Sverige behöver ett nytt, fritt
och modernt uppslagsverk med signerade artiklar

kunskapstorget

BiBB® är ett Kunskapstorg med ett Bibbliotek med 93 fria kunskapsresurser, 14 Stories om forskning och 02 Ord. Q&A-tjänsten 'Fråga BiBB' har tusentals svar från högskolevärlden. BiBB får många vinnare och medskapare.

Mål för kunskapstorget och uppslagsverket BiBB

01 Mycket av det BiBB vill uppnå finns redan i Norge och kommer snart i Danmark.
... Store Norske Leksikon (SNL) ägs av de norska universiteten och högskolorna och är fritt.

02 Sajten BiBB.se är redan ett Kunskapstorg som växer.

03 BiBB får ett modernt och artikelsignerat uppslagsverk av en ny karaktär.

04 BiBB bidrar till utveckling av universitetens och högskolornas samverkansuppgift.
BiBB är på sikt tänkt att ägas av en stiftelse där högskolor och universitet är styrande.

Vad bör man idag kräva av en modern uppslagsverkstjänst?

Ett modernt allmänt uppslagsverk med signerade artiklar borde vara en fri tjänst vilket gör den likvärdig och lätt nåbar för alla. Ett sådant uppslagsverk finns i Norge men inte i Sverige. Att öka beslutsfattares, lärares, bibliotekariers och andras medvetenhet om detta och projektet BiBB är centralt för denna sajt.

Ett uppslagsverk måste vara transparent för att ha hög trovärdighet eller som en forskare på Harvard uttryckte det "Transparency is the new objectivity" vilket här bland annat betyder lätt tillgänglig information om en artikels författare, om när en artikel skrevs och uppdaterades plus referenser. Wikipedia är en väsentligt bättre uppslagsverkstjänstJS än NE.

Sökmotorer och Uppslagsverk

Google och Wikipedia är de internationellt ledande inom Sök och uppslagsverk. Det finns tre grundmodeller för uppslagsverk.

Uppslagsverket NE är alltmer enbart för skolelever

Det är en allvarlig brist att Sverige inte har ett fritt nationellt modernt uppslagsverk med signerade artiklar.

användning av NE

Kan NE bli fritt en dag? Om NE:s ovissa framtid.

BiBB som del i 'Tredje uppgiften' - Samverkansuppgiften

Universitet och högskolor ska enligt högskolelagen samverka med samhället och arbeta för att forskningen kommer till nytta. Samverkansuppgiften har två facetter: Business och Bildning.

BiBB bidrar till Bildningsuppgiften genom att doktorander kan publicera artiklar i BiBB och få högskolepoäng för detta - Sverige har cirka 18.000 doktorander. BiBB blir också en publiceringsplattform för experter inom olika områden. Det kan finnas flera artiklar med samma "uppslagsord". Flerspråkig.

Läs mer om publicering i BiBB av sponsrade artiklar och uppslagsord ...

Vikten av att marknadsföra universitet och högskolor

Universitet och högskolor lägger allt mer tid och resurser på marknadsföring för att attrahera studenter (gärna betalande), lärare, forskare och anslag. Ranking och Branding and accreditations är områden som allt fler fäster allt större vikt vid.

Samverkansuppgiften har sin bakgrund i politikernas önskan att kunskap (i bred mening) inom högskolorna ska nyttiggöras för medborgare och företag. Marknadsföring av högskolorna är en påverkansmodell i den andra riktningen vars dominerande mål är att stärka respektive högskolas situation.

Projektet BiBB® kan också ses som ett avancerat verktyg för marknadsföring av universitet och högskolor.
BiBB är nu moget för nästa utvecklingssteg och projektet har fått en prislapp - se vilken. BiBB ska på sikt ägas av en stiftelse som styrs av Sveriges universitet och högskolor. Med en sådan bas har BiBB alla möjligheter att få ett nationellt genomslag och bli framgångsrikt.

Referensstatus

vågrörelser. Bild johan schlasberg

Begreppet referensstatusJS används för att beskriva hur många ser på och värderar olika kunskapskällor. Frågan om trovärdig kunskap är mycket aktuell - och viktig. Uppslagsverk kan öka respekten för kunskap.

Bilden visar hur en referensstatus sprider sig neråt i en serie hierarkiska figurer. I verkligheten är denna spridning diffus och förändras ofta långsamt.

feedback

Läsarkommentarer ... ( 33 )

Jag gillar verkligen din idé. Jag anser att det borde vara i svenska statens intresse att Sverige har ett fritt nationellt uppslagsverk.
// Journalist

Tack för ditt brev. Lycka till i ditt fortsatta arbete som låter mycket intressant och bra. // Jan Björklund, utbildningsminister. (2011)

Om sajten och Johan Schlasberg

Projektet BiBB® presenterades 2007 i ett föredrag för bibliotekschefer i Skåne om morgondagens bibliotek. Sajten publicerades 2011.

Projektet accelererade när jag 2016 som doktorand på Företagsekonomska institutionen vid Lunds universitet började skriva min avhandling - 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'JS. Avhandlingen är en öppen sajt - en webbavhandling.

Jag lyssnar och svarar gärna på frågor och synpunkter. Mejla: Johan Schlasberg. Kommentera och bli en Medskapare. Tack på förhand.

Publicerades: november 2011.   Uppdaterad senast: den 7 februari 2020BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.
Feedback, se 33 kommentarer. Din är välkommen.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/