4 sidor
vid utskrift

Innehåll i del 1 (projekt)       Innehåll i del 2 (teori)


1

 1. BiBB.se - start - Introduktion och sammanfattning av projektet
 2. Google Wikipedia NE BiBB - vem konkurrerar med vem?
 3. 2.1 Uppslagsverk som tjänst - förr var dessa en produkt
 4. 2.2 Har uppslagsverk som betaltjänst en framtid? - IMHO ingen
 5. Jämförelse NE och Wikipedia - Sveriges första studie om hur den kan göras
 6. 3.1 Om att inkludera och exkludera faktorer - en värderingsfråga
 7. 3.2 Centrala faktorer vid en jämförelse - ur användar- och faktaperspektiv
 8. 3.3 Kriterier för urval av uppslagsord - för att öka neutraliteten
 9. 3.4 150 ord inom 15 kategorier - längd, författare, referenser, uppdatering
 10. Uppslagsverket NE - en omfattande analys
 11. 4.1 Folkbibliotekens statistik om användningen av NE - låg enligt studie
 12. 4.2 Bibliotek i små kommuner betalar mycket mer per invånare - Rimligt?
 13. 4.3 Dubiös marketing - NE inte "störst". Vad är "vetenskapliga principer"?
 14. 4.4 Om artikelförfattarna i NE - drygt 20% är döda, analys av 5.000 artiklar
 15. Bibliotek som har NE // 109 (38%) av 290 - direktlänkar till 290 Databassidor
 16. 5.1 Orsaker till att bibliotek upphör med NE - färre användare, högt pris
 17. Bolaget NE i framtiden - två världar? Analys av bolaget NE och affärsmodellen
 18. 6.1 Referensstatus som strategi - grunden för marknadsföringen av NE
 19. 6.2 Om Tönnesson-gruppen som äger NE - många branscher inkl. vodka
 20. Vidgat vetande och newsance
 21. 7.1 Uppslagsverkens historia - Om Diderot och den franska Encyclopédin
 22. 7.2 Kulturvetare om uppslagsverk - intro till forskningsartiklar
 23. 9 Delstudier - överblick / introduktion
 24. Referensstatus - centralt nytt koncept, introduktion
 25. 9.1 Studie av vad 46 bibliotek skrev om NE - idag har 45 ändrat sin text
 26. 9.2 Dialog med Statens Medieråd och Lärarförbundet - ett steg i taget
 27. 9.3 NE och Wikipedia i skolan - med enkät
 28. BiBB och samverkansuppgiften - lagstadgat uppgift för högskolorna
 29. 10.1 Samverkan som business
 30. 10.2 Samverkan som bildning och dialog
 31. BiBB - vinnare och medskapare - intressentgenomgång
 32. 11.1 Referensgrupper - teknik, innehåll, skolor o bibliotek, media, strategi

 33. Mål och strategi för BiBB
 34. 12.1 Utveckling i parallella spår - genomförandestrategi, start-up metodik
 35. Kunskapstorget - introduktion
 36. 13.1 Därför har BiBB ett Kunskapstorg
 37. 62 Fria resurser - 15 kategorier
 38. 54 Forskning och samhälle - internationella sajter, (forskar)bloggar
 39. 14 Stories om forskning - i samarbete med Lunds universitet
 40. 20 'BiBB svarar' - Om Q&A-tjänster, analys av 'Bibblan svarar'
 41. 17.1 Folkbibliotek som centrum för Kunskap och / eller Digital service?
 42. 00 Uppslagsord - vilket ord blir först?
 43. Om uppslagsverket i BiBB
 44. 19.1 Signerade och osignerade artiklar (notiser)
 45. 19.2 Flera artiklar på samma ord - ökar neutraliteten och trovärdigheten
 46. Publicering i BiBB - om design och skrivhandledning
 47. 20.1 Tvåstegsmodell - om sponsrade artiklar och stories i fas 1
 48. Doktorander skriver i BiBB - ger högskolepoäng

 49. Om denna sajt och Johan Schlasberg
 50. 22.1 Projektets drivkrafter och historia
 51. 22.2 Relation med bolaget NE
 52. 29 Läsarkommentarer - dina kommentarer är välkomna
 53. Vanliga frågor - FAQ
 54. 24.1 Ja, men ... - nästan alla nya idéer möts av reaktionen: Ja, men ...
 55. Blogg om projektet
 56. Kvartalsrapporter - om projektet. Den första kom i december 2015
 57. Föredrag om BiBB och X - som socialt innovationsprojekt
 58. 27.1 Min avhandling som entreprenörskap i akademin
 59. Media - om uppslagsverk och BiBB
 60. Uppslagsverk i framtiden
 61. Söktjänster och bibliotek - nytt koncept med fokus på användarnytta
 62. 30.1 Studie av 78 folkbiblioteks sida om Databaser - få fria tjänster
 63. 30.2 Handlingsplan för en ny informationstjänst - early adopters?

 


2  teori

 1. Teori - start
 2. 40.1 Avhandlingens mål - åtta punkter
 3. 40.2 Forskningsfrågor - fyra frågor
 4. 40.3 Forskningsmetoder - tre nya koncept och tidsaspekter
 5. 40.4 Forskning och samhällsrelevans - allt viktigare
 6. 40.5 Vad kan teoribasen bidra med till BiBB? - ett användarperspektiv
 7. 40.6 Kommunikation och forskningsresan - från fåtal till samtal
 8. Innehållsförteckning för del 1 och 2
 9. 41.1 Frågor om numrering på sajten
 10. Digitala avhandlingar
 11. 42.1 Digital kompetens som institutionell konkurrensfaktor
 12. 42.2 Möjligheter med webbavhandlingar
 13. 42.3 Speciella frågor vid webbavhandlingar
 14. 42.4 Om att öka en avhandlings "findability"
 15. Forskningsfrågor
 16. Forskningsmetoder
 17. Aktionsforskning - en tänkt metod som inte gick att använda
 18. 45.1 Om aktionsforskning
 19. 45.2 Varför min avhandling inte är aktionsforskning
 20. Uppslagsverk och kunskapstorg
 21. Case Impact Studies
 22. Referensstatus - från kognitiv auktoritet till referensstatus
 23. 48.1 Vetenskaplighet som kulturkapital
 24. Affärsmodeller
 25. Affärskartor
 26. Delstudier
 27. Teoribidrag
 28. Relevans och impact
 29. Vidare forskning
 30. Summary
 31. Sammanfattning
 32. Referenser - 87 i 9 kategorier. Kontextuella referenslänkar

 Visa mer vertical arrowsOm innehållsförteckningen och kapitelnumreringen

I en tryckt avhandling är såväl kapitel som sidor numrerade och samma för alla läsare. I en webbavhandling är ordet "sida" flytande och beror på läsarens "läsenhet". För att ge struktur har alla kapitel ett nummer och det är också på den nivån - via Google Analytics - jag följer antalet visningar. I texten kallas ofta kapitel för en sida även om denna, tryckt, kan vara mellan 1 och 35 sidor.

I del 1 finns innehållet i menyn längst ner på varje sida. Det förekommer ingen numrering då sidorna (kapitlen) kan och oftast läses i en ordning som styrs av vilken sida läsaren börjar på och det individuella intresset. Att presentera varje underrubrik i navigeringsmenyn skulle göra sidorna överlastade. Därav denna sida.

I del 2 knyter en sidnumrering mer an till hur sidorna i en avhandling vanligen numreras. På webbkartan finns ett nummer på varje kapitel.

Uppdaterad den 15 januari 2018Denna sida ingår i min kommande doktorsavhandling 'Affärsmodeller för uppslagsverk och BiBB'.

Innehållsförteckning med underrubriker för sajtens Del 1 och 2 finns på - bibb.se/teori/innehall/