2 sidor
vid utskrift

Ja, men ...

Nästa alla nya idéer och innovationer möter personer som säger Ja, men ....
Hör gärna av dig om vilka utmaningar du ser och berätta hur du tror att BiBB kan bli bättre eller annat du funderar på. Jag har verkligen inte alla svaren.

Några frågor är från kommentarer i bland annat Biblioteksbladet, FB-gruppen Digital samhällskunskap och vid presentationer i olika sammanhang.

Vem ska betala för BiBB?

Grundtanken är att BiBB på sikt ska ägas av en ideell stiftelse med högskolor och universitet som stora intressenter. Modellen används för Store Norske Leksikon. Se Mål och strategi. I avvaktan på att detta sker kommer BiBB att publicera en del sponsrade stories.

Varför behövs BiBB när Wikipedia finns?

Jag ser tre grundmodeller för digitala uppslagsverk: Sökmotorer, Wikibaserade och artikelsignerade. Dessa modeller har alla sina unika former, funktioner och affärsmodeller.

Frågan är belyst på sidan Google, Wikipedia, NE och BiBB.

Hur långt har projektet kommit?

Grundkonceptet är klart sedan länge. Kunskapstorget har etablerats och antalet sajtbesökare ökar och allt fler har hört talas om BiBB. Se en lista med parallella spår i utvecklingen av BiBB.

Du kan också se mer om vad som händer i Kvartalsrapporten.

Finns det några intressenter idag?

Diskussioner med intressenter har inletts parallellt med aktiviteter för att skapa fem referensgrupper för olika aspekter på BiBB.

Är BiBB realistiskt?

Utmaningen för alla entreprenörer är att - tillsammans med andra - komma igång med produkten eller tjänsten och sedan förbättra den så fort som möjligt. Kunskapstorget är ett led i denna utveckling.

Om vi inte helt ska nöja oss med Google och Wikipedia vore det bra med ett för alla fritt modernt svenskt uppslagsverk baserat på signerade artiklar. BiBB får många vinnare.

Är inte denna sajt väl kritisk mot NE:s uppslagsverk?

Bolaget NE och jag har olika synsätt på framtiden för uppslagsverket NE. Ett av målen med BiBB är att medverka till att Uppslagsverket NE blir väsentligt mycket bättre.

Bolaget NE är på väg att omvandlas till ett läromedelsföretag medan BiBB är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt uppslagsverk. Om bolaget NE en dag byter affärsmodell för sitt uppslagsverk och gör det fritt vore detta mycket positivt för alla.

Jag har har aldrig haft någon relation eller konflikt med bolaget NE eller dess ägare. I oktober 2016 anförde bolaget NE för första gången kritik mot sajtens tidigare namn NE3 - två veckor efter publiceringen av en forskningsstudie som jämför NE och Wikipedia. Planen har länge varit att byta namn till BiBB, vilket gjordes i december 2016.BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt modernt uppslagsverk.

Denna sida uppdaterades: 22 januari 2017