3 sidor
vid utskrift

Delstudier och Datainsamling

01 Jämförelse NE och Wikipedia

Sveriges första forskningsstudie i ämnet. Analysmodell med diskussion om hur man kan göra en jämförelse och analys av 150 uppslagsord. Studien visar att Wikpedia som tjänst idag är väsentligt bättre än NE.

02 Vilka folkbibliotek abonnerar på eller har NE

 112 (39%) av 290. Direktlänkar till 290 folkbiblioteks sida om Databaser. Uppdateras löpande

03 Ny modell för folkbibliotekens Sök- och informationstjänst

Den sidan kallas idag oftast Databaseer. Studie av 78 biblioteks sida om Databaser visar tydligt att biblioteken mer har fokus på köpta databaser än att hjälpa användarna.

04 Kommuner som har avtal med NE

Insamling av flertalet avtal mellan bolaget NE och kommuner.

05 Folkbibliotekens statistik om Databaser

Studien visar relativt låg statistikanvändning och att Bolaget NE erbjuder sin bibliotekskunder en helt undermålig statistikservice. Studien visar också att små bibliotek betalar mycket mer per invånare.

06 Referensstatus

Referensstatus är ett centralt koncept i både projektet BiBB och min forskning. Studie av 46 folkbibliotek som oriktigt angav att NE är Sveriges största eller främsta uppslagsverk. 45 har nu bytt till en mer neutral text.

07 Analys av 5.000 artiklar i NE

Studie 2011 med information om författarna. Cirka 20% var avlidna.

08 Är Store Norske Leksikon, NE och BIBB moderna?

En jämförande studie. NE är inte modernt enligt kriterierna.BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt modernt artikelsignerat uppslagsverk.

Denna sida uppdaterades: 24 oktober 2017