter, (undantag görs). Artiklar (ord) om dessa finns ofta redan på Wikipedia. Även färre ORD än andra uppslagsverk kan ge högt ORD-värde och intressera många. QR-koden → bibb.se. BiBB har idag 177  ORD.

Vänner och Vinnare

Nätverk

BiBB har potential att få många intressenter och vinnare som elever, studenter, forskare, företag, kommuner, högskolor och allmänheten. BiBB får snart fler skribenter och på sikt bör BiBB ägs av en ideell stiftelse.

Läs mer om vänner och vinnare och vår strategi ...

 

BiBB Akademi

Berättelser om forskning i företag

Om universitet internationellt

( 7 ) Internationella stories om universitet och högre utbildning. Vad kan vi och vill vi lära av andra? Läs mer ...

Stories om högskolevärlden

Om högskolevärlden i Sverige

( 13 ) stories om problem och möjligheter på våra universitet. Hur hanterar man omvärldsförändringarna? Läs mer ...

Läsarkommentarer

( 18 ) Kommentarer i fem kategorier ...

  1. A. uppslagsverket BiBB
  2. B. enskilda ORD
  3. C. BiBB Akademi
  4. D. sajtens design och funktion
  5. E. övrigt


You know a lot, we may add a little®