BiBB

BiBB® Academy är en plattform
för modernt mervetande.

Projekt för ett nytt innovativt och för alla fritt artikelsignerat uppslagsverk - BiBB.

Spaningar om högskolevärlden. BiBBliotek, analyser och förslag.

Vilka uppslagsverk behövs i Sverige?

Sverige behöver ett nytt modernt och fritt uppslagsverk som BiBB

Nationalencyklopedin (NE) var bra i bokformat men NE är idag ett nationellt problem.

Hur gör man ett innovativt artikelsignerat uppslagsverk för en digital värld?

Uppslagsverk fick sin 'Referensstatus' via tryckta böcker som är grunden för vad många oftast menar med uppslagsverk. Idag måste deras design, möjligheter och trovärdighet baseras på de digitala förutsättningarna.

Uppslagsverket BiBB bygger på en modell - kallad e-Diderot, efter en av 1700-talets största europeiska intellektuella och grundaren av den stora franska Encyclopédin. Bland baskraven är bland annat hög transparens - som en forskare på Harvard uttryckte det "Transparency is the new objectivity". Uppslagsverket BiBB har bland annat följande egenskaper ...

01 Fritt att använda för alla.

02 En ny publiceringsplattform för forskare, doktorander och andra sakkunniga.

03 Möjlighet till flera artiklar på samma ord. Läs mer om våra tre modeller för ord.

04 Hög webbnivå. Använder flera av webbens möjligheter.

05 Högskolor och universitet vore bra framtida ägare. Kanske via en stiftelse?

Det är anmärkningsvärt och ett stort problem att Sverige, utöver Wikipedia, inte har ett modernt och fritt uppslagsverk som universitets'ägda' Store Norske Leksikon.

Store Norske Leksikon hade i januari 2021 över 3 miljoner besökare, över 350 000 sidvisningar per dag och 4.000+ författare. Läs mer ...

BiBBEtt stort BiBBliotek

En Akademi bör ha ett bibliotek. Våra fria läranderesurser och databaser ( 100 ) är en ingång till mycket spännande kunskap.

Besök vårt BiBBliotek ...

marknadskanaler
Publicering i uppslagsverket

Uppslagsverket BiBB är en ny kanal för att nå fler med vidgat vetande. Ingår i samverkansuppgiften och forskningskommunikationen.

BiBB blir en publiceringsplattform för forskare och experter. Läs mer ...

Ägandets betydelseÄgandets betydelse

Det har stor betydelse vem som äger och styr ett uppslagsverk. Om än inte lika tydligt som Twitterfågelns resa.

Ägandet påverkar strategi, innehåll och användbarhet. Läs mer ...

Berättelser om forskning i företag
Internationella spaningar

( 5 ) Internationella spaningar om universitet och högre utbildning. Vad kan vi lära av andra?

Läs mer ...

Tredje uppgiftenSamverkansuppgiften

Högskolorna har tre lagstadgade uppgifter. De största är utbildning och forskning. Det tredje är den minsta och otydligaste och är både Business (blått) och Bildning (rött). Läs mer ...

spaningar om högskolevärlden Spaningar om högskolevärlden

( 10 ) spaningar om problem, utmaningar och förändring på svenska universitet och högskolor.
Artiklar presenteras i sammanfattning och kommenteras. Läs mer ....

Vänner och sponsorer

BiBB Academy bör på sikt ägas av en ideell stiftelse. I avvaktan härpå driver vi ett flertal aktiviteter, idéer och projekt. Ägandet har betydelse för plattformens tillväxt, innehåll och kunskapsproducenternas intresse av att finnas på BiBB Academy.

Hör gärna av dig! Läs mer om vänner och sponsorer ...

Läsarkommentarer

feedback

( 33 ) kommentarer från professorer, en utbildningsminister, bibliotekarier, en chef för Store Norske Leksikon, tjänstemän i högskole- och skolvärlden, journalister, bolaget NE och andra.33 kommentarer. Din är välkommen.