2 sidor
vid utskrift

Publicering i BiBB

Artiklar, stories och uppslagsord i BiBB kommer alltid att vara fritt nåbara för användarna.

BiBB har en Tvåstegsmodell där avsikten är att BiBB på sikt ägs och finansieras av stiftelse där universitet och högskolor är stora intressenter. Innan detta mål kan förverkligas kommer BiBB att publicera såväl fria som en del sponsrade artiklar. Om en artikel är sponsrad anges detta.

Handledning för att skriva i BiBB

I avvaktan på en egen handledning går det utmärkt att använda Store Norske Leksikons artikelhandledning.

Framtida publiceringsverktyg i BiBB

Det finns en intressant online tidskrift som heter Distill. Ett av målen för denna är att vara en plattform för olika former av interaktiva och dynamiska artiklar. Distill har en guide för hur man ska producera artiklar för Distill. Den kan ses som ett exempel på en framtida guide för publicering i BiBB.

Vem kan publicera stories på BiBBs Kunskapstorg?

Många universitet och högskolor har någon form av samverkansorganisation som lyfter fram pågående forskningsprojekt och forskare. Det kan också vara forskare som har en presentation av ett område som passar som story i Kunskapstorget. Det bedrivs också mycket spännande forskning i företag och en del andra organisationer. Varje organisation informeras om att en Story publicerats på BiBB.

wwwBerättelserna ska vara lagom långa, ha ett begripligt språk och innehålla länkar till mer kunskap. En story som publicerades för något eller några år sedan kan genom bra länkar leda till mer aktuell information och kontakt med forskaren eller projektet.

En story kan mycket väl vara redan publicerad i tryck eller på en annan sajt. Tekniskt är det i ett sökmotorperspektiv möjligt att markera var en artikel ursprungligen publicerades.

Information om artikelförfattarna

Alla som skriver en story eller ett uppslagsord ska ha en länk till önskad (person)hemsida eller t ex till ett IDme, en fri tjänst för ett lagom lång Story om en persons nuvarande arbete. BiBB kommer i ett senare skede att ha en särskild sida med författarinformation.

En tvåstegsmodell för publicering

Sponsrade stories och artiklar

BiBB ska på sikt ägas av stiftelse där universitet och högskolor är stora intressenter. Innan detta mål förverkligas kommer BiBB att publicera en del sponsrade artiklar - se guide.

Kontakta Johan Schlasberg via mejl eller ring 070 576 20 15.

Om design av stories och uppslagsord

Uppslagsorden och berättelserna på BiBB har inte samma logik, design och innehållsformat. Uppslagsorden har större krav på bland annat referenser och stringens. Berättelserna har ett friare formkrav. Läs mer om publicering i BiBB.

Återpublicering av stories och artiklar

De stories och artiklar som finns på sajten BiBB finns alltid i vår databas.

BiBB kommer det att finnas en del berättelser som är återpublicerade från andra källor varav en del är omskrivna för att passa just här. Dessa källor har sin egen grafiska profil, kodstruktur och webbfunktion. Stories som visas här har i stort sett samma grafiska form. Detta ger enhetlighet och igenkänning.


Dina synpunkter är mycket välkomna.

Om design av stories på BiBBs Kunskapstorg

Uppslagsorden i BiBB och Stories (artiklar) på Kunskapstorget har inte samma logik, design och innehållsstrategi för att nämna några skillnader.

Du kan få hjälp med att göra din story eller uppslagsord webbvänlig. Alla sidor i Kunskapstorget har 100% mobil användarupplevelse enligt Googles testverktyg.

I modern marknadsföring talas allt oftare om multichannel marketing. Det betyder helt enkelt att man arbetar med att nå sin tänkta publik via flera kanaler och på sätt som är optimala i dessa kanaler och situationer. För närvarande är alla stories på svenska. Det kommer att ändras och videoberättelser tillkommer också.

Uppdaterad den 27 december 2017BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.

Innehållsförteckning med underrubriker för sajtens Del 1 och 2 finns på - bibb.se/teori/innehall/