6 sidor
vid utskrift

Innehåll i del 1       Innehåll i del 2 (teori)


1

 1. BiBB.se - start - Introduktion och sammanfattning av projektet
 2. Affärsmodeller för Google Wikipedia NE BiBB - vem konkurrerar med vem?
 3. 2.1 Uppslagsverk som tjänst - förr var dessa en produkt
 4. 2.2 Om transparens och "webbnivåer" - en jämförelse
 5. Jämförelse NE och Wikipedia - Sveriges första studie om hur den kan göras
 6. 3.1 Om att inkludera och exkludera faktorer - en värderingsfråga
 7. 3.2 Centrala faktorer vid en jämförelse - ur användar- och faktaperspektiv
 8. 3.3 Kriterier för urval av uppslagsord - för att öka neutraliteten
 9. 3.4 150 ord inom 15 kategorier - längd, författare, referenser, uppdatering
 10. Uppslagsverket NE - en omfattande analys
 11. 4.1 NE sägs bygga på "vetenskapliga principer" - vad avses egentligen?
 12. 4.2 Folkbibliotekens statistik om användningen av NE - låg enligt studie
 13. 4.3 Bibliotek i små kommuner betalar mycket mer per invånare - Rimligt?
 14. 4.4 Dubiös marketing - NE inte "främst". Se domslut i liknande fall
 15. 4.5 Referensstatus och referensfunktion - om refererbarhet
 16. 4.6 Om artikelförfattarna i NE - drygt 20% är döda, analys av 5.000 artiklar
 17. Bibliotek som har NE // 108 (37%) av 290 - direktlänkar till 290 Databassidor
 18. 5.1 Orsaker till att bibliotek upphör med NE - färre användare, högt pris
 19. Bolaget NE i framtiden - två världar? Analys av bolaget NE och affärsmodellen
 20. 6.1 Referensstatus som strategi - grunden för marknadsföringen av NE
 21. 6.2 Om Tönnesson-gruppen som äger NE - många branscher inkl. vodka
 22. 11 Delstudier - överblick / introduktion
 23. Referensstatus - centralt nytt koncept, introduktion
 24. 9.1 Studie av vad 46 bibliotek skrev om NE - idag har 45 ändrat sin text
 25. 9.2 Dialog med Statens Medieråd och Lärarförbundet - ett steg i taget
 26. 9.3 NE och Wikipedia i skolan - med enkät
 27. BiBB och samverkansuppgiften - lagstadgat uppgift för högskolorna
 28. 9.1 Samverkan som business
 29. 9.2 Samverkan som bildning och dialog
 30. BiBB - vinnare och medskapare - intressentgenomgång
 31. 10.1 Referensgrupper - teknik, innehåll, skolor o bibliotek, media, strategi

 32. Mål och strategi för BiBB
 33. 11.1 Utveckling i parallella spår - genomförandestrategi, start-up metodik
 34. Kunskapstorget - introduktion
 35. 12.1 Därför har BiBB ett Kunskapstorg
 36. 66 Fria resurser - 15 kategorier
 37. 54 Forskning och samhälle - internationella sajter, (forskar)bloggar
 38. 14 Stories om forskning - i samarbete med Lunds universitet
 39. 20 'Fråga BiBB' - en Q&A-tjänst, om bibliotekens 'Bibblan svarar'
 40. 16.1 Bör en Q&A-tjänst endast länka till fria tjänster? - dataanalys.
 41. 00 Uppslagsord - vilket ord blir först?
 42. Om uppslagsverket i BiBB
 43. 18.1 Signerade och osignerade artiklar (notiser)
 44. 18.2 Flera artiklar på samma ord - ökar neutraliteten och trovärdigheten
 45. Publicering i BiBB - om design och skrivhandledning
 46. 19.1 Tvåstegsmodell - om sponsrade artiklar och stories i fas 1
 47. Doktorander skriver i BiBB - ger högskolepoäng

 48. Om denna sajt och Johan Schlasberg
 49. 21.1 Projektets drivkrafter och historia
 50. 21.2 Relation med bolaget NE
 51. 31 Läsarkommentarer - dina kommentarer är välkomna
 52. Vanliga frågor - FAQ
 53. 23.1 Ja, men ... - nästan alla nya idéer möts av reaktionen: Ja, men ...
 54. Blogg om projektet
 55. Kvartalsrapporter - om projektet. Den första kom i december 2015
 56. Föredrag om BiBB och X
 57. 26.1 BiBB som entreprenörskap i akademi och samhälle - två utmaningar
 58. 26.2 Om trovärdig kunskap - och vem tror på den?
 59. 26.3 Folkbibliotekens roll som kunskapscentrum? - troligen minskande
 60. Media - om uppslagsverk och BiBB
 61. Uppslagsverk och kunskapsportaler
 62. 28.1 Trovärdighet och transparens
 63. 28.2 Webbnivåer
 64. 28.3 Användbarhet och tillgänglighet
 65. 28.4 Uppslagsverkens historia
 66. 28.5 Kunskapsportaler
 67. Söktjänster och bibliotek - nytt koncept med fokus på användarnytta
 68. 29.1 Studie av 78 folkbiblioteks sida om Databaser - få fria tjänster
 69. 29.2 Handlingsplan för en ny informationstjänst - early adopters?

 


2  teori

 1. Teori - start
 2. 40.1 Avhandlingens mål - åtta punkter
 3. 40.2 Forskningsfragor - introduktion
 4. 40.3 Tre centrala nya koncept - tre nya koncept och tidsaspekter
 5. 40.4 Forskningsmetoder
 6. 40.5 Forskning och samhällsrelevans - allt viktigare
 7. 40.6 Vad kan teoribasen bidra med till BiBB? - ett användarperspektiv
 8. 40.7 Kommunikation och forskningsresan - från fåtal till samtal
 9. Innehållsförteckning för del 1 och 2
 10. 41.1 Del 1
 11. 41.2 Del 2 - lite mer teori
 12. 41.3 Läsanvisning
 13. Digitala avhandlingar
 14. 42.1 Digital kompetens som institutionell konkurrensfaktor
 15. 42.2 Möjligheter med webbavhandlingar
 16. 42.3 Speciella frågor vid webbavhandlingar
 17. 42.4 Om att öka en avhandlings "findability"
 18. Forskningsfrågor
 19. Forskningsmetoder
 20. Aktionsforskning - en tänkt metod som inte gick att använda
 21. 45.1 Om aktionsforskning
 22. 45.2 Varför min avhandling inte är aktionsforskning
 23. Uppslagsverk
 24. 46.1 Politiker 1980 om uppslagsverk
 25. 46.2 Olika förutsättningar då och nu
 26. 46.3 Politiker 2018 och uppslagsverk
 27. 46.4 Kulturvetare om uppslagsverk - källa: 'Culture unbound' 2014
 28. 46.5 Forskning om NE
 29. Case Impact Studies
 30. Referensstatus - från kognitiv auktoritet till referensstatus
 31. 48.1 Vetenskaplighet som kulturkapital
 32. Affärsmodeller
 33. Affärskartor
 34. Delstudier och analyser
 35. Teoribidrag
 36. Relevans och impact
 37. 53.1 Vad kan avses med relevans?
 38. 53.2 Vad kan avses med påverkan?
 39. 53.3 Impact av avhandlingen - se ett flertal konkreta exempel
 40. Vidare forskning
 41. Summary
 42. Sammanfattning
 43. Referenser - 92 i 9 kategorier. Kontextuella referenslänkar

Läsanvisningar

navigation bibb sajt

Sajten BiBB.se har två delar.
Den första eller översta är skriven för en lite bredare publik medan den andra eller undre delen mer vänder sig till en akademisk publik. Det finns ett stort antal länkar inom och mellan delarna.

Siffrorna 1 och 2 markerar startsidan på respektive del. Delarna har olika bakgrundsfärger och huvudrubriker. Den blå rutan markerar sajtens innehållsförteckning.

Menyer och Numrering

I del 1 finns innehållet i menyn för del 1 längst ner på varje sida. Det förekommer ingen numrering då sidorna (kapitlen) kan och oftast läses i en ordning som styrs av vilken sida läsaren börjar på och det individuella intresset. Att presentera varje underrubrik i navigeringsmenyn skulle göra sidorna överlastade. Därav denna mer kompletta innehållsförteckning där sidor och underrubriker ofta har en kort kommentar.

I del 2 knyter menyns sidnumrering mer an till hur sidorna i en avhandling vanligen numreras. I innehållsförteckningen finns ett nummer på varje kapitel / sida på sajten. Alla sidor har ett datum längst ner. Man når startsidan i del 1 via loggan på vårt varumärkesskyddade namn BiBB®.

I en tryckt avhandling är såväl kapitel som sidor numrerade i en följd. I en webbavhandling är ordet "sida" flytande och beror på läsarens "läsenhet". För att ge struktur har alla kapitel ETT nummer även om detta, utskrivet, kan vara mellan 1 och 35 sidor. I texten kallas ofta kapitel för en sida.

Om utskrifter: Nästan längst upp till höger står en siffra. Denna anger hur många sidor just den sidan blir om man skriver ut den i 100%. Alla bilder förminskas med 50%. Menyerna skrivs inte ut, utan varje utskrift innehåller istället en webbadress till denna innehållsförteckning.

Alla sidor är daterade

Längst ner på varje sida finns ett datum som anger när sidan senast uppdaterades. Det är viktig information då alla sidor kan bli - och inte sällan blir - uppdaterade.

Förkortningar och andra förklaringar

eW = länk till engelska Wikipedia, sW = länk till svenska Wikipedia. IMHO = In my humble opinion.

SEP, Stanford Encyclopedia of Philosophy

SNL, Store Norske Leksikon.

Denna sajt kan sägas vara ett experiment med ett nytt format då den både är tänkt att i sin helhet, kanske minus några sidor, utgöra en planerad avhanding och ha en text - del 1 - som presenterar ämnet i ett mer läsvänligt format än en traditionell akademisk text. Om man vill att samhällsekonomisk forskning ska vara mer tillgänglig för och nå en bredare publik måste det betonas - och synas - att de bägge publikerna kräver olika skrivsätt.

Fel fel och andra misstag

Oops, ibland blir det fel och jag är tacksam för om du hör dig om något du hittat - länk, stavning och annat. Eller kanske du har tips om allmänna förbättringar och idéer?

Uppdaterad den 10 mars 2018Denna sida ingår i min kommande doktorsavhandling 'Affärsmodeller för uppslagsverk och BiBB'.

Innehållsförteckning med underrubriker för sajtens Del 1 och 2 finns på - bibb.se/teori/innehall/