2 sidor
vid utskrift

Vanliga frågor - FAQ

Varför behövs BiBB när Google, Wikipedia och NE finns?

Frågan är belyst på sidan Google, Wikipedia, NE och BiBB.

Jag ser tre grundmodeller för digitala uppslagsverk: Sökmotorer, Wikibaserade och artikelsignerade. Dessa modeller har alla sina unika former, funktioner och affärsmodeller.

BiBB blir mer transparent, artikelsignerat och har väsentligt högre "webbnivå" än NE och är fritt.

NE är en betaltjänst som når allt färre personer. I en pågående studie visas att över 90% av alla nya ord i NE skrivs av en icke namngiven person i NE:s redaktion.

Vem ska finansiera BiBB?

Grundtanken är att BiBB på sikt ska ägas av en ideell stiftelse med högskolor och universitet som stora intressenter. Modellen används för Store Norske Leksikon. I avvaktan på att detta sker kommer BiBB att publicera en del sponsrade stories.

Hur långt har projektet kommit?

Grundkonceptet är klart sedan länge, men förbättras löpande. Kunskapstorget har etablerats och antalet sajtbesökare ökar och allt fler har hört talas om BiBB. Se en lista med parallella spår i utvecklingen av BiBB.

Du kan också se mer om vad som händer i Kvartalsrapporten.

I projektet ingår min avhandling 'Uppslagsverk på jakt efter nya affärsmodeller'. Även avhandlingen utvecklas löpande och allt fler kapitel är nu publicerade.

Finns det några intressenter idag?

Diskussionen med intressenter är måttlig då avhandlingen är inne i sin slutfas. Viss aktivitet har inletts parallellt för att skapa fem referensgrupper för olika aspekter på BiBB.

Är BiBB realistiskt?

Utmaningen för alla entreprenörer är att - tillsammans med andra - komma igång med produkten eller tjänsten och sedan förbättra den så fort som möjligt. Kunskapstorget är ett led i denna utveckling.

BiBB får många vinnare.

Är inte denna sajt väl kritisk mot NE:s uppslagsverk?

Bolaget NE och jag har olika synsätt på uppslagsverket NE.

Bolaget NE är idag huvudsakligen ett läromedelsföretag med ett uppslagsverk som stödtjänst. Om bolaget NE en dag byter affärsmodell för sitt uppslagsverk och gör det fritt vore detta positivt för alla.

Jag har har aldrig haft någon relation med bolaget NE eller dess ägare. I oktober 2016 anförde bolaget NE för första gången kritik mot sajtens tidigare namn NE3 - två veckor efter publiceringen av en forskningsstudie som jämför NE och Wikipedia, som visade att Wikipedia var en mer användbar och uppdaterad tjänst. Planen hade länge varit att byta namn till BiBB, vilket gjordes i december 2016.

Ja, men ...

Nästa alla nya idéer och innovationer möter personer som säger Ja, men ....
Hör gärna av dig om vilka utmaningar du ser och berätta hur du tror att BiBB kan bli bättre eller annat du funderar på. Jag har verkligen inte alla svaren.

Uppdaterad den 22 maj 2018BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.

Innehållsförteckning med underrubriker för sajtens Del 1 och 2 finns på - bibb.se/teori/innehall/