6 sidor
vid utskrift

 

Projektet BiBB - innehåll        Johan S. avhandling - innehåll

 1. BiBB.se - start - Introduktion och sammanfattning av projektet
 2. Om sajten och Johan Schlasberg
 3. 2.1 Projektets drivkrafter och historia
 4. 2.2 Relation med bolaget NE
 5. Mål och strategi för BiBB
 6. 3.1 Utveckling i parallella spår - genomförandestrategi, start-up metodik
 7. Om uppslagsverket i BiBB
 8. 4.1 Signerade och osignerade artiklar (notiser)
 9. 4.2 Flera artiklar på samma ord - ökar neutraliteten och trovärdigheten
 10. Publicering i BiBB - om design och skrivhandledning
 11. 5.1 Tvåstegsmodell - om sponsrade artiklar och stories i fas 1
 12. Doktorander skriver i BiBB - ger högskolepoäng
 13. BiBB - vinnare och medskapare - intressentgenomgång
 14. 7.1 Referensgrupper - teknik, innehåll, skolor o bibliotek, media, strategi
 15. Sökmotorer och Uppslagsverk - vem konkurrerar med vem?
 16. 8.1 Uppslagsverk som tjänst - förr var dessa en produkt
 17. 8.2 Om transparens och "webbnivåer" - en jämförelse
 18. Store Norske Leksikon och SEP - Stanford Encyclopedia of Philosophy

 19. Kunskapstorget - introduktion
 20. 11.1 Därför har BiBB ett Kunskapstorg
 21. 89 Bibblioteket - fria kunskapsresurser i 15 kategorier
 22. 14 Stories om forskning - i samarbete med Lunds universitet
 23. 02 Uppslagsverket - vilket ord blir först?
 24. 22 'Fråga BiBB' - en Q&A-tjänst
 25. BiBB och samverkansuppgiften - lagstadgat uppgift för högskolorna
 26. 15.1 Samverkan som business
 27. 15.2 Samverkan som bildning och dialog

 28. Om sajten och Johan Schlasberg
 29. 32 Läsarkommentarer - dina kommentarer är välkomna
 30. Vanliga frågor - FAQ
 31. 18.1 Ja, men ... - nästan alla nya idéer möts av reaktionen: Ja, men ...
 32. Blogg om projektet
 33. Media - om uppslagsverk och BiBB
 34. Föredrag om BiBB och X
 35. 21.1 BiBB som entreprenörskap i akademi och samhälle - två utmaningar
 36. 21.2 Om trovärdig kunskap - och vem tror på den?
 37. 21.3 Folkbibliotekens roll som kunskapscentrum? - troligen minskande

 


Johan Schlasbergs avhandling - innehåll

'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'


 1. Avhandlingen - start
 2. 40.1 Avhandlingens mål - tio punkter
 3. 40.2 Forskningsfragor - introduktion
 4. 40.3 Tre centrala nya koncept - tre nya koncept och tidsaspekter
 5. 40.4 Forskningsmetoder
 6. 40.5 Forskning och samhällsrelevans - allt viktigare
 7. 40.6 Vad kan teoribasen bidra med till BiBB? - ett användarperspektiv
 8. 40.7 Kommunikation och forskningsresan - från fåtal till samtal
 9. Innehållsförteckning och läsanvisning
 10. 41.1 BiBB - om projektet BiBB
 11. 41.2 Avhandlingen - om avhandlingen
 12. 41.3 Läsanvisning
 13. 41.4 Avhandlingen i Pdf-format - kräver inloggning med angivet lösenord.
 14. Forskningsfrågor - fyra huvudfrågor
 15. 42.1 Vad gör forskning intressant? - det finns gemensamma drag
 16. Forskningsmetoder
 17. 12 Delstudier och analyser - syfte och resultat
 18. Uppslagsverket NE - två analyser, intro till sju delstudier
 19. 45.1 Analys av NE:s vilseledande marknadsföring - NE är inte "främst"
 20. 45.2 NE sägs bygga på "vetenskapliga principer" - vad avses egentligen?
 21. Webbavhandlingar
 22. 44.1 Digital kompetens som institutionell konkurrensfaktor
 23. 44.2 Möjligheter med webbavhandlingar
 24. 44.3 Speciella frågor vid webbavhandlingar
 25. 44.4 Om att öka en avhandlings "findability"
 26. Aktionsforskning - en tänkt metod som inte gick att använda
 27. 45.1 Om aktionsforskning
 28. 45.2 Varför min avhandling inte är aktionsforskning
 29. Case Impact Studies
 30. 48.1 Case med förhinder
 31. 48.2 Analyser från utsidan
 32. 48.3 Forskningens värdegrunder
 33. Referensstatus - från kognitiv auktoritet till referensstatus
 34. 49.1 Vetenskaplighet som kulturellt kapital
 35. 49.2 NE och Wikipedia i skolan - med enkät
 36. Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB - två världar? Analys av bolaget NE
 37. 51.1 Referensstatus som strategi - grunden för marknadsföringen av NE
 38. 51.2 Om Tönnesson-gruppen som äger NE - många branscher inkl. vodka
 39. Folkbibliotek som har NE // 89 (31%) av 290 - länkar till 290 Databassidor
 40. 52.1 Orsaker till att bibliotek upphör med NE - färre användare, högt pris
 41. NE statistik och prismodell - Brister i användarstatistik och NE-service."
 42. Jämförelse NE och Wikipedia - Sveriges första studie om hur den kan göras
 43. 54.1 Om att inkludera och exkludera faktorer - en värderingsfråga
 44. 54.2 Centrala faktorer vid en jämförelse - ur användar- och faktaperspektiv
 45. 54.3 Kriterier för urval av uppslagsord - för att öka neutraliteten
 46. 54.4 150 ord inom 15 kategorier - längd, författare, referenser, uppdatering
 47. Store Norske Leksikon, NE och BiBB - en jämförelse
 48. Vem skriver i NE? - studie 2011 och 2019 om NE:s "författare"
 49. Nya uppslagsord i NE 2018 - mars-sept. 2018, om NE:s "Redaktionsmodell"
 50. NE:s referensstatus på bibliotek - analys av bibliotekens text om NE
 51. Referensstatus - exempel - Lärarförbundet, LO med flera
 52. Databaser (Sök) på folkbibliotek - nytt koncept med fokus på användarnytta
 53. 60.1 Studie av 78 folkbiblioteks sida om Databaser - få fria tjänster
 54. 60.2 Handlingsplan för en ny informationstjänst - early adopters?
 55. Referenser till NE i 'Bibblan svarar' analys av svar med länkar till NE
 56. Sociala innovationer och BiBB
 57. 62.1 Definitionsproblemet av SI - definitioner har intressenter
 58. Affärsmodellers tysta gränser
 59. Forskningslitteratur om Affärsmodeller
 60. Uppslagsverk
 61. 72.1 Politiker 1980 om uppslagsverk
 62. 72.2 Olika förutsättningar då och nu
 63. 72.3 Politiker 2018 och uppslagsverk
 64. 46.4 Kulturvetare om uppslagsverk - källa: 'Culture unbound' 2014
 65. 46.5 Forskning om NE
 66. Företagsekonomisk forskning och BiBB om forskningens bidrag
 67. Affärsmodeller och transparens
 68. Affärsmodeller för uppslagsverk
 69. Bolags rätta ägare - portföljperspektiv och nerifrånperspektiv
 70. Relevans och impact
 71. 77.1 Vad kan avses med relevans?
 72. 77.2 Vad kan avses med påverkan?
 73. 77.3 Impact av avhandlingen - se ett flertal konkreta exempel
 74. Avhandlingens bidrag - om teoretiska och praktiska bidrag
 75. Sammanfattning av avhandlingen
 76. Summary of my thesis - not yet finalized
 77. Referenser - 173 i 9 kategorier. Kontextuella referenslänkar
 78. Avhandlingsprocessen - Avhandlingsdagbok. Opponenter sökes.

Menyer och Numrering

I del 1 finns innehållet i menyn för del 1 längst ner på varje sida. Det förekommer ingen numrering då sidorna (kapitlen) kan och oftast läses i en ordning som styrs av vilken sida läsaren börjar på och det individuella intresset. Att presentera varje underrubrik i navigeringsmenyn skulle göra sidorna överlastade. Därav denna mer kompletta innehållsförteckning där sidor och underrubriker ofta har en kort kommentar.

I del 2 knyter menyns sidnumrering mer an till hur sidorna i en avhandling vanligen numreras. I innehållsförteckningen finns ett nummer på varje kapitel / sida på sajten. Alla sidor har ett datum längst ner. Man når startsidan i del 1 via loggan på vårt varumärkesskyddade namn BiBB®.

I en tryckt avhandling är såväl kapitel som sidor numrerade i en följd. I en webbavhandling är ordet "sida" flytande och beror på läsarens "läsenhet". För att ge struktur har alla kapitel ETT nummer även om detta, utskrivet, kan vara mellan 1 och 35 sidor. I texten kallas ofta kapitel för en sida.

Om utskrifter och kapitel som Pdf.

Nästan längst upp till höger står en siffra. Denna anger hur många sidor just den sidan blir om man skriver ut den i 100%. Alla bilder förminskas med 50%. Menyerna skrivs inte ut, utan varje utskrift innehåller istället en webbadress till denna innehållsförteckning.

Avhandlingens kapitel finns som Pdf:er. Dessa ligger bakom lösenord för att förhindra indexering av sökmotorer vilket riskerar att negativt påverka sajtens sidvisningar. Till inloggningen.

Alla sidor är daterade

Längst ner på varje sida finns ett datum som anger när sidan senast uppdaterades. Det är viktig information då alla sidor kan bli - och inte sällan blir - uppdaterade.

Förkortningar och andra förklaringar

eW = länk till engelska Wikipedia, sW = länk till svenska Wikipedia. IMHO = In my humble opinion.

SEP, Stanford Encyclopedia of Philosophy

SNL, Store Norske Leksikon.

Sökning på sajten via Google

Sök ord internt på sajten genom att i Google skriva site:bibb.se och sökordet. För att enbart söka i avhandlingsdelen skriv site:bibb.se/avhandling. Se bild. Sökning 1 på wikipedia ger dubbelt så många svar som sök i avhandlingen.

search this site

BiBB.se är tvåspråkig

Denna sajt kan sägas vara ett experiment med ett nytt format då den sin helhet stödjer utvecklingen av Kunskapstorget och uppslagsverket BiBB men har en andra del som är en avhanding. Den första delen har ett språk och en design som vänder sig till en större publik än en mer traditionell akademisk text. Om man vill att samhällsekonomisk forskning ska vara mer tillgänglig för och nå en bredare publik måste det betonas - och synas - att de bägge publikerna kräver olika skrivsätt. I den meningen är sajten "Tvåspråkig".

Referenser med ett dollartecken

Alla referenser som kräver anknytning till en högskola för att kunna läsas utan kostnad har ett dollartecken $. Detta förtydligar källans tillgänglighet. Böcker har ingen särskild markering.

Om referenser till Wikipedia

Länkar till svenska (svW) och engelska (enW) Wikipedia förekommer ganska ofta, men de noteras inte i referenslistan. Dock kan det förekomma att en referens i en Wikipediaartikel noteras i referenslistan. En Wikipedialänk kan ge en enkel tillgång till en ordförklaring, en överblick och vara en ingång för vidare informationssökning. Wikipedias policy är att man rekommenderar citering av en artikels källor och inte Wikipediaartikeln.

Fel fel och andra misstag

Oops, ibland blir det fel och jag är tacksam för om du hör dig om något du hittat - länk, stavning och annat. Eller kanske du har tips om allmänna förbättringar och idéer?

Uppdaterad den 24 januari 2019Sidan ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Uppslagsverk på jakt efter en ny affärsmodell'.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/