3 sidor
vid utskrift

Store Norske Leksikon (SNL), NE och BiBB

BiBB är ett projekt jag startade 2007 med ambitionen att uppslagsverket Nationalencyklopedin skulle bli fritt för alla. 2011 skapades den första versionen av denna sajt. Sedan några år är Store Norske Leksikon fritt för alla och ägs av en förening där alla norska universitet är intressenter, och medverkar till signerade artiklar. Då det är oklart vad ägaren av bolaget NE vill med sitt uppslagsverk är BiBB ett aktivt förändrings-och utvecklingsprojekt - se målen.

Här presenteras en studie med ambition att utvärdera om SNL, NE och BiBB kan anses vara moderna uppslagsverk. Vad gör ett artikelsignerat uppslagsverk mer (antas vara eftersträvansvärt) - eller mindre modernt? Uppslagsverk har en lång och intressant historia.

Jag skiljer mellan tre olika typer av uppslagsverk och denna studie berör det som kallas artikelsignerade uppslagsverk. Store Norske Leksikonreferens och Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP)referens, NE och BiBB är exempel på denna kategori.

Slutsats: Store Norske Leksikon kan anses vara modernt. NE är inte modernt och BIBB har ambition att bli modernt.

Om att skilja mellan en tjänst och enskilda ord

Det är viktigt att skilja på en utvärdering av hela tjänsten och de enskilda uppslagsorden och artiklarna.

A)  Egenskaper för tjänsten uppslagsverk som helhet

  SNL NE BiBB
1att det är fritt för alla läsare Ja Nej Ja
2att det finns information om inom vilka områden uppslagsverket har artiklar och hur många Ja- Nej Ja
3att det finns en sakkunnig redaktion som utvärderar och granskar artiklarna Ja- Ja- Ja
4att de är findable via sökmotorer som Google och Bing för att öka intresset för experter att vilja producera artiklar för uppslagsverket Ja Nej Ja
5att det förs en dialog om uppslagsverkets strategi, innehåll och policy Ja Nej Ja

 

B)  Egenskaper för enskilda artiklar

  SNL NE BiBB
1 att man ser vem som skrivit den och kan få mer information om hen Ja- Nej Ja
2att det finns information när den skrevs och uppdaterades Ja- Nej Ja
3att den har ett rimligt antal (aktuella) referenser Ja- Nej Ja
4att den har externa länkar för att underlätta källkritik och vidare kunskapssökning Ja- Nej Ja

Utvärdering

Ja-  i tabellen betyder att något är bra, men kan bli bättre. Ett artikelbaserat uppslagsverk måste vara så modernt som möjligt och gärna innehålla funktioner som är nyskapande och unika i jämförelse med till exempel Google och Wikipedia.

Tabellen visar att Store Norske Leksikon väl uppfyller kraven, om än det finns saker att förbättra, på att vara ett modernt digitalt uppslagsverk. Man har också lyckats finna en affärsmodell som gjort detta möjligt. Uppslagsverket NE är inte modernt på grund av sin affärsmodell och att det saknar flera funktioner enligt tabellens kriterier. BiBBs uppslagsverk är ett koncept under utveckling och är därmed olikt de två andra.

Tabellen visar tydligt ett antal förbättringar som är möjliga för NE att införa om man vill. Borde vi inte i Sverige kunna ha ett fritt modernt uppslagsverk som är lika bra eller bättre än det i Norge?

Läs mer om kvalitetsfrågor ...

Om urvalet av uppslagsverk i denna studie

Huvudskälet till att denna studie fokuserar på att jämföra NE med SNL är att SNL har en ägarstruktur som är det långsiktiga målet för BiBB. Den Store Danske Encyklopedi är privatägd och reklamfinansieradreferens. Det artikelbaserade uppslagsverket Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) är inte heller med i denna studie främst av det skälet att det är ett litet och fokuserat på i huvudsak ETT område. Däremot finnns det saker man kan lära av SEPreferens.

Om Store Norske Leksikon

Store Norske Leksikon

2009 släpptes Store norske Leksikon (SNL) i en gratis nätversion utan annonser. Den nuvarande ägarstrukturen med en stiftelse där Norges universitet är centrala intressenter - se lista - kom till stånd 2014. Den norska tidningen Dagbladet förklarar i en artikel att detta var nödvändigt bland annat beroende på Wikipedias stora framgångar och lexikonets misslyckande med att få betalt för sin Online tjänst. Se inlägg på bloggen.

Årsberättelse 2016 för Store Norske Leksikon. Pdf, 20 sidor.. SNL har idag cirka 10 heltidsanställda.

I Store Norske Leksikon: Defining a New Role for an Edited Encyclopaedia, 2014, (pdf), skriver Georg Kjøll & Anne Marit Godal att SNL is an edited, online encyclopaedia that strives towards radical transparency. I artikeln förklaras bland annat hur innehåll skapas och hanteras i SNL.

SNL är i flera avseenden NE:s motsvarighet i Norge med bland annat den stora skillnaden att det är fritt för alla. De borde ligga i folkbibliotekens intresse att medverka till att det i Sverige kom fram en liknande lösning.

SNL är med på BiBBs sida om fria kunskapsresurser.

Artikeln i NE om SNL är missvisande och ouppdaterad. Det står inget om att SNL sedan 2013 är helt fritt och ägs av en ideell organisation med högskolor och universitet som ledande intressenter.BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt modernt artikelsignerat uppslagsverk.

Denna sida uppdaterades: 10 oktber 2017