3 sidor
vid utskrift

Om denna sajt

BiBB är en fri tjänst med ett Kunskapstorg för - Forskningsbloggar, Forskningsmiljöer, Fria kunskapsresurser, Stories om forskning - och ett projekt för ett modernt artikelsignerat uppslagsverk.

Sajten innehåller mycket om uppslagsverk och hur ett modernt sådant kan se ut, om informationssökning och kunskapsspridning med mera. Dessa analyser, studier och referenser, och en omfattande och kontinuerlig datainsamling har som mål att försöka belysa viktiga frågor inom området och stödja framväxten av möjliga förbättringar och nya lösningar.

Design och navigering

Jag har designat och kodat denna sajt så att den är mobilvänlig (responsiv). Överst på alla sidor finns länkar till närliggande ämnen. Man når alltid startsidan via vår varumärkesskyddade (pending) logga BiBB®.


En affärsmodell i två steg


Alla artiklar och uppslagsord i BiBB kommer alltid att vara fritt nåbara för användarna. BiBB har en Tvåstegsmodell där avsikten är att BiBB på sikt ägs och finansieras av stiftelse där universitet och högskolor är stora intressenter. Innan detta mål kan förverkligas kommer BiBB att publicera en del sponsrade artiklar - se guide.

Föredrag och rådgivning

Jag håller gärna föredrag - se separat sida och har lång erfarenhet som rådgivare

BiBB som forskningsprojekt i företagsekonomi

Min kommande doktorsavhandling vid Lunds universitet har titeln "Affärsmodeller för uppslagsverk och kunskapstorget BiBB". En intressant fråga är vad akademiska teorier kan bidra med för att en innovation som BiBB kan genomföras bättre och fortare? Och var det behövs ny teori?

Projektet BiBB kommer att ta många år att helt genomföra, avhandlingen blir klar 2017. Det finns en referenslista för forskningsdelen.

BiBB började med ett föredrag om framtidens bibliotek

2007 engagerade region Skåne mig för att hålla ett föredrag för en större grupp bibliotekschefer. Bland annat framförde jag fem förslag; ett var att biblioteken i Sverige skulle köpa uppslagsverket NE och göra det fritt tillgängligt. Ett frö hade i varje fall såtts i min trädgård.

Krisen i skolan och BiBB

Att göra kunskap lätt tillgänglig - i form av ett Kunskapstorg och ett för alla fritt modernt uppslagsverk - löser verkligen inte skolans problem, men det kan vara ett bidrag till ökad respekt för kunskap och en väg bland andra att upptäcka vårt gemensamma vetande och vår framtid.

Mitt mål är att BiBB ska ge värde för många

Dagens informationslandskap talar för att BiBB - i någon form - kommer att realiseras, som i Norge. BiBB är ett samverkansprojekt med många vinnare.

Att göra mer kunskap lätt tillgänglig för alla är min värdegrund och kompass för att arbeta med BiBB.

Relation med bolaget NE och Wikipedia

Jag har ingen relation med vare sig NE Nationalencyklopedin AB eller Wikipedia.

 Visa mer vertical arrows Mina kontakter med "NE-sfären"

När jag i oktober 2011 startade detta projekt om ett tänkbart NE3 hade jag inte haft kontakt med någon inom "NE-sfären". Endast publik information användes. Jag har inget uppdrag för NE, men träffade NE:s VD och chefredaktör 29 december 2011 för att informera om denna sajt.

De delade väsentliga delar av min analys av framtiden för uppslagsverket NE, men ansåg att "de hade ett par år på sig för att anpassa bolaget till en ny strategi".

Den 6 december 2011 fick jag ett brev undertecknat Philip Larsson, bolagsjurist NE Nationalencyklopedin AB. I detta stod bland annat ...

NE Nationalencyklopedin AB har noterat att Du på eget initiativ och utan NE:s medverkan ... tagit fram en strategi för företagets fortsatta utveckling ... Från NE:s sida tycker vi att Dina funderingar är intressanta och vi har förstås inga synpunkter på att Du sysselsätter dig med detta .... Även om du påpekat detta på din hemsida vill vi be dig att vara särskilt tydlig i offentliga sammanhang med att Du inte företräder NE på något sätt och att Du inte agerar på företagets uppdrag. Fär din kännedom vill vi också passa på att meddela att NE inte är aktuellt för försäljning ...

Jag har därefter haft flera kontakter med bolagets VD. Det har under dessa fem år inte framförts någon kritik från bolaget till mig mot projektet förrän den 27 oktober 2016 cirka två veckor efter publiceringen av en jämförelse mellan NE och Wikipedia. Projektet bytte i december 2016 till ett sedan länge planerat namn: BiBB.

Om Johan Schlasberg

Jag har lång erfarenhet som strategirådgivare och har utvecklat och driver två mobila tjänster. Inom IT är enkelhet ett av mina intressen. Jag har bl a skrivit om innovationer och Öppna monopol.

Två mobila tjänster inom storytelling

IDstories.se - delvis baserat på mina två egna patent inom Internet of Things - har i c:a femton år publicerat berättelser om kultur, personer, näringsliv och fastighetshistoria.

Kontakttjänsten IDme, som är gratis - är ett komplement eller alternativ till Linkedin och har fokus på ditt nuvarande arbete.

Johan S är medlem i Biblioteksföreningarna i Sverige och Norge sedan 2015BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt modernt uppslagsverk.

Denna sida uppdaterades: 15 februari 2017