2 sidor
vid utskrift

På Kunskapstorget

01 Cirka 60 fria Kunskapsresurser

Inom bland annat utbildning, lärande, uppslagsverk, språk och ordböcker. En bra bas för folkbibliotekens Databaser.

02 14 berättelser och artiklar

Korta och lättlästa berättelse om forskning på universitet, högskolor och i företag.

03 Forskning och samhälle

Mer än 50 länkar till internationella tidskrifter om forskning, kultur och samhälle - som Quartz, the Conversation och 52 Insights - och till ett stort antal svenska universitetsbloggar.

04 'Fråga BiBB'

En Q&A-tjänst via länkar till cirka 20 akademiska institutioner. Här hittar man tusentals frågor och svar, och kan ställa egna frågor.

Sidan har också en analys av folkbibliotekens 'Bibblan svarar' och den tjänstens design och framtid.

05 Uppslagsord

Ännu inga, men det kommer. You are invited.

Därför har BiBB ett Kunskapstorg

Även med stora resurser skulle det ta lång tid att etablera BiBB som uppslagsverk. Internet koncentrerar oftast uppmärksamheten till ett mycket lågt antal aktörer inom varje område och Google med drygt 90% av alla 'Sök' är ett talande exempel på detta.

BiBB kunde ha valt en liknande strategi som idag väletablerade Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) som började med två artiklar. SEP är ett mycket specialiserat uppslagsverk medan BiBB är tänkt att vara mycket brett. Detta och en del andra faktorer har lett till att BiBB redan nu kan presentera värde för ganska många läsare via sitt Kunskapstorg. Uppslagsverket kommer att ta lite längre tid att etablera.

Kunskapstorget bidrar till att etablera varumärket BiBB, vilket i sin tur är tänkt att underlätta en positiv utveckling vad avser såväl ägandefrågor som innehåll.

Uppdaterad den 25 februari 2018BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.

Innehållsförteckning med underrubriker för sajtens Del 1 och 2 finns på - bibb.se/teori/innehall/