3 sidor
vid utskrift

Rapporter och enkäter

Här publiceras lägesrapporter om några av det senaste kvartalets händelser av intresse för BiBB och en introduktion till de minienkäter på tre till fyra frågor som finns inom olika områden.

Droppen urholkar stenen, inte genom sin tyngd utan genom att ofta falla. Berätta gärna om BiBB för andra. Alla innovationer behöver early adopters.


Enkäter

Gå gärna till respektive sida för att se enkäterna i sitt sammanhang.

1.  Om citerbarhet för NE och Wikipedia i skolan

2.  Om doktorander som innehållsproducenter i BiBB

3.  Förslag om fria databaser på bibliotekens hemsidor

metafor för avhandling och projekt

Denna målning av Nicolas de Staël är en metafor för projektet BiBB och min avhandling. Båtarna följs åt, en rör sig mot hamnen, den andra ångar vidare mot sin okända framtid. BiBB kommer att ta flera år att etablera, men min doktorsavhandling i företagsekonomi med fokus på utveckling av nya affärsmodeller och BiBB blir förhoppningsvis klar våren 2017. Även den delen av projektet BiBB har utvecklats enligt plan.

Februari 2017

Några fler månader, men det har varit jul och mycket har hänt.

I december 2016 bytte projektet namn till BiBB och domänadressen BiBB.se. BiBB® är nu ett registrerat varumärke.

Mycket stora delar av sajten har omarbetats de senaste månaderna. Det har bland annat förtydligats att intresset för NE på denna sajt till helt övervägande del fokuserar på situationen och framtiden för uppslagsverket NE.

Kunskapstorget har utvecklats mycket. I oktober publicerade jag Sveriges första systematiska jämförelse mellan NE och Wikipedia. Flera andra studier har initierats - se lista.

Sajtens kodbibibliotek och kodstruktur har förbättrats. Renderingshastigheten i mobiltelefoner är godkänd, men kan förbättras och detta åtgärdas i vår. Alla sidor är 100% mobilvänliga enligt Googles testverktyg och koden håller godkänd W3C-standard. En separat media="print"-fil för utskrifter har utvecklats och installerats.

September 2016

Vårt Kunskapstorg kom igång i augusti genom ett samarbete med Lunds universitet. I oktober presenterade Johan Schlasberg BiBB och konceptet med digitala avhandlingar på ett seminarium om Open access på Företagsekonomernas (FEKIS) årliga ämneskonferens.

Juni 2016

Den 18 maj höll jag ett doktorandseminarium på Företagsekonomiska institutionen i Lund om helt digitala avhandlingar eller hybridformer. I april och delar av maj pausade projektet något då jag arbetade med ett större konsultuppdrag och kontakttjänsten IDme, som är ett komplement eller alternativ till Linkedin.

Sajten BiBB utvecklades löpande och nya sidor tillkom. Alla sidor på BiBB utom en med mycket tabelldata, har nu nått 100% Mobil användarupplevlevelse i Googles utvärderingsmall av sajter.

Mars 2016

Nu är över 98% av landets alla kommuner (290) och folkbibliotek med i analysen av NE:s kunder. Där rapporteras om vilka kommuner och folkbibliotek som har eller inte har ett abonnemang på NE, hur länge de gäller och vad de betalar. Ambitionen är att siffrorna ska vara minst 90% rätt. Fel beror i första hand på att en del data inte är helt aktuella och att vissa kommuner flyttar abonnemangsbesluten från central nivå till enskilda skolor.

December 2015

Största delen av perioden har ägnades åt att producera denna sajt som har blivit allt mer omfattande. Det är alltid en utmaning att väcka intresse och samtidigt fördjupa analysen och resonemangen för de mer intresserade. Sajtens meny har ändrats många gånger. Stor vikt läggs vid att ange referenser.

Jag har både via telefon och mejl haft dialog med skolor, kommuner, bibliotek och en del organisationer. Detta har utöver att öka dataunderlagen lett till förbättrade presentationer.

En viktig del har varit att få en första överblick över vilka organisationer och personer som producerar kunskap och reflektioner inom projektets intresseområden.BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt modernt uppslagsverk.

Denna sida uppdaterades: 24 februari 2017