7 sidor
vid utskrift

 

Del 1        Till del 2 (teori)

 1. BiBB.se - start - Introduktion och sammanfattning av projektet
 2. Affärsmodeller för Google Wikipedia NE BiBB - vem konkurrerar med vem?
 3. 2.1 Uppslagsverk som tjänst - förr var dessa en produkt
 4. 2.2 Om transparens och "webbnivåer" - en jämförelse
 5. Jämförelse NE och Wikipedia - Sveriges första studie om hur den kan göras
 6. 3.1 Om att inkludera och exkludera faktorer - en värderingsfråga
 7. 3.2 Centrala faktorer vid en jämförelse - ur användar- och faktaperspektiv
 8. 3.3 Kriterier för urval av uppslagsord - för att öka neutraliteten
 9. 3.4 150 ord inom 15 kategorier - längd, författare, referenser, uppdatering
 10. Uppslagsverket NE - en omfattande analys
 11. 4.1 NE sägs bygga på "vetenskapliga principer" - vad avses egentligen?
 12. 4.2 Folkbibliotekens statistik om användningen av NE - låg enligt studie
 13. 4.3 Bibliotek i små kommuner betalar mycket mer per invånare - Rimligt?
 14. 4.4 Dubiös marketing - NE inte "främst". Se domslut i liknande fall
 15. 4.5 Referensstatus och referensfunktion - om refererbarhet
 16. 4.6 Om artikelförfattarna i NE - drygt 20% är döda, analys av 5.000 artiklar
 17. Folkbibliotek som har NE // 108 (37%) av 290 - direktlänkar till 290 Databassidor
 18. 5.1 Orsaker till att bibliotek upphör med NE - färre användare, högt pris
 19. Bolaget NE i framtiden - två världar? Analys av bolaget NE och affärsmodellen
 20. 6.1 Referensstatus som strategi - grunden för marknadsföringen av NE
 21. 6.2 Om Tönnesson-gruppen som äger NE - många branscher inkl. vodka
 22. 12 Delstudier - överblick / introduktion
 23. Nya uppslagsord i NE - mars-aug. 2018, om NE:s "Redaktionsmodell"
 24. Referensstatus - centralt nytt koncept, introduktion
 25. 9.1 Studie av vad 46 bibliotek skrev om NE - idag har 45 ändrat sin text
 26. 9.2 Dialog med Statens Medieråd och Lärarförbundet - ett steg i taget
 27. 9.3 NE och Wikipedia i skolan - med enkät
 28. BiBB som social innovation - definitionsproblemet av (SI) och en utvärdering
 29. BiBB - vinnare och medskapare - intressentgenomgång
 30. 11.1 Referensgrupper - teknik, innehåll, skolor o bibliotek, media, strategi

 31. Mål och strategi för BiBB
 32. 12.1 Utveckling i parallella spår - genomförandestrategi, start-up metodik
 33. Kunskapstorget - introduktion
 34. 13.1 Därför har BiBB ett Kunskapstorg
 35. 73 Biblioteket - fria kunskapsresurser i 15 kategorier
 36. 14 Stories om forskning - i samarbete med Lunds universitet
 37. 22 'Fråga BiBB' - en Q&A-tjänst
 38. 16.1 Bör en Q&A-tjänst endast länka till fria tjänster? - dataanalys.
 39. 02 Uppslagsverket - vilket ord blir först?
 40. Om uppslagsverket i BiBB
 41. 18.1 Signerade och osignerade artiklar (notiser)
 42. 18.2 Flera artiklar på samma ord - ökar neutraliteten och trovärdigheten
 43. Publicering i BiBB - om design och skrivhandledning
 44. 19.1 Tvåstegsmodell - om sponsrade artiklar och stories i fas 1
 45. Doktorander skriver i BiBB - ger högskolepoäng

 46. BiBB och samverkansuppgiften - lagstadgat uppgift för högskolorna
 47. 21.1 Samverkan som business
 48. 21.2 Samverkan som bildning och dialog
 49. Om denna sajt och Johan Schlasberg
 50. 22.1 Projektets drivkrafter och historia
 51. 22.2 Relation med bolaget NE
 52. 32 Läsarkommentarer - dina kommentarer är välkomna
 53. Vanliga frågor - FAQ
 54. 24.1 Ja, men ... - nästan alla nya idéer möts av reaktionen: Ja, men ...
 55. Blogg om projektet
 56. Kvartalsrapporter - om projektet. Den första kom i december 2015
 57. Föredrag om BiBB och X
 58. 27.1 BiBB som entreprenörskap i akademi och samhälle - två utmaningar
 59. 27.2 Om trovärdig kunskap - och vem tror på den?
 60. 27.3 Folkbibliotekens roll som kunskapscentrum? - troligen minskande
 61. Media - om uppslagsverk och BiBB
 62. Uppslagsverk och kunskapsportaler
 63. 29.1 Trovärdighet och transparens
 64. 29.2 Webbnivåer
 65. 29.3 Användbarhet och tillgänglighet
 66. 29.4 Uppslagsverkens historia
 67. 29.5 Kunskapsportaler
 68. Databaser (Sök) på folkbibliotek - nytt koncept med fokus på användarnytta
 69. 30.1 Studie av 78 folkbiblioteks sida om Databaser - få fria tjänster
 70. 30.2 Handlingsplan för en ny informationstjänst - early adopters?

 


2  teori

 1. Teori - start
 2. 40.1 Avhandlingens mål - nio punkter
 3. 40.2 Forskningsfragor - introduktion
 4. 40.3 Tre centrala nya koncept - tre nya koncept och tidsaspekter
 5. 40.4 Forskningsmetoder
 6. 40.5 Forskning och samhällsrelevans - allt viktigare
 7. 40.6 Vad kan teoribasen bidra med till BiBB? - ett användarperspektiv
 8. 40.7 Kommunikation och forskningsresan - från fåtal till samtal
 9. Innehållsförteckning för del 1 och 2
 10. 41.1 Del 1
 11. 41.2 Del 2 - lite mer teori
 12. 41.3 Läsanvisning
 13. Forskningsfrågor - fyra huvudfrågor
 14. 42.1 Vad gör forskning intressant? - det finns gemensamma drag
 15. Forskningsmetoder
 16. Digitala avhandlingar
 17. 44.1 Digital kompetens som institutionell konkurrensfaktor
 18. 44.2 Möjligheter med webbavhandlingar
 19. 44.3 Speciella frågor vid webbavhandlingar
 20. 44.4 Om att öka en avhandlings "findability"
 21. Aktionsforskning - en tänkt metod som inte gick att använda
 22. 45.1 Om aktionsforskning
 23. 45.2 Varför min avhandling inte är aktionsforskning
 24. Uppslagsverk
 25. 46.1 Politiker 1980 om uppslagsverk
 26. 46.2 Olika förutsättningar då och nu
 27. 46.3 Politiker 2018 och uppslagsverk
 28. 46.4 Kulturvetare om uppslagsverk - källa: 'Culture unbound' 2014
 29. 46.5 Forskning om NE
 30. Case Impact Studies
 31. 47.1 Case med förhinder
 32. 47.2 Analyser från utsidan
 33. 47.3 Forskningens värdegrunder
 34. Referensstatus - från kognitiv auktoritet till referensstatus
 35. 48.1 Vetenskaplighet som kulturkapital
 36. Affärsmodellers tysta gränser
 37. Affärsmodeller för uppslagsverk
 38. Delstudier och analyser - genomgång av 12 studier
 39. Avhandlingens bidrag - om teoretiska och praktiska bidrag
 40. Relevans och impact
 41. 53.1 Vad kan avses med relevans?
 42. 53.2 Vad kan avses med påverkan?
 43. 53.3 Impact av avhandlingen - se ett flertal konkreta exempel
 44. Summary
 45. Sammanfattning
 46. Referenser - 144 i 9 kategorier. Kontextuella referenslänkar
 47. Intraprenörskap - två case och teori - Avhandlingsdagbok. Opponenter sökes.

Läsanvisningar

navigation bibb sajt

Sajten BiBB.se har två delar.
Den första eller översta introducerar ämnet och innehåller stora delar av det insamlade datamaterialet. Den andra eller undre delen är en mer teoretisk analys. Det finns ett stort antal länkar inom och mellan delarna.

Siffrorna 1 och 2 markerar startsidan på respektive del. Delarna har olika bakgrundsfärger och huvudrubriker. Den blå rutan markerar sajtens innehållsförteckning.

Menyer och Numrering

I del 1 finns innehållet i menyn för del 1 längst ner på varje sida. Det förekommer ingen numrering då sidorna (kapitlen) kan och oftast läses i en ordning som styrs av vilken sida läsaren börjar på och det individuella intresset. Att presentera varje underrubrik i navigeringsmenyn skulle göra sidorna överlastade. Därav denna mer kompletta innehållsförteckning där sidor och underrubriker ofta har en kort kommentar.

I del 2 knyter menyns sidnumrering mer an till hur sidorna i en avhandling vanligen numreras. I innehållsförteckningen finns ett nummer på varje kapitel / sida på sajten. Alla sidor har ett datum längst ner. Man når startsidan i del 1 via loggan på vårt varumärkesskyddade namn BiBB®.

I en tryckt avhandling är såväl kapitel som sidor numrerade i en följd. I en webbavhandling är ordet "sida" flytande och beror på läsarens "läsenhet". För att ge struktur har alla kapitel ETT nummer även om detta, utskrivet, kan vara mellan 1 och 35 sidor. I texten kallas ofta kapitel för en sida.

Om utskrifter: Nästan längst upp till höger står en siffra. Denna anger hur många sidor just den sidan blir om man skriver ut den i 100%. Alla bilder förminskas med 50%. Menyerna skrivs inte ut, utan varje utskrift innehåller istället en webbadress till denna innehållsförteckning.

Alla sidor är daterade

Längst ner på varje sida finns ett datum som anger när sidan senast uppdaterades. Det är viktig information då alla sidor kan bli - och inte sällan blir - uppdaterade.

Förkortningar och andra förklaringar

eW = länk till engelska Wikipedia, sW = länk till svenska Wikipedia. IMHO = In my humble opinion.

SEP, Stanford Encyclopedia of Philosophy

SNL, Store Norske Leksikon.

BiBB.se är tvåspråkig

Denna sajt kan sägas vara ett experiment med ett nytt format då den både är tänkt att i sin helhet, kanske minus några sidor, utgöra en planerad avhanding och ha en text - del 1 - som presenterar ämnet i ett mer läsvänligt format än en traditionell akademisk text. Om man vill att samhällsekonomisk forskning ska vara mer tillgänglig för och nå en bredare publik måste det betonas - och synas - att de bägge publikerna kräver olika skrivsätt. I den meningen är sajten "Tvåspråkig".

Referenser med ett dollartecken

Alla referenser som kräver anknytning till en högskola för att kunna läsas utan kostnad har ett dollartecken $. Detta förtydligar källans tillgänglighet. Böcker har ingen särskild markering.

Om referenser till Wikipedia

Länkar till svenska (sW) och engelska (eW) Wikipedia förekommer ganska ofta, men noteras inte i referenslistan. Dock kan det förekomma att en referens i en Wikipediaartikel noteras i referenslistan. En Wikipedialänk kan ge en enkel tillgång till en ordförklaring, en överblick och vara en ingång för vidare informationssökning. Wikipedias policy är att man rekommenderar citering av en artikels källor och inte Wikipediaartikeln.

Fel fel och andra misstag

Oops, ibland blir det fel och jag är tacksam för om du hör dig om något du hittat - länk, stavning och annat. Eller kanske du har tips om allmänna förbättringar och idéer?

Uppdaterad den 7 juni 2018Sidan ingår i min kommande doktorsavhandling 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Innehållsförteckning med underrubriker för sajtens Del 1 och 2 finns på - bibb.se/teori/innehall/