3 sidor
vid utskrift

Vinnare och medskapare

BiBB är ett Kunskapstorg och får ett fritt modernt artikelsignerat uppslagsverk.

Arbete pågår med att formera fem referensgrupperreferens

Projektet BiBB kan bidra med

Kommunernas intresse för BiBB

Kommunerna är bolaget NE:s största kundkategori och de köper uppskattningsvis NE-tjänster för c:a 30-40 miljoner kronor. Kommunerna har till skillnad från universiteten inget gemensamt agerande vad gäller abonnemangen på NE och många andra digitala resurser. BiBB är en möjlighet, bland andra, för Sveriges Kommuner och landsting (SKL), att medverka i en betydelsefull fråga om nationell kunskapsförsörjning.

Universitetens och högskolornas intresse för BiBB

Som beskrivs här ska universitet och högskolor samverka med samhället i det som kallas samverkansuppgiften. BiBB blir en ny och innovativ publiceringsplattform för både yngre och äldre forskare och lärare.

Genom BIBSAM betalar man idag närmare 3 miljoner årligen för NE.

Vill BIBSAM spela en mera aktiv roll i BiBBs utveckling eller är det varje universitet och högskola som får agera efter eget intresse?

Den nyligen publicerade forskarrapporten Kunskapens nya rörelser, Östling m fl 2016 lyfter bland annat fram behovet av att universitet och högskolor medverkar i olika experiment för att finna nya vägar att kommunicera akademisk kunskap. BiBB är ett projekt i den andan.

Näringslivets intresse för BiBB

Ledande personer inom Näringslivet uttrycker ofta sin oro inför sjunkande kunskaper inom skolor och universitet. Inte minst tar man flera initiativ för att öka intresset för utbildning i naturvetenskapliga ämnen. Företag är välkomna att sponsra forskningsorienterade artiklar i BiBB.

Statens och politikers intresse för BiBB

Staten har uttryckt stort intresse för Sveriges framtida kunskapsförsörjning bland annat via stora forskningsprojekt. Staten kan också genom t ex departementen för Utbildning, Näringsliv och Kultur ha intresse av att medverka till ett modernt och för alla fritt (likvärdigt) allmänt uppslagsverk. Mer om "Vidgat vetande" ...

Offentliga organisationers intresse för BiBB

Lärarhögskolor, pedagogiska institutioner vid högskolorna, fackliga organisationer inom lärarområdet, Skolverket och Universitets- och högskolerådet, UHR är exempel på organisationer inom lärandeområdet som kan vara intresserade av ett projekt som BiBB.

Bibliotekens intresse för BiBB

Varför abonnerar ungefär den ena hälften att landets folkbibliotek på NE och den andra inte? Kostnaden och minskande användning av uppslagsverket NE förklarar att många slutar, men kan det också vara en fråga om att biblioteken behöver utveckla sin strategi för tjänsten informationssökning.

 


Referensgrupper


Målet är att skapa några referensgrupper med intresse för BiBB.

Man går med som person och inte som talesperson för en organisation. Det kostar inget och man förbinder sig inte till något. Man engagerar sig i i den omfattning man själv vill.

01 Teknik

Fokus på en modern och smart teknisk plattform. Deltagare med relevant erfarenhet inom design, användargränssnitt, databaser och annan IT-teknik.

02 Innehåll

Fokus på hur kvalificerat innehåll ska genereras. Både vad avser enklare artiklar och längre artiklar. Deltagare från universitet och högskolor.

03 Skolor och bibliotek

Fokus på lärande i skolmiljöer och bibliotek. Deltagare från skolvärlden, gärna med IKT-erfarenhet och de med speciell pedagogisk kompetens och bibliotekarier.

04 Media

Fokus på hur allmänheten kan få nytta och nöje av BiBB. Hur ska aktuella händelser samverka med ett långsammare material? Mediavärlden arbetar intensivare än många andra branscher med att uppfinna sin framtid.

05 Strategi

Fokus på att så effektivt som möjligt utveckla BiBB.BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt modernt uppslagsverk.

Denna sida uppdaterades: 10 januari 2017