Vilka uppslagsverk behövs i Sverige?

BiBB® är ett fritt uppslagsverk med flera signerade svar för varje ORD.

Sverige behöver ett modernt och fritt
uppslagsverk

Nationalencyklopedin (NE) är idag ett nationellt problem. Norge och Danmark har mycket bättre modeller.

Det är anmärkningsvärt och ett problem för alla att Sverige inte har ett modernt, fritt uppslagsverk som framgångsrika Store Norske Leksikon. BiBB kan bli än bättre.

Uppslagsverk fick sin form och 'Referensstatus' via verk som den stora franska Encyclopédin i mitten av 1700-talet. Idag måste deras design, möjligheter och trovärdighet baseras på de digitala förutsättningarna. Och möjligheterna.

Det krävs idéer och experiment att 'befria sig' från gårdagens modell av uppslagsverk och utveckla nya. Idag kan man ha andra förväntningar på ett uppslagsverk än förr.

Uppslagsverket BiBB bygger på en modell där hög transparens är ett av baskraven. En forskare på Harvard säger att "Transparens är den nya objektiviteten".
BiBB erbjuder bland annat följande värde ...

01 En ny "public service".  Högskolor och universitet vore bra framtida ägare.

02Fritt, modernt och med hög webbnivå och möjlighet till flera 'svar' på samma ORD.

03 ORD har svar i kategorierna: AI, Notiser, Stories och Artiklar.

04 Referenser med länkar till Wikipedia och flera fria och andra kunskapsresurser.

05 En ny publiceringsplattform för forskare, doktorander och andra sakkunniga.

BiBB Academy är en plattform med ett uppslagsverk
och andra resurser

Uppslagsverk andra tjänster och aktualitet

Spaningar om högskolor och universitet i Sverige och internationellt

Berättelser om forskning i företag
Internationella spaningar

( 7 ) Internationella spaningar om universitet och högre utbildning. Vad kan vi lära av andra? Läs mer ...

Senaste: Forskning allt mindre nyskapande ...

spaningar om högskolevärlden Spaningar om högskolevärlden

( 11 ) spaningar om problem och utmaningar på svenska universitet och högskolor. Läs mer ...

Senaste: Om 'Inre hot mot akademisk frihet'.

Universitet och högskolor:
samverkan, marknadsföring och konkurrens

Inga idéer växer utan Vänner och Vinnare

Nätverk
Nätverk för BiBB

Berätta gärna för andra om uppslagsverket BiBB och BiBB Academy. Ett uppslagsverk som BiBB har potential att få många intressenter och vinnare som elever, studenter, forskare, företag, kommuner, högskolor, organisationer och allmänheten. En bra ekvation.

Hör gärna av dig! Läs mer om vänner och vinnare ...

Läsarkommentarer

feedback

( 34 ) kommentarer från professorer, en utbildningsminister, bibliotekarier, en chef för Store Norske Leksikon, tjänstemän i högskole- och skolvärlden, journalister, bolaget NE och andra.34 kommentarer. Din är välkommen. Även som SMS till 070 576 20 15.