5 sidor
vid utskrift

'Fråga BiBB'

en Q&A-tjänst via universitet och högskolor

Se tusentals frågor och svar

 Visa mer vertical arrows20 Q&A-tjänster på universitet och högskolor

Fråga om astronomi och rymden: Chalmers, Onsala rymdobservatorium

Fråga om astronomi och fysik: Uppsala universitet

Fråga en astronom: Linköpings universitet

Ask an astronomer: Cornell university, USA

Fråga en biolog: Lunds universitet

Fråga en biolog: Linköpings universitet

Fråga om djur: Lunds universitet, zoofysiologi

Fråga en fysiker: Linköpings universitet

Fråga om fysik: Nationellt resurscentrum för fysik >7.000 svar

Fråga en geolog: Lunds universitet

Fråga en historiker: Linköpings universitet

Fråga en jurist: Linköpings universitet

Fråga en kemist: Linköpings universitet

Fråga en matematiker: Linköpings universitet

Fråga en medicinare: Linköpings universitet

Fråga om medicinsk vetenskap: Karolinska Institutet (KI)

Fråga om neuropsykiatri: Göteborgs universitet, Neuropsykiatriskt centrum

Fråga om skog: Sveriges lantbruksuniversitet och Linnéuniversitetet

Fråga en språkvetare om svenska språket: Linköpings universitet

Fråga om vatten: Uppsala universitet, Vattencentrum

Hör gärna av dig om du känner till fler Q&A-tjänster på universitet och högskolor. I Sverige eller utomlands.

En Fråge- och Svarstjänst (Q&A) - med enbart länkar till fria källor - via BiBB kan bli en gemensam plattform för universitet och högskolor och en del i deras samverkansuppgift. Några har redan en Q&A-tjänst - se ovan.

Det finns olika former av Q&A-tjänster. Ett exempel är amerikanska Quora, som enligt Wikipedia hade 190 miljoner unika besökare eW i april 2017, ett annat är 'Bibblan svarar' som analyseras nedan. Tabelldatareferens


Om 'Bibblan svarar'

Folkbiblioteken erbjuder sedan 2011 en fri tjänst som heter 'Bibblan svarar'. Kungliga Biblioteket (KB) bidrog 2017 med cirka 1.3 MSEK till driften. Cirka 150 bibliotekarier (kallas operatörer) svarar på frågor och ett 60-tal folkbibliotek är engagerade. Idag finns drygt 11.000 frågor besvarade. 2016 tillkom att man besvarar frågor på flera språk.

'Bibblan svarar' var temat för en konferens i april 2017 på Malmö stadsbibliotek. Anna Lundén, enhetschef för Nationell biblioteks-samverkan KB var en av talarna. Se Anna Lundéns inlägg via Youtube, börjar drygt 7 minuter in i videon. Anna Lundén beskriver 'Bibblan svarar' som en tjänst som erbjuder "en likvärdig digital referenstjänst till alla i Sverige".

Gunilla Fors är en av de som med bas i Malmö stadsbibliotek driver 'Bibblan svarar' och 'Bibblan guidar'. Se Gunilla Fors inlägg via Youtube. Efter cirka 30 minuter sägs att 'Bibblan svarar' också är en väldigt bra exempelsamling på allt vad biblioteken kan hjälpa till med det vill säga en form av marknadsföring.


'Bibblan svarar' är helt beroende av Google och Wikipedia

Cirka 28 minuter in i Gunilla Fors video ovan får vi veta att cirka 92% av de närmare 800.000 sidvisningarna i 'Bibblan svarar' 2016 kom via en Googlesökning, att det är viktigt att sökmotoroptimera svaren och att

Google är en bra möjlighet för oss att synas på nätet och att marknadsföra biblioteken som kunskapscenter. [Folkbiblioteken söker sin roll - min kommentar]

Wikipedia som hjälpmedel och referens

Det är inte osannolikt att en bibliotekarie letar efter svar via Google, Wikipedia och i den egna utmärkta databastjänsten 'Bibblan guidar'.

Det är mycket vanligt att svaren i 'Bibblan svarar' innehåller länkar till Wikipedia. Detta är intressant då nästan inga bibliotek har med Wikipedia på sin sida om Databaser. I skolvärlden finns ett stort antal lärare som inte anser att det är godkänt för eleverna att referera till Wikipedia. 'Bibblan svarar' gör en annan bedömning.

Bör 'Bibblan svarar' länka till betaljänster som NE, Landguiden och Alex?

Varför länkar 'Bibblan svarar' till betaltjänsten NE som (endast) 108 (37%) av alla folkbibliotek har tillgång till? Cirka 70% har NE enbart biblioteket. Borde man inte som princip enbart länka till fria tjänster som är nåbara för alla överallt? Det vore likvärdigt - och i linje med Anna Lundéns syn på likvärdighet. Se citatet ovan.

Hur ofta har 'Bibblan svarar' länkar till NE? Frågan besvaras i tabellen med analys av alla svar från 1 feb. 2018. Ansvariga för 'Bibblan svarar' informerades den 26.02.18 om denna studie. Tjänstens operatörer informeras efterhand. Studien - en av 11 delstudier i BiBB-projektet - är pågående.

Tabellen innehåller svar som länkarInkluderar även länk till korta NE-artiklar som oftast ger mycket ringa information. till Nationalencyklopedin (NE)

Datum Fråga Besvarat av
Mouse overUppdaterat per 17 mars 2018Efternamn här
Mars ------------------------------------ 4 (~4%) svar med NE
2018.03.09 Skillnad mellan begreppen intension och konnotation Daniel B.
03.08 Vad är en integrerad krets Stefan G.
03.06 Växtceller och djurceller Daniel B.
03.05 Människor på medeltiden Gunilla F.
Februari ------------------------------------ 31 (~8%) svar med NE
2018.02.28 Sturm und Drang Daniel B.
02.28 Vad är organismer Daniel B.
02.28 Vad är en blå lagun Daniel B.
02.28 Vad är massa Daniel B.
02.22 Fakta om franska revolutionen och jasminrevolutionen Sebastian T.
02.22 Böcker om dysfunktionella familjer och en dysfunktionell uppväxt Marta F.
02.20 Varför stavas svenskan och engelskan så olika Daniel B.
02.18 Fäller en tår Daniel B.
02.16 När blev Sverige ett land Åsa B N.
02.13 Varför är isbjörnar viktiga Gunilla F.
02.13 Hur förorenas luft och hur förorenat är Sverige Gunilla F.
02.13 Vad händer med luft när det är vakuum Gunilla F.
02.13 Hur gammal är illuminati Daniel B.
02.13 Hur är det att bo på Nordpolen Daniel B.
02.13 Varför är räkor läskiga Daniel B.
02.13 Näringskedja Daniel B.
02.11 Hur bor pingviner på Antarktis Alexandra M.
02.11 Vad händer om man bantar Kristian P.
02.08 Snabba och långsamma kolhydrater Jan G.
02.06 Hur startade judendomen och kristendomen Fanny H.
02.06 Vad är skandinavism Daniel B.
02.06 Hur definierar man musik Daniel B.
02.05 Country music Daniel B.
02.02 Hur ser framtiden ut för meänkieli Daniel B.
02.02 Vem var det som uppfann skiftnyckeln Daniel B.
02.02 Är mörk materia motsatsen till materia Daniel B.
02.01 Koldioxidökning Daniel B.
02.01 Jordbruk runt om i världen Daniel B.
02.01 Vilka gaser från elden Maria A.
2018.02.01 Söka källor till uppsats Daniel B.

Några kommentarer:Cirka 8% av svaren har länkar till NE. En enkel analys visar att frågeställarna skulle kunna få fullt tillräckliga svarDetta skulle man kunna redovisa mer i detalj. utan referenser till NE. Svaren blir inte sämre ur innehållssynpunkt om man beslutar att inte ha med länkar till NE och tjänsten blir bättre ur ett tillgänglighetsperspektiv. En bibliotekarie har enligt överenskommelse med NE möjlighet att citera delar ur NE i ett personligt mejl till frågeställaren (källa: bibliotekarie). // Denna studie är en av 11 delstudier.

 Visa mer vertical arrowsovan medverkande bibliotekarier

(Alexandra M.) = Alexandra Melander
(Daniel B.) = Daniel Björklund
(Fanny H.) = Fanny Halling
(Gunilla F.) = Gunilla Fors
(Jan G.) = Jan Gustafson
(Kristian P.) = Kristian Priemel
(Maria A.) = Maria Albinsson
(Marta F.) = Marta Fernandez
(Sebastian T.) = Sebastian Tarazona
(Stefan G.) = Stefan Grip
(Åsa B. N.) = Åsa B. Nilsson


För övrigt anser jag att folkbiblioteken bör utveckla sin tjänst 'Databaser'. Se analys och förslag.


Bibliotek och Artificiell intelligens (AI)

Microsoft har idag (minst) 5.000 personer som arbetar med alla aspekter av AI. För bara några få år sedan deklarerade Google att strategin nu var "Mobile first", vilket tvingade fram omprogrammering av miljarder webbsidor till det man kallar Responsive design. Nu säger Google att det är AI first - bloggpost 17 maj 2017 - "Making AI work for everyone" - av Sundar Pichai, VD Google.

Dagens informationssökning via Google och andra vägar kommer att bli mycket bättre. Den snabba utvecklingen inom Artificiell Intelligence (AI) kommer självklart att påverka hur människor söker och får svar på sina frågor. På konferensen i Malmö 2017 nämndes inte ordet AI, det kommer det att göra 2018 eller i varje fall 2019.

Vilken roll och plats kan 'Bibblan svarar' och 'Bibblan guidar' få i en AI-genomsyrad värld?

Vilken roll ska och vill folkbiblioteken ha i framtiden?

Uppdaterad den 18 mars 2018BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.

Innehållsförteckning med underrubriker för sajtens Del 1 och 2 finns på - bibb.se/teori/innehall/