2 sidor
vid utskrift

Om Kunskapstorget

Som på alla torg finns det på BiBB flera ställen att besöka. Guiden ovan visar några.

Just nu finns det 14 artiklar eller stories som berättar om forskningsprojekt på universitet och företag.

Det finns presentationer av Forskningsmiljöer som institutioner och centrumbildningar och en lista med Forskningsbloggar.

Det finns många fria Kunskapsresurser inom bland annat utbildning, lärande, uppslagsverk, språk och ordböcker.

Alla artiklar och uppslagsord i BiBB kommer alltid att vara fritt nåbara för användarna. BiBB har en Tvåstegsmodell där avsikten är att BiBB på sikt ägs och finansieras av stiftelse där universitet och högskolor är stora intressenter. Innan detta mål kan förverkligas kommer BiBB att publicera en del sponsrade artiklar - se guide.

I Nätekonomin är det så att volym föder volym. Varje ny publicerat story, artikel eller uppslagsord ökar sannolikheten att den och andra blir lästa. Antalet besökta sajter följer den så kallade Zipfkurvan. I app-världen står till exempel de 10 mest använda apparna för en helt dominerande andel av all användning.

Om design av stories, artiklar och uppslagsord i BiBB

Uppslagsorden i BiBB och stories - artiklar- på Kunskapstorget har inte samma logik, design och innehållsformat. Läs mer om publicering i BiBB.

Återpublicering av stories och artiklar

De stories och artiklar som finns på BiBB finns alltid i vår databas.

Det kommer att finnas berättelser från olika källor; en del är återpublicerade från andra (universitets-) sajter, en del är omskrivna för att passa just här och andra helt nya berättelser som i varje fall börjar sin publicering på BiBB. Flertalet av dessa källor har sin egen grafiska profil, sitt eget användargränssnitt och sin egen kodstruktur och webbfunktion. Strategin för Kunskapstorget är att stories som visas här har - i stort sett - samma grafiska profil och tekniska prestanda. Kanske någon invänder att detta bryter mot andras använda gränssnitt - t ex där en berättelse är publicerad på en annan sajt, men detta ger enhetlighet och är en styrka. Det är bra om en besökare känner igen BiBBs design och lär sig hur sajten navigeras med mera.

En av de eftersträvade effekterna med dessa berättelser är att fler ska uppskatta, använda och vilja skriva - se koncept för doktorander - på BiBB. Sidan informerar också om reglerna för copyright på BiBB.

Om Forskningsmiljöer i Kunskapstorget

På sidan Forskningsmiljöer presenteras ett ökande antal forskningsmiljöer. Det kan vara enskilda institutioner, centrumbildningar eller t ex en forskningsenhet på ett företag.

Förhoppningsvis kan detta leda till fler studerande och ökad kunskap om verksamheten och aktuell forskning.

Dina synpunkter är mycket välkomna.

Kontakta Johan Schlasberg, t ex via mitt IDme eller ring 040 611 20 15.BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt modernt uppslagsverk.

Uppdaterat: 11 januari 2017