Om sajten BiBB |

3 sidor
vid utskrift

Om denna sajt och Johan Schlasberg

BiBB är en fri tjänst med ett innehållsrikt Kunskapstorg och ett projekt för ett modernt innovativt artikelsignerat uppslagsverk.

Om Johan Schlasberg

Jag har lång erfarenhet som strategirådgivare och har utvecklat och driver två mobila tjänster. Jag har bl a skrivit om enkelhet inom IT och innovationer och Öppna monopol.

Två mobila tjänster inom storytelling

IDstories.se har jag i mer än femton år publicerat berättelser om kultur, personer och fastigheters historia. Tjänsten är delvis baserat på mina två egna patent inom Internet of Things enW med fokus på att bygga broar (utvecklade bland annat en mobil streckkodsläsare) mellan den fysiska och den digitala världen. Projekt med Ericsson och Nokia.

Kontakttjänsten IDme {aj-di-mi}, som är gratis - är ett komplement eller i en del situationer ett alternativ till Linkedin och har fokus på ditt nuvarande arbete. Se mitt IDme.

Design och navigering

navigation  bibb sajt

Sajten BiBB.se har två delar.
Den första eller översta är skriven för en lite bredare publik medan den andra eller undre delen mer vänder sig till en akademisk publik. Det finns ett stort antal länkar inom och mellan delarna.

Siffrorna 1 och 2 markerar startsidan på respektive del. Delarna har olika bakgrundsfärger och huvudrubriker. Den blå rutan markerar sajtens innehållsförteckning. Se utökad läsanvisning.

Jag har designat och kodat denna sajt så att den är mobilvänlig (responsiv). Alla sidor har ett datum längst ner och överst finns länkar till närliggande ämnen. Man når startsidan via loggan på vårt varumärkesskyddade namn BiBB®.

 Visa mer vertical arrows Om design och programmering av sajten BiBB.se

Sajten består av två delar, en mer allmän och en mer akademisk. Språket är delvis anpassat efter respektive tänkt läsekrets. Vanligen är texter som läses via webben mer direkta och försöker direkt förmedla sin "poäng". En akademisk text är mer linjär och bygger upp en argumentation. Hanteringen av referenser är olika och det är viktigare i en akademisk text att presentera arbetet i en teoretisk och historisk kontext - eller sammanhang som man kallar det till vardags.

För att optimera läsbarheten på flera plattformar kontrolleras koden på alla sidor med en valideringstjänst som drivs av standardiseringsorganisationen World Wide Web (W3).

Jag har handkodad sajten med Adobes sajtverktyg Dreamweaver och Photoshop. All design styrs av en så kallad CSS enW-fil, en för respektive del. Utskriften styrs av en särskild printfil. För effektivisering ingår ett flertal SSI-filer (Server Side Include), vilket betyder att en del filer med text eller siffror får ett "sajt-globalt" genomslag. I framtiden kommer troligen en sajt som denna att kunna göras via ett Content Management System (CMS). Jag kallar det för ett Thesis Management System - om digitala avhandlingar. Även om sajten är mobilvänlig - testas via ett verktyg på Google Development - är den för närvarande inte kodad "mobile first". Sedan mitten av 2017 accepterar alla stora webbläsare en säkert kommande 'standard' för layout av sajter med CSS Layout grids. Den modellen är (ännu) inte implementerad här.

Projektets drivkrafter

1  Ett fritt modernt uppslagsverk

Ett Kunskapstorg och fritt modernt och lite annorlunda uppslagsverk baserat på signerade artiklar - är ett bidrag till ökad respekt för kunskap och gemensamt vetande. BiBB är ett samverkansprojekt med många vinnare.

Sedan några år finns ett fritt modernt uppslagsverk i Norge - Store Norske Leksikon - så ska det bli även i Sverige. Läs om SNL.

Att göra mer kunskap lätt tillgänglig för alla är min värdegrund och kompass för att arbeta med BiBB.

2  En avhandling i företagsekonomi

Se gärna teoridelen i min kommande doktorsavhandling i företagsekonomi vid Lunds universitet. Den har titeln "Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'. En intressant fråga är vad akademiska teorier kan bidra med för att en innovation som BiBB kan genomföras bättre och fortare? Och om det kan behövas ny teori och metod? (Svaret är ja). Min ambition är att få universitetet att acceptera en enbart webb-baserad avhandling.

Projektet BiBB kommer att ta några år att genomföra, avhandlingen blir klar 2018. Det finns en referens- och litteraturlista i forskningsdelen.

"Don't be boring"

lär Jeff Bezos ha sagt till redaktionsledningen på Washington Post, tidningen som han - grundaren av megaföretaget Amazon - privat köpte 2013 för 250 MUSD. WaPo har i den andan utvecklats från en Washington-centrerad tidning till en viktig nationell och internationell tidning och maktgranskare av högsta klass.

Jeff Bezos uppmaning är inspirerande även om flertalet forskare inte är vana vid en sådan tanke, men vill man producera relevant forskning och nå och samtala med en bred publik - och forskare - och dessutom påverka, är den ett bra ressällskap. Så hur kan man göra? BiBB är mitt försök.

Min modell är att ha två delar i en gemensam helhet vilket är ett experiment och en IMHO hittills oprövad form i den akademiska världen. En del som vänder sig till en bredare publik och en andra del som är mer traditionellt akademisk.

Sätten att skriva är olika. I den första delen är relevans för tänkta läsare och användbarhet, visuell kommunikation, sidnavigering, konkreta förslag och impact exempel på viktiga frågor. Det oväntade kan öka läsintresset. ||| Den andra delen är mer i linje med etablerade skrivformer inom ämnesområdet som till exempel avgränsning i frågeställningarna, metodfrågor, referenser till tidigare och närliggande forskning och litteraturreferenser.

Man kan lätt växla mellan de två delarna efter eget önskemål och intresse.

På sidan om projektets 12 delstudier finns utöver en överblick av dessa, en kortfattat beskrivning av hur jag ser på BiBB som ett forskningsprojekt.


En affärsmodell i två steg


BiBB har en Tvåstegsmodell där avsikten är att BiBB på sikt ägs av stiftelse där universitet och högskolor är stora intressenter. Innan detta mål kan förverkligas kommer BiBB att publicera en del sponsrade artiklar.

Föredrag om BiBB

Jag håller gärna föredrag. Jag säljer inga tjänster eller produkter till bibliotek.

BiBB började med ett föredrag 2007 om framtidens bibliotek - sajt sedan 2011

2007 engagerade region Skåne mig för att hålla ett föredrag för en större grupp bibliotekschefer. Bland annat framförde jag fem förslag; ett var att biblioteken i Sverige skulle köpa uppslagsverket NE och göra det fritt tillgängligt. Ett frö hade i varje fall såtts i min trädgård. Denna sajt är publik sedan november 2011.

Ingen relation med bolaget NE

Jag har ingen relation med vare sig NE Nationalencyklopedin AB eller Wikipedia. Detta projekt har ingen uppdragsgivare utöver mig själv och ingen extern finansiering utöver eventuella framtida sponsorengagemang.

 Visa mer vertical arrows Om mina (få) kontakter med "NE-sfären"

När jag i oktober 2011 startade detta projekt om ett fritt och modernt tänkbart NE3 hade jag inte haft kontakt med någon inom "NE-sfären". Endast publik information användes. Jag har inget uppdrag för NE, men träffade NE:s VD och chefredaktör 29 december 2011 för att informera om denna sajt.

De delade väsentliga delar av min analys av framtiden för uppslagsverket NE, men ansåg att "de hade ett par år på sig för att anpassa bolaget till en ny strategi".

Den 6 december 2011 fick jag ett brev undertecknat Philip Larsson, bolagsjurist NE Nationalencyklopedin AB. I detta stod bland annat ...

NE Nationalencyklopedin AB har noterat att Du på eget initiativ och utan NE:s medverkan ... tagit fram en strategi för företagets fortsatta utveckling ... Från NE:s sida tycker vi att Dina funderingar är intressanta och vi har förstås inga synpunkter på att Du sysselsätter dig med detta .... Även om du påpekat detta på din hemsida vill vi be dig att vara särskilt tydlig i offentliga sammanhang med att Du inte företräder NE på något sätt och att Du inte agerar på företagets uppdrag. Fär din kännedom vill vi också passa på att meddela att NE inte är aktuellt för försäljning ...

Jag har därefter haft flera kontakter med bolagets VD. Det har under dessa fem år inte framförts någon kritik från bolaget till mig mot projektet förrän den 27 oktober 2016 cirka två veckor efter publiceringen av en jämförelse mellan NE och Wikipedia.

Projektet bytte i december 2016 namn och webbadress från NE3 till ett sedan länge planerat namn: BiBB.

Uppdaterad den 11 april 2018BiBB® är ett projekt för ett Kunskapstorg och ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk,
och en kommande avhandling i företagsekonomi 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Innehållsförteckning med underrubriker för sajtens Del 1 och 2 finns på - bibb.se/teori/innehall/