2 sidor
vid utskrift

Publicering i BiBB

Artiklar, stories och uppslagsord i BiBB kommer alltid att vara fritt nåbara för användarna.

BiBB har en Tvåstegsmodell där avsikten är att BiBB på sikt ägs och finansieras av stiftelse där universitet och högskolor är stora intressenter. Innan detta mål kan förverkligas kommer BiBB att publicera såväl fria som en del sponsrade artiklar. Om en artikel är sponsrad anges detta.

Handledning för att skriva i Uppslagsverket BiBB

I avvaktan på en egen handledning går det utmärkt att använda Store Norske Leksikons artikelhandledning.

Vem kan publicera stories på BiBBs Kunskapstorg?

Många universitet och högskolor har någon form av samverkansorganisation som lyfter fram pågående forskningsprojekt och forskare. Det kan också vara forskare som har en presentation av ett område som passar som story i Kunskapstorget. Det bedrivs också mycket spännande forskning i företag och en del andra organisationer. Varje organisation informeras om att en Story publicerats på BiBB.

wwwBerättelserna ska vara lagom långa, ha ett begripligt språk och innehålla länkar till mer kunskap. En story som publicerades för något eller några år sedan kan genom bra länkar leda till mer aktuell information och kontakt med forskaren eller projektet.

En story kan mycket väl vara redan publicerad i tryck eller på en annan sajt. Tekniskt är det i ett sökmotorperspektiv möjligt att markera var en artikel ursprungligen publicerades.

Informatiom om artikelförfattarna

Alla som skriver en story eller ett uppslagsord ska ha en länk till önskad (person)hemsida eller t ex till ett IDme, en fri tjänst för ett lagom lång Story om en persons nuvarande arbete. BiBB kommer i ett senare skede att ha en särskild sida med författarinformation.

Om design av stories på BiBBs Kunskapstorg

Uppslagsorden i BiBB och Stories (artiklar) på Kunskapstorget har inte samma logik, design och innehållsstrategi för att nämna några skillnader.

Du kan få hjälp med att göra din story eller uppslagsord webbvänlig. Alla sidor i Kunskapstorget har 100% mobil användarupplevelse enligt Googles testverktyg.

I modern marknadsföring talas allt oftare om multichannel marketing. Det betyder helt enkelt att man arbetar med att nå sin tänkta publik via flera kanaler och på sätt som är optimala i dessa kanaler och situationer. För närvarande är alla stories på svenska. Det kommer att ändras och videoberättelser tillkommer också.BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt modernt artikelsignerat uppslagsverk.

Denna sida uppdaterades: 29 juli 2017