2 sidor
vid utskrift

Media om BiBB och NE

2016.11.10: Erbjud alla barn ett nationellt uppslagsverk

Biblioteksbladet - som i första hand är en tidning för medlemmarna i Biblioteksföreningen - har i nummer 2016:7 en debattartikel med rubriken Erbjud alla barn ett nationellt uppslagsverk.

Författaren är gymnasiebibliotekarie i Ystad och i artikeln står bland annat

Först och främst vill jag poängtera att jag är kritisk till NE:s diffusa prissättning som under en längre tid känts högst slumpartad. Den kostnadsökning mitt bibliotek drabbats av under de senaste åren står definitivt inte i paritet till det mervärde jag borde kunna förvänta mig. Det finns med andra ord en hel del förbättringsområden när det kommer till NE, och detta vill jag verkligen vara tydlig med.

Författaren framför bra idéer som sedan många år är välkända för de som läst sajten BiBB. T ex om likvärdig tillgång till ett uppslagsverk typ NE, om att lära av Norge (Store Norske leksikon) och om att vi behöver ett nationellt för alla tillgängligt uppslagsverk. Författaren säger att det ska vara för barn. Även denna tanke finns sedan länge på BiBB.

2016.10.20: Från Peter Alsbjers biblioteksblogg

Denna Sveriges största och prisbelönta biblioteksblogg har en post Wikipedia och eller nationalencyklopedien som presenterar BiBB. Inte helt rätt, men en bra början.

Den tar också upp att flera skolor slutat erbjuda NE och att Wikipedias olika språkversioner ofta ger fördjupad kunskap i ett ämne.

2016.10.05: NE slopas i flera skolor

Biblioteksbladet har i nummer 2016:6 en artikel med rubriken NE slopas i flera skolor.

I artikeln berättas bland annat att ett sextiotal skolor slutat abonnera på NE och att Landets största folkbibliotek, Stockholms stadsbibliotek, sa upp NE i år efter att priset stigit från 119 000 kronor år 2005 till 332 000 kronor år 2015.

NE:s VD får frågan "Varför kan en skola inte prenumerera på enbart uppslagsverket?" och svarar Det har inte funnits tillräckligt många kunder som önskat att dela upp paketet....


NE som definitionsreferens i media

Media använder relativt ofta NE som källa i vissa definitionsfrågor - "I Nationalencyklopedin definieras xx som yyyy" - som sedan man kan acceptera eller argumentera kring. En sökning i Svenska Dagbladet på Nationalencyklopedin från 2011 till oktober 2015 gav 87 träffar.

Ett inte oviktigt problem är att det troligen bara är några få procent av läsarna som har enkel tillgång till NE.se. Min prognos är att Wikipedias ökande referensstatus allt oftare kommer att ersätta NE som källa och referens. En faktor som styr detta är enskilda författares och allmänhetens uppfattning om NE:s och Wikipedias relativa referensstatus. Bland tidningar kan förväntas en viss eftersläpning. Jämför med min studie om vad drygt 40 folkbibliotek skrev om NE på sina sida om Databaser. Följ förändringen i (nästan) realtid.

 BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt modernt uppslagsverk.

Denna sida uppdaterades: 20 februari 2016