4+4 sidor
vid utskrift

'Fråga BiBB'       en del i Kunskapstorget

en Q&A-tjänst via universitet och högskolor

 Visa mer vertical arrows22 Q&A-tjänster - över 15.000 frågor och svar.

Fråga om astronomi och rymden: Chalmers, Onsala rymdobservatorium

Fråga om astronomi och fysik: Uppsala universitet

Fråga en astronom: Linköpings universitet

Ask an astronomer: Cornell university, USA

Fråga en biolog: Lunds universitet

Fråga en biolog: Linköpings universitet

Fråga om djur: Lunds universitet, zoofysiologi

Fråga en fysiker: Linköpings universitet

Fråga om fysik: Nationellt resurscentrum för fysik >7.000 svar

Fråga en geolog: Lunds universitet

Fråga en historiker: Linköpings universitet

Fråga en historiker: Lunds universitet

Fråga en jurist: Linköpings universitet

Fråga en kemist: Linköpings universitet

Fråga en matematiker: Linköpings universitet

Fråga om matematik: Lunds universitet

Fråga en medicinare: Linköpings universitet

Fråga om medicinsk vetenskap: Karolinska Institutet (KI)

Fråga om neuropsykiatri: Göteborgs universitet, Neuropsykiatriskt centrum

Fråga om skog: Sveriges lantbruksuniversitet och Linnéuniversitetet

Fråga en språkvetare om svenska språket: Linköpings universitet

Fråga om vatten: Uppsala universitet, Vattencentrum

Hör gärna av dig om du känner till fler Q&A-tjänster på universitet och högskolor. I Sverige eller utomlands.

En Fråge- och Svarstjänst (Q&A) - med enbart länkar till fria källor - via BiBB kan bli en gemensam plattform för universitet och högskolor och en del i deras samverkansuppgift. Några har redan en Q&A-tjänst - se ovan.

Det finns många Q&A-tjänster. Ett exempel är amerikanska Quora enW, som enligt Wikipedia hade 190 miljoner unika besökare enW i april 2017. Ett annat exempel är 'Bibblan svarar' - tabelldata med NE-svarreferens

Studie av tjänsten 'Bibblan svarar'

Folkbiblioteken erbjuder sedan 2011 en fri tjänst som heter 'Bibblan svarar'. Kungliga Biblioteket (KB) bidrog 2017 med cirka 1.3 MSEK till driften. Cirka 150 bibliotekarier (kallas operatörer) svarar på frågor och ett 60-tal folkbibliotek är engagerade. Idag finns drygt 11.000 frågor besvarade.

'Bibblan svarar' var temat för en konferens i april 2017 på Malmö stadsbibliotek. Anna Lundén, enhetschef för Nationell biblioteks-samverkan KB var en av talarna. Se Anna Lundéns inlägg via Youtube, börjar drygt 7 minuter in i videon. Anna Lundén beskriver 'Bibblan svarar' som en tjänst som erbjuder "en likvärdig digital referenstjänst till alla i Sverige".

Gunilla Fors är en av de som med bas i Malmö stadsbibliotek driver 'Bibblan svarar' och 'Bibblan guidar'. Se Gunilla Fors inlägg via Youtube. Efter cirka 30 minuter sägs att 'Bibblan svarar' också är en väldigt bra exempelsamling på allt vad biblioteken kan hjälpa till med det vill säga en form av marknadsföring.


'Bibblan svarar' är helt beroende av Google och Wikipedia

Cirka 28 minuter in i Gunilla Fors video ovan får vi veta att cirka 92% av de närmare 800.000 sidvisningarna i 'Bibblan svarar' 2016 kom via en Googlesökning, att det är viktigt att sökmotoroptimera svaren och att

Google är en bra möjlighet för oss att synas på nätet och att marknadsföra biblioteken som kunskapscenter.

Wikipedia som hjälpmedel och referens

Det är inte osannolikt att en bibliotekarie letar efter svar via Google, Wikipedia och i den egna utmärkta databastjänsten 'Bibblan guidar'.

Det är mycket vanligt att svaren i 'Bibblan svarar' innehåller länkar till Wikipedia. Detta är intressant då nästan inga folkbibliotek har med Wikipedia på sin sida om Databaser. I skolvärlden finns ett stort antal lärare som inte anser att det är godkänt för eleverna att referera till Wikipedia. 'Bibblan svarar' gör en annan och mer korrekt bedömning. Se till exempel 'Svar' 2018.07.17 på fråga om Wikipedias trovärdighet.

Finns det folkbibliotek som sänder pengar till Wikipedia? Idag är det 105 (36%) som har NE, en tjänst för vilken många har dålig användarstatistik.

Bör 'Bibblan svarar' länka till betaljänster som NE, Landguiden och Alex?

Varför länkar 'Bibblan svarar' till betaltjänsten NE som (endast) 105 (36%) av alla folkbibliotek har tillgång till? Cirka 70% har NE enbart biblioteket. Borde man inte som princip enbart länka till fria tjänster som är nåbara för alla överallt? Det vore likvärdigt - och i linje med Anna Lundéns syn på likvärdighet. Se citatet ovan.

Hur ofta har 'Bibblan svarar' länkar till NE? Frågan besvaras i tabellen med analys av alla svar från 1 feb. 2018. Ansvariga för 'Bibblan svarar' informerades den 26.02.18 om denna studie. Tjänstens operatörer informeras efterhand. Studien - en av 12 delstudier i BiBB-projektet - är pågående.

Sammanfattning  -  allt fler följer Kungliga Bibliotekets riktlinjer

Sedan studien startade har antalet 'Svar' med länkar till NE minskat väsentligt. Antalet operatörer som använder länkar till NE minskar också. Per idag har cirka 70% av de aktuella operatörerna endast länkat till NE en gång. Även i gruppen med flest länkar till NE sjunker denna frekvens tydligt. Om studien i ett GDPR-perspektivreferens

Feb Mars April Maj Juni Juli* Aug Sept
'Svar' med NE-länkar 11 12 9 2 1 1    
I procent av alla svar 2.9% 6.3% 2.5% 0.2% 0,2%      
Operatörer med NE-länkar 7 6 5 2 1 1    
 Visa mer vertical arrowsUnderliggande statistik i detalj och färglagd tabell

ne-statistik

Kolumn 1 är antalet operatörer som endast länkat till NE en gång. Kolumn 2 är det totala antalet svar med länkar till NE i den redovisade perioden. Sista raden är operatörer med NE-länkar per månad.

Orange färg anger i vilken/vilka månader länkningar skett. Gul färg anger antal månader sedan hen senast länkat till NE. Bilden uppdateras varje månad så länge studien pågår.

Alla kommentarer är välkomna!

TabellenInkluderar inte länkar till korta fria NE-artiklar som oftast ger mycket ringa information.

I juli 2018 tillkom en kolumn för mina eventuella kommentarer till 'svaret'.
nedan innehåller svar,  (klickbara),  som länkar till NE.

Datum Fråga  
Mouse over*Uppdaterat per 19 juli 2018Min kommentar
Juli ------------------------------------ 1 (≈ ?%) svar med NE
2018.07.04 Vad betyder egentligen ordet populism     om svaretWikipedia har bättre svar om populism än NE som endast anger 2 referenser, från 1981.
Juni ------------------------------------ 1 (≈ 0.2%) svar med NE
2018.05.05 Ryssland, Tyskland 1917  
Maj ------------------------------------ 2 (≈0.2%) svar med NE
05.23 Kända antika grekiska konstverk  
05.03 Hur stort är Västmanland till ytan  
 Visa mer vertical arrowsApril   9 (≈2.5%) svar med NE.
April ------------------------------------ 9 (≈2.5%) svar med NE
04.27 Vilken är den kändaste varan i Blekinge  
04.24 Vanliga människor under upplysningstiden  
04.19 Hur länge levde mammutarna  
04.18 I vilka länder finns savann  
04.17 Hur många grundämnen finns det  
04.10 Varför förekommer kromosomerna i par  
04.10 Vad menas med växtförädling och djuravel  
04.08 Människans färgseende  
04.08 Vad är en rimlig volym för en jästcell  
 Visa mer vertical arrowsMars   12 (≈6.3%) svar med NE.
Mars ------------------------------------ 12 (≈6.3%) svar med NE
2018.03.28 Hur stort är Uppland till ytan  
03.28 Hur stort är Hälsingland  
03.27 Vad är en skyttegrav  
03.23 Hur länge kan en sköldpadda hålla andan  
03.23 Frågor om brunbjörnen  
03.22 Varför har man ben  
03.21 Hur många bor det i Barcelona  
03.20 Värmeutvidgning  
03.19 Vem är Isac Newton  
03.09 Skillnad mellan begreppen intension och konnotation  
03.08 Vad är en integrerad krets  
03.05 Människor på medeltiden  
 Visa mer vertical arrowsFebruari   11 (≈2.9%) svar med NE.
Februari ------------------------------------ 11 (≈2.9%) svar med NE
2018.02.28 Sturm und Drang  
02.22 Fakta om franska revolutionen och jasminrevolutionen  
02.22 Böcker om dysfunktionella familjer och en dysfunktionell uppväxt  
02.16 När blev Sverige ett land  
02.13 Varför är isbjörnar viktiga  
02.13 Hur förorenas luft och hur förorenat är Sverige  
02.13 Vad händer med luft när det är vakuum  
02.13 Hur gammal är illuminati  
02.11 Hur bor pingviner på Antarktis  
02.11 Vad händer om man bantar  
02.06 Hur definierar man musik  

Om GDPR

GDPR svW. I en tidigare version av denna studie namngavs operatören i varje 'Svar'. Uppgiften är inte central och reglerna är ur ett GDPR-perspektiv oklara. Operatörernas namn anges nu inte längre, men hen framgår när man klickar på respektive fråga. Mer om mina forskningsmetoder och etik.

Som sammanfattningen ovan visar förs statistik över hur många 'Svar' per månad som innehåller länkar till NE och hur många operatörer som har 'Svar' med sådana länkar. Ett underlag för denna statistik finns lagrad lokalt.

Diskussion

Denna studie har nu pågått i fem månader och cirka 35 'Svar' med länkar till NE har noterats. Sammanfattningen ovan visar att bibliotekarierna utmärkt kan besvara i princip alla frågor utan någon länk till NE:s betalsidor.

Men varför länkade man till NE? Den mest närliggande förklaringen är nog vana, att man inte varit medveten om att allt färre folkbibliotek köper NE-tjänsten och att man inte tidigare haft anledning att fundera igenom frågan. En faktor som stärker denna tanke är att man nu på ett mer konsekvent sätt följer Anna Lundéns syn på att 'Bibblan svarar' ska vara "en likvärdig digital referenstjänst till alla i Sverige". Se citatet ovan. Alla mål är inte lika viktiga, men om vi utgår från att digital likvärdighet är centralt, måste alla länkar vara till fri information / fria tjänster. Tjänsten blir därmed bättre ur ett överordnat tillgänglighetsperspektiv.

En bibliotekarie har enligt överenskommelse med NE möjlighet att citera delar ur NE i ett personligt mejl till frågeställaren (källa: bibliotekarie). Att besvara en fråga, utan länkning, efter att bland annat ha inhämtat kunskap i olika betaltjänster är givetvis helt i överensstämmelse med riktlinjerna.

Den mycket intressanta artikeln 'Making doubt generative: rethinking the role of doubt in the research process' (Locke et al. 2008 ) tar upp frågan om att ny kunskap ofta startar med en form av konstruktivt tvivel, en undran.


Folkbibliotekens tjänst 'Databaser' kan bli mycket bättre!

Analys av 78 folkbibliotek och ett konstruktivt förslag.

Ny studie (från mars - augusti 2018) av nya uppslagsord i NE visar efter tre månader att cirka 90% skrivs av NE:s redaktion och är korta - mindre än 1.500 tecken. Alla saknar författarinformation, datum och referenser.


Bibliotek och Artificiell intelligens (AI)

Microsoft har idag (minst) 5.000 personer som arbetar med alla aspekter av AI. För bara några få år sedan deklarerade Google att strategin nu var "Mobile first", vilket tvingade fram omprogrammering av miljarder webbsidor till det man kallar Responsive design. Nu säger Google att det är AI first - bloggpost 17 maj 2017 - "Making AI work for everyone" - av Sundar Pichai, VD Google.

Dagens informationssökning via Google och andra vägar kommer att bli mycket bättre. Den snabba utvecklingen inom Artificiell Intelligence (AI) kommer självklart att påverka hur människor söker och får svar på sina frågor. AI nämndes inte på konferensen i Malmö 2017, det kommer det att göra 2018 eller i varje fall 2019.

Vilken roll och plats kan 'Bibblan svarar' och folkbiblioteken som Kunskapscenter få i en AI-genomsyrad värld?

Uppdaterad den 20 juli 2018BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.

Innehållsförteckning med underrubriker för sajtens Del 1 och 2 finns på - bibb.se/teori/innehall/